Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pwp Biblio Termes. Presentació Ppt

946 views

Published on

Published in: Education
 • està molt bé, felicitacions...enhorabona pel vostre treball
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Pwp Biblio Termes. Presentació Ppt

 1. 2. Biblioteca PuntEdu IES Les Termes 2005-2008
 2. 3. TOT UN M ÓN PER DESCOBRIR
 3. 4. Objectius fonamentals F acilitar les eines bàsiques d’informació i potenciar el seu ús (enciclopèdies, diccionaris, llibres de referència, internet...) F omentar el gust per la lectura, amb llibres adequats per l’edat dels alumnes. F acilitar un espai adequat per realitzar diverses tasques acadèmiques I niciar-se o perfeccionar-se en l’ús del funcionament de les biblioteques (normes, coneixement de la CDU...)
 4. 5. Serveis <ul><li>Lectura en sala </li></ul><ul><li>Préstec de llibres </li></ul><ul><li>Acc é s a Internet </li></ul><ul><li>Informació bibliogr à fica </li></ul><ul><li>Formació d’ usuaris </li></ul><ul><li>Activitats culturals </li></ul>
 5. 6. Horari <ul><li>Totes les estones d’esbarjo: </li></ul><ul><li>de 11h. a 11.30h. </li></ul>
 6. 7. Normes bàsiques <ul><li>Anotarem el nostre nom al full de seguiment </li></ul><ul><li>Farem servir els ordinadors amb finalitats acadèmiques </li></ul>Treballarem en silenci <ul><li>A la biblioteca no es pot menjar ni beure </li></ul><ul><li>Les taules i cadires s’han de deixar netes </li></ul><ul><li>i endreçades </li></ul><ul><li>Deixarem les bosses a l'entrada </li></ul>
 7. 9. <ul><li>És molt important que els llibres estiguin </li></ul><ul><li>ben ordenats per això cal deixar-los </li></ul><ul><li>un cop utilitzats a la taula o al taulell </li></ul><ul><li>de la bibliotecària per a que ella els ordeni. </li></ul>Les normes fan possible l'organització d'un espai i d'uns serveis, gràcies per respectar-les.
 8. 10. Préstec <ul><li>Podem agafar en préstec material durant quinze dies. </li></ul><ul><li>Si el necessitem més temps anirem a renovar el préstec </li></ul><ul><li>Tornarem el material a la persona encarregada </li></ul>
 9. 11. <ul><li>Les enciclopèdies i diccionaris </li></ul><ul><li>no es deixen en préstec </li></ul>
 10. 12. CDU Els llibres no estan col·locats de qualsevol manera a la Biblioteca. Les biblioteques estan organitzades amb l'objectiu que els seus documents es puguin trobar ràpidament per ser utilitzats.
 11. 13. <ul><li>Els llibres de coneixements </li></ul><ul><li>estan classificats segons la </li></ul><ul><li>Classificació Decimal Universal </li></ul><ul><li>CDU </li></ul>
 12. 14. <ul><li>La CDU divideix el coneixement en </li></ul><ul><li>deu categories que es subdivideixen </li></ul><ul><li>en altres com si fos un arbre amb </li></ul><ul><li>diferents branques. </li></ul><ul><li>Les matèries generals es numeren amb una xifra del 0 al 9 </li></ul><ul><li>i les seves subdivisions en dos o tres xifres. </li></ul>
 13. 15. 1-FILOSOFIA 2-RELIGIÓ.MITOLOGIA 0-OBRES GENERALS Fons de coneixements
 14. 16. 3 -CI È NCIES SOCIALS 4 - LLENGUA 5 - CI È NCIES PURES. CI È NCIES EXACTES I NATURALS
 15. 17. 7- ARTS.JOCS.ESPORTS 8 – LITERATURA. 9 - HIST Ò RIA. GEOGRAFIA. BIOGRAFIES. 6 - CIÈNCIES APLICADES
 16. 18. 8. LITERATURA 83. LITERATURES ROM ÀNIQUES 833. LITERATURA CATALANA 834. LITERATURA CASTELLANA 833.3. HIST ÒRIA I CRÍTICA DE LA LITERATURA CATALANA 834.3. HIST ÒRIA I CRÍTICA DE LA LITERATURA CASTELLANA
 17. 19. FONS DE FICCI Ó Per classificar el fons de ficci ó s’assignen les lletres que representen els diferents nivells de lectura: JN > Novel·la juvenil I els diferents g èneres: C > Còmic N > Novel·la P > Poesia T > Teatre
 18. 20. Un catàleg és una base de dades que ens permet conèixer quins materials (llibres, revistes, vídeos, CD-Rom, DVD, etc.) té una biblioteca, on es troben aquests documents i quina és la seva disponibilitat EL CAT ÀLEG
 19. 21. CATAL·LOGACIÓ Tots els documents que hi ha a la biblioteca estan o s’estan catal·logant amb el programa eP è rgam
 20. 22. Ep èrgam <ul><li>De cada llibre anotem: </li></ul><ul><ul><li>Títol. </li></ul></ul><ul><ul><li>Autor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Editorial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Data i lloc de l’edició. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nº de p à gines. </li></ul></ul><ul><ul><li>ISBN </li></ul></ul><ul><ul><li>CDU </li></ul></ul><ul><ul><li>Nº de Registre </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres dades d’ interés… </li></ul></ul>
 21. 24. CONSULTES Els catàlegs són l’eina de cerca a les biblioteques. www.xtec.cat/epergam Clicleu Entorn de consulta A Biblioteques eP èrgam 1 trobareu la nostra.
 22. 26. Com utilitzar el catàleg CERQUES PER AUTOR Si volem saber quins documents hi ha a la biblioteca d'un autor determinat escriurem el seu primer cognom en el camp &quot;autor&quot;. Com a resultat de la consulta ens apareixerà en pantalla tots els documents d'aquest autor amb les indicacions d'on podem localitzar-lo
 23. 28. CERQUES PER TÍTOL Si el que necessitem és saber si a la biblioteca hi ha un títol determinat però no recordem l'autor, farem la cerca en el camp &quot;títol&quot;. RECORDEU!!! Quan busqueu un t ít ol no heu d'escriure els articles inicials (El, La, Els,Les). Com a resultat de la consulta ens apareixerà en pantalla tots els documents amb aquest títol amb les indicacions d'on podem localitzar-lo.
 24. 32. CERCA PER MATÈRIA El camp &quot;matèria&quot; d'un catàleg conté les paraules que millor defineixen el contingut del document. Per a fer la cerca en aquest camp utilitzarem paraules clau. Com no coneixem les paraules exactes que ha utilitzat el bibliotecari per a descriure la matèria d'aquell document, caldrà fer la consulta varies vegades. Hauràs d'intentar-ho amb paraules que signifiquin el mateix (sinònims) o amb paraules més generals, que ampliïn la teva idea o paraules més precises que concretin el tema. Ex: terror, por …
 25. 35. LA SIGNATURA La signatura és el codi que trobem en el llom dels llibres i ens indica la seva localització dins la biblioteca. Consta de: N úmero o lletra de la matèria -CDU- Les tres primeres lletres del cognom de l’autor en majúscules Aquesta és la signatura (per exemple JN/SIE)
 26. 36. TEIXELLS T CAL JN SIE P BEC
 27. 37. PARTICIPACI Ó EN LES CELEBRACIONS I JORNADES CULTURALS DEL CENTRE
 28. 38. Dia de la dona 8 de març Paraules de dona
 29. 40. Les dones o K upen la bibilioteca
 30. 42. <ul><li>Concurs de punts de llibre </li></ul><ul><li>Concurs epistolar </li></ul><ul><li>Compartim lectures a la Biblio </li></ul>Sant Jordi
 31. 44. ELS NOSTRES PUNTS DE LLIBRE
 32. 45. Tot recordant… Exposició vida i obra La mirada plàstica Lectures Auques Any Merc è Rodoreda
 33. 47. “ Quan una vida pot anar cristal·litzant en p àgines com les que estàs escrivint, es pot tenir la sensació suprema que tot ha servit.” Joan Prat.
 34. 49. Carnestoltes Disfresses de conte
 35. 55. Activitats de promoci ó de la biblioteca <ul><li>Guia de funcionament i serveis </li></ul><ul><li>Butlletins de noves adquisicions </li></ul><ul><li>Fulls de sol·licitud de documents </li></ul><ul><li>Fitxes de lectura </li></ul>
 36. 62. Esperem que a partir d’ara et sigui m é s f à cil trobar el que busques a la NOSTRA BIBLIOTECA . De totes formes recorda que sempre podr à s demanar-li ayuda a la bibliotec à ria. Fins aviat.

×