Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
La publicité pour les médias
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

El Comerç

Download to read offline

 • Be the first to like this

El Comerç

 1. 1. U. 8. EL COMERÇ I LES COMUNICACIONS ASSUMPTA ZAPATA 09/10
 2. 2. EL COMERÇ <ul><li>Posa en contacte l’oferta i la demanda </li></ul><ul><li>PRODUEIX </li></ul><ul><li>Especialització de regions </li></ul><ul><li>Aparició de fluxes i interconnexions </li></ul><ul><li>Canals de comerciliatzació. </li></ul><ul><li>Sistemes urbans jerarquitzats. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Característiques del comerç actual: </li></ul><ul><li>Concentració de la demanda en zones molt poblades i amb recursos financers. </li></ul><ul><li>Internacionalització de les activitats comercials. </li></ul><ul><li>Desenvolupament de noves tècniques comercials ( centres comercials, Internet, Màrqueting...). </li></ul><ul><li>Concentració del comerç en gran companyies productores. </li></ul>El comerç
 4. 4. <ul><li>Mecanismes de control: </li></ul><ul><li>Institucions: </li></ul><ul><li>L’Organització Mundial del Comerç (OMC) que regula i organitza el comerç internacional. És el substitut del GATT. </li></ul><ul><li>UNCTAD, o Conferència de les Nacions Unides per al Comerç i el Desenvolupament </li></ul><ul><li>Blocs comercials: </li></ul><ul><ul><ul><li>Mercats comuns: o associacions que intenten posar en comú els recursos econòmics. Així eliminen aranzels o desenvolupen programes d’ajuda o de cooperació. Ex. Mercat Comú Europeu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Agrupacions comercials: són associacions econòmiques per comerciar un sol producte (OPEP). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Àrees de lliure comerç: com la NAFTA (North American Free Trade Agreement) entre Canadà, USA i Mèxic), que només eliminen aranzels. </li></ul></ul></ul>El comerç
 5. 6. BLOCS COMERCIALS
 6. 7. NAFTA ( North American Free Trade Agreement )
 7. 14. OCDE
 8. 15. EFTA
 9. 16. MERCOSUR
 10. 17. ASEAN
 11. 18. OPEP
 12. 19. <ul><li>Tipologia: </li></ul><ul><li>Comerç Interior: és el que es desenvolupa dins de les fronteres d’un estat, i pot ser local, comarcal, provincial o estatal. Té com a funció distribuir la producció i les importacions d’un país. Els productes segueixen in circuit de distribució:. </li></ul>El comerç Productor Intermediari (Majorista) Comerciant (Minorista) Consumidor
 13. 20. COMERÇ INTERIOR <ul><li>VAB: 10% </li></ul><ul><li>POBLACIÓ OCUPADA: 16% </li></ul><ul><li>CLASSIFICACIÓ </li></ul><ul><ul><li>Segons els productes </li></ul></ul><ul><ul><li>Segons la posició que ocupa en la distribució </li></ul></ul><ul><ul><li>Pels canals de distribució </li></ul></ul><ul><li>CANVIS </li></ul><ul><ul><li>Economies d’escala: Grans superfícies. </li></ul></ul>
 14. 21. SEGONS ELS CANALS DE COMERCIALITZACIÓ <ul><li>Comercialització de béns d’equipament. </li></ul><ul><li>Venda directa </li></ul><ul><li>Associacions com: </li></ul><ul><li>Servei Comercial de Fabricants de Béns </li></ul><ul><li>d’equipament. (SERCOBE) </li></ul><ul><li>Associació de Fabricants de Màquines Eines (AFM) </li></ul><ul><li>Lloguer ( leasing o renting) </li></ul><ul><li>Sèctors químic farmaceutic. </li></ul><ul><li>2006 inversions per més de 25.000 milions d’€. </li></ul><ul><li>Incentiu fiscal i legal. </li></ul>
 15. 22. SEGONS ELS CANALS DE COMERCIALITZACIÓ <ul><li>Comercialització d’aliments </li></ul><ul><li>Hortofrutícoles </li></ul><ul><li>CANALS </li></ul><ul><li>Productor- Majorista- Exportador- Minorista- Consumidor </li></ul><ul><li>Del 200 al 500 % per sobre el preu del productor. </li></ul>
 16. 25. <ul><li>ETAPES </li></ul><ul><li>A) 1892-1959. proteccionista </li></ul><ul><li>Aranzels </li></ul><ul><li>Pesseta sobrevalorada </li></ul><ul><li>Prohibició d’importació de determinats productes. </li></ul><ul><li>Contingents (Quantitats màximes) a l’importació de certs productes. </li></ul><ul><li>RESULTATS: </li></ul><ul><li>Reducció del comerç </li></ul><ul><li>Endarreriment tecnològic </li></ul><ul><li>Falta de Competitivitat </li></ul>COMERÇ INTERNACIONAL
 17. 26. <ul><li>B) 1959-1985 Liberalització </li></ul><ul><li>Pla d’Estabilització </li></ul><ul><li>Ingrès a la CEE </li></ul><ul><li>CONSEQÜÈNCIES </li></ul><ul><li>Eliminació de les fronteres físiques </li></ul><ul><li>Sistema uniforme de l’IVA </li></ul><ul><li>Adopció de la Tarifa Exterior Comú </li></ul>COMERÇ INTERNACIONAL
 18. 27. EL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL Al analizar la distribución geográfica del comercio exterior español destaca en primer lugar la importancia de las relaciones con los países de la Unión Europea que absorben el 70,1 % de nuestras exportaciones y proveen el 59,1 % de nuestras importaciones. (Datos año 2007)
 19. 28. La importancia de los países europeos en nuestro comercio exterior es causa y consecuencia lógica de nuestra pertenencia a la UE. Para detectar la profundidad de los cambios conviene notar que en 1985 EEUU era nuestro principal proveedor (cerca del 11% de las importaciones procedían de aquel país) y nuestro segundo cliente (absorbiendo el 10% de nuestras exportaciones). Si ahora EEUU ha descendido algunos puestos no ha sido por disminuciones en el volumen de nuestras transacciones con ese país sino porque el volumen intercambiado con los países europeos ha crecido mucho más.
 20. 30. ¿Qué mercancías adquirimos y vendemos al extranjero?
 21. 32. IMPORTACIONS <ul><li>EUROPA </li></ul><ul><li>Principalment: França i Alemanya. </li></ul><ul><li>PER CCAA </li></ul><ul><li>Catalunya i Madrid </li></ul>
 22. 33. EXPORTACIONS <ul><li>Posició d’ Espanya </li></ul><ul><li>Principals clients </li></ul><ul><li>Per CCAA </li></ul>
 23. 34. <ul><li>Tipologia: </li></ul><ul><li>Comerç Exterior o Internacional: és l’intercanvi de béns i serveis entre diferents països del món. Es mesura tenint en compte dos indicadors: </li></ul><ul><ul><li>Balança comercial: exportacions – importacions = +/- </li></ul></ul><ul><ul><li>Balança de pagaments: ingressos – pagaments= +/- </li></ul></ul>El comerç exterior <ul><li>Les importacions es refereixen a les despeses que les persones, les empreses o el govern d’un país fan en béns i serveis que es produeixen en altres països i que es porten des d’aquests altres països. </li></ul><ul><li>Les exportacions són els béns i serveis que es produeixen en el país i que se venen i envien a clientes d’altres països. </li></ul><ul><li>balança de pagaments és un document comptable on s'enregistren de manera sistemàtica totes les transaccions amb la resta del món pels residents d'un país, i la dels residents de la resta del mon amb el país durant un període de temps. Els criteris han estat fixats pel Fons Monetari Internacional i la que elabora el govern espanyol. </li></ul>
 24. 35. COMERÇ INTERNACIONAL <ul><li>BALANÇA DE PAGAMENTS </li></ul><ul><li>Compte corrent </li></ul><ul><ul><li>Comercial o de mercaderies </li></ul></ul><ul><ul><li>De serveis </li></ul></ul><ul><ul><li>Transferències </li></ul></ul><ul><li>Balança de capital </li></ul><ul><ul><li>Transferències de capital </li></ul></ul><ul><li>Compte financer </li></ul><ul><ul><li>Inversions </li></ul></ul><ul><ul><li>Variacions de reserves. </li></ul></ul>
 25. 36. <ul><li>BALANÇA DE PAGAMENTS A ESPANYA </li></ul><ul><li>Balança per compte corrent </li></ul><ul><ul><li>Comercial o de mercaderies. Dèficit crònic </li></ul></ul><ul><ul><li>De serveis. Positiva per turisme </li></ul></ul><ul><ul><li>Transferències. Positiva. Emigrants i UE. </li></ul></ul>COMERÇ INTERNACIONAL
 26. 37. LEGISLACIÓ <ul><li>1966 Mercados Centrales de Abastecimiento. Actualmente: Mercabarna, Mercazaragoza, Mercabilbao... </li></ul><ul><li>1970 creació de Mercorsa: promoure mercats en origen. 1991 va ser liquidada. </li></ul><ul><li>1973 IRESCO Instituto de Reformas de las Estructuras Comerciales. </li></ul><ul><li>1985 va ser disolt. Transferències a les CCAA. </li></ul><ul><li>1994 Ley de Organizaciones Interprofesionales: Coordinació entre empreses de diferents fases. </li></ul>
 27. 38. TRANSPORT PER CARRETERA
 28. 39. RENFE <ul><li>HISTÒRIA </li></ul><ul><li>1837: 1a línia a l’illa de Cuba </li></ul><ul><li>1848: Barcelona-Mataró </li></ul><ul><li>1851: Madrid-Aranjuez </li></ul><ul><li>1854: Real Orden Amplada 1’67 (1’44 a Europa) </li></ul><ul><li>1941: Ley de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por Carretera. </li></ul><ul><li>RENFE (organisme públic de règim comercial). 1a empresa pública franquista. </li></ul>
 29. 40. XARXA FERROVIÀRIA
 30. 41. La red de vía métrica más extensa de Europa Feve (Ferrocarriles de Vía Estrecha) es una empresa dedicada a la prestación de servicios de transporte ferroviario de viajeros y mercancías dependiente del Ministerio de Fomento. Gestionamos la red de vía métrica más extensa de Europa impulsados por el respeto a los parámetros de seguridad, atención al cliente, calidad, eficiencia y protección del medio ambiente que marcan las acciones de la empresa y guían el quehacer diario de una compañía que supera los cuarenta años de existencia.
 31. 42. RENFE <ul><li>SITUACIÓ ACTUAL </li></ul><ul><li>1962: FEVE </li></ul><ul><li>1985: Tancament de 914 Km i 933 Km es matenen només per a mercaderies. </li></ul><ul><li>1986: Plan de Transporte ferroviario. </li></ul><ul><li>1991: Directiva europea: El ferrocarril no ha de dependre de les subvencions´. </li></ul><ul><li>1995: SOCIEDAD PUERTO SECO DE MADRID. Xarxa amb els ports de l’estat. </li></ul><ul><li>2005 Liberalització </li></ul><ul><li>Fi del monopoli de RENFE. Nou organisme: ADIF </li></ul>
 32. 43. Construcció Manteniment Gestió de sistemes Servei de viatgers i mercaderies
 33. 44. TRANSPORT AERI <ul><li>AEROPORTS </li></ul><ul><li>COMPANYIES </li></ul>
 34. 45. TRANSPORT A CATALUNYA

Views

Total views

815

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

11

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×