Talonvaltaukset kansalaistoimintana ja yhteiskunnallisena liikkeenä - Tapaustutkimus valtauksesta Helsingin Elimäenkadulla...
Source: Flickr: Squat Elimäenkatu 15
 
Source: Flickr: Squat Elimäenkatu 15
Source: Flickr: Squat Elimäenkatu 15
Source: Flickr: Squat Elimäenkatu 15
Source: Flickr: Squat Elimäenkatu 15
Source: Flickr: Squat Elimäenkatu 15 & Helsingin Sanomat 30.11.2007
Source: Flickr: Squat Elimäenkatu 15
Esityksen sisältö <ul><li>Valtausten lyhyt tausta Helsingissä </li></ul><ul><li>Tutkimuksen kohde </li></ul><ul><li>Tutkim...
Valtausten lyhyt tausta Helsingissä <ul><li>Lepakko </li></ul><ul><li>Freda 42 </li></ul><ul><li>Oranssi ... </li></ul><ul...
Tutkimuksen kohde <ul><li>Vuosituhannen vaihteen jälkeinen talonvaltausliikehdintä Suomessa </li></ul><ul><li>Vuonna 200...
Tutkimuksen tavoite <ul><li>Eritellä talonvaltausten kenttää tapaustutkimuksen kautta </li></ul><ul><li>Aktivistit, toimin...
Tutkimuksen kysymyksenasettelu <ul><li>Miten Helsingissä vuonna 2007 tapahtuneet talonvaltaukset, erityisesti Elimäenkadun...
Tutkimuksen aineisto ja menetelmät <ul><li>Laadullinen tutkimus, tapaustutkimus </li></ul><ul><li>Aineisto koostuu osalli...
Teoreettinen tausta <ul><li>Yhteiskunnallisten liikkeiden teoria </li></ul><ul><ul><li>Poliittinen mahdollisuusrakenne (...
Poliittinen mahdollisuusrakenne <ul><li>Mahdollisuusrakenteita luovat; </li></ul><ul><ul><li>lisääntyvät osallistumismahd...
Mobilisaatio <ul><li>Tapahtuma tai prosessi, jonka myötä joukosta yksilöitä muodostuu yhteiskuntaan aktiivisesti vaikutta...
Talonvaltauksen kehykset <ul><li>Diagnostinen ( ongelman määrittely), </li></ul><ul><li>prognostinen ( ratkaisun esittäm...
Arkielämän politiikka <ul><li>Esimerkiksi Kohti aktiivista kansalaisuutta - Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunnan raporti...
<ul><li>&quot;Me taistelemme oikeudesta tehdä omia juttuja. Aktivismi on jotain muuta. Aktivistit yrittävät vapauttaa vala...
Muita julkaisuja <ul><li>Stranius & Salasuo (2008) Talonvaltaus liikkeenä – Miksi squat ei antaudu? Nuorisotutkimusverkost...
KIITOS ! <ul><li>Ota yhteyttä: </li></ul><ul><ul><li>Leo Stranius </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Talonvaltaukset Kansalaistoimintana Ja Yhteiskunnallisena Liikkeenä Leo Stranius

700 views

Published on

Published in: Sports, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Talonvaltaukset Kansalaistoimintana Ja Yhteiskunnallisena Liikkeenä Leo Stranius

 1. 1. Talonvaltaukset kansalaistoimintana ja yhteiskunnallisena liikkeenä - Tapaustutkimus valtauksesta Helsingin Elimäenkadulla vuonna 2007 Sosiologipäivät: Kansalaisten politiikka –työryhmä 28.3.2008 Leo Stranius Yhdyskuntatieteiden laitos Tampereen yliopisto [email_address]
 2. 2. Source: Flickr: Squat Elimäenkatu 15
 3. 4. Source: Flickr: Squat Elimäenkatu 15
 4. 5. Source: Flickr: Squat Elimäenkatu 15
 5. 6. Source: Flickr: Squat Elimäenkatu 15
 6. 7. Source: Flickr: Squat Elimäenkatu 15
 7. 8. Source: Flickr: Squat Elimäenkatu 15 & Helsingin Sanomat 30.11.2007
 8. 9. Source: Flickr: Squat Elimäenkatu 15
 9. 10. Esityksen sisältö <ul><li>Valtausten lyhyt tausta Helsingissä </li></ul><ul><li>Tutkimuksen kohde </li></ul><ul><li>Tutkimuksen tavoite </li></ul><ul><li>Tutkimuksen kysymyksenasettelu </li></ul><ul><li>Tutkimuksen aineisto ja menetelmät </li></ul><ul><li>Teoreettinen tausta </li></ul>
 10. 11. Valtausten lyhyt tausta Helsingissä <ul><li>Lepakko </li></ul><ul><li>Freda 42 </li></ul><ul><li>Oranssi ... </li></ul><ul><li>Valtaukset kiihtyneet 2000-luvulla </li></ul><ul><ul><li>Kevät 2001: Irakin suurlähetystö & Lapinlahti </li></ul></ul><ul><ul><li>Syksy 2002: Herttoniemen Siperia </li></ul></ul><ul><ul><li>Kevät/kesä 2007: Katajanokka, Telekkakatu.. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elokuu 2007: Elimäenkatu 15 </li></ul></ul>
 11. 12. Tutkimuksen kohde <ul><li>Vuosituhannen vaihteen jälkeinen talonvaltausliikehdintä Suomessa </li></ul><ul><li>Vuonna 2007 tapahtunut talonvaltaustoiminta Helsingissä </li></ul><ul><li>Elimäenkadun autonominen sosiaalikeskus syksyllä 2007 </li></ul><ul><li>Talonvaltaukset kansalaistoiminnan ja yhteiskunnallisen liikehdinnän kehikossa </li></ul><ul><li>Talonvaltauksia ei ole väitöskirjatasolla Suomessa aiemmin tutkittu </li></ul>
 12. 13. Tutkimuksen tavoite <ul><li>Eritellä talonvaltausten kenttää tapaustutkimuksen kautta </li></ul><ul><li>Aktivistit, toimintamuodot, verkostot, neuvottelusuhteet ja kommunikaatio viranomaisten suuntaan </li></ul><ul><li>Tarkastella talonvaltauksia osana kansalaistoimintaa ja yhteiskunnallisia liikkeitä </li></ul>
 13. 14. Tutkimuksen kysymyksenasettelu <ul><li>Miten Helsingissä vuonna 2007 tapahtuneet talonvaltaukset, erityisesti Elimäenkadun valtaus, näyttäytyy osana suomalaista kansalaistoimintaa ja yhteiskunnallista liikehdintää? </li></ul><ul><ul><li>Keitä valtaajat olivat , mistä he tulivat sekä miten he olivat organisoituneet ja verkostoituneet? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten kansainväliset tapahtumat (esim. muut valtaukset) vaikuttivat toimintaan? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten uudet talonvaltaukset eroavat Suomessa aiemmin tapahtuneista valtauksista? </li></ul></ul><ul><ul><li>Millaiseen yhteiskunnaliseen vaikuttamiseen talonvaltauksissa pyritään? </li></ul></ul><ul><ul><li>Millaisia määrittelykamppailuja , diskursseja ja toimijakoalitioita valtauksissa muodostui? </li></ul></ul>
 14. 15. Tutkimuksen aineisto ja menetelmät <ul><li>Laadullinen tutkimus, tapaustutkimus </li></ul><ul><li>Aineisto koostuu osallistuvasta havainnoinnista, teemahaastatteluista , kirjallisuudesta, lehtiaineistosta sekä aktivistien itsensä ja kaupungin tuottamasta kirjallisesta materiaalista </li></ul><ul><li>Tavoitteena tehdä kokonaisvaltainen analyysi vuoden 2007 tapahtuneesta talonvaltausliikehdinnästä Helsingissä, erityisesti Elimäenkadun valtauksesta, osana 2000-luvun talonvaltaustoimintaa sekä kansalaistoimintaa ja yhteiskunnallista liikehdintää. </li></ul>
 15. 16. Teoreettinen tausta <ul><li>Yhteiskunnallisten liikkeiden teoria </li></ul><ul><ul><li>Poliittinen mahdollisuusrakenne (Tarrow) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobilisaatio (Melucci, Della Porta & Diani) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kehykset (Benford & Snow, Väliverronen) </li></ul></ul><ul><ul><li>ks. esimerkiksi McAdam, McCarthy & Zald 1996; Melucci 1996; Tarrow 1998; Della Porta & Diani 2006. </li></ul></ul>
 16. 17. Poliittinen mahdollisuusrakenne <ul><li>Mahdollisuusrakenteita luovat; </li></ul><ul><ul><li>lisääntyvät osallistumismahdollisuudet </li></ul></ul><ul><ul><li>poliittisessa järjestelmässä vallitseva epävarmuus </li></ul></ul><ul><ul><li>vaikutusvaltaiset liittolaiset </li></ul></ul><ul><ul><li>valtaapitävien väliset ristiriidat </li></ul></ul><ul><ul><li>julkisuus </li></ul></ul><ul><li>Talonvaltaus; </li></ul><ul><ul><li>Yhdistysrakenne murroksessa, osallistumisen tavat muuttuneet </li></ul></ul><ul><ul><li>Liittolaiset: kaupungin nuorisoasiankeskus </li></ul></ul><ul><ul><li>Julkisuus myönteistä (esim. HS kysely) </li></ul></ul>
 17. 18. Mobilisaatio <ul><li>Tapahtuma tai prosessi, jonka myötä joukosta yksilöitä muodostuu yhteiskuntaan aktiivisesti vaikuttamaan pyrkivä joukko . </li></ul><ul><li>Yhteiskunnalliselle liikkeelle on ominaista sykliset nousut ja laskut, kollektiivisen toiminnan muoto. </li></ul><ul><li>Talonvaltaus: </li></ul><ul><ul><li>Tavoitteena autonominen sosiaalikeskus , kaupunkitilan ja oman elämän haltuunotto . </li></ul></ul><ul><ul><li>Vastustajana globaali markkinatalous (kaupunki, poliisi..) </li></ul></ul>
 18. 19. Talonvaltauksen kehykset <ul><li>Diagnostinen ( ongelman määrittely), </li></ul><ul><li>prognostinen ( ratkaisun esittäminen) ja </li></ul><ul><li>Motivoiva kehystäminen </li></ul><ul><li>Talonvaltauksessa: </li></ul><ul><ul><li>Ongelma: kaupunkitilan ylikaupallistuminen , globaalin markkinatalouden penetraatio </li></ul></ul><ul><ul><li>Ratkaisu: Autonominen sosiaalikeskus , oman elämän ja tilan haltuunotto </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivaatio: Omaehtoinen toiminta ja liikkeen synnynttäminen </li></ul></ul>
 19. 20. Arkielämän politiikka <ul><li>Esimerkiksi Kohti aktiivista kansalaisuutta - Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunnan raportissa (2006) todetaan: </li></ul><ul><ul><li>” Edustuksellisen ja järjestöllisen vaikuttamisen rinnalle yhä keskeisemmäksi onkin noussut ns. arkielämän politiikka , jossa vaikuttaminen tapahtuu jokapäiväisissä käytännöissä, esimerkiksi omien kulutusvalintojen kautta. [...] Uusia vaikuttamisen muotoja yhdistää se, että elämän ohjat otetaan omiin käsiin eikä niinkään luoteta suurten kollektiivien toimintaan tai valittuihin edustajiin.” </li></ul></ul>
 20. 21. <ul><li>&quot;Me taistelemme oikeudesta tehdä omia juttuja. Aktivismi on jotain muuta. Aktivistit yrittävät vapauttaa valaita tai jotain. Me olemme tavallisia kansalaisia&quot;, Markus sanoo. </li></ul>Source: HS 25.3.2008
 21. 22. Muita julkaisuja <ul><li>Stranius & Salasuo (2008) Talonvaltaus liikkeenä – Miksi squat ei antaudu? Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisu. </li></ul><ul><ul><li>Ladattavissa kokonaisuudessaan osoitteesta: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/talonvaltaus.pdf </li></ul></ul><ul><li>Stranius (2008) Talonvaltaajat koettelevat kansalaistoiminnan rajoja. HS vieraskynä 21.3.2008. </li></ul>
 22. 23. KIITOS ! <ul><li>Ota yhteyttä: </li></ul><ul><ul><li>Leo Stranius </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>puh. 040-754 7371 </li></ul></ul>

×