Tigazdso Merleg 2007[1]

1,629 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,629
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tigazdso Merleg 2007[1]

 1. 1. Jelentések és Mérleg 2007. december 31. 2008. március 6. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 125.314.470.000, teljes egészében befizetve.
 2. 2. TARTALOM / TIGÁZ-DSO KFT. 2007 ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 6 Bevezetés Működési beszámoló 7 Üzleti jelentés 7 Bevezető 8 Elosztási tevékenység 10 PB tevékenység 11 Távhő tevékenység 12 Törvényi / tarifa helyzet, valamint a szolgáltatás minősége 14 Egészség, biztonság és környezet 15 Fenntarthatóság 16 Ellátott települések 17 Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása 20 Egyéb információk 22 Az üzleti év zárását követő főbb események 23 Az üzletmenet várható alakulása TIGÁZ-DSO KFT. TÁRGYÉVI MÉRLEG 2007. DECEMBER 31. 27 Mérleg 30 Eredménykimutatás 33 Kiegészítő melléklet 34 Cash flow kimutatás 35 Az éves beszámoló összeállításának kritériumai 36 Értékelési kritériumok 39 Az éves beszámoló részletezése és egyéb információk KÜLÖN ÉVES BESZÁMOLÓK ÉS AZOK RÉSZLETEZÉSE TEVÉKENYSÉGENKÉNT 71 Bevezető 71 Számviteli szétválasztás kidolgozásának kritériumai 73 Elosztási tevékenység 75 Mérleg 79 Eredménykimutatás 81 Pb- tevékenység 83 Mérleg 87 Eredménykimutatás 89 Felügyelő bizottság jelentése 92 Független könyvvizsgálói jelentés 3
 3. 3. ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI / TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti év eredményei Földgázforgalmazás • A fogyasztói létszám 1 245 ezer fő, 2006. évhez képest (millió m3-ben) (1221 ezer) közel 24 ezerrel növekedve. 1750 • A földgázforgalmazás tárgyévben 1 485 millió m3 volt. 1500 1 485 1250 • A földgázelosztási tevékenység keretében, 32 933 km hosz- szú hálózat révén, 1087 település került ellátásra. 1000 • A bruttó üzemi eredmény értéke (EBITDA-Earning 750 Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 500 3 959 millió forint volt. 2007 • Az adózott eredmény -1 163 millió forint, 332 millió Ft működési eredmény és 1 436 millió Ft pénzügyi veszteség elérése mellett. Megjegyzés: az átsorolt eredménykimutatás adatai szerint Fogyasztók (ezer) 1 246 1 250 1 100 950 800 650 500 2007 Települések (db) 1500 1 087 750 0 2007 5
 4. 4. TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. / BEVEZETÉS Bevezetés A társaság 2007. július 01-től kezdte meg operatív tevékeny- A TIGÁZ-DSO Kft. operatív működésének legfontosabb ségét főbb célkitűzéseinek elérése érdekében. Ezen főbb eredményei: célkitűzések hosszabb távon az alábbiak: a földgáz elosztói tevékenységekre nézve a magyar piacon megszerzett vezető - a fogyasztói létszám közel 1 246 ezer fő volt, szerep fenntartása, illetve a társaság működésének még ha- - a társaság összesen 1 485 millió m3 földgázt forgalmazott, tékonyabbá tétele. melyből közüzem részére 1 129 millió m3-t és szabadpia- ci földgáz forgalmazás 356 millió m3 volt. A társaság 2007. évi operatív tevékenységét leginkább jellem- ző tények az alábbiak: - A 2007. évben elosztói tevékenység során ellátott telepü- • 2007. július 1-ével megkezdte a társaság földgáz elosztási lések száma 1 087 volt, 162 km új elosztói és csatlakozó és propán-bután gáz elosztási engedélyes tevékenysége- vezetékek épült, lecserélt gázmérők és nyomásszabályo- inek végzését önálló társaságként, amely a TIGÁZ Zrt. zók száma összesen 163 ezer db. helyére lépett a fenti engedélyköteles tevékenységeknél. A társaság jelentős munkerő ráfordítással elvégezte az Ami a társaság gazdasági-pénzügyi helyzetét illeti, a főbb üzleti folyamatok teljes körű áttekintését és a szervezet, adatok az alábbiak: informatika megfeleltetését az új üzleti környezetre, - EBITDA (bruttó üzemi eredmény) 3 959 millió Ft. Ez az • megkötésre kerültek a szolgáltatási szerződések a TIGÁZ összeg magában foglalja az elosztási-, PB és távhő (2007. Zrt. és a TIGÁZ-DSO Kft. között, év második hat hónapjának vonatkozásában) tevékeny- ség eredményét, • a társaságnál folytatjuk az ún. Sarbanes Oxley Act (SOA) - a -1 163 millió Forint adózott eredmény jelentős részben, előírásoknak való megfeleléshez szükséges tevékenysége- a pénzügyi tevékenység között elszámolt, fizetett kamat ket a fő folyamatokra vonatkozóan. összegeknek köszönhető, mely 2007. június 30-án ked- vezményezett eszközátruházással a TIGÁZ-DSO Kft. ré- A társaság következetesen tovább folytatja az anyavállalat- szére átadott hitelekkel kapcsolatban merült fel. nál megkezdett, a mérési veszteség csökkentésére kialakított programját, melynek keretében az alábbi intézkedések kerül- A társaság által végrehajtott 5 024 millió Forint értékű tárgy- tek végrehajtásra: évi beruházás elsősorban a meglévő gázhálózat és hozzá kap- • a gázmérők és nyomásszabályozók korszerűsítése, cseréje, csolódó beruházások bővítését és fenntartását célozta meg • széleskörű ellenőrzések az ügyfeleknél, a gázmérés és le- kb. 4,4 milliárd Forint értékben. olvasás szigorú nyomon követése, • az elosztói engedélyes szervezeti és tevékenységbeli optimalizálása. ÜGYVEZETŐK (1) FELÜGYELŐBIZOTTSÁG (1) Soós Gábor Elnök Holyevácz Csaba Madarászné Csikász Márta Tagok Kiss Béla Ferenc Nikodémné Bori Erika Mária Malejkó Norbert Döntés a társaság ügyében: A taggyűlés hatáskörét az egye- düli tag (TIGÁZ ZRT) gyakorolja, a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tar- KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG (1) tozó ügyekben az egyedüli tag döntését kell kérni az ügyve- zetőknek, így elsősorban a következőkben, mint az egyedüli PricewaterhouseCoopers Kft. tag kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyben- az Alapító okirat VII.fejezet (1 bekezdés a.)-s.) pont közötti megfogalmazás szerint. (1) 2007. július 01-től került kinevezésre 6
 5. 5. MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ Működési beszámoló Üzleti jelentés Bevezető 2007. július 01-től a társaság földgáz elosztási és propán-bu- tán gáz elosztási engedélyes és távhő tevékenységeket végez Magyarország észak-keleti régiójában, megközelítőleg az or- szág területének egyharmadán. A társaság központja Hajdúszoboszlón van és a területi je- lenlétet öt elosztói területi egységen keresztül gyakorolja (Debrecen, Miskolc, Eger, Szolnok, Gödöllő). A TIGÁZ-DSO Kft. jelentős magyar gázforgalmazó társaság, amely magas színvonalú szolgáltatást kíván nyújtani fogyasz- tói számára, jelentős hatást gyakorolva a gazdaságra és a fog- lalkoztatottságra. 7
 6. 6. TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ / ELOSZTÁSI TEVÉKENYSÉG Elosztási tevékenység A primer piac fejlődése A TIGÁZ-DSO Kft, 2007. év folyamán további lépéseket tett a piac megtartására és bővítésére a stratégiai tervben meg- adott útmutatásokat követve. A 2007. december 31.-én a TIGÁZ-DSO Kft. által ellátott te- lepülések száma 1 087, melyből: • 1 042 saját tulajdonú gázközművagyon, • 25 idegen tulajdonú, üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett, • 20 vegyes tulajdonú gázközművagyon. A hálózati „mérési különbözet” – amely 2007-ben 4,4 %, a Társaság a TIGÁZ Zrt. által korábban kidolgozott végre- hajtási terv megvalósítását folytatta annak érdekében, hogy 2007. évben is további csökkentést érjen el. Gázhálózat üzemeltetés és fejlesztés A TIGÁZ-DSO Kft. a tevékenységét a hazai és a nemzetközi előírások betartásával látja el, ezen túl műszaki tevékenységét teljes egészében az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány köve- telményeinek megfelelően végzi, biztosítva a biztonságos és folyamatos gázszolgáltatást. A társaság a gázelosztó-vezetékek tervezését, kivitelezését, üzemeltetését és rekonstrukcióját a Magyar Bányászati Hi- vatal (MBH) által is elfogadott minőségbiztosítási rendszer keretein belül végzi. A 704/1997. sz. határozat arra is feljogo- sítja a társaságot, hogy azon gázelosztó-vezetékeket, melyek a társaság tulajdonában vannak, a Bányafelügyelet használat- bavételi engedélye nélkül veheti használatba. 8
 7. 7. ELOSZTÁSI TEVÉKENYSÉG / TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ A társaság 2007. évben 4,4 milliárd Forintot fordított gázhá- lózattal kapcsolatos beruházásra az alábbiak szerint: - hőfok kompenzációs gázmérő- és korszerű nyomássza- bályzó vásárlás és új gázelosztó vezetékek építése fo- gyasztói igények figyelembevételével a kereskedelmi te- vékenység fejlesztésének támogatására; - gázvezeték-hálózatot érintő rekonstrukciós munkák, mérők és nyomásszabályozók felújítása; - távadatátvitel, gázmérő hitelesítés, felújítási munkák, stb. - idegen tulajdonú gázelosztó vezeték rendszerek vásárlása. A társaság tulajdonában lévő gázelosztó hálózat biztonsá- gos üzemeltetésének biztosítása céljából folytatódik az acél anyagú gázvezeték rekonstrukciója, cseréje polietilén anyagú csővezetékekre. A rekonstrukció tervezése során figyelembe vesszük a távlati fogyasztói igényekhez kapcsolódó fogyasztás növekedés ki- szolgálására vonatkozó alkalmasság biztosítását is. A rendszeres és tervszerű hálózat ellenőrzési tevékenység és nyomásszabályozó állomás karbantartás a biztonságos gáz- hálózat üzemeltetés alapját képzi. A 2007. év során összesen 162 km új elosztóvezeték és csat- lakozóvezeték került lefektetésre, valamint 115 ezer gázmérő és 48 ezer nyomásszabályozó került lecserélésre. Földgáz forgalmazás (Mm³) 2007 - közüzem részére 1.128,9 - kereskedelem részére 208,4 - kereskedelem külső 147,6 ÖSSZESEN 1.484,9 9
 8. 8. TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ / PB TEVÉKENYSÉG PB tevékenység A TIGÁZ-DSO Kft. vezetékes propán-, butángáz és ezen 2007. év végén a gázhálózat tulajdonosa elindított egy olyan elegyeinek elosztását és szolgáltatását üzemeltetési szerződés folyamatot, mely során e PB-gáz szolgáltatású települések a alapján végzi, a MOL Nyrt elosztóhálózatán, mely szolgálta- tulajdonos szempontjából gazdaságosabban üzemeltethetők. tási tevékenységet üzemeltetési szerződés szerint végez. E felmérés, együttműködés keresés során bármely megoldás érdekli a tulajdonost, amellyel a PB-s rendszerek fajlagos A PB gázszolgáltatás működési terület: üzemeltetési költsége csökkenthető. - Borgáta, - Kaposgyarmat, - Nagypirit, - Nagytőke. PB fogyasztók száma: 2007 - Lakossági 176 - Nem lakossági 15 ÖSSZESEN 191 10
 9. 9. TÁVHŐ TEVÉKENYSÉG / TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ Távhő tevékenység A társaság 2007. július 01-től végzi a távhőszolgáltatást Sátor- A szerződés szerint a szolgáltató feladata a távhőrendszerhez aljaújhely városban. A távhőszolgáltatás nem MEH engedély- tartozó kazánházak, távvezeték-hálózat, hőközpontok üze- hez kötött tevékenység. meltetése, karbantartása, a távhőrendszer fejlesztése, a lakos- A távhőszolgáltatási tevékenységet a 2005. évi XVIII. törvény, sági és közületi fogyasztók távhő szolgáltatásának biztosítása, míg végrehajtását a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet sza- a szolgáltatási díjak kiszámlázása, beszedése, a keletkezett bályozza. kintlévőségek kezelése, behajtása. A tevékenységet a ZAB-GÁZ Rt 1999. augusztus 31-én meg- Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás idegen tulajdonú rendsze- kötött szerződése alapján végzi a társaság. A szerződés három ren történik, a rendszer tulajdonosa negyedévente üzemelte- fél között jött létre, 20 éves időtartamra. tési díjat számláz társaságunknak. Szerződő felek: • Újhelyi Gazdálkodási Kft, mint a távhő rendszer tulajdonosa, • Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, mint távhőellátás tekintetében felügyeletet ellátó, ármegállapító hatóság (beolvadás, jogutódlás után) • TIGÁZ-DSO Kft, mint szolgáltató. Fogyasztási adatok Fogyasztói kategória Fogyasztói létszám (db) Fűtési hőenergia értékesítés (GJ) Melegvíz szolgáltatás (em3) 2007.12.31 2007.12.31 2007.12.31 - lakossági 1 045 26 772 39,4 - közületi 65 13 221 0,5 ÖSSZESEN: 1 110 39 993 39,9 11
 10. 10. TIGÁZ-DSO KFT. 2007 ÉVES BESZÁMOLÓ / TÖRVÉNYI HELYZET ÉS A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE Törvényi/tarifa helyzet valamint a szolgáltatás minősége Törvényi helyzet 2007. évben nem volt a Társaság engedélyesi tevékenységeit - a 82/2007. (IX.22.) GKM rendelet, mely 2007. október érintő érdemi törvényi, rendeleti változás a tarifákkal kap- 22-ei hatállyal módosítja a földgáz közüzemi díjainak csolatban. megállapításáról szóló 96/2003. (XII.18.) GKM rendeletet és a földgáz árszabályozásának kereteiről szóló 105/2005. (XII.19.) GKM rendeletet. Tarifahelyzet - a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás 2007. évet illetően az alábbi rendeletek kerültek kiadásra: szociális támogatásáról szóló 289/2007 (X.31.) Korm. Rendelet, mely 2007. november 01.-től hatályos. - a lakosság energiafelhasználásának szociális támogatá- sáról szóló 231/2006. (XI. 22.) Kormányrendelet, mely - A 97/2007. (XII.01.) GKM rendelet, mely 2008. janu- hatályon kívül helyezi a korábbi, alanyi jogon járó gázár- ár 1-ei hatállyal módosítja a földgáz közüzemi díjainak és távhőkedvezményről szóló GKM rendeletet és 2007. megállapításáról szóló 96/2003.(XII.18.) GKM rendeletet január 1-től a lakosság energiafelhasználásának támo- és a földgáz rendszerhasználati díjainak megállapításáról gatását a háztartások egy fogyasztási egységére jutó havi szóló 70/2003. (X.28.) GKM rendeletet. jövedelem nagyságától teszi függővé. - a lakossági energiafelhasználás szociális alapú támo- 2007. év második félévében elkezdődött a 2010. januárjától gatási rendszerére való átálláshoz kapcsolódó, a gáz- és induló új árszabályozási periódushoz kapcsolódó 2009. évi távhőszolgáltatók által a 2007. évben igénybe vehető elő- eszköz- és költségfelülvizsgálat előkészítése. A témával kap- legről rendelkező 353/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet. csolatban 2008. évre áthúzódó folyamatos egyeztetések kezdődtek. - a földgázárakkal, díjakkal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2007. (III.2) GKM rendelet, mely 2007. április 1-jei hatállyal módosítja a rendszerhasználati díjakat és egyes áralkalmazási feltéte- leket. - az egyes földgáz árakkal, díjakkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2007. (VI. 1.) GKM rendelet, mely 2007. július 1-jétől módosítja a rendszer- használati díjakat. 12
 11. 11. TÖRVÉNYI HELYZET ÉS A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE / TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ A szolgáltatás minősége Előzmények: A TIGÁZ Zrt. 1996. évben vezette be az MSZ EN ISO 9001:1996 szabványnak megfelelő minőségügyi rendszerét, melyet 1997. évben sikeresen auditáltatott, s ezt követően megszakítás nélkül auditált certifikációval rendelkezik. A TIGÁZ Zrt. 2003-ban, az MSZ EN ISO 9001:2001 minő- ségtervezésre és minőségfejlesztésre építő szabványnak meg- felelően átalakította minőségügyi rendszerét, melynek be- vezetését követően megszerezte az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási szabvány szerinti tanúsítványt. A Gáztörvény által meghatározott jogi szétválasztás végre- hajtása során, a TIGÁZ Zrt. 2007. július 1. napján a tanúsí- tott minőségirányítási rendszeréből, a TIGÁZ-DSO Földgáz- elosztó Kft-nek - mint az elosztói tevékenység jogutódjának - átadta az elosztói tevékenységre vonatkozó minőségügyi rendszerelemeket és hozzájárult ahhoz, hogy azt a Kft. önálló minőségirányítási rendszerként tovább működtesse, fejlesz- sze. A Társaság a TIGÁZ Zrt-től átvett rendszer-tapasztalatok- ra és dokumentációkra alapozva független, önállóan mű- ködő rendszert alakított ki az elosztói tevékenységekre vo- natkozóan, melyet a 2007 évi felülvizsgálat során sikeresen auditáltatott. 13
 12. 12. TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ / EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZETG Egészség, biztonság és környezet Egészség, biztonság és környezet Magyarországon az egészséggel, biztonsággal és környezet- alkalmazott rendszer teljes egészében kielégíti a vonatkozó védelemmel kapcsolatos kérdéseket olyan törvények és ren- magyar jogszabályokat. deletek szabályozzák, amelyek összhangban vannak az EU jelenleg hatályos irányelveivel és rendeleteivel. Az év folyamán nem fordult elő súlyos munkahelyi baleset. Különösen szigorúak a környezetvédelmi jogszabályok, ame- A TIGÁZ-DSO Kft. célja az, hogy az elkövetkező években lyek – az általános előírásokon túl – szabályozzák a környe- jelentősen csökkentse az olyan balesetek számát, amelyek zetvédelem különböző területeit, különösen az alábbiakat: munkából való kieséssel járnak. A fenti célkitűzések megva- - levegő, víz, talaj és általában a természet minősége; lósítása érdekében a társaság tovább erősíti a képzési és ellen- - zajszennyezés; őrzési tevékenységet. - mérgező és nem mérgező hulladékok kezelése; - munkahelyi biztonság és munkavédelem. A dolgozók számára az alapvető ellenőrzést jelentő egészség- ügyi vizsgálatokon túl, a társaság több intézkedést kíván ten- A társaság számos folyamatot kíván bevezetni az egészség, ni a dolgozók egészségnek megőrzése és védelme, környezeti biztonság és környezetvédelem területét érintő minden te- ellenőrzések és a megelőzés érdekében. vékenység kezelése érdekében, az ISO 9001 standardnak megfelelően. A minőségbiztosítási rendszer számos pontos Az egészség megőrzése érdekében a társaság a további vizs- utasítást irányoz elő a technológiával, létesítmények és szol- gálatokra kíván lehetőséget adni (vércukorszint, koleszterin gáltatások biztonsági vonatkozásaival, könyezetvédelemmel, szint mérése, EKG vizsgálat), és a dolgozók által végzett mun- munkavédelemmel, tűzvédelemmel és a dolgozók állandó kát figyelembevéve további vizsgálatokat kíván bevezetni. képzésével kapcsolatban. Az egészségvédelem területén a társaság a munkahelyen A társaság eljárásokat dolgoz ki az egészséget, biztonságot és esetlegesen fellépő stressz káros hatásaink megelőzését célzó környezetvédelmet érintő témakörök szabályozására. programokat szándékozik bevezetni, továbbá meg kívánja szüntetni a dohányzástól való függőséget, és ösztönözni kí- A tevékenységek végzéséhez ezek az eljárások az alábbiakra vánja az egészségesebb életvitelt. hivatkoznak: - műszaki előírások, amelyek specifikus fejezetei szabá- A környezeti vizsgálatok során nyomon követték a munka- lyozzák a biztonsággal, munka- és egészségvédelemmel helyi környezet patogén tényezőit (kémiai, fizikai és biológiai kapcsolatos kérdéseket; tűzvédelmi előírások; környezet- kockázatok), meghatározva mindazokat az intézkedéseket, védelmi előírások; amelyeket be kell vezetni a dolgozók védelme érdekében. - specifikus munka- és tűzvédelmi előírások; - folyamatok minőségét érintő rendelkezések a környezet- Az egészségügyi prevenció területén elindított programok védelem vonatkozásában, túl az általános előírásokon, keretében a társaság különösen nagy figyelmet fordít a szív- amelyek külön szabályozzák a társaságnál végzett tevé- betegségekre és daganatos betegségekre. kenységeket is. A folyamatok minőségét az ISO 9001 standard szerint szabá- Környezetvédelmi költségekre tárgyévben a társaság 41 mil- lyozó fenti eljárások auditálása megtörtént. A társaság által lió Ft-ot költött. Munkával összefüggésben bekövetkezett balesetek elemzése 2007 - Ledolgozott óra 1.046.272 - Balesetek száma 5 - Távollét baleset miatt (nap) 315 - Gyakorisági mutató 1,58 - Súlyossági mutató 0,30 14
 13. 13. FENNTARTHATÓSÁG / TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ Fenntarthatóság A társaság biztosítani kívánja az eredmények fenntartha- A társaság kapcsolódik a TIGÁZ Zrt által elindított egy terv- tóságát az idő függvényében, bővítve a kapcsolatokat a hez, amely célja a CO2 kibocsátás jelentős csökkentése 2008- stakeholderekkel, javítva a társaság teljesítményét és valori- ban, a társaság épületeiben lévő fűtési rendszerek moderni- zálva az immateriális javakat. zációja révén. A humán erőforrás gazdálkodás területén a társaságnál több kezdeményezés van folyamatban: A területtel és a közösségekkel való kapcsolatok keretében • a humán erőforrás minőségi összetétel kiigazítása maga- a társaság urbanisztikai jellegű munkát végzett, különös te- san képzett munkaerő felvételével kintettel a közterület rendezésére településeken és városköz- pontokban végzett hálózat karbantartási és rekonstrukciós • lehetőségek felmérésének folytatása, képzés és a teljesít- munkákat követően, amelyeknek nagy jelentőséget tulajdo- mény meghatározását szolgáló rendszerek fejlesztése nítanak Miskolc, Gyöngyös, Budakeszi önkormányzatai. • egészségvédelem, szív- és érrendszeri betegségek megelő- zését szolgáló vizsgálatok révén; vizsgálatok oszteoporózis megelőzésére, valamint a munkahelyi környezetben lévő patogén tényezők nyomon követésére. 15
 14. 14. TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ / ELLÁTOTT TELEPÜLÉSEK Ellátott települések Ellátott települések száma: • Földgázzal ellátott települések száma: 1 087 Ebből: saját tulajdonú vezetéken: 1 042 (kék színű jelzés) Ebből: idegen tulajdonú vezetéken 25 (sárga színű jelzés) Ebből: vegyes tulajdonú vezetéken: 20 (kék színű jelzés) • PB-gázzal ellátott települések száma: 4 Ebből: vegyes: 4 (kék színű jelzés) 16
 15. 15. GAZDASÁGI- PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA / TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása A társaság 2007. július 01-től kezdte meg elosztói engedélyes Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a TIGÁZ-DSO Kft. tevékenységét, melyet 2007. július 01. előtt a TIGÁZ Zrt végzett. gazdasági eredményeit 2007. évre. 2007. június 30-án a társaságnál megtörtént a kedvezménye- A 2007. év adatai magukban foglalják a földgáz elosztást és zett eszközátruházás keretében az eszköz átvétel az engedély- más tevékenységeket (PB-gáz szolgáltatás engedélyes tevé- köteles tevékenységek (földgáz elosztás, távhőszolgáltatás, kenység és távhőszolgáltatási tevékenység). porpán-bután értékesítés) vonatkozásban. Átsorolt eredménykimutatás (millió forintban) 2007 2007 Előtársaság - Üzemeltetés árbevétele 13 829 - Egyéb bevételek 0 79 Árbevétel összesen 0 13 908 - Beszerzések, szolgáltatás és egyéb költségek 0 -7 999 - Bér és bérterhek 0 -1 950 Bruttó üzemi eredmény 0 3 959 - Értékcsökkenés 0 -3 627 Működési eredmény 0 332 - Pénzügyi tev. nettó bevétele 0 -1 436 - Nettó bev. részesedésekből 0 0 Szokásos tevékenység adózás előtti eredménye 0 -1 104 - Rendk. tev. nettó bevétele 0 1 Adózás előtti eredmény 0 -1 103 - Társasági adó 0 -60 Adózott eredmény 0 -1 163 Az üzemeltetés árbevétele 13 829 millió Ft, mely az elosztási időszakra elszámolt amortizáció összegét tartalamazza, árbevételből adódik. melynek összege 3 627 millió Ft. A beszerzések, szolgáltatások és egyéb költségek összege A pénzügyi műveletek ráfordítása 1 436 millió Ft, mely a 7 999 millió Ft, mely alapvetően a forgalmazott földgáz mé- kedvezményezett eszközátruházással összefüggően átvett rési különbözetéből adódik 4 206 millió Ft összegben, vala- hitel (34 906 millió Ft) tárgyidőszakra vonatkozó fizetett ka- mint a tárgyidőszakban a tevékenységhez tartozó anyagjelle- matát foglalja magába. gű költségek felhasználása okoz. A társaság pozitív EBITDA-t realizált, amely +3 959 millió A bérek és bérterhek költség 1 950 millió Ft, mely a szokásos Ft-ot tesz ki és 332 millió Forint összegű pozitív működési tárgyidőszaki kifizetéseket tartalmazza. eredményt jelent. Az amortizáció a 2007. június 30-án kedvezményezett esz- A TIGÁZ-DSO Kft. üzleti éve -1 163 millió Forint adózott közátruházással átvett eszközök és az új beszerzések tárgy- eredménnyel zárul. 17
 16. 16. TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ / GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA Átsorolt mérleg (millió forintban) 2007 2007 Előtársaság Tárgyi eszközök 0 160 616 Immateriális javak 0 483 Részesedések 0 0 Tevékenységre vonatkozó pénzügyi követelések 0 84 Beruházásokra vonatkozó nettó kötelezettségek 0 -109 Befektetett tőke 0 161 074 Készletek 0 1 076 Egyéb tárgyévi aktívák 0 1 867 Tárgyévi passzívák 0 -4 994 Céltartalék kockázatokra 0 -103 Nettó tárgyévi tőke 0 -2 154 Nettó befektetett tőke 0 158 920 Saját tőke 50 124 151 Kizárólag adórendelet miatti céltartalék 0 0 - Hosszú távú nettó pénzügyi kötelezettség (nettó pénzügyi eszközök) 0 19 906 - Rövid távú nettó pénzügyi kötelezettség (nettó pénzügyi eszközök) -50 14 863 Nettó pénzügyi kötelezettség (nettó pénzügyi eszközök) -50 34 769 Fedezetek 0 158 920 A társaság vagyoni-pénzügyi struktúrája alapján a nettó be- A tárgyévi 2 154 millió Forint összegű nettó tárgyévi tőke, fektetett tőke az év végén 158 920 millió Forint volt és túlnyo- mely alapvetően vevőkövetelésekből, a készlet értékéből, va- mó többségben az engedélyköteles tevékenységek átruházá- lamint a passzívák összegéből áll. Ez utóbbi jelentős része a sából származó tőkeemelésből adódik. TIGÁZ Zrt-vel szemben fennálló kötelezettségből adódik (6 695 millió Ft). A tárgyi eszközök és immateriális javak teljes egészében a működési tevékenységgel összefüggő eszközöket foglalják magukba. A nettó tárgyévi tőke lényegében az alábbiakból épül fel: (millió forintban) 2007 2007 Változás Előtársaság Készletek 0 1 076 1 076 Vevőkövetelések 0 270 270 Követelések az állami költségvetéssel szemben 0 533 533 Kötelezettségek szállítók felé 0 -1 125 -1 125 Adóügyi kötelezettségek 0 -1 046 -1 046 Céltartalék 0 -103 -103 Egyéb tárgyévi aktívák és passzívák 0 -1 759 -1 759 Összesen 0 -2 154 -2 154 18
 17. 17. GAZDASÁGI- PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA / TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ A nettó befektetett tőkére teljes mértékben fedezetet ad a sa- ját tőke és 2007. december 31-én a társaság pénzügyi kötele- zettségei 34 769 millió Ft-ban. Nettó pénzügyi kötelezettségek (nettó eszközök) (millió forintban) 2007 2007 Változás Előtársaság Kötvények és egyéb pénzügyi kötelezettségek 0 34 769 34 769 Pénzeszközök -50 0 50 Tevékenységhez nem kapcsolódó értékpapírok 0 0 0 Tevékenységhez nem kapcsolódó pénzügyi követelések 0 0 0 Kötelezettségek összesen (eszközök) -50 34 769 34 819 A fenti pénzügyi kötelezettség változás annak a következmé- nye, hogy – a jogi szétválasztás miatt – a TIGÁZ Zrt. köte- lezettségei (hitelei) túlnyomó többségét átruházta a TIGÁZ- DSO Kft. elosztó társaságra 34 906 millió Ft összegben. Átsorolt Cash-Flow kimutatás (millió forintban) 2007 Tárgyévi adózott eredmény -1 163 Tárgyévi amortizáció 3 627 Tárgyévi forgótőke változás 1 383 Előző év miatt fizetett osztalék 0 Tárgyévben kapott osztalék 0 Tárgyévi tevékenységből származó nettó Cash-Flow 3 847 Tárgyévi beruházás -5 024 Tárgyévi befektetett tőke növekedés -34 279 Tárgyévben átvett hozzájárulás 846 Free Cash Flow -34 610 Tárgyévben felvett hitel változása 34 564 Nettó pénzeszköz változás -46 Nyitó nettó pénzügyi kötelezettség 50 Tárgyévi pénzeszköz változás -46 Záró nettó pénzügyi kötelezettség 4 A társaság negatív Free Cash flow-ja 34 610 millió Forint volt, amelyet alapvetően a pénzügyi kötelezettségek növeke- dése okoz az év folyamán. 19
 18. 18. TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ / EGYÉB INFORMÁCIÓK Egyéb információk A társaság és az ellenőrzött vállalatok Székhelyek birtokában lévő saját részvények A TIGÁZ-DSO Kft. 2007. december 31-én nem rendelkezik Megemlítjük, hogy 2007. december 31-én - a TIGÁZ-DSO saját részvénnyel. Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: • Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. A TIGÁZ-DSO Kft-nek nincsenek ellenőrzött vállalatai, így • a társaság másodlagos székhelyei (telephelyei) megegyez- 2007. december 31-én sem közvetlenül, sem pedig közvetett nek a területi egységek székhelyeivel: módon - más társaság vagy személy beiktatása útján-, nem • 4002 Debrecen, Híd u. 1.; rendelkeznek saját részvényekkel és/vagy ellenőrzött társasá- • 3502 Miskolc, Sajószigeti u. 3., gok részvényeivel. • 3300 Eger, Klapka u. 2.; • 5000 Szolnok, Thököly u. 79.; • 2100 Gödöllő, Kenyérgyár u. 2.; Főbb események A 2007. évben a TIGÁZ-DSO Kft. sem közvetlen, sem pedig Kutatás és fejlesztés közvetett módon nem indított el olyan ügyleteket, melyek jelentős hatást gyakorolhatnak a TIGÁZ Zrt. társaságai és/ A tárgyévben nem merültek fel kutatással és fejlesztéssel vagy az ellenőrzött társaságok pénzügyi-vagyoni helyzetére, kapcsolatos költségek. vagy amelyek kockázati elemeket is tartalmaznának. Közigazgatási eljárás keretében a TIGÁZ Zrt., mint anyavál- lalat által kezdeményezett árfelülvizsgálattal összefüggő pe- res eljárás van folyamatban. Alapítás-átszervezés A vezetékhálózathoz kapcsolódó bányaszolgalmi jogok be- jegyzésével kapcsolatban több kisebb bírósági eljárás van Alapítás-átszervezés a mérlegben 2007. december 31.-én folyamatban. nem került kimutatásra. A fenti ügyek gazdasági hatása a beszámoló készítésekor még nem számszerűsíthető. 20
 19. 19. EGYÉB INFORMÁCIÓK / TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ Corporate governance A taggyűlés: centralitás, hatáskörök és meghatalmazások együttműködési kapcsolatok megszilárdítására, az alkalma- zottak biztonságára és egészségére való odafigyelésre, és tevé- kenységeinek a környezettel való összeférhetőségére irányul. A taggyűlés hatáskörét az egyedüli tag (TIGÁZ Zrt) gyako- rolja, a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a tag- Azon helyzet összetettsége miatt, amelyben a TIGÁZ-DSO gyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az egyedüli Kft. működik, fontosnak tartja az általuk elismert és elfo- tag döntését kell kérni az ügyvezetőknek, így elsősorban a gadott értékek összességének, illetve azon felelősségeknek a következőkben, mint az egyedüli tag kizárólagos hatásköré- pontos meghatározását, amelyet a TIGÁZ-DSO Kft. vállal be tartozó ügyben- az Alapító okirat VII.fejezet (1) bekezdés társaságokon belül és kívül annak biztosítása érdekében, a.)-s.) pont, valamint a (2) bekezdés közötti megfogalmazás hogy minden tevékenységét a törvények betartásával, a tisz- szerint. tességes verseny keretein belül, becsületesen, korrekt módon és jóhiszeműen folytassa. Ez okból elfogadásra került az Eni „Etikai Kódex”, amelynek betartását az alkalmazottak részé- A Felügyelő Bizottság létszáma ről a Garantáló Személy értékeli. A Felügyelő Bizottság négy tagból áll. A felügyelő bizottsági tagok kinevezését az Alapító Okirat XI. pontja szabályozza, amelyek biztosítják a munkavállalók képviselőinek jelenlétét a Felügyelő Bizottságban. A Felügyelő Bizottság tevékenysége A Felügyelő Bizottság is rendszeresen legalább negyedévente ülésezik: 2007-ben két ülést tartott. A stakeholderek (érdekelt felek)szerepe és a korrekt viselkedés A TIGÁZ-DSO Kft. meggyőződése, hogy a tulajdonos számá- ra az értékteremtés, főleg közép-hosszútávú perspektívában szemlélve, a szó legtágabb értelmében vett stakeholderekkel (alkalmazottak, beszállítók, kereskedelmi és pénzügyi part- nerek, közösségek, melyek a társasággal kölcsönösen hatnak egymásra) szemben tanúsított korrekt viselkedés által való- sul meg. A TIGÁZ-DSO Kft. hagyományosan elkötelezett egy olyan következetes politika iránt, amely a humán erőforrásainak értékesebbé tételére, vállalt kereskedelmi és pénzügyi kö- telezettségeinek betartására, az ország közösségeivel szoros 21
 20. 20. TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ / AZ ÜZLETI ÉV ZÁRÁSÁT KÖVETŐ FŐBB ESEMÉNYEK Az üzleti év zárását követő főbb események A kormány benyújtotta a Parlamentnek a gázellátásról szóló törvénymódosítás tervezetet, melyet márciusban tár- gyalnak meg. Megjelent a 2008 január 1-től érvényes közüzemi és a földgáz rendszerhasználati díjainak módosításáról szóló tarifarendelet. 22
 21. 21. AZ ÜZLETMENET VÁRHATÓ ALAKULÁSA / TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ Az üzletmenet várható alakulása A földgázforgalmazás 2008-ban, normál éghajlati viszonyok mellett, az előző évinél magasabb értéket érhet el (1 485 millió köbméter gáz került forgalmazásra 2007. második félévében). A fogyasztó létszám várhatóan meghaladja a 2007. évben el- ért szintet a kereskedelempolitikában meghatározott célszeg- mens következtében (1 261 ezer fogyasztó 2007. évben). Hajdúszoboszló, 2008. március 6. Soós Gábor Holyevácz Csaba Dr. Kósa Gyöngyi Ügyvezető Ügyvezető 23
 22. 22. MÉRLEG / TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ Tárgyévi mérleg 2007. december 31. 25
 23. 23. TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ / MÉRLEG 1 3 9 6 0 4 3 0 4 0 2 2 1 1 3 0 9 Statisztikai számjel 0 9 - 0 9 - 0 1 3 4 9 3 Cégjegyzék száma KÖNYVVIZSGÁLTA PricewaterhouseCoopers Kft. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184. 52 / 361-177 a vállalkozás címe, telefonszáma 2007.12.31. Éves beszámoló 2000. évi C. törvény a számvitelről Keltezés: Hajdúszoboszló, 2008. március 06. Soós Gábor Holyevácz Csaba Dr. Kósa Gyöngyi Ügyvezető Ügyvezető 26
 24. 24. MÉRLEG / TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 1 3 9 6 0 4 3 0 4 0 2 2 1 1 3 0 9 Statisztikai számjel 0 9 - 0 9 - 0 1 3 4 9 3 0 1 Cégjegyzék száma TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság MÉRLEG („A” típusú ) MÉRLEG ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) (adatok millió Ft-ban) Sor- Előtársaság Előző év(ek) Tárgyév Tétel megnevezése szám 2007.05.08 módosításai 2007.12.31 A B C D E 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 0 0 161 149 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 0 0 483 03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 0 04. Kísérleti-fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 05. Vagyoni értékű jogok 0 0 2 06. Szellemi termékek 0 0 481 07. Üzleti vagy cégérték 0 0 0 08. Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 0 0 160 616 11. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0 146 647 12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 0 0 13 554 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 0 0 0 14. Tenyészállatok 0 0 0 15. Beruházások, felújítások 0 0 415 16. Beruházásokra adott előlegek 0 0 0 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.) 0 0 50 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 21. Egyéb tartós részesedés 0 0 0 22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 0 0 0 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 0 0 50 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 27
 25. 25. TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ / MÉRLEG 0 9 - 0 9 - 0 1 3 4 9 3 Cégjegyzék száma (adatok millió Ft-ban) Sor- Előtársaság Előző év(ek) Tárgyév Tétel megnevezése szám 2007.05.08 módosításai 2007.12.31 A B C D E 26. B. Forgóeszközök ( 27.+34.+40.+45. sorok) 50 0 7 195 27. I. KÉSZLETEK (28. - 33. sorok) 0 0 1 076 28. Anyagok 0 0 980 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0 0 30. Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0 0 31. Késztermékek 0 0 0 32. Áruk 0 0 96 33. Készletre adott előlegek 0 0 0 34. II. KÖVETELÉSEK ( 35. - 39. sorok) 0 0 6 115 35. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 0 0 270 36. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 5 248 37. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben 0 0 0 38. Váltókövetelések 0 0 0 39. Egyéb követelések 0 0 597 40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41. - 44. sorok) 0 0 0 41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 42. Egyéb részesedés 0 0 0 43. Saját részvények, saját üzletrészek 0 0 0 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 45. IV.PÉNZESZKÖZÖK (46. + 47. sorok) 50 0 4 46. Pénztár, csekkek 0 0 1 47. Bankbetétek 50 0 3 48. C. Aktív időbeli elhatárolások (49. - 51. sorok) 0 0 1 597 49. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 1 596 50. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 1 51. Halasztott ráfordítások 0 0 0 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( 01.+26.+48. sorok) 50 0 169 941 Keltezés: Hajdúszoboszló, 2008. március 6. Soós Gábor Holyevácz Csaba Dr. Kósa Gyöngyi Ügyvezető Ügyvezető 28
 26. 26. MÉRLEG / TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 1 3 9 6 0 4 3 0 4 0 2 2 1 1 3 0 9 Statisztikai számjel 0 9 - 0 9 - 0 1 3 4 9 3 1 1 Cégjegyzék száma TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság MÉRLEG ( „A” típusú ) MÉRLEG FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) (adatok millió Ft-ban) Sor- Előtársaság Előző év(ek) Tárgyév Tétel megnevezése szám 2007.05.08 módosításai 2007.12.31 A B C D E 53. D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sorok) 50 0 124 151 54. I. JEGYZETT TŐKE 50 0 125 314 55. 54. sorból: a)visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 0 0 0 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 0 57. III. TŐKETARTALÉK 0 0 0 58. IV.EREDMÉNYTARTALÉK 0 0 0 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0 60. VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0 61. VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0 0 -1 163 62. E. Céltartalékok ( 63. - 65. sorok) 0 0 103 63. Céltartalék a várható kötelezettségekre 0 0 103 64. Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 0 0 65. Egyéb céltartalék 0 0 0 66. F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok) 0 0 44 143 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68. - 70. sorok) 0 0 0 68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben 0 0 0 69. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló váll. szemben 0 0 0 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 0 0 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72. - 79. sorok) 0 0 19 906 72. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 73. Átváltoztatható kötvények 0 0 0 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 0 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 19 906 78. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló váll. szemben 0 0 0 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 0 0 0 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.és 83.-89.sorok) 0 0 24 237 81. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 82. 81. sorból: az átváltoztatható kötvények 0 0 0 83. Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 84. Vevőktől kapott előlegek 0 0 0 85. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 0 0 1 235 86. Váltótartozások 0 0 0 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 21 769 88. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló váll. szemben 0 0 7 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 1 226 90. G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok) 0 0 1 544 91. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 0 92. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 395 93. Halasztott bevételek 0 0 1 149 94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sorok) 50 0 169 941 Keltezés: Hajdúszoboszló, 2008. március 6. Soós Gábor Holyevácz Csaba Dr. Kósa Gyöngyi Ügyvezető Ügyvezető 29
 27. 27. TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ / EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 3 9 6 0 4 3 0 4 0 2 2 1 1 3 0 9 Statisztikai számjel 0 9 - 0 9 - 0 1 3 4 9 3 0 2 Cégjegyzék száma TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság „A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (adatok millió Ft-ban) (összköltség-eljárással) Sor- Előtársaság Előző év(ek) Tárgyév Tétel megnevezése szám 2007.05.08 módosításai 2007.12.31 A B C D E 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 0 0 13 828 01. 02. Export értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 02. I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 0 0 13 828 03. 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 0 04. 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 2 487 05. II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.) 0 0 2 487 06. III. Egyéb bevételek 0 0 32 160 07. III/a. III.sorból: visszaírt értékvesztés 0 0 0 08. 05. Anyagköltség 0 0 6 595 09. 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 2 861 10. 07. Egyéb szolgáltatások értéke 0 0 60 11. 08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 47 12. 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 0 13. IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) 0 0 9 563 14. 10. Bérköltség 0 0 1 589 15. 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 304 16. 12. Bérjárulékok 0 0 579 17. V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) 0 0 2 472 18. VI. Értékcsökkenési leírás 0 0 3 627 19. VII. Egyéb ráfordítások 0 0 32 481 20. VII. sorból: értékvesztés 0 0 4 21. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 0 0 332 22. 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 0 23. 13.sorból: kapcsolt vállalkozásoktól kapott 0 0 0 24. 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 0 25. 14.sorból: kapcsolt vállalkozásoktól kapott 0 0 0 26. 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 0 27. 15.sorból: kapcsolt vállalkozásoktól kapott 0 0 0 28. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 0 4 29. 16.sorból: kapcsolt vállalkozásoktól kapott 0 0 0 30. 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 0 0 31. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 0 0 4 32. 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 0 33. 18.sorból: kapcsolt vállalkozásoknak adott 0 0 0 34. 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 1 440 35. 19.sorból: kapcsolt vállalkozásoknak adott 0 0 1 440 36. 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0 0 37. 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 0 0 38. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.) 0 0 1 440 39. B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 0 0 -1 436 40. 30
 28. 28. EREDMÉNYKIMUTATÁS / TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 0 9 - 0 9 - 0 1 3 4 9 3 Cégjegyzék száma (adatok millió Ft-ban) Sor- Előtársaság Előző év(ek) Tárgyév Tétel megnevezése szám 2007.05.08 módosításai 2007.12.31 A B C D E C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.) 0 0 -1 104 41. X. Rendkívüli bevételek 0 0 1 42. XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 43. D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.) 0 0 1 44. E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.) 0 0 -1 103 45. XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 60 46. F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) 0 0 -1 163 47. 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 0 48. 23. Jóváhagyott osztalék és részesedés 0 0 0 49. G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +F. + 22. - 23.) 0 0 -1 163 50. Keltezés: Hajdúszoboszló, 2008. március 6. Soós Gábor Holyevácz Csaba Dr. Kósa Gyöngyi Ügyvezető Ügyvezető 31
 29. 29. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET / TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet 33
 30. 30. TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ / CASH FLOW KIMUTATÁS Cash flow kimutatás Sor- Előtársaság Tárgyév Hatása A tétel megnevezése szám 2007.05.08 2007.12.31 A B C D I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz – változás (1 -15. sorok) 0 3 907 ± 1. Adózás előtti eredmény (csökkentve a kapott osztalékkal) 0 -1 103 + 2. Elszámolt amortizáció 0 3 627 + 3. Elszámolt értékvesztés 0 3 ± 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 103 ± 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 0 0 ± 6. Rövidlejáratú szállítói kötelezettség változása 0 1 235 ± 7. Közép- és hosszúlejáratú szállítói kötelezettség változása 0 0 ± 8. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása 0 7 954 ± 9. Passzív időbeli elhatárolás változása 0 700 ± 10. Vevőkövetelések változása 0 -273 ± 11. Forgóeszközök (vevő és pénzeszközök nélkül) 0 -6 680 ± 12. Aktív időbeli elhatárolások változása 0 -1 597 - 13. Fizetett adó (nyereség után) 0 -60 - 14. Fizetett osztalék, részesedés 0 0 Véglegesen átvett-, átadott pénzeszközök és térítésmentesen átvett eszközök ± 15.a 0 -2 tárgyévi eredményhatása ± 15.b Egyéb: Előző évet (éveket) érintő revízió módosítás hatása 0 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközök változása (16 -19. sorok) 0 -39 461 - 16.a Befektetett eszközök beszerzése 0 5 024 - 16.b TIGÁZ Zrt.-től átvett eszközök 0 34 279 + 17. Befektetett eszközök eladása 0 0 + 18. Egyéb változás 0 -158 + 19. Kapott osztalék 0 0 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz – változás (20 - 29. sorok) 50 35 508 ± 20. Értékpapírok változása 0 0 ± 21. Adott kölcsönök változása 0 -292 + 22. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) 50 0 + 23. Kötvénykibocsátás bevétele 0 0 + 24. Hitelfelvétel 0 34 954 + 25. Véglegesen kapott pénzeszközök 0 846 - 26. Részvénybevonás (tőkeleszállítás) 0 0 - 27. Saját részvény vásárlás 0 0 - 28. Hiteltörlesztés, - visszafizetés 0 0 + 29. Beolvadás miatti pénzeszköz-átvétel és eredményváltozás korrekciója 0 0 - 29. Véglegesen átadott pénzeszközök 0 0 IV. Pénzeszközök változása (± I. ± II. ± III. sorok) 50 -46 34
 31. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET / TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ Az éves beszámoló összeállításának kritériumai A 2007. éves beszámoló a 2001. január 1-én hatályba lépett „2000. évi C. törvény a számvitelről” előírásainak meg- felelően, a társaság számviteli politikájában megfogalmazott könyvelési, valamint értékelési elvek és kritériumok alapján került összeállításra. A 2007. évi Mérleg és Eredménykimutatás felépítése és tartalma azonos az előző beszámolási időszakban bemuta- tott adatokkal. Az éves beszámolóban a tárgyidőszaki és az előző évi összehasonlító adatok millió Forintban kerülnek megadásra, mivel az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege meghaladja a százmilliárd Forintot - a számviteli törvény 20.§ (2) bekezdés előírásai alapján. Az éves beszámoló a mérlegből (a számviteli tv. 1.sz. mellékletében előírt „A” formátumban) az eredménykimutatásból (a számviteli tv. 2. sz. mellékletében előírt „A” formátumban), (a számviteli tv. 7.sz. melléklete által előírt) Cash Flow kimutatásból, jelen kiegészítő mellékletből, valamint a beszámolóhoz kapcsolódóan az üzleti jelentésből áll. Így ezen kiegészítő melléklet tartalmazza azokat a szükséges információkat, amelyek fontosnak ítélhetők meg, segí- tik a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetének és a tárgyév gazdasági eredményének valós és korrekt bemutatását, még ha a számviteli törvény rendelkezései nem is igénylik ezeket teljes körűen. A mérleg és az eredménykimutatás sorait magyarázó információk, kiemelve azok fontosságát, millió Forintban vannak kifejezve. Annak érdekében, hogy a lehető legpontosabban mutassuk be a társaság tulajdonosainak a vagyoni és pénzügyi helyzetet és a tárgyév gazdasági eredményét, kidolgozásra kerültek az átsorolt mérlegre és eredménykimutatásra vonatkozó kimutatások, amelyek a Működéssel kapcsolatos beszámolóban találhatók. A társaság a Számviteli Törvény előírásai szerint könyvvizsgálatra kötelezett, a könyvvizsgálatra bejegyzett társaság neve: PricewaterhouseCoopers Kft . A bejegyzett könyvvizsgáló neve: Biczó Péter Kamarai tagsági száma: 004957. A társaság adatai: A társaság rövid neve: TIGÁZ-DSO Kft. A társaság székhelye: Hajdúszoboszló Rákóczi u. 184. 4200 A Társaság fióktelepei: 4030. Debrecen, Híd u. 1 3527. Miskolc, Sajósziget út.3 3300. Eger, Klapka út. 2. 5000. Szolnok. Thököly út. 79. 2100. Gödöllő, Kenyérgyári út 2. TIGÁZ-DSO Kft. internetes elérhetősége: www.tigazdso.hu A beszámoló aláírására jogosult: Soós Gábor ügyvezető Lakáscíme: 8800. Nagykanizsa, Erdész u. 43. fsz.1/A. Holyevácz Csaba ügyvezető Lakáscíme: 3519. Miskolc, Bencések útja 121/B. Dr. Kósa Gyöngyi Lakáscíme: 4032. Debrecen, Károli Gáspár u. 326/2. PM regisztrációs szám: 120031 A társaság fő tevékenységi köre: 4022 (TEÁOR) Gázelosztás, -kereskedelem A társaság melléktevékenységi köre:4030 (TEÁOR) Gőz-, melegvíz-ellátás A TIGÁZ-DSO Kft alaptevékenysége a földgázelosztás, propán-, butángázok szolgáltatása, csővezetékes szállítás, amelyet építőipari szolgáltatás, szervízszolgáltatás, felújítás, javítás, egyéb épületgépészeti szerelés, iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem, műszaki vizsgálat elemzés, mérnöki tevékenység tanácsadás, és üzletviteli tanácsadás, tűz- védelem, hulladék gyűjtés, - kezelés, mint melléktevékenység egészít ki, valamint gőz-, melegvíz-ellátási tevékenység. 35
 32. 32. TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ / KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Értékelési kritériumok A könyvelési elvek és az értékelési kritériumok megfelelnek az anyavállalatnál (TIGÁZ Zrt) alkalmazottakkal és a legjelentősebb tételeknél bemutatásra kerülnek. Immateriális javak Az immateriális javak beszerzési áron, illetve (saját előállítás esetén) közvetlen önköltségen vannak értékelve, az ér- tékcsökkenés a számviteli törvényben meghatározott maximum értéken, ezen túlmenően a törvény által nem szabá- lyozott javak esetében a beszerzési ár/közvetlen önköltség a várható megtérülés szerinti évekre kerül felosztásra. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök beszerzési áron / közvetlen önköltségen vannak értékelve, amely magában foglalja a beszerzéssel, létesítéssel, üzembe helyezéssel kapcsolatos, az adott eszközhöz közvetlenül rendelhető valamennyi költséget. A tárgyi eszközökkel kapcsolatos idegen (külső vállalkozó által végzett) és a saját (társasági szervezet által végzett) felújítási költségeket abban az esetben számoljuk el és aktiváljuk az eszközökre, ha azok értéknövekedést eredmé- nyeznek, egyébként arra az évre terhelődnek, amelyben felmerülnek. A tárgyi eszközök terv szerinti amortizációjának elszámolása a társaság számviteli politikájában rögzítettek szerinti amortizációs leírási kulcsok alkalmazásával történik. Az 50 000 Ft alatti beszerzési értékkel bíró tárgyi eszközök arra a tárgyévre terhelődnek, amelyben felhasználásra kerülnek, kivéve: a gázmérőket 10 m³/h alatt és a házi nyomásszabályzókat. A teljesen leírt javak a mérlegben maradnak addig a pillanatig, míg kiselejtezésre vagy értékesítésre nem kerülnek. Befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok A befektetett pénzügyi eszközök, ahol szükséges, ott leértékelésre kerülnek a tartós veszteségeknek megfelelő mér- tékben; az eredeti érték akkor kerül visszaírásra, amikor a végrehajtott értékvesztés okai megszűnnek. Az értékvesztést a pénzügyi műveletek ráfordításai között, míg az értékvesztés-visszaírást a pénzügyi műveletek ráfordításainak csökkenéseként kell elszámolni a hivatkozott törvény előírásai szerint. Az adott kölcsönöknél az éven túl lejáró követelés összege van figyelembe véve. Készletek Az alap és segédanyagok tényleges beszerzési áron, a késztermékek közvetlen költségen, a befejezetlen és félkész termékek szintén közvetlen költségen kerülnek értékelésre. Követelések és kötelezettségek A követelések a vevők által elismert számla szerinti összegen, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken vannak értékelve. A kötelezettségek könyv szerinti, tényleges értéken kerülnek a mérlegbe beállításra a „ 2000. évi C. törvény A számvitelről” előírásainak megfelelően. Pénzeszközök A tényleges záró pénztári készpénzkészlet, valamint a számlaegyenlegeket tartalmazó banki értesítések szerinti összeg kerül kimutatásra. 36
 33. 33. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET / TIGÁZ-DSO KFT. 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ Aktív és passzív időbeli elhatárolások A két vagy több évet érintő bevételekből, költségekből, ráfordításokból és halasztott bevételekből (mely tartalmaz- za a véglegesen átvett pénzeszközök passzív elhatárolás szerinti összegeit) és halasztott ráfordításokból a nem a tárgyidőszakot megillető hányad kerül a tárgyév mérlegében figyelembevételre. Ezen tétel foglalja magába többek között azokat a földgázforgalmazással és egyéb szolgáltatással kapcsolatos árbevételeket és költségeket, melyeknek elszámolásáról a „2000. évi C. törvény a számvitelről” 32-33. §-a valamint a 44-45. §-a rendelkezik. Céltartalékok A várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre, függő és biztos kötelezettségekre képzett céltartalék olyan feltételezett veszteségek és ráfordítások lefedése miatt kerül képzésre, amelyek a tárgyidőszakot érintik, nem pontosan meghatározható az értékük és a bekövetkezésük dátuma. A céltartalék azon legjobb becslés értékét tartalmazza, amely a mérleg fordulónapig rendelkezésre álló információk szerint feltételezhetően vagy biz- tosan felmerülnek, de nem sorolhatók a passzív elhatárolások közé. Ez a sor tartalmazza a céltartalékokat a várható költségekre, függő és biztos, illetve egyéb kötelezettségekre, ame- lyek a következő kritériumok alapján kerülnek meghatározásra: Céltartalék függő és biztos jövőbeni kötelezettségekre: - a peresített követeléseket illetően, a minimum 5 millió Ft. értékű peres ügyekre céltartalékot képez a társaság. A céltartalék összege az alapra vetítve a pervesztés valószínűségének arányában egyedileg került meghatáro- zásra. - az 5 millió Ft. érték alatti peres ügyek a társaság gazdálkodásának megítélése szempontjából elhanyagolható- ak, ezért ezekre nem képeztünk céltartalékot. - a végkielégítésre és korengedményes nyugdíjra képzett céltartalék a mérlegfordulónapig bekövetkezett gazda- sági eseményekre, költségekre, ráfordításokra történik. A peres ügy miatt képzett céltartalék képzésre akkor kerül sor, ha a peres ügy kedvezőtlen kimenetelének valószí- nűsége meghaladja az 50 %-ot, és a vonatkozó teher összege megbízhatóan megbecsülhető. Vevő értékvesztés A „2000. évi C. törvény a számvitelről’’ előírásainak megfelelően itt kerülnek kimutatásra a lejárt követelések miatti várható veszteségek is. Vevőkövetelések elszámolt értékvesztése: - az 1 millió Ft feletti követelések esetén, az értékvesztés összegét egyedileg vevőnként, adósonként határoztuk meg, ha az adós minősítése alapján várhatóan nem térül meg a követelés (illetve a rendelkezésre álló informá- ciókból megállapítható, hogy ez a tendencia tartósnak fog mutatkozni), - a legalább 270 napon túli, 1 millió Ft alatti követelések esetén - azaz a vevőnként, adósonként kisösszegű köve- teléseknél (az előző évek tapasztalatai alapján a fogyasztók számláinak tartósnak minősítése szerint)- az összes követeléssel azonos (100 -ban) értékű értékvesztést képeztünk. Leltározás A leltározási, valamint a leltárkészítési tevékenység a társaság idevonatkozó leltárszabályzata és éves ütemterve szerint került végrehajtásra. Költségek és bevételek Az összemérés és az óvatosság elve szerint kerültek a tárgyévet érintő költségek és bevételek számbavételre, az időbeli elhatárolásnál is. 37

×