Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Q209

452 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Q209

  1. 1. ‫חברה לישראל‬ ‫אחזקות‬ ‫לקראת 90/2‪Q‬‬ ‫צפוי עוד רבעון חלש, וגם הרבעון הבא אינו נראה ורוד במיוחד‬ ‫החברה לישראל צפויה לפרסם את דו"חות הרבעון השני 9002 בימים הקרובים. הדו"ח צפוי להיות חלש‬ ‫ולהצביע להערכתנו על הפסד של 821 מ' ד' כתוצאה מהצטברותם של שני גורמים עיקריים:‬ ‫תוצאות חלשות של כי"ל על רקע החולשה בשוקי הפעילות של החברה שהביאו לירידה החדה‬ ‫9002.8.52‬ ‫תאריך‬ ‫בהכנסות וברווח לעומת הרבעון המקביל. תוצאות חלשות של בז"ן בשל חולשת מגזר הזיקוק.‬ ‫134,2‬ ‫מחיר )₪(‬ ‫תוצאות צים הצפויה להמשיך ולהציג הפסדים גבוהים לאור המשך הקשיים בענף ההובלה הימית‬ ‫שסובל משילוב של ירידה חדה בביקושים ובמחירי ההובלה מחד ועלייה בהיקף ההיצע )עקב הגדלת‬ ‫תשואת שוק‬ ‫המלצה‬ ‫כמות האוניות( בעקבותיה צפוי עודף היצע עוד תקופה ארוכה, מאידך. מצבה הבעייתי של צים צפוי‬ ‫להמשיך ולהעיק על תוצאות החברה. ובשלב זה קשה להעריך מה יהיו תוצאות תוכנית פריסת‬ ‫221,3‬ ‫מחיר יעד כלכלי‬ ‫החובות שהציגה החברה ובאלו תנאים היא תעשה.‬ ‫951,3‬ ‫מחיר יעד סחיר‬ ‫הנחת הבסיס עליה מבוססת תוכנית פריסת החוב של צים הינה כי ההתאוששות תחל בשנת 1102‬ ‫באופן הדרגתי, עוד הניחה החברה כי היא צפויה לגירעון תזרימי של כ-1 מיליארד דולר בשנים -9002‬ ‫%82‬ ‫דיסקאונט כלכלי‬ ‫3102. לאחרונה היינו עדים להתבטאויות של מספר גורמים בכירים בענף ההובלה במכולות לפיהן‬ ‫ההתאוששות עלולה להתעכב עד 5102, הערכות פסימיות משמעותית מאלה ששמענו עד היום.‬ ‫%03‬ ‫דיסקאונט סחיר‬ ‫במידה והתסריטים הפסימיים יותר הקיימים בענף יתממשו, אנו מעריכים כי צים תאלץ להתמודד‬ ‫עם גירעון גבוה יותר מההערכות אותן פרסמה בתוכנית אותה הציגה.‬ ‫517,81‬ ‫שווי שוק )מ' ₪(‬ ‫אנו מותירים את המלצתנו לחברה על תשואת שוק במחיר יעד כלכלי של 221,3 ₪ למניה. למרות‬ ‫הדיסקאונט אנו עדיין מעריכים כי צפויות עוד התפתחויות שליליות מכיוונה של צים.‬ ‫707,3/987‬ ‫שבועות 25 נ/ג‬ ‫9.94‬ ‫מחזור יומי ממוצע )מ' ₪(‬ ‫7.2‬ ‫שווי שוק/הון עצמי‬ ‫259,6‬ ‫הון עצמי )מ' ₪(‬ ‫%65.72‬ ‫שעור מניות במסחר‬ ‫צים‬ ‫מבין החברות הבנות צפויה כמובן צים לרכז עניין רב, זאת לאור מצבו העגום של ענף הספנות והסדר‬ ‫החוב אותו מנסה החברה לגבש לאחרונה. ענף הספנות סובל בשנתיים האחרונות מירידה חדה‬ ‫בביקושים מחד ועליה בהיצע מאידך. שילובם של שני גורמים אלו הוביל לשחיקת תעריפים חדה, והמצב‬ ‫כיום הוא כי הענף פועל ברמת תעריפים שאינה מכסה את העלויות.‬ ‫גרף מנית חברה לישראל מול ת"א‬ ‫001 21 חוד'‬ ‫עוצמת המשבר והפגיעה בביקושים - בשנים האחרונות היינו עדים לעלייה חדה בהיקפי הסחר הימי,‬ ‫כאשר נקודת השיא נרשמה ב-7002. המשבר הכלכלי העולמי וירידת הצריכה בעקבותיו הפכו את פני‬ ‫הדברים והביאו לירידה חדה בביקוש וכתוצאה מכך לירידה בהיקפי ההובלה ובניצולת האוניות.‬ ‫מתוך ניסיון של החברות לעורר עלייה בביקושים החלה בענף מגמה שלילית חזקה של שחיקה‬ ‫בתעריפי ההובלה עד לרמות הנוכחיות המהוות בחלק מהמקרים תעריפי הפסד שאינם מכסים אף‬ ‫את העלויות המשתנות של חברות ההובלה. חשוב לציין כי בניגוד למטרה המקורית של שחיקת‬ ‫המחירים הענפית השפל בתעריפים לא סייע להעלאת הביקושים.‬ ‫אמנם לאחרונה היינו עדים לניסיון חיובי של מספר שחקניות עיקריות בענף להעלות תעריפים וליישם‬ ‫משמעת תעריפים שתקל על המצוקה, אולם על אף צעד חיובי זה אנו איננו אופטימיים לגבי העתיד,‬ ‫לפחות הטווח הקצר, מהסיבות הבאות:‬ ‫בענף מספר רב של שחקנים, מה שמקשה על קיום משמעת מחירים לאורך זמן. ניסיון דומה‬ ‫ראה נספח גילוי נאות בעמוד האחרון‬ ‫שנעשה באפריל השנה אכן נכשל.‬ ‫של סקירה זו.‬ ‫כפי שניתן לראות בגרף בעמוד הבא, אכן מתחילה מגמת התאוששות קלה בתעריפים, אולם‬ ‫הסתכלות מעמיקה יותר בגרף מעלה כי גם בעבר נצפו מגמות כאלה למשך תקופות קצרות.‬ ‫רבעון שלישי הינו חזק עונתית )אפקט החגים והחזרה לבית הספר(, אולם החוזים לתקופה זו‬ ‫נחתמים לרוב מוקדם יותר כך שהכוונה לשמור על משמעת תעריפים, גם אם תצליח, לא צפויה‬ ‫להשפיע מהותית על רבעון שלישי מבחינת הפעילות ואת פירותיה נראה רק בטווח הארוך יותר.‬ ‫עודף היצע - בעיננו זוהי הבעיה העיקרית ממנה סובל כיום הענף. בעקבות הגידול בהיקפי הסחר‬ ‫בשנים האחרונות החלה מגמת עלייה במחירי ההובלה. בשל כמות היצע האוניות המוגבלת, וכחלק‬ ‫רונית חלימה‬ ‫מההתאמה לביקושים ומהציפייה להמשך עלייה בהיקף ההובלה, חווה הענף מגמה חדה של עליה‬ ‫בהזמנת אניות חדשות, כפי שניתן לראות בגרף המצורף.‬ ‫4698697-30‬ ‫השינוי החד בתנאי השוק הינו בעייתי במיוחד בתחום הספנות שכן בניית אנייה הינה תהליך ממושך‬ ‫‪ronith@psagot.co.il‬‬ ‫1‬ ‫ולכן הגמישות בהתאמת ההזמנות למצב השוק מוגבלת מאוד.‬ ‫מחלקת מחקר ‪Sell Side‬‬
  2. 2. ‫חברה לישראל‬ ‫אחזקות‬ ‫לקראת 90/2‪Q‬‬ ‫צד הביקוש: מדד ‪ - CCFI‬תעריפי ההובלה במכולות‬ ‫צד ההיצע: היקף צי המכולות העולמי במיליוני ‪TEU‬‬ ‫מקור: מצגת צים‬ ‫האם סימני ההתאוששות נראים באופק?‬ ‫בטווח הקצר - כתוצאה מהמצב המתואר לעיל מדווחות החברות הפועלות בענף מזה מספר רבעונים‬ ‫על מגמת הפסדים מבחינת התוצאות הכספיות והרעה במדדי פעילות אחרים )שיעורי תפוסה, היקפי‬ ‫הובלה וכו'(. בהסתמך על התוצאות הכספיות או אזהרות הרווח שפורסמו עד כה גם הרבעון השני‬ ‫של 9002 שתוצאותיו מתפרסמות בימים אלה אינו מספק בשורות מעודדות לענף. התמונה אינה‬ ‫מעודדת גם לגבי המחצית השנייה – לפני מספר ימים העריכה מארסק, חברת ההובלה במכולות‬ ‫הגדולה בעולם כי המחצית השנייה תדווח על הפסד דומה לזה שהוצג במחצית הראשונה. תחזית‬ ‫מאכזבת וחלשה במיוחד, בין השאר בהתחשב בהתייצבות הכלכלית ובכך שהרבעון השלישי הוא‬ ‫רבעון חזק עונתית.‬ ‫בטווח הארוך - אמנם ענף הספנות הינו ענף מחזורי אך גם בהסתכלות קדימה קשה למצוא סיבות‬ ‫לאופטימיות בטווח הנראה לעין. להערכתנו, גם כאשר תתחיל התאוששות בכלכלה העולמית‬ ‫ההתאוששות בענף תהיה הדרגתית ואיטית בשל עודף ההיצע הקיים כיום בשוק והגידול הצפוי בו.‬ ‫ע"פ בנק ההשקעות ‪ SEB ENSKILDA‬צבר האניות המוזמנות של 52 החברות המובילות צפוי‬ ‫להגדיל את הצי ב- %91 ואת הקיבולת ב- %04. זאת כאשר ההערכות בענף הן כי הצי המסחרי‬ ‫העולמי יאלץ לקצץ כ- %02 מהקיבולת בכדי להתאים עצמו לירידה בביקושים לאור המיתון העולמי.‬ ‫מכאן כי ייתכן ויעברו שנים עד שנגיע לאיזון בין הביקוש להיצע הענפי.‬ ‫גם עיון בתחזיות אותן מפרסמות חברות הפועלות בענף אינו מספק סיבה לאופטימיות. ההערכות‬ ‫הנשמעות בענף לגבי תחילתה של התאוששות הדרגתית מגוונות ונעות בין 1102 )כפי שהעריכה צים‬ ‫בתוכנית פריסת החוב שהציגה( ועד 5102 כפי שלמדנו לאחרונה מהתבטאויות של בכירים במספר‬ ‫חברות מובילות בענף בינהן: ‪ .Maersk, Evergreen ,Mitsui Osk Lines‬הערכות מסוג זה הינן‬ ‫בעייתיות, שכן הן מגיעות משחקניות מובילות בשוק.‬ ‫הנחת הבסיס עליה מבוססת תוכנית פריסת החוב של צים הינה כי ההתאוששות תחל בשנת 1102 באופן‬ ‫הדרגתי, עוד הניחה החברה כי היא צפויה לגירעון תזרימי של כ-1 מיליארד דולר בשנים 3102-9002.‬ ‫במידה והתסריטים הפסימיים יותר הקיימים בענף יתממשו, אנו מעריכים כי צים תאלץ להתמודד עם‬ ‫גירעון גבוה יותר מההערכות אותן פרסמה בתוכנית אותה הציגה.‬ ‫2‬ ‫מחלקת מחקר ‪Sell Side‬‬
  3. 3. ‫חברה לישראל‬ ‫אחזקות‬ ‫לקראת 90/2‪Q‬‬ ‫צים - צפי לתוצאות רבעון שני‬ ‫בהתבסס על דו"חות המתחרים העיקריים בענף הובלה הימית שהצביעו ברובם על הרעה מהותית‬ ‫בתוצאות הכספיות ומגמת הפסדים מתמשכת גם ברבעון שני. צפויה להערכתנו החברה להציג הפסד של כ-‬ ‫351 מיליון דולר.‬ ‫כי"ל‬ ‫האחזקה המהותית ביותר מבחינת התרומה לשווי החברה לישראל, דיווחה על ירידה חדה בהכנסות‬ ‫וברווח לעומת הרבעון המקביל, כתוצאה מחולשה בשוקי הפעילות של החברה. בנטרול מחיקות בגין‬ ‫מלאי גופרית והתחייבויות לפרישת עובדים דיווחה החברה על רווח תפעולי של 302 מ' ד' לעומת 502‬ ‫מ' ד' ברבעון הקודם. למרות העלייה במכירות מגזר המוצרים התעשייתיים לא הוצג כמעט שיפור‬ ‫ברווח התפעולי אל מול הרבעון הקודם. תחום האשלג הציג תוצאות דומות להערכותינו ואילו תחום‬ ‫מוצרי התכלית הציג תוצאות טובות יותר, בעיקר על רקע ירידת מחירים איטית מהצפוי. החברה‬ ‫רשמה הכנסות מימון ושיעור מס אפקטיבי נמוך, מה שהוביל לרווח נקי בנטרול המחיקות )והטבת‬ ‫המס בגינן( של כ- 261 מ' ד'.‬ ‫בז"ן‬ ‫החברה סיימה את הרבעון בהפסד בשל חולשה כללית בענף שהביאה את מגזר הזיקוק להפסד. מגזר‬ ‫הסחר וגדיב הציגו תוצאות טובות, אך אלו לא הספיקו לקזז את הפסד מגזר הזיקוק. הרבעון השלישי‬ ‫מציג התאוששות יחסית בביקוש אולם מרווחי הזיקוק הנמוכים צפויים להמשיך להטיל צל על 9002‬ ‫כולה.‬ ‫הוצאות מימון ומטה‬ ‫בעקבות ירידת הדולר ברבעון צפויה החברה לרשום הוצאות מימון כתוצאה מהגנות. אין ביכולתנו להעריך‬ ‫את כיוון ההשפעה של ההגנות על הריבית, אולם להערכתנו בסה"כ תרשום החברה הוצאות מימון‬ ‫רבעוניות.‬ ‫מצ"ב מודל הערכת השווי‬ ‫3‬ ‫מחלקת מחקר ‪Sell Side‬‬
  4. 4. ‫חברה לישראל‬ ‫אחזקות‬ ‫לקראת 90/2‪Q‬‬ ‫דוד אדרי – סמנכ"ל מסחר ומחקר ‪Sell Side‬‬ ‫מחלקת מחקר מניות‬ ‫פלי שביב‬ ‫נעם פינקו‬ ‫טליה לויברג‬ ‫לימור גרובר‬ ‫אנרגיה‬ ‫חברות אחזקה‬ ‫תקשורת, רשתות שיווק,‬ ‫מנהלת מחקר‬ ‫מזון‬ ‫כימיה, פרמצבטיקה,‬ ‫נדל"ן ישראל‬ ‫2298697-30‬ ‫8188697-30‬ ‫3798697-30‬ ‫8688697-30‬ ‫‪pellys@psagot.co.il‬‬ ‫‪noamp@psagot.co.il‬‬ ‫‪talial@psagot.co.il‬‬ ‫‪limorg@psagot.co.il‬‬ ‫טל שיריזלי‬ ‫טלי מורן‬ ‫רונית חלימה‬ ‫אנרגיה ירוקה, תעשייה,‬ ‫ניתוח אשראי‬ ‫בנקים‬ ‫טכנולוגיה, מסחר‬ ‫3868697-30‬ ‫5958697-370‬ ‫4698697-30‬ ‫‪talsh@psagot.co.il‬‬ ‫‪talim@psagot.co.il‬‬ ‫‪ronith@psagot.co.il‬‬ ‫מערך מאקרו ואסטרטגיה‬ ‫יניב חברון‬ ‫רן בן-חמו‬ ‫ורד דר‬ ‫כלכלנית ואסטרטגית‬ ‫ראשית‬ ‫7488697-30‬ ‫1488697-30‬ ‫3388697-30‬ ‫‪yanivh@psagot.co.il‬‬ ‫‪ranb@psagot.co.il‬‬ ‫‪veredd@psagot.co.il‬‬ ‫מחלקת ברוקראז'‬ ‫ברק שמידט‬ ‫גיל שילה‬ ‫עדי אולסקר‬ ‫שי בן דוד‬ ‫8288697-30‬ ‫0174115-30‬ ‫5074115-30‬ ‫0274115-30‬ ‫‪baraks@psagot.co.il‬‬ ‫‪gilsh@psagot.co.il‬‬ ‫‪adio@psagot.co.il‬‬ ‫‪shayb@psagot.co.il‬‬ ‫עוזי דר‬ ‫אלעד בורשטיין‬ ‫אודי ביטון‬ ‫3074115-30‬ ‫2388697-30‬ ‫5288697-30‬ ‫‪uzid@psagot.co.il‬‬ ‫‪eladb@psagot.co.il‬‬ ‫‪udib@psagot.co.il‬‬ ‫הערות וביאורים לגבי הדו"ח.‬ ‫מחיר היעד מתייחס ל- 21 החודשים הקרובים.‬ ‫סולם המלצות‬ ‫קנייה חזקה )‪ – (Strong Buy‬להערכתנו, המניה צפויה להניב תשואה עודפת משמעותית וחריגה על תשואת השוק ב-21 החודשים‬ ‫הקרובים.‬ ‫קנייה )‪ – (Buy‬להערכתנו, המניה צפויה להניב תשואה עודפת משמעותית על תשואת השוק ב-21 החודשים הקרובים.‬ ‫תשואת יתר )‪ – (Outperform‬להערכתנו, המניה צפויה להניב תשואה עודפת על תשואת השוק ב-21 החודשים הקרובים.‬ ‫תשואת שוק )‪ – (Marketperform‬להערכתנו, המניה צפויה להניב תשואה דומה לתשואת השוק ב-21 החודשים הקרובים.‬ ‫תשואת חסר )‪ – (Underperform‬להערכתנו, המניה צפויה להניב תשואת חסר לעומת תשואת השוק ב-21 החודשים הקרובים.‬ ‫מכור )‪ – (Sell‬להערכתנו, המניה צפויה להניב תשואת חסר לעומת תשואת השוק ב-21 החודשים הקרובים וקיים אף חשש לאובדן‬ ‫השקעה.‬ ‫קניה ספקולטיבית )‪ – (Speculative Buy‬המניה עשויה להניב תשואה עודפת לעומת תשואת השוק ב-21 החודשים הבאים באם‬ ‫תתקיים התפתחות תלויה‬ ‫‪Disclaimer‬‬ ‫דוח זה הינו רכושה של פסגות ניירות ערך בע"מ )להלן-"פסגות"(, אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס,‬ ‫צילום, הקלטה, העתקה את הדוח, ו/או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. הדוח מבוסס על נתונים שהיו גלויים לציבור‬ ‫ושפורסמו על ידי פסגות ו/או החברות המוזכרות בדוח )להלן - "החברות"( בתשקיפים, דוחות כספיים, הודעות לבורסות לניירות‬ ‫ערך, פרסומים בכלי התקשורת ובכל דרך אחרת ועל בסיס הענפים בהן פועלות החברות והנחות שנעשו על בסיס מידע, פרסומים‬ ‫ונתונים אלו. המידע, הפרסומים והנתונים מהמקורות הנ"ל הונחו כנכונים ודוח זה המסתמך עליהם אינו מהווה אימות או אישור‬ ‫לנכונות נתונים אלו. המידע המופיע בדוח זה מעודכן למועד פרסומו לראשונה ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע‬ ‫זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא‬ ‫מתן הודעה נוספת. ניתוח זה משקף את הבנתנו ביום עריכת דוח זה. מודגש כי אין פסגות ו/או עובדיה אחראים למהימנות המידע‬ ‫המפורט בדוח, לשלמותו, לדיוק הנתונים הכלולים בו או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בדוח. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה‬ ‫שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בדוח זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבדוח זה עשוי ליצור רווחים בידי‬ ‫המשתמש. ייתכן שבמועד פרסום עבודת האנליזה, או במהלך 03 הימים שקדמו למועד הפרסום, "פסגות ניירות ערך בע"מ" ו/או‬ ‫תאגיד קשור אליה החזיקו או מחזיקים או עשויים להחזיק בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות המנוהלים על ידם החזקה‬ ‫מהותית בסוג כלשהו של ניירות ערך של חברה מהחברות המוזכרות בעבודה. ייתכן שפסגות ניירות ערך בע"מ קיבלה או מקבלת‬ ‫במהלך 21 החודשים האחרונים וייתכן שהיא צפויה לקבל, לאחר מועד הפרסום של עבודת האנליזה, תגמול בהיקף מהותי מקבוצת‬ ‫חברה מהחברות המוזכרות בעבודה. ייתכן שמועד פרסום עבודת האנליזה בעל השליטה בפסגות ניירות ערך בע"מ החזיק או‬ ‫מחזיק או עשוי להחזיק החזקה מהותית בסוג כלשהו של ניירות ערך של חברה מהחברות המוזכרות בעבודה. אין לראות בדוח זה‬ ‫שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות והתאמה אישיים וספציפיים ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים,‬ ‫מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. אין להעביר דוח זה לצד ג' כלשהו.‬ ‫4‬ ‫מחלקת מחקר ‪Sell Side‬‬
  5. 5. ‫חברה לישראל‬ ‫אחזקות‬ ‫לקראת 90/2‪Q‬‬ ‫נספח גילוי נאות:‬ ‫שם בעל הרישיון: רונית חלימה‬ ‫מספר הרישיון: 2969‬ ‫כתובת: רחוב אחד העם 41 תל אביב 24156‬ ‫פרטי השכלה: אקדמאית‬ ‫נסיון: כ-9 שנים‬ ‫שם התאגיד: פסגות ניירות ערך בע"מ‬ ‫כתובת: רחוב אחד העם 41 תל אביב 24156‬ ‫טל: 8888697-30‬ ‫גילוי נאות – חברה לישראל‬ ‫במועד פרסום עבודת האנליזה, או במהלך 03 הימים שקדמו למועד הפרסום, "פסגות ניירות ערך‬ ‫בע"מ" ו/או תאגיד קשור אליה החזיקו, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות המנוהלים על‬ ‫ידם, החזקה מהותית בסוג כלשהו של ניירות ערך של חברות המוזכרות בעבודה.‬ ‫ציר ימין – אחוז שינוי במחיר המניה, ציר שמאל – מחיר המניה.‬ ‫הערה: גרף המניה מוצג כשהוא מתואם לחלוקת דיבידנד, בעוד שההמלצות לא מתואמות‬ ‫רטרואקטיבית אלא מתייחסות למצב כפי שהיה בעת ההמלצה.‬ ‫5‬ ‫מחלקת מחקר ‪Sell Side‬‬
  6. 6. ‫חברה לישראל‬ ‫אחזקות‬ ‫לקראת 90/2‪Q‬‬ ‫שיטות הערכה בהן נעשה שימוש לצורך חישוב מחיר היעד:‬ ‫‪NAV‬‬ ‫סיכונים שונים אשר עשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד:‬ ‫‪ :NAV‬שינוי בשווי חברות מוחזקות, שינוי בהון העצמי של החברה, הנפקות וחלוקת אופציות‬ ‫אני, רונית חלימה, בעל רישיון מספר 2969, מצהיר/ה בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו‬ ‫משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך‬ ‫אלה.‬ ‫מועד עריכת ופרסום העבודה: 9002.80.52.‬ ‫רונית חלימה‬ ‫חתימה‬ ‫6‬ ‫מחלקת מחקר ‪Sell Side‬‬

×