Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dommel Door Eindhoven

245 views

Published on

Inventarisatie van kabels en leidingen t.b.v. het project Dommel Door Eindhoven

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dommel Door Eindhoven

  1. 1. Dommel Door Eindhoven – Diverse onderzoeken Beschrijving: Waterschap De Dommel heeft de sanering van 22 kilometer watergang van De Dommel aangegrepen om deze rivier zoveel mogelijk haar natuurlijke karakter terug te geven. Oude meanderingen van de rivier worden in ere hersteld en de oevers worden teruggegeven aan de natuur. Dit ambitieuze project met de naam De Dommel Door Eindhoven is als D&C werk in de markt gezet. Ter voorbereiding op het uiteindelijke D&C-contract waren onder andere een bouwkundig onderzoek en onderzoeken naar bestaande kabels en leidingen, verhardingen, en faunapassages nodig. Kaba Engineering BV heeft de uitvoering van deze onderzoeken in concurrentie aangenomen. Het ingediende Plan van Aanpak was daarbij doorslaggevend. Niet alleen de schaalgrootte van het project vormde een uitdaging, maar ook de zeer beperkte tijd waarin alle onderzoeken moesten worden uitgevoerd. De hoofdmoot bestond uit het graven van zo’n tweehonderd sleuven om de bestaande kabels en leidingen te verifiëren. Dankzij een systematische en accurate aanpak heeft Kaba Engineering deze onderzoeken naar tevredenheid voltooid. Kenmerken: Aard van het werk : Diverse onderzoeken RVOI-fasen : fase 1 Doorlooptijd : voorbereiding 1 week veldwerk 6 weken uitwerking 2 weken Afmetingen : 22 km waterloop Opdrachtgever : Waterschap De Dommel Bosscheweg 56 5283 WB Boxtel Onderzoeker : KABA ENGINEERING BV www.kabaengineering.nl

×