Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taxonomia Aptitudinilor Fleishman

  • Be the first to comment

Taxonomia Aptitudinilor Fleishman

  1. 1. Taxonomia aptitudinilor elaborată de Fleishman (Fleishman, 1999) (Proiectarea fiselor de post, Horia Pitariu, 2006) CONSTRUCT DEFINIŢII OPERAŢIONALE NIVEL EXEMPLE Aptitudini verbale 1. Înţelegerea verbală Aptitudini cognitive Capacitatea de a înţelege informaţii şi idei prezentate oral sau scris. Superior – Înţelegerea unui text de fizică avansată. Inferior – Înţelegerea unei reclame la televizor. 2. Înţelegerea informaţiilor scrise Aptitudinea de a citi şi de a înţelege informaţii şi idei prezentate în scris. Superior – înţelegerea unei cărţi cu instrucţiuni asupra reparării unui sistem de ghidare a proiectilelor. Inferior – înţelegerea semnalelor de avertizare de pe şosea. 3. Exprimarea orală Aptitudinea de a comunica verbal informaţii şi idei astfel încât să se facă înţeles de ceilalţi. Superior – explicarea principiilor avansate de genetică studenţilor de anul I. Inferior – anularea livrării ziarului prin telefon. 4. Exprimarea scrisă Aptitudinea de a comunica în scris informaţii şi idei astfel încât să se facă înţeles de ceilalţi. Superior – scrierea unei cărţi de economie avansată. Inferior – a scrie cuiva un bilet pentru a-i reaminti să scoată ceva de la congelator. Elaborarea ideilor şi abilităţile de raţionament 5. Fluenţa ideilor Aptitudinea de a veni cu un număr de idei despre o temă dată. Se referă la un număr de idei produse şi nu la calitatea, corectitudinea sau creativitatea ideilor. Superior – numirea tuturor strategiilor posibile pentru o anumită intervenţie militară. Inferior – numirea a patru utilizări diferite pentru o şurubelniţă. 6. Originalitatea Aptitudinea de a veni cu idei neobişnuite sau inteligente cu privire la o temă sau situaţie dată, sau de a dezvolta modalităţi creative de a rezolva o problemă. Superior – inventarea unui nou tip de fibre sintetice. Inferior – utilizarea unei cartele pentru a deschide o uşă încuiată. 7. Sensibilitatea la probleme Aptitudinea de a spune când ceva este greşit sau este probabil să meargă prost. Aceasta nu implică rezolvarea de probleme ci doar recunoaştere că există o problemă. Superior – recunoaşterea unei boli într-un stadiu timpuriu, când există câteva simptome. Inferior – recunoaşterea că o lampă care nu este în priză, nu funcţionează. 8. Raţionamentul deductiv Capacitatea de a aplica reguli generale la cazuri specifice pentru a ajunge la răspunsuri logice, implică luarea deciziei dacă un anumit răspuns are sens. Superior – proiectarea unui aparat de zbor utilizând principiile aerodinamicii. Inferior – cunoaşterea faptului că datorită legilor gravitaţiei o maşină oprită poate să înceapă să coboare dealul. 9. Raţionamentul inductiv Aptitudinea de a combina informaţii separate sau răspunsuri specifice la probleme, pentru a forma reguli generale sau concluzii. Include oferirea unei explicaţii logice a motivului pentru care o serie de evenimente aparent nerelaţionate apar împreună. Superior – diagnosticarea unei boli utilizând rezultatele mai multor teste de laborator. Inferior – alegerea îmbrăcămintei purtate pe baza prognozei vremii.
  2. 2. 10. Ordonarea informaţiei Capacitatea de a urma corect o regulă dată sau un set de reguli pentru a aranja lucruri sau acţiuni într-o anumită ordine. Lucrurile sau acţiunile pot include numere, litere, cuvinte, imagini, proceduri, propoziţii şi operaţii matematice sau logice. Superior – asamblarea unei focoase nucleare. Inferior – ordonarea numerică a unor obiecte. 11. Flexibilitatea clasificării Aptitudinea de a produce mai multe reguli, astfel încât fiecare regulă arată cum este grupat (sau combinat) un set de obiecte într- o manieră diferită. Superior – clasificarea fibrelor sintetice în termeni de tărie, cost, flexibilitate, puncte slabe, etc. Inferior – sortarea cuielor dintr-o cutie, pe baza lungimii. Aptitudini cantitative 12. Raţionamentul matematic Aptitudinea de a înţelege şi organiza o problemă şi apoi de a selecta o metodă matematică sau o formulă pentru a rezolva probleme. Superior – determinarea metodelor matematice cerute pentru a simula o aterizare pe lună. Inferior – determinarea preţului a zece portocale atunci când preţul a două portocale este de 2 lei. 13. Raţionamentul numeric Capacitatea de a aduna, scădea, multiplica sau împărţi rapid şi corect. Superior – calcularea manuală a direcţiei de zbor a unui avion, luând în considerare: viteza, vântul şi altitudinea. Inferior – a aduna 2 şi 7. Memoria 14. Memorizarea Aptitudinea de a-ţi reaminti informaţii ca numere, cuvinte, desene şi proceduri. Superior – recitarea discursului ţinut de Lincoln la Geetysburg, după studierea acestuia timp de 15 minute. Inferior – aţi aminti numărul autobuzului pe care îl foloseşti, pentru a fi sigur că mergi în direcţia bună. Aptitudini perceptive 15. Viteza de cuprindere Aptitudinea de a descoperi înţelesul unor informaţii care par să nu aibă sens sau organizare. Presupune combinarea rapidă şi organizarea diferitelor informaţii într-o unitate cu sens. Superior – interpretarea informaţilor oferite de un satelit pentru înregistrarea vremii, pentru a decide dacă vor avea loc schimbări ale temperaturii. Inferior – recunoaşterea unui cântec după ascultarea primelor note. 16. Flexibilitatea cuprinderii Aptitudinea de a identifica sau detecta o structură cunoscută (o figură, un obiect, un cuvânt sau un sunet) care este ascunsă într- un material distractor. Superior – identificarea tancurilor camuflate, în timpul zborului. Inferior –interceptarea unui post de radio. 17. Viteza perceptivă Aptitudinea de a compara rapid şi acurat litere, numere, obiecte, desene sau structuri. Obiectele care urmează să fie comparate pot fi prezentate în acelaşi timp sau unul după altul. Această abilitate include de asemenea compararea unui obiect prezent cu un obiect amintit. Superior – inspectarea componentelor electrice pentru detectarea defectelor ce apar la o linie de asamblare. Inferior – sortarea corespondenţei după codul poştal, fără presiune de timp.
  3. 3. Aptitudinea spaţială 18. Organizarea spaţială Aptitudinea de a te descurca într- un spaţiu nou şi de a identifica obiectele pe care le poţi utiliza ca repere. Superior – navigarea în ocean folosind ca repere doar poziţiile soarelui şi stelelor Inferior – folosirea unui plan al etajului pentru a localiza un magazin într-un centru comercial. 19. Vizualizare Aptitudinea de imagina cum va arăta un obiect după ce îi va fi schimbată poziţia sau sunt rearanjate şi mutate părţi ale sale. Superior – anticiparea mişcărilor adversarilor şi a propriilor mişcări viitoare într-un joc de şah. Inferior – a vizualiza cum trebuie pusă hârtia în maşina de scris, astfel încât antetul să apară în partea superioară a paginii. Atenţia 20. Atenţia selectivă Aptitudinea de se concentra şi de a nu fi distras în timpul realizării unei sarcini de-a lungul unei perioade de timp. Superior – studierea unui manual tehnic într-o încăpere zgomotoasă. Inferior – a răspunde la un telefon de afaceri, în timp ce colegii vorbesc în apropiere. 21. Dozarea timpului Aptitudinea de a trece de la o activitate la alta sau de a utiliza două sau mai multe surse de informaţii în acelaşi timp, ( ca vorbire, sunet, atingere sau alte surse). Superior – monitorizarea transmisiei radar sau radio pentru a controla traficul aerian în timpul perioadelor de trafic intens. Inferior – a asculta muzică în timpul completării unor formulare. Aptitudini de manipulare fină 22. Fermitatea braţ-mână Aptitudinea de a păstra mâna şi braţul ferm în timpul realizării unei mişcări a braţului sau în timp ce braţul şi mâna sunt menţinute într-o poziţie. Superior – şlefuirea diamantelor Inferior – aprinderea unei lumânări. 23. Dexteritatea manuală Aptitudinea de a realiza rapid mişcări coordonate ale unei mâini, ale mâinii împreună cu braţul sau a ambelor mâini pentru a apuca, manipula sau a asambla obiecte. Superior - realizarea de operaţii pe cord deschis utilizând instrumente chirurgicale. Inferior – înşurubarea unui bec într-o lampă. 24. Dexteritatea degetelor Aptitudinea de a realiza mişcări precis coordonate ale degetelor unei mâini sau a ambelor pentru a apuca, manipula sau a asambla obiecte foarte mici. Superior – asamblarea componentelor unui ceas de mână. Inferior – introducerea monedelor în aparatele de taxare din parcări. Aptitudini de control al mişcărilor 25. Precizia controlului Aptitudinea de a face rapid şi în mod repetat mişcări şi/sau ajustări precise pentru controlul poziţiei exacte a unui aparat sau vehicul. Superior – frezarea unui dinte. Inferior – adaptarea luminii unei camere de la întrerupător.
  4. 4. 26. Coordonarea mai multor membre Aptitudinea de a coordona mişcările a două sau mai multe membre împreună (de ex., două braţe, două picioare, sau un braţ şi un picior) stând jos sau în picioare. Aceasta nu implică realizarea activităţilor în timp ce corpul este în mişcare. Superior – a bate tobele într-o formaţie de jazz. Inferior – a vâsli. 27. Orientarea răspunsului Capacitatea de a alege rapid şi corect între două sau mai multe mişcări ca răspuns la două sau mai multe semnale diferite (lumini, sunete, imagini, etc.). Include viteza cu care este iniţiat răspunsul corect cu mâna, piciorul, sau alte părţi ale corpului. Superior – într-o navă spaţială care şi-a pierdut controlul – a reacţiona rapid la fiecare disfuncţie cu mişcări de control corecte. Inferior – când sună în acelaşi timp soneria de la uşă şi telefonul, a alege rapid la care să răspunzi mai întâi. 28. Controlul vitezei Aptitudinea de a temporiza ajustarea unei mişcări sau unui echipament de control în anticiparea schimbărilor în viteză şi /sau direcţia unui obiect sau scene în mişcare continuă. Superior – realizarea controalelor aeriene Inferior – a merge cu bicicleta, pe lângă o persoană care face jogging. Timpul de reacţie şi viteza 29. Timpul de reacţie Aptitudinea de a răspunde rapid (cu mâna, degetul sau piciorul) la un stimul (sunet, lumină, imagine, etc.) la apariţia acestuia. Superior – a frâna când un pieton traversează în faţa maşinii. Inferior – a încerca să reduci viteza maşinii când apare culoarea galbenă la semafor. 30. Rapiditatea mişcării degetelor şi încheieturilor Aptitudinea de a mişca rapid, simplu şi repetat degetele, mâinile şi încheieturile. Superior – a dactilografia un document cu viteza de 90 de cuvinte pe minut. Inferior – folosirea unei ascuţitori manuale pentru creioane. 31. Rapiditatea mişcărilor membrelor Aptitudinea de a mişca rapid braţele sau picioarele. Superior – a da lovituri în timpul unui meci de box. Inferior – a tăia o bucată subţire de lemn. Aptitudini fizice Aptitudini de forţa fizică 32. Forţa statică Aptitudinea de a-şi exercita forţa muşchilor la maximum pentru a ridica, împinge, trage sau căra obiecte. Superior – a încărca saci cu ciment în camion. Inferior – a împinge un cărucior gol de cumpărături. 33. Forţa de propulsie Aptitudinea de a folosi contracţii musculare rapide şi puternice pentru a te propulsa (la o săritură sau la luarea startului în alergare) sau pentru a arunca un obiect. Superior – a da o gaură într-un perete într-un loc indicat. Inferior – a bate un cui cu ciocanul. 34. Forţa dinamică Aptitudinea de a exercita forţa musculară, în mod repetat sau continuu. Aceasta implică rezistenţă la oboseala musculară. Superior – realizarea unui exerciţiu de gimnastică utilizând inele. Inferior – utilizarea unor foarfeci de grădinărit pentru a tăia crengile unui tufiş.
  5. 5. 35. Forţa corpului Aptitudinea de a utiliza muşchi abdominali şi muşchii spatelui pentru a susţine repetat sau continuu corpul fără a obosi. Superior – a realiza o sută de geno- flexiuni. Inferior – a te aşeza pe un scaun şi a te ridica. Rezistenţa 36. Rezistenţa la oboseală Aptitudinea de a face efort fizic pe perioade lungi de timp fără a ţi se tăia respiraţia. Superior – a alerga într-o cursă de 5 km. Inferior – a merge jumătate de km pentru a duce o scrisoare. Flexibilitatea, echilibrul şi coordonarea 37. Nivelul de flexibilitate Aptitudinea de a te întinde, răsuci, întoarce, cu mâna sau cu întreg corpul, pentru a apuca obiecte. Superior – a munci sub tabloul de bord al maşinii pentru a face reparaţii. Inferior – a te întinde după microfon într-o maşină de patrulă a poliţiei. 38. Flexibilitatea dinamică Aptitudinea de a răsuci, întoarce, întinde în mod rapid şi repetat corpul şi/sau picioarele. Superior – manevrarea unui caiac prin mişcări rapide. Inferior – a culege din pom un coş cu mere. 39. Coordonarea generală a mişcărilor corpului Aptitudinea de a coordona mişcările braţelor, picioarelor şi torsului. Superior – a realiza figuri de balet. Inferior – a te urca şi a coborî dintr-un camion. 40. Echilibrul corpului Aptitudinea de a păstra sau de a redobândi echilibrul corpului stând într-o poziţie instabilă. Superior – a merge pe bârne într-o construcţie înaltă. Inferior – a sta pe o scară. Aptitudini senzoriale Aptitudini vizuale 41. Vederea de aproape Aptitudinea de a vedea detaliile obiectelor apropiate de observator. Superior – detectarea defectelor minore la un diamant. Inferior – citirea semnalelor oferite de un aparat. 42. Vederea la distanţă Aptitudinea de a vedea detalii de la distanţă. Superior – detectarea diferenţelor navelor maritime aflate la orizont. Inferior – citirea unui panou de pe şosea. 43. Discriminarea culorilor Aptitudinea de a detecta diferenţe între culori incluzând luminozitatea şi umbrele. Superior – a picta un portret în culori Inferior – a separa rufele date la spălat în funcţie de culori. 44. Vederea nocturnă Aptitudinea de a vedea în condiţii de luminozitate scăzută. Superior – a găsi drumul printr-o pădure într-o noapte fără lună. Inferior – a citi indicatoarele de circulaţie la apusul soarelui. 45. Vederea periferică Aptitudinea de a vedea obiecte sau mişcarea obiectelor situate în altă direcţie faţă de cea pe care este focalizată privirea. Superior – a distinge în timpul pilotării unui avion de luptă între avioanele aliaţilor şi avioanele inamicilor. Inferior – a ţine pasul într-un marş militar. 46. Adâncimea percepţiei Aptitudinea de a distinge între câteva obiecte care dintre ele sunt mai apropiate sau mai îndepărtate de observator sau de a estima distanţa între obiect şi observator. Superior – a trimite o pasă lungă unui coechipier, fiind înconjurat de oponenţi. Inferior – a intra cu maşina în trafic pe o stradă aglomerată.
  6. 6. 47. Sensibilitatea la lumină Capacitate de a vedea obiectele în condiţii de luminozitate puternică. Superior – a schia într-o zi însorită. Inferior – a conduce maşina pe un drum cunoscut într-o zi noroasă. Aptitudinea auditivă şi de vorbire 48. Sensibilitatea auditivă Capacitatea de a detecta sau a spune diferenţa între sunete care variază pe o gamă largă a intensităţii. Superior – Aptitudinea de a sincroniza instrumentele într-o orchestră. Inferior – a sesiza când alarma ceasului porneşte. 49. Atenţia auditivă Aptitudinea de a se focaliza pe o singură sursă informaţională auditivă în prezenţa altor stimuli distractori. Superior – a asculta instrucţiunile date de un coleg într-un mediu de muncă zgomotos. Inferior – a asculta o prelegere în timp ce persoanele din apropiere vorbesc in şoaptă. 50. Localizarea sunetelor Aptitudinea de a detecta sursa unui sunet. Superior – a determina direcţia unei ambulanţe după sunetul sirenei sale. Inferior – a asculta o înregistrare şi a determina şi a identifica vorbitorii. 51. Recunoaşterea vorbirii Aptitudinea de a identifica şi înţelege vorbirea unei alte persoane. Superior – a înţelege ce spune o persoană cu accent străin. Inferior – a recunoaşte vocea unui coleg. 52. Claritatea vorbirii Aptitudinea de a vorbi clar astfel încât alte persoane să poată înţelege mesajul transmis. Superior – a ţine o prelegere pentru un public numeros. Inferior – a numi numerele la loto.
  7. 7. 47. Sensibilitatea la lumină Capacitate de a vedea obiectele în condiţii de luminozitate puternică. Superior – a schia într-o zi însorită. Inferior – a conduce maşina pe un drum cunoscut într-o zi noroasă. Aptitudinea auditivă şi de vorbire 48. Sensibilitatea auditivă Capacitatea de a detecta sau a spune diferenţa între sunete care variază pe o gamă largă a intensităţii. Superior – Aptitudinea de a sincroniza instrumentele într-o orchestră. Inferior – a sesiza când alarma ceasului porneşte. 49. Atenţia auditivă Aptitudinea de a se focaliza pe o singură sursă informaţională auditivă în prezenţa altor stimuli distractori. Superior – a asculta instrucţiunile date de un coleg într-un mediu de muncă zgomotos. Inferior – a asculta o prelegere în timp ce persoanele din apropiere vorbesc in şoaptă. 50. Localizarea sunetelor Aptitudinea de a detecta sursa unui sunet. Superior – a determina direcţia unei ambulanţe după sunetul sirenei sale. Inferior – a asculta o înregistrare şi a determina şi a identifica vorbitorii. 51. Recunoaşterea vorbirii Aptitudinea de a identifica şi înţelege vorbirea unei alte persoane. Superior – a înţelege ce spune o persoană cu accent străin. Inferior – a recunoaşte vocea unui coleg. 52. Claritatea vorbirii Aptitudinea de a vorbi clar astfel încât alte persoane să poată înţelege mesajul transmis. Superior – a ţine o prelegere pentru un public numeros. Inferior – a numi numerele la loto.

×