Successfully reported this slideshow.

Presentatiepaulfrankrijk

400 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatiepaulfrankrijk

 1. 1. Franse Revolutie<br />http://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g<br />
 2. 2. Getrouwd 16 mei 1770<br />Maria Antonia Josepha Johanna<br />2 november 1755 – 16 oktober 1793<br />Lodewijk XVI August van Frankrijk<br />23 augustus 1753 – 21 januari 1793 <br />"Le peuple n'a pas de pain? Qu'il mange de la brioche!"<br />
 3. 3. <ul><li> Grote schulden door langdurige oorlogen
 4. 4. Geen nationale bank
 5. 5. Hervormingen onmogelijk door weerstand parlementen
 6. 6. Onvrede onder de bevolking over het beleid van de koning
 7. 7. De edelen in het parlement wilden meer invloed in het bestuur van het land
 8. 8. Zij gaan later akkoord met het bijeenroepen van de nationale vergadering </li></ul> omdat zij hopen hun positie te kunnen verstevigen<br /><ul><li> Hongersnoden onder de </li></ul> bevolking<br />
 9. 9. JaquesNecker 1732 – 1804<br />minister van financiën: 1777 – 1781<br /> 1788 – 1789<br /> 1789 – 1790<br />Was erg populair onder het volk door zijn pogingen belastingen eerlijker te verdelen<br />Hij nam liever nieuwe leningen dan dat hij de belastingen verhoogde<br />In 1781 ontslagen door toedoen van Marie Antoinette. Ook publiceerde hij het<br />eerste document dat inzicht gaf in de overheidsuitgaven<br />1788 is Frankrijk in grote crisis. Hongersnood onder de bevolking door mislukte oogsten.<br />Minister Necker komt terug om het land te redden<br />
 10. 10. 5 mei 1789 komen op advies van Necker de 3 standen samen in de staten generaal om advies te geven over de financiële tekorten.<br />De staten generaal komen voor het eerst sinds 1614 weer samen<br /><ul><li> Het aantal afgevaardigden van de 3e stand wordt verdubbeld
 11. 11. Maar per stand is er maar 1 stem
 12. 12. In plaats van praten over de financiën maken ze onderling ruzie </li></ul> over hun macht en positie<br /><ul><li>Necker houdt een speech die uren duurt en die niet gaat over </li></ul> hervormingen maar over financiële gegevens<br />
 13. 13. <ul><li> 10 juni 1789 de derde stand roept zich uit tot de nationale vergadering </li></ul> voor alle standen<br /><ul><li>Uit angst de controle te verliezen laat de koning op advies van zijn vrouw de </li></ul> vergaderzaal sluiten <br /> Er moet opnieuw tapijt gelegd worden is het excuus<br /><ul><li>De vergadering wijkt uit naar de kaatsbaan en legt de eed af niet uit elkaar te </li></ul> gaan voor het land een grondwet heeft<br /><ul><li> 11 juli 1789 wordt Necker wederom ontslagen na kritiek op het budget van de </li></ul> koning en steun aan de derde stand<br />
 14. 14. <ul><li> Het volks is woedend, onder ander over het ontslag van Necker en14 juli 1789 </li></ul> bestormt de bevolking de Bastille als symbool van macht van de koning<br /><ul><li> Er zitten op dat moment 7 gevangenen maar er zijn wel grote hoeveelheden kruit
 15. 15. De commandant van de Bastille wordt vermoord maar de rest van de soldaten gaat </li></ul> vrijuit<br /><ul><li> Na deze bestorming grijpt de koning niet in maar Necker wordt wel weer minister
 16. 16. Veel opstandjes maar er verandert verder weinig</li></li></ul><li><ul><li> Na geruchten dat de koning gestampt zou hebben op de nationale driekleur </li></ul> trekken op 5 oktober 1789 ongeveer 7000 hongerige vrouwen naar Versailles<br /><ul><li>Ze denken dat als de koning in Parijs is de hongersnood zal verdwijnen
 17. 17. Enkele leden van de wacht worden vermoord waarna de koning instemt en </li></ul> met zijn familie vertrekt naar Parijs<br />
 18. 18. 20 juni 1791<br />De koning besluit op aandringen van de koningin met zijn hele familie vermomd te vluchten naar Montmédy en vanuit daar met hulp vanuit het buitenland zijn macht te herstellen.<br />Hij wordt echter in Varennes herkend en teruggebracht naar Parijs<br />Dit is het begin van het einde voor de koning<br />De aanhang van het koningshuis word steeds kleiner en de roep om een republiek luider<br />Uiteindelijk ontstaat er een constitutionele monarchie<br />
 19. 19. Leopold van het Heilige Roomse Rijk,Frederik Willem van Pruisen en de broer van de koning dreigen Frankrijk binnen te vallen als er ook maar iets gebeurt met de Koninklijke familie, dit tot grote woede van de bevolking<br />Door de vele onenigheden tussen de koning en de wetgevende vergadering ontstaat er crisis en steeds meer weerstand tegen de koning<br />10 augustus 1792 stormt een groep revolutionairen de Tuilerieen binnen en neemt de Koninklijke familie gevangen<br />De bestuurders van Parijs roepen andere steden op hun voorbeeld te volgen.<br />Veel mensen worden opgepakt en opgesloten<br />De Nationale Regering verliest steeds meer macht en kan eigenlijk niets doen<br />
 20. 20. 21 september 1791 wordt de monarchie afgeschaft en ontstaat er een republiek<br />Nadat men in Tuilerieen geheime brieven vindt van de koning aan andere vorsten in het buitenland wordt hij als verader gezien en veroordeelt tot de guillotine<br />Op 21 januari 1793 wordt burger Louis Capet op 38 jarige leeftijd onthoofd en 9 maanden later op 16 oktober 1793 wordt de aan tuberculose lijdende weduwe Capet ook onthoofd<br />In de jaren hierna zullen meer dan 40 000 vaak onschuldige slachtoffers eindigen onder de guillotine en al in 1804 is er weer een dictator aan de macht namelijk Napoleon Bonaparte <br />

×