Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Beweging In Het Onderwijs

441 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

Beweging In Het Onderwijs

  1. 1. Beweging in het onderwijs Presentatie gericht voor ouders/ verzorgers
  2. 2. Inhoudsopgave <ul><li>Nieuwe onderbouw </li></ul><ul><li>Samenhang tussen de vakken </li></ul><ul><li>Scholen besluiten </li></ul><ul><li>De verschillende “families” </li></ul><ul><li>Overzicht verschillende “families” </li></ul><ul><li>Slot </li></ul>
  3. 3. Nieuwe onderbouw <ul><li>De taakgroep heeft besloten dat het onderwijs in de onderbouw meer leerling-gericht moet zijn. De scholen moeten kijken naar hun eigen leerlingen en moeten daarop het onderwijsprogramma afstemmen. De taakgroep vindt dat de programmering van de nieuwe onderbouw bepaald moet worden door ideeën over de ontwikkeling van de leerlingen tussen de 12 en 14 jaar. </li></ul>
  4. 4. Samenhang tussen de vakken <ul><li>Het huidige programma van de onderbouw kent weinig samenhang van de vakken. De taakgroep heeft er daarom voor gekozen om de eisen te ordenen in 7 domeinen: </li></ul><ul><ul><ul><li>Nederlands </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Engels </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wiskunde </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mens en natuur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mens en maatschappij </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kunst en cultuur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beweging en sport </li></ul></ul></ul>
  5. 5. Scholen besluiten <ul><li>Het is niet de bedoeling dat de taakgroep een concept bedenkt en dat deze ingevoerd wordt op de verschillende scholen. De scholen moeten zelf aan de slag willen gaan. Er bestaat hierover een brede ambitie om beter in te spelen op de verschillen tussen de leerlingen. </li></ul>
  6. 6. De verschillende “families” <ul><li>Scholen kunnen uit 4 verschillende ‘families’ kiezen hoe ze hun onderwijs in willen delen. Bij familie 1 wordt er gewoon klassikaal les gegeven volgends een vast rooster. Bij familie 4 hebben de leerlingen geen rooster meer en moeten ze zelf bepalen wat ze willen leren en doen. Wie naar een nieuwe familie gaat, maakt een sprong in ’t diepe! </li></ul>
  7. 7. Overzicht verschillende “families”
  8. 8. Slot <ul><li>Het belangrijkste kenmerk van de onderbouw is dat de leerling zich ontwikkeld door binnen rijke en betekenisvolle contexten te leren, samen met andere in een krachtige omgeving. </li></ul>

×