Lingüística – Universitat de Barcelona

    Repertoris de comunicació institucional
             GENERALIT...
n 9 Setembre de 2006 suplement Des.2006 n 10 Març de 2007      n 11 Juny de 2007
n 12 Octubre de 2007 n 13 Desemb...
Pla d’habitatge              Bon estiu!
Info  42.000 habitatges en quatre anys
    i mesures de xoc per g...
3
 sumari                                 Notícies 4, Pressupostos 10, El nou Estatu...
16                                                            ...
18                                                            ...
20                                                            ...
10                                                            ...
12                                                            ...
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Butlletí InfoCatalunya (2004-9)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Butlletí InfoCatalunya (2004-9)

7,286 views

Published on

InfoCatalunya és una publicació trimestral de servei públic editada per la Direcció General d'Atenció Ciutadana, que es distribueix gratuïtament a totes les llars. I està disponible en pdf i format multimèdia al web http://www.gencat.cat/generalitat/ca....
Reproduïm els 20 números primers números, publicats entre juny de 2004 i setembre de 2009, així com dos suplements dedicats a la Salut (desembre de 2006 i novembre de 2007).

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,286
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Butlletí InfoCatalunya (2004-9)

 1. 1. Lingüística – Universitat de Barcelona Repertoris de comunicació institucional GENERALITAT DE CATALUNYA 2004-2009 INFO CATALUNYA Butlletí del Govern de la Generalitat de Catalunya Periodicitat: mensual Mida: foli n 1 Juny de 2004 n 2 Octubre de 2004 n 3 Gener de 2005 n 4 Maig de 2004 n 5 Juny de 2004 n 6 Desembre de 2005 n 7 Maig de 2006 n 8 Juliol de 2006
 2. 2. n 9 Setembre de 2006 suplement Des.2006 n 10 Març de 2007 n 11 Juny de 2007 n 12 Octubre de 2007 n 13 Desembre de 2007 suplement Nov. 2007 n 14 Març de 2008 n 15 Juliol de 2008 n 16 Setembre de 2008 n 17 desembre de 2008 n 18 Març de 2009 esp Camp Tarragona esp Regió Metropol esp Girona esp Terres de l’Ebre esp Alt Pirienu i Aran esp Lleida esp. Comarques Centrals n 19 Juny de 2009 n 20 Setembre de 2009
 3. 3. Pla d’habitatge Bon estiu! Info 42.000 habitatges en quatre anys i mesures de xoc per garantir l’accés a l’habitatge. Pàg. 9 Informació i serveis sobre salut, incendis, seguretat, viatges i activitats de lleure. Pàg. 18 Catalunya Informació d’interès ciutadà. Núm. 1 Juny’04 Com pots participar en el nou Estatut Pressupost 2004, a què es destinen els nostres diners?
 4. 4. 3 sumari Notícies 4, Pressupostos 10, El nou Estatut 12, Especial Fòrum 16, Bon estiu! 18, Directori 23 Edició i redacció: Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya Disseny: Jardí+Utensil Fotografies de la coberta: Thomas Vilhelm i PhotoDisc Fotografies de l’interior: Jordi Bedmar (pàg. 3), Dani Codina (pàg. 4 i 8), Tony Stone (pàg. 5, 6 i 18), PhotoDisc (pàg. 5, 7 i 22), Miguel Raurich (pàg. 7), INCASOL (pàg. 9), Fòrum Barcelona/Pasqual Górriz/Hilde Kappes/Mori Building Co., Ltd./Shuhei Kaihara/NASA/ Appelbaum Associates/Joan A. Roca de Viñals/Xavier M. Miró (pàg. 16 i 17), Txema Salvans (pàg. 19) i Ernest Costa (pàg. 20 i 21). Infografia pàg. 10 i 11: Jaume Serra Il·lustració pàg. 12-14: Allan Sanders Fotomecànica: Aura Color Digital Producció: Entitat Autònoma del Diari Oficial de la Generalitat (EADOP) Imprès en paper ecològic Una nova eina de comunicació DL: B-33095-2004. Adreça web: www.gencat.net InfoCatalunya és una publicació de servei públic editada per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, que es distribueix gratuïtament a totes les llars. Si us hi voleu subscriure, o si no la Heus aquí un govern que fa el que ha de fer, governar. És a dir, voleu rebre, telefoneu al 012 o adreceu-vos a: acomplir el seu programa i els seus compromisos: elabora propostes, info_catalunya@gencat.net, esmentant el codi numèric que hi ha a sobre del nom de la persona destinatària. les debat, les discuteix tant com cal i, finalment, les tira endavant. I n’informa els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. Això és el que ha procurat —i crec que ha aconseguit— de fer el Govern de Catalunya ens aquests primers mesos, que també ho són d’una nova etapa per al nostre país. En aquesta nova publicació, que ara teniu a les mans, trobareu un reflex informatiu i explicatiu del que estem fent i que farem d’ara endavant. Voldria que trobéssiu en l’InfoCatalunya una eina de comunicació mútua que us convida a la participació. El Govern de Catalunya vol que la ciutadania conegui l’acció de govern i que pugui valorar- la i jutjar-la. Compto amb la col·laboració de tots i totes per aconseguir-ho. Pasqual Maragall i Mira President de la Generalitat de Catalunya
 5. 5. 16 17 notí Llei de millora de barris Barri del Raval a Barcelona. cies InfoCatalunya Pla integral contra la violència de gènere La Generalitat presentarà el mes d’octubre vinent una llei i un pla integral contra la violència de gènere. Mentrestant s’ha creat una comissió interdepartamental que garanteix l’aplicació de polítiques 315 transversals per reduir la violència contra les dones. En aquest mateix sentit, Televisió de Catalunya, amb la col·laboració de l’Institut Català de la Dona, ha dedicat la quarta edició de La Setmana de TV3 a la violència milions d’euros contra les dones amb programes especials dirigits a sensibilitzar la població. La per finançar obres campanya televisiva portava per títol “On hi i serveis municipals ha violència, no hi pot haver silenci”. Alt Pirineu i Aran 495 actuacions Inversió urbana, social degradació d’edificis, equipaments, carrers i places públiques o mobiliari Ajudes a l’agricultura Girona 646 actuacions i econòmica a favor urbà. Al mateix temps es proposa incrementar la diversitat demogràfica El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha obert la convocatòria d’ajuts per al foment d’actuacions de desenvolupament del medi rural per a l’any 2004. Lleida Catalunya central 557 actuacions de la convivència entre generacions i entre col·lectius diversos, per evitar que aquestes Pel Govern de la Generalitat és d’interès potenciar totes aquelles iniciatives que tinguin per objectiu el desenvolupament del medi rural i la seva influència en E 472 actuacions zones es despoblin, s’envelleixin, es l’economia i el medi natural. L’import d’aquests ajuts és de més de 400.000¤ i Barcelona l Parlament de Catalunya ha aprovat per converteixin en zones marginades es complementen amb els que s’atorguen per incorporar els equips agrícoles a 579 actuacions Tarragona unanimitat un dels primers projectes de llei o en llocs sense provisió de serveis, les noves tecnologies, uns 800.000¤. Podeu consultar la web del Departament: 430 actuacions de la legislatura, la Llei de millora de barris, perquè han tingut un creixement www.gencat.net/drap. Terres de l’Ebre àrees urbanes i viles que requereixen atenció massa ràpid. La llei incideix en 159 actuacions aquests aspectes i altres que milloren especial. La llei regula la rehabilitació de diversos El Govern ha augmentat el 48% barris de tot Catalunya per evitar-ne la degradació. les condicions econòmiques i socials dels seus habitants, com tenir plans Les sancions per riscos els fons que es destinen en el Pla La nova llei presentada pel presentar els municipis respectius. de desenvolupament local. laborals a favor únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2004-2007. Departament de Política Territorial i Obres Públiques vol millorar la La contribució de la Generalitat s’establirà en cada cas concret i Les mesures que s’hi han previst són, entre d’altres, les reformes de la prevenció El Pla ajuda els ajuntaments a qualitat de vida i solucionar d’arrel representarà, com a mínim, el 50% i urbanístiques, la sostenibilitat Els diners de les sancions, fins ara, entraven a la caixa finançar projectes urbanístics les problemàtiques que poden com a màxim, el 75% del pressupost urbana mitjançant programes de comuna de la Generalitat i no anaven dirigits de i de serveis i està gestionat pel generar conflictes socials als barris global del projecte. reciclatge de residus i neteja, millores manera exclusiva a la prevenció de riscos. Departament de Governació i en processos de degradació. Així, crea Per als projectes que s’iniciïn en els 4 en les voreres i en l’accessibilitat, El Govern ha decidit destinar la recaptació de Administracions Públiques. Fins un fons per finançar intervencions anys propers es planteja una inversió creació de zones verdes, dotació les sancions per incompliment de la Llei de al 2007 es finançaran més de 3.000 dirigides a evitar i superar, de de 600 milions d’euros. D’aquests, d’equipaments socials, reforçament riscos laborals al programa de prevenció. actuacions municipals com ara nous manera efectiva, aquests processos 376 es faran efectius entre l’any 2005 de la seguretat ciutadana, millora L’objectiu és reinvertir els fons recaptats en equipaments culturals, enllumenats que es donen en nuclis antics, i el 2008 (248 la Generalitat i 128 els de l’atenció social, foment de la la millora de la seguretat. D’altra banda, la públics, abastament d’aigües, àrees d’expansió urbana i polígons ajuntaments). participació i mesures per evitar Generalitat demanarà al Govern central el accessos, pavimentació de carrers i d’habitatge. Es tracta doncs, de resoldre qüestions la discriminació de sexe en l’ús de traspàs de la totalitat d’efectius destinats a clavegueram, entre d’altres. Els projectes d’intervenció els han de urbanístiques urgents com ara la l’espai urbà i els equipaments. la Inspecció de Treball.
 6. 6. 18 19 EL GOVERN DE LA notícies 154.000 GENERALITAT VOL TARIFES D’ADSL InfoCatalunya famílies • Fom patron entar la par als, sin ticipació de MÉS BARATES Reformes ja han demanat dicals, le admin istracio associa s organitzac sistem a form ns loca ls en e cions e m ions A Catalunya tenim una de les tarifes l desen presarials i a la formació • Crea r seta atiu. nta no volupa ment d d’ADSL més cares d’Europa. A l’Estat ajuts per superio us cicle el espanyol paguem entre 45,24 i 174,57 professional • Con r. s form cedir n atius d oves b e grau euros mensuals segons el tipus de pràctic eques mitjà a en c i ajuts i a infants El Departament d’Educació • Fom entres per a f connexió, mentre que a França els 17 entar de tre ormac admin la col· ball d’a ió vol facilitar l’accés a la istracio laboració d ltres p aïsos. preus van dels 14,90 als 24,90 euros, Més de forma ns loca ’empre tius. ls perq ses i formació professional i • Crea r una x uè imp arteix i a països com Bèlgica, Itàlia o arxa d in cicle millorar-ne la qualitat amb profes sional. e cent res int s Alemanya tenen preus més reduïts • Esta egrals un seguit d’actuacions: que pe blir un nou sis de for mació per connexions més potents. Des de la rmeti tema d • Acre h em ditar le oraris més f atriculació p Generalitat es pressionarà el Govern s com lexible er crè mitjan çant l’ petèn s. dits central perquè aconsegueixi una • Conv experiè cies profess estudis alidar els cic ncia la boral. ionals adquir rebaixa de les tarifes dels operadors, les for ides • Millo univer rar els sitaris matiu s de g sota el criteri que el dret a connectar- . rau su impar equipa perior se a la xarxa ha de ser considerat un teixen ments i els • Exig forma dels ce ir la fo ció pro ntres dret universal. rmació fessio que profes perma nal. sorat. nent i específ ica de l LEGALITZACIÓ milions d’usuaris MACBA i Picasso, d’interès nacional DE L’ADOPCIÓ a les biblioteques D’INFANTS PER Les biblioteques del Sistema de El Govern de la Generalitat ha iniciat el procés per declarar museus d’interès A LES PARELLES nacional el Museu Picasso i el Museu d’Art Contemporani de Barcelona Lectura Pública de Catalunya van rebre l’any passat un total de (MACBA). HOMOSEXUALS El Departament de Cultura creu que cal donar als béns culturals el valor i la 17.285.687 d’usuaris, el 16,6% més que Els departaments de Justícia i de consideració de béns d’interès general que els correspon. el 2002, segons les dades de la Direcció Benestar i Família han elaborat un El Museu Picasso aplega des del 1960 un fons de més de 3.600 obres que General de Promoció i Cooperació avantprojecte de llei que permet que integren la seva col·lecció permanent i que el situen com un punt de Cultural. En total es van rebre les parelles homosexuals adoptin referència mundial per conèixer l’obra de l’artista, en especial per les obres de 17.285.687 de visites, i 4.331.266 usuaris infants. Aquest avantprojecte els joventut, ja que el Museu en té la col·lecció més important del món. van fer ús del servei de préstec. possibilita l’adopció conjunta de EL MACBA va néixer el 1960 a la cúpula del cinema Coliseum de Barcelona, menors amb qui no hi hagi cap tipus impulsat per l’Associació d’Artistes Actuals. El 1995 se’n va inaugurar la nova El Departament de Benestar i Família l’1 de gener de 2001 i el 31 de desembre de vincle i, d’altra banda, fa possible seu, a la plaça dels Àngels de Barcelona, en un edifici obra de l’arquitecte El català és la llengua ha rebut prop de 154.000 sol·licituds d’ajuts a les famílies amb infants, de 2004. • Famílies nombroses o monoparentals Richard Meier. Es tracta de l’únic museu de l’Estat espanyol centrat en el que un dels membres de la parella pugui adoptar el fill o la filla de l’altre habitual del 50,1% corresponents a la convocatòria amb infants nascuts entre l’1 de gener període postmodern i lidera el concepte de model de museu del segle XXI. La i, fins i tot, ser-ne tutor. seva col·lecció és única arreu de l’Estat. de la població, 2004, tot i que el termini està obert fins a final d’any Es preveu que, en . de 1998 i el 31 de desembre de 2004. • Famílies amb nens o nenes en Interior del MACBA Es modificarà, a més, el Codi de successions per equiparar els drets segons l’estudi realitzat l’any 2003 total, se’n beneficiïn 250.841 unitats acolliment permanent, preadoptiu o successoris dels menors amb els de per l’Institut de Sociolingüística familiars, el 13,38% més que l’any en adopció en dates homologables. les parelles heterosexuals. catalana en col·laboració passat. L’ajut consisteix en una única La proposició d’aquesta llei reflecteix amb l’Institut d’Estadística de prestació econòmica de 550 € per a Com es pot demanar el fet que es considera millor per als Catalunya. les famílies amb infants menors de Empleneu el formulari, que podeu infants que visquin en una llar idònia El 40,8% declara que parla en català tres anys, i de 625 € per a les famílies descarregar de la web: www.gencat.net que no en un centre d’acolliment; amb els pares i el 51,6% declara que nombroses o monoparentals amb /benestar/03-06/, i lliureu-lo, juntament alhora, que situa Catalunya com un parla en català amb els fills; és a dir, infants menors de sis anys. Unes amb la documentació demanada, a dels països europeus capdavanters en en una generació ha augmentat en 40.000 famílies ja han rebut els les dependències del Departament de matèria d’adopcions. 10,8 punts la transmissió del català pagaments corresponents a aquests Benestar i Família o a qualsevol dels de pares a fills. ajuts durant el mes de juny . registres públics acreditats. També es pot fer per telèfon 012 o en Cens lingüístic 2001 ús del català Qui hi té dret línia (www.cat365.net) L’entén 8.872.202 94,5 % Totes les famílies que compleixen els Si ja vàreu rebre l’ajut l’any 2003, i El sap parlar 4.630.640 74,5 % requisits independentment del nivell encara esteu en situació de renovar- El sap llegir 4.621.404 74,4 % de renda: lo, rebreu al domicili un imprès de El sap escriure 3.093.223 49,8 % • Famílies amb infants nascuts entre sol·licitud amb les instruccions.
 7. 7. 20 21 notícies Creació de Algunes de les promocions d’habitatges construïts per l’Institut Català del Sòl 1. Sant Just Desvern, Can Modolell: 45 habitatges de 42.000 lloguer per a joves. 2. Lleida, Illa Cavallers-Rosari: 44 habitatges de protecció oficial. InfoCatalunya 3. L’Hospitalet de Llobregat, Gornal 5: 69 habitatges de protecció oficial. habitatges protegits SALUT APROVA UN NOVES PRIMER ANY DE en quatre anys PLA DE XOC PER SUBDELEGACIONS FUNCIONAMENT AUGMENTAR EL Governació ha obert noves DE LES OFICINES PERSONAL subdelegacions a la Catalunya central i als Pirineus amb l’objectiu d’apropar D’ESCOLARITZACIÓ ALS CENTRES l’Administració a la ciutadania i El Departament d’Educació ha SANITARIS facilitar el desenvolupament de zones amb relacions històriques, valorat positivament el funcionament de les dotze oficines municipals 2 El Departament de Salut ha començat econòmiques i socials. d’escolarització creades aquest any un Pla de xoc que ha d’augmentar el per informar les famílies de l’oferta 38% el nombre de professionals en educativa de la seva ciutat i facilitar la equips d’atenció primària. El Pla té un preinscripció. Amb aquest nou servei, calendari d’un any i quedarà enllestit a que requereix la sol·licitud prèvia mitjan del 2005. dels municipis, s’ha volgut fer més L’objectiu és arribar a un metge de transparent la selecció d’alumnat per capçalera per cada 1.500 habitants part de les escoles i afavorir la cohesió i garantir visites de deu minuts, de social i la integració d’immigrants. mitjana. També s’atorgarà un paper rellevant a la infermeria i als auxiliars Les escoles públiques catalanes acolliran prop de 25.000 alumnes més Pla català per al dret de l’habitatge 1 3 d’infermeria. El cost total de la mesura el nou curs, tot i que les sol·licituds A s’ha previst en 12.305.200 euros anuals. rebudes durant el període de plicar mesures fiscals i legals Principals mesures per facilitar l’accés a l’habitatge Paral·lelament a aquest programa, la preinscripció s’han tancat amb un per obtenir més habitatge • Construir 21.000 habitatges de protecció en règim de venda i 21.000 en Generalitat invertirà 106,81 milions EL COMERÇ OBRIRÀ increment de 20.792 alumnes, als quals protegit, crear-ne 42.000 règim de lloguer (10.500 de promoció directa per part de la Generalitat), d’euros anuals de mitjana fins al 2007. Aquests diners es destinaran VUIT DIES FESTIUS cal afegir els d’última hora. Durant el procés de preinscripció s’han en quatre anys i col·laborar en la rehabilitació de 40.000 són els principals amb prioritat per als joves, la gent gran i altres col·lectius específics. • Recuperar la figura de l’habitatge a preu taxat. a construir vint-i-quatre centres En l’Avantprojecte de llei d’horaris rebut 193.069 sol·licituds en educació objectius del Pla català per al dret de • Aplicar la quota solidària d’habitatge protegit. Els promotors privats d’atenció primària (CAP), i a millorar comercials, el Govern de la infantil, 370.988 en educació primària i l’habitatge 2004-2007 que ha presentat limitaran el preu d’un percentatge dels habitatges de règim lliure per i modernitzar vuit hospitals i catorze Generalitat ha limitat l’horari 259.607 en secundària. el Departament de Medi Ambient i destinar-los a sectors socials amb rendes baixes. centres d’atenció primària de l’Institut d’obertura a 72 hores setmanals, 12 Habitatge. El Pla té una inversió de • Promoure desgravacions fiscals per lloguers de fins a 600€, a càrrec de Català de la Salut (ICS). Les actuacions hores diàries i només 8 dies festius 100 milions d’euros anuals fins al 2007. la Generalitat per a famílies amb ingressos inferiors a 2,5 vegades el Més del 90% de millora consisteixen a remodelar per any L’objectiu d’aquesta llei es . Aquesta quantitat és a banda de la salari mínim interprofessional (SMI). els edificis, invertir en equipament preservar el model comercial català, prevista a la Llei de millora de barris • Augmentar els fons per complement dels lloguers dels sectors socials sanitari i en les instal·lacions, amb caracteritzat per l’equilibri entre i a l’esforç inversor de les empreses amb ingressos per sota d’1,5 vegades l’SMI i rendes de lloguer que prioritat per als serveis d’urgències i petits comerços i grans superfícies. públiques de promoció d’habitatges suposin més del 30% dels seus ingressos. L’objectiu és resoldre els quiròfans. INCASOL i ADIGSA. La fita de 42.000 problemes de pagament de l’habitatge i prevenir situacions de risc de habitatges socials per a tot el territori desnonament d’un total de 10.000 famílies. 1 234 Fases del Pla de xoc de l’alumnat ha estat admès català és una de les respostes que dóna • Crear estímuls fiscals i convenis per donar sortida al lloguer al centre escollit per les el Govern al greu problema social que d’habitatge buit. seves famílies en primera planteja l’accés a l’habitatge. El Pla, • Fomentar habitatges tutelats amb serveis i en règim de lloguer per a la Maig de 2004 Setembre de 2004 Principi de 2005 Mitjan 2005 opció. que ja ha estat presentat a diversos gent gran i per a altres col·lectius específics, com ara disminuïts físics o Incorporació de Adequació del Millora dels serveis Revisió de les En el cas dels alumnes d’educació ajuntaments i representants dels psíquics o dones víctimes de maltractaments. 129 metges de nombre de personal de suport a l’atenció necessitats dels infantil (P-3), s’hi han admès el promotors públics, privats i cooperatius, • Elaborar el nou Pla de rehabilitació per restaurar 40.000 habitatges. família, 23 pediatres d’infermeria, zeladors primària: atenció serveis d’urgències i 90,86% (57.450 alumnes). Pel que fa a no és però, l’única eina prevista. Medi • Dissenyar programes específics de rehabilitació amb objectius i 30 auxiliars i assistents socials als sociosanitària. emergències. l’ESO, s’ha arribat al 93,72% (37.555 Ambient i Habitatge presentarà abans socials i territorials: ascensors per millorar l’accessibilitat, administratius. centres de salut. alumnes). El 100% de l’alumnat ha de sis mesos la nova Llei d’habitatge adaptació d’habitatges a persones amb problemes de mobilitat, tingut garantida la plaça escolar a que ampliarà i regularà aquest dret en habitatges en zones de muntanya, i edificis en risc. qualsevol curs del sistema educatiu. el futur.
 8. 8. 10 11 Pressupostos 2004 El projecte de pressupost de la Generalitat Les previsions d’ingressos s’han xifrat en per al 2004 és un pressupost de transició que apunta les primeres mesures per arribar a l’equilibri pressupostari l’any 2008. Els comptes reflecteixen les prioritats del programa de 17,660,3 milions ¤ govern: polítiques socials (salut, benestar i família); educació, cultura i les despeses en i universitats; habitatge i barris; infraestructures, territori i medi ambient; seguretat i competitivitat. 18,513,9 milions ¤ Podeu consultar tots els detalls al web www.gencat.net Els comptes clars D’on vénen els diners? Cap a on van? Què es pot fer amb Mesures correctores Impostos Successions % sobre el total 2,8 Polítiques Departaments Salut % sobre el total 34,8% els números vermells? per al 2004 recaptats per Patrimoni 1,7 socials la Generalitat Educació 18,0% 25,1% Transmissions patrimonials i AJD 14,5 39,7% Benestar i Família 4,9% Joc 2,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Aplicar l’impost sobre determinats hidrocarburs Energia 1,0 Política Territorial 0,0% per finançar sanitat Transport 1,5 i Obres Públiques 4,6% -0,14% Hidrocarburs per finançar la sanitat 1,3 Grans establiments comercials Altres 0,1 0,2 DURSI* Interior Justícia 4,0% 3,4% 2,8% -0,58% -0,28% -0,42% +64,9 milions ¤ Reprogramar els compromisos plurianuals ja Impostos 33% de l’IRPF 21,0 -0,86% compromesos Treball i Indústria 2,2% recaptats -200 milions ¤ 33% de l’IVA 16,9 per l’Estat Presidència 1,9% a Catalunya 40% dels impostos sobre tabac i alcohol 3,0 Educació, Medi ambient i Habitatge 1,3% 45,3% 40% dels impostos sobre hidrocarburs 4,4 universitats Agricultura, Ram. i Pesca 1,2% Ingressos Altres ingressos propis 0,6 i cultura Resultat no financer / PIB Catalunya Reduïr les despeses protocol·làries i de publicitat no tributaris Fons de suficiència Governació i Adm. Públiques 1,2% 23% -31 milions ¤ 12,3 29,7% Transferències de l’Estat 15,4 Cultura 1,0% L’informe economicofinancer sobre els comptes de la Generalitat a 31 de desembre de 2003 va Transferències de la UE 0,7 Comerç, Consum detectar un dèficit de 1.177 milions d’euros, que i Turisme 0,6% cal absorbir abans del 2008. S’ha previst una Economia i Finances 0,4% reducció progressiva per arribar a quadrar els Crear un grup de treball per adoptar mesures Seguretat i competitivitat comptes en aquesta data. Malgrat que el 98% de urgents de racionalització i finançament de la Relacions la despesa corrent del 2004 ja estava compromesa sanitat 11,4% Institucionals i Participació 0,1% per les actuacions del Govern anterior, en aquest exercici ja s’aconsegueix reduir en un 30% els Limitar a un 30% del sou, les dietes dels alts càrrecs Política territorial Òrgans autònoms números vermells. Això suposa un esforç d’estalvi per assistir a consells d’administració i medi ambient Parlament, CAC per part de tots els departaments, que permetra 8,3% i altres 0,4% alhora anar reduint aquest dèficit i augmentar les inversions. Altres Altres 17,6% Altres despeses 6,3% Participació dels ens locals als ingressos de l’Estat 11,0% *Universitats, Recerca i Societat de la Informació
 9. 9. 12 13 el nou estatut InfoCatalunya Un nou Estatut per a la Catalunya Tots sabem que un bon sistema sanitari públic és bàsic per al nostre benestar, tant pel que fa a l’atenció com pel que fa a la investigació. Per això és important, entre altres coses, poder tenir més autogovern i millor Vull que a l’escola els meus fills aprenguin la nostra realitat com a nació, la nostra llengua, la nostra història i la nostra cultura. També vull que coneguin els valors vers les persones i les diferents cultures. Cada dia escolto les notícies que han estat rebudes, seleccionades i explicades en català. M’agradaria que el català fos present a tots els mitjans de comunicació. d’avui finançament. Ens permetrà decidir sobre la sanitat que volem. Facilitar el coneixement i l’educació contribueix a consolidar i fer avançar el país. L’Estatut garanteix un sistema de mitjans públics que difonen la llengua i la L’Estatut regula i administra el sistema educatiu a Catalunya. cultura pròpies de Catalunya. Cal avançar en tots els àmbits de la comunicació per consolidar els trets d’aquesta identitat col·lectiva. D es de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia l’any 1979, L’Estatut de la participació Com es reformarà? Catalunya ha canviat molt. Han passat vint-i-cinc anys i la L’Estatut de l’any 1979 va ser el resultat d’una àmplia La iniciativa de reformar l’Estatut ha estat del nostra societat té nous reptes i noves necessitats. Cal adaptar mobilització ciutadana. Encara que la situació política Parlament de Catalunya i ha rebut el suport del Govern l’Estatut a la Catalunya del segle XXI. Els ciutadans i les ciutadanes d’avui en dia és diferent, el suport popular continua de la Generalitat. El Parlament ha constituït una essent tan important o més que fa vint-i-cinc anys. Per Ponència, formada per tots els grups parlamentaris, tenen l’oportunitat històrica de participar en l’elaboració d’un nou aquest motiu el Govern de la Generalitat ha posat en que serà l’encarregada de redactar el nou l’Estatut. text estatutari, suggerint, proposant o reivindicant les qüestions que marxa un procés participatiu que té per objectiu recollir Prop de seixanta entitats i associacions catalanes ja siguin d’interès per al conjunt de persones que vivim a Catalunya. La els suggeriments i les reflexions de la ciutadania sobre la han comparegut al Parlament per fer arribar les seves implantació de les noves tecnologies, la globalització, la immigració, reforma de l’Estatut. propostes a la Ponència. Una de les reflexions que inicien el debat és constatar Paral·lelament, el Govern de la Generalitat ha iniciat la configuració d’una nova Europa, són alguns dels reptes a què que l’actual nivell d’autogovern no és suficient per una campanya de difusió, amb l’objectiu d’informar els l’actual Estatut no pot donar resposta. També cal tenir en compte que acomplir les expectatives i les aspiracions de la societat ciutadans i les ciutadanes i promoure la participació hi ha una nova generació de ciutadans i ciutadanes que el 1979 eren catalana, com tampoc no ho és per reconèixer Catalunya en la redacció del nou Estatut. Per això s’ha posat a com a comunitat nacional i Espanya com a realitat l’abast de tothom diversos instruments i així poder menors d’edat o no havien nascut i d’altres que han arribat de fora de plurinacional. En aquest sentit, les institucions catalanes recollir els suggeriments i les reflexions dels ciutadans. Catalunya, que també tenen dret a opinar i participar. necessiten millores i transformacions per convertir-se Posteriorment, tota la informació que es reculli es farà Si l’Estatut del 1979, va permetre la recuperació de les institucions en instruments més efectius d’autogovern. La capacitat arribar a la Ponència parlamentària. democràtiques, el del 2005 ha de recuperar la participació política de d’autogovern també s’exerceix a la Unió Europea i, per tant, també volem ser presents en les seves estructures de la ciutadania. Ha de ser l’Estatut de la gent. treball i en els seus processos de decisió.

×