Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tecnologia De Control

370 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tecnologia De Control

 1. 1. Tecnologia de control <ul><ul><ul><li>Sergi marqués </li></ul></ul></ul>
 2. 2. Tecnologia de control <ul><li>Que es la tecnologia de control¿? </li></ul><ul><li>Per a que serveix la tecnologia de control¿ </li></ul>
 3. 3. Que es la tecnologia de control? <ul><li>La tecnologia de control abasta tots els procediments i dispositius que permeten automàticament les maquines i processos </li></ul>
 4. 4. Per a que serveix la tecnologia de control? <ul><li>Serveix per moltes coses per automatitza cadenes de muntatge, fer coses perilloses per ales persones,i treuen ma de obra humana i lo fan els robots que o poden fer los funcions de els humans automàtic sense cansarse i mes ràpid </li></ul>
 5. 5. sistemes de control automatic <ul><li>Un sistema de control automatic te per objectiu asonseguir que una maquina o un porces sigui rapid automatizat </li></ul>
 6. 6. Aplicacions de la tecnologia de control <ul><li>Les aplicacions de la tecnologia de control son per coses com manipulació de químics com de manipulació de aliments o muntatges en cadena </li></ul>
 7. 7. aplicacions <ul><li>Gracies ala tecnologia de control es poden elaborar productes intel·ligents i innovadors, la qual cosa constitueix la base per mantenir la competitivitat en el mercat mundial . </li></ul>
 8. 8. aplicacions <ul><li>La tecnologia d'automatització pren en la indústria una posició cada vegada més preponderant a causa de l'automatització dels processos, una àrea la importància es troba en constant ascen s </li></ul>
 9. 9. domotica <ul><li>La tecnologia de control també serveix per satisfer a les persones per exemple tenim la domotica que es un clar ejemple de tecnologia de control </li></ul>
 10. 10. Domotica <ul><li>La Domòtica consisteix en la creació d'habitatges i edificis automàtics amb la finalitat de millorar-ne la gestió energètica i la qualitat de vida dels seus habitants. </li></ul>
 11. 11. domotica <ul><li>] Un habitatge o edifici domòtic és aquell dotat d'automatismes amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones </li></ul>
 12. 12. conclusio <ul><li>La tecnologia de control i la domotica es una gran ajuda per el esses humà </li></ul>

×