Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modernisme

1,725 views

Published on

Published in: Travel, Sports
 • Be the first to comment

Modernisme

 1. 1. MODERNISME <ul><li>Precedents : </li></ul><ul><li>Entorn 1880 a CAT : actituds culturals noves </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>voluntat de MODERNITZACIÓ (ciència, cultura, arts...) </li></ul><ul><li>Nucli ideològic i promotor: revista l’AVENS (1a època) </li></ul><ul><li>Moviment: </li></ul><ul><li>Entorn 1892: artistes, escriptors, músics... Comparteixen un mateix programa </li></ul><ul><li>Promotors: </li></ul><ul><li>JAUME BROSSA: “Viure del passat” (1892) </li></ul><ul><li>Revista L’AVENÇ (2a època) </li></ul><ul><li>RUSIÑOL I CASAS: Exposicions </li></ul><ul><li>FESTES MODERNISTES DE SITGES </li></ul><ul><li>MARAGALL, RAIMON CASELLAS: articles. </li></ul>
 2. 2. “ A èpoques noves, formes d’art noves” <ul><li>“ Viure del passat”: </li></ul><ul><li>Herència cultural morta </li></ul><ul><li>Decadència social i cultural </li></ul><ul><li>Present: </li></ul><ul><li>Impuls modernitzador </li></ul><ul><li>Obertura a allò “modern” </li></ul><ul><li>Programa: </li></ul><ul><li>Literatura catalana moderna (  lit. Renaixença) </li></ul><ul><li>Acostament a l’actualitat europea </li></ul><ul><li>Literatura en llengua pròpia però cosmopolita </li></ul>
 3. 3. <ul><li>1a etapa: </li></ul><ul><li>1892-1900 </li></ul><ul><li>Formació, </li></ul><ul><li>preparació, </li></ul><ul><li>recerca de models , </li></ul><ul><li>voluntat d’europeïtzació </li></ul><ul><li>Etapa combativa i militant </li></ul><ul><li>Models (caract. comunes): </li></ul><ul><li>rebuig de la seva societat; </li></ul><ul><li>replegament en un mateix </li></ul><ul><li>creació de paradisos artificials que substitueixin la realitat. </li></ul><ul><li>Concepció de l’artista com a ésser superior. </li></ul><ul><li>Paradisos artificials = art </li></ul>
 4. 4. Model 1: <ul><li>Prerafaelites </li></ul><ul><li>Oposició a l’art de la industrialització i a la industrialització de l’art (consumista), a l’art decoratiu, a l’art intrascendent </li></ul><ul><li>Proposen: </li></ul><ul><li>Recuperar l’home individual </li></ul><ul><li>Abandonament de la ciutat </li></ul><ul><li>Tornar als orígens </li></ul><ul><li>Medievalisme literari </li></ul><ul><li>Pintura històrica </li></ul><ul><li>Aproximació a la natura </li></ul><ul><li>Misticisme </li></ul><ul><li>Lema: “l’art per l’art” </li></ul><ul><li> RUSIÑOL: DISCURS DE LA 3a FESTA MOD DE SITGES </li></ul>
 5. 5. A Vision of Fiammetta by Dante Gabriel Rossetti Persephone , by Dante Gabriel Rossetti.
 6. 6. Model 2: <ul><li>Simbolistes francesos (“decadentistes”). </li></ul><ul><li>Rebuig del positivisme </li></ul><ul><li>Rebuig del cientifisme naturalista </li></ul><ul><li>Renúncia a presentar el món real </li></ul><ul><li>Proposen: </li></ul><ul><li>Recrear un món intuït, imaginat, suggerit, evocat, ple de sensacions, de percepcions (olors, colors, sons)... </li></ul><ul><li>Buscar la musicalitat dels sons, crear anologies i associacions </li></ul><ul><li>Propugnar la superioritat de l’art </li></ul><ul><li>Culte a la bellesa com a única forma d’entendre la vida i l’art </li></ul><ul><li>BOHÈMIA </li></ul>
 7. 7. ACTITUDS: Rebuig intel·lectuals/burgesos <ul><li>Reacció contra el passat </li></ul><ul><li>Antimaterialisme </li></ul><ul><li>Antiracionalitat </li></ul><ul><li>Individualisme </li></ul><ul><li>Desig de sinceritat </li></ul><ul><li>Insatisfacció </li></ul><ul><li>Imaginació visionària </li></ul><ul><li>Emocionalitat </li></ul><ul><li>Reacció contra el progrés científic i tècnic </li></ul><ul><li>Afirmació de la vocació en oposició a la pròpia classe: l’art és passió i rebel·lió </li></ul><ul><li>Rebuig envers la burgesia “materialista”, destructora de valors naturals i espirituals. </li></ul><ul><li>Art=activitat superior </li></ul><ul><li>Artista=ésser superior </li></ul><ul><li>Professionalització: viure per l’art </li></ul>
 8. 8. ACTITUDS: 1. Redemptoristes: REGENERACIONISME <ul><li>Radicalització: L’artista té un compromís amb la societat, a la qual ha de “regenerar”. </li></ul><ul><li>Populisme anarcoide i messiànic, agressiu </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>L’Avenç (fins 1893, any en què desapareix) </li></ul><ul><li>L’artista té capacitat per transformar la societat </li></ul>
 9. 9. ACTITUDS: 2. Decadentistes: ESTETICISME <ul><li>Model de D’Annunzio: </li></ul><ul><li>Ideologia nacionalista i messiànica </li></ul><ul><li>Exaltació de la voluntat </li></ul><ul><li>Artista = guia, profeta de la comunitat </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Revista Catalònia </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Diversitat d’opcions polítiques: </li></ul><ul><li>Suport de la burgesia </li></ul><ul><li>Cosmopolites, vitalistes, regeneracionistes: Catalanistes d’esquerra </li></ul><ul><li>Intel·lectuals anarquitzants </li></ul><ul><li>Revitalització del tema rural </li></ul><ul><li>Camp=relacions conflictives artista/individu-societat </li></ul><ul><li>2a etapa : </li></ul><ul><li>1900-1911 </li></ul><ul><li>“ Modernisme triomfant”: escola estètica </li></ul><ul><li>Renovació cultural de les comarques </li></ul><ul><li>Revista “Joventut” </li></ul><ul><li>Estatus de l’art reconegut per la societat </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Modernisme </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Noucentisme </li></ul>

×