Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.etwinning.sk
eTwinning
Národná služba pre
elektronickú spoluprácu
škôl
Žilinská univerzita, Žilina
s finančnou podporou
Európskej komis...
ETWINNING V PRAXI
eTwinning
* Comenius Regio
Comenius * Mobilita
* Multilaterálne projekty
* Siete
* Sprievodné akcie
Prog...
ETWINNING V PRAXI
eTwinning
Rozdiely
Comenius eTwinning
CIEĽ
Zvyšovať mobilitu žiakov a
pedagógov
Skvalitńovať partnerské
...
ETWINNING V PRAXI
eTwinning
ČO JE TO ETWINNING ?
* SPOLUPRÁCA DVOCH ŠKÔL Z RÔZNYCH
EURÓPSKYCH KRAJÍN
* POUŽÍVANIE IKT PRI ...
ETWINNING V PRAXI
eTwinning
ProjektProjekt -- viacero definíciíviacero definícií
*určite a jasne navrhnutá úloha, ktorú mô...
eTwinning
Pri realizovaní projektu, sa rozvíja tvorivé myslenie žiakov,
žiaci sa učia pracovať s informáciami, rozvíja sa ...
ETWINNING V PRAXI
eTwinning
Tradičné vyučovanie Projektové vyučovanie
Vonkajšie znaky:
Stála skupina žiakov, čas
vyučovace...
ETWINNING V PRAXI
eTwinning
Rola žiaka:
"Konzument" činností učiteľa.
Hlavnou povinnosťou je:
dobre sa správať a snažiť sa...
eTwinning
AKO SA ZAPOJIŤ
Nájsť nápad na projekt – zapojiť žiakov –
mindmapping,brainstorming
Prehovoriť pár kolegov a vede...
eTwinning
Hľadanie inšpirácie:
www.etwinning.net – Inšpirácia – Balíčky projektov
-Moduly
http://www.etwinning.net/cz/pub/...
eTwinning
Podporné aktivity NSS
Súťaž o najlepší projekt etwinning na Slovensku
podmienky a pravidlá na www.etwinning.sk v...
Ocenenie kvalitných projektov National Quality Label,
registrácia projektov priebežne na stránke
www.etwinning.sk
Ocenenie...
Team eTwinning
Ing.Ľubica Sokolíková
Ing.Katarína Hrbáňová
PhDr.Gabriela Podolanová
Ing.Miroslav Markovič
info@etwinning.s...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E Twinning PrezentáCia

1,325 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E Twinning PrezentáCia

 1. 1. www.etwinning.sk
 2. 2. eTwinning Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl Žilinská univerzita, Žilina s finančnou podporou Európskej komisie a Ministerstva školstva SR Centrálna podporná služba European Schoolnet, Brusel
 3. 3. ETWINNING V PRAXI eTwinning * Comenius Regio Comenius * Mobilita * Multilaterálne projekty * Siete * Sprievodné akcie Program celoživotného - eTwinning vzdelávania Erasmus Leonardo Grundtvig Prierezový program Jean Monet
 4. 4. ETWINNING V PRAXI eTwinning Rozdiely Comenius eTwinning CIEĽ Zvyšovať mobilitu žiakov a pedagógov Skvalitńovať partnerské vzťahy medzi školami Podporovať jazykové vzdelávanie Zlepšovať pedagogické techniky, manažment školy Inovatívne využívať IKT CIEĽ Podporovať spoluprácu dvoch európskych škôl na diaľku Zapájať využívanie IKT do vyučovacieho procesu Poskytovať podporu, nástroje a techniky na projektovo orientované vyučovanie Využívať webpriestory na spoluprácu
 5. 5. ETWINNING V PRAXI eTwinning ČO JE TO ETWINNING ? * SPOLUPRÁCA DVOCH ŠKÔL Z RÔZNYCH EURÓPSKYCH KRAJÍN * POUŽÍVANIE IKT PRI SPOLOČNEJ PRÁCI NA PROJEKTOCH * PREHĹBENIE ZNALOSTÍ CUDZÍCH JAZYKOV A POCHOPENIE INÝCH KULTÚR * SCHOPNOSŤ PRACOVAŤ TÍMOVO * TVORIVÉ MYSLENIE A INOVÁCIE * PROJEKTOVÝ SPÔSOB VYUČOVANIA – rôzne typy projektov
 6. 6. ETWINNING V PRAXI eTwinning ProjektProjekt -- viacero definíciíviacero definícií *určite a jasne navrhnutá úloha, ktorú môžeme predložiť žiakom tak,*určite a jasne navrhnutá úloha, ktorú môžeme predložiť žiakom tak, aby sa im zdala životne dôležitá tým, že sa blíži skutočnej činnostiaby sa im zdala životne dôležitá tým, že sa blíži skutočnej činnosti ľudí v životeľudí v živote KillpatrickKillpatrick Projekt -- viac sa využívajú poznávacie funkcie , hodnotiace procesy a úlohy, ktoré nestresujú žiakov, využíva sa tvorivé myslenie a formulovanie vlastných názorov Projekt - v spojení s počítačovými technológiami umožňuje žiakovi byť úspešný tam, kde predtým neuspel a kde často prežíval traumu z neúspechu
 7. 7. eTwinning Pri realizovaní projektu, sa rozvíja tvorivé myslenie žiakov, žiaci sa učia pracovať s informáciami, rozvíja sa ich hodnotiace, kritické myslenie, zvyšuje sa ich motivácia pre učenie, vzdelávanie, najmä tým, že žiaci vidia zmysel svojej práce, učenia sa. Škola sa tak viac približuje životu, žiaci sa učia spolupracovať, pracovať v tímoch, získavajú dobrú prípravu na riešenie problémov v živote, získavajú sociálne a občianske zručnosti
 8. 8. ETWINNING V PRAXI eTwinning Tradičné vyučovanie Projektové vyučovanie Vonkajšie znaky: Stála skupina žiakov, čas vyučovacej hodiny 45 minút, učiteľ určuje ako dlho sa možno venovať téme, predmety sú "oddelené", malý zreteľ na záujmy žiaka atď. Vonkajšie znaky: Žiak pracuje v rámci eTwinningového projektu na téme, ktorá ho zaujíma, skupina "určuje" zámer práce, "hľadá" metódy a formy práce, žiaci sa radia: čo, kde, ako - s kým pracovať a pod. Rola učiteľa: Jediný organizátor práce žiakov, organizátor vzdelávania i výchovy, "hodnotiteľ" práce žiakov, organizátor disciplíny, spravidla jediný sprostredkovateľ vedomostí Rola učiteľa: Vystupuje v "pozadí" ako "spolupracovník", ktorý má také práva a povinnosti ako každý žiak. (To tiež podporuje samostatnosť práce žiakov.) Na žiakov pôsobí bez trestov,
 9. 9. ETWINNING V PRAXI eTwinning Rola žiaka: "Konzument" činností učiteľa. Hlavnou povinnosťou je: dobre sa správať a snažiť sa uložiť si do pamäti všetko, čo hovorí učiteľ. Rola žiaka: Žiak preberá zodpovednosť za svoju prácu. Aktívne rieši projekt, pričom spolupracuje so spolužiakmi. Motivácia: Prevláda sekundárna motivácia - učiteľom, perspektívou skúšania, prípadnými trestami atď. Motivácia: Motivácia vychádza zo záujmu - žiaci si môžu vo výučbe voliť to, čo ich zaujíma, môžu si "prispôsobovať" obsah učiva svojmu záujmu, môžu obohacovať obsah o svoje námety atď
 10. 10. eTwinning AKO SA ZAPOJIŤ Nájsť nápad na projekt – zapojiť žiakov – mindmapping,brainstorming Prehovoriť pár kolegov a vedenie školy Zaregistrovať sa do databázy a nájsť partnerskú školu v zahraničí Dohodnúť sa na postupe – správna komunikácia - výber hlavnej témy,formovanie skupín Projekt so žiakmi realizovať a vyhodnotiť - prezentácia
 11. 11. eTwinning Hľadanie inšpirácie: www.etwinning.net – Inšpirácia – Balíčky projektov -Moduly http://www.etwinning.net/cz/pub/inspiration/modules/htm -Galéria www.etwinning.sk Učiteľ mesiaca – web stránka alebo odkazy na výstupy realizovaného projektu Ďalšie odkazy na software a pomôcky pre vyučovanie v texte projektu
 12. 12. eTwinning Podporné aktivity NSS Súťaž o najlepší projekt etwinning na Slovensku podmienky a pravidlá na www.etwinning.sk v máji Súťaž o najlepší európsky projekt etwinning podmienky a pravidlá na stránke www.etwinning.sk a www.etwinning.net v novembri Školenia v slovenských mestách počas školského roka informácie a registrácia na www.etwinning.sk Bezplatná účasť na medzinárodných workshopoch a konferenciách
 13. 13. Ocenenie kvalitných projektov National Quality Label, registrácia projektov priebežne na stránke www.etwinning.sk Ocenenie kvalitných projektov na európskej úrovni European Quality Label registrácia na www.etwinning.net , ocenenia budú udeľované dvakrát ročne Činnosť regionálnych konzultantov Vydávanie zaujímavých študijných a propagačných materiálov Propagácia školy a aktivít projektu na web stránkach etwinning eTwinning
 14. 14. Team eTwinning Ing.Ľubica Sokolíková Ing.Katarína Hrbáňová PhDr.Gabriela Podolanová Ing.Miroslav Markovič info@etwinning.sk Telefón : 041/513 5070 http:// www.etwinning.sk http://www.etwinning.net

×