نام درس : پژوهشهای عملی انفرادی در روان شناسی عمومی ( پایان نامه ) 4 واحد عملی منبع : راهنمای اجرا و نگارش پایان نامه و ...
پایان نامه : پایان نامه، همانطور که از نام آن مشخص است واحد درسی پایانی دانشجو در یک مقطع تحصیلی است که دانشجو به صورت ان...
اهداف درس : آشنایی دانشجو بانحوه اجرا و گزارش یک تحقیق عملی و علمی به منظور شناسایی و حل مسایل مرتبط با رشته تحصیلی ( روان...
اهداف درس : علاوه بر این دانشجو سعی می کند با استفاده از مطالب قبلا یادگرفته شده ( کلیه واحدهای نظری و عملی ) موضوعی که م...
اهداف درس : - آشنایی دانشجو با آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقی رشته خود و همچنین ورود به دنیای تحقیق از دیگر اهداف نگارش و ...
پایان نامه همانطور که از نام آن مشخص است واحد درسی پایانی دانشجو در یک مقطع تحصیلی است که دانشجو به صورت انفرادی تلاش می ک...
پایان نامه شما در دروسی مثل روش تحقیق، روشهای آماری ودیگر دروس نظری وعملی اصول نگارش پایان نامه را آموخته اید . اگر نیاز ...
تحقیق : تحقیق تلاش سازمان یافته ای است برای پیدا کردن پاسخ پرسش یا پرسش هایی که دانستن آن برای محقق از جهتی حایز اهمیت است...
تحقیق : در مرحلۀ اول پژوهشگر با ملاحظۀ یک وضعیت غیرقابل انتظار که برای او مبهم یا ناآشنا جلوه می کند ، برانگیخته می شود ی...
تحقیق : در مرحلۀ بعد برای حل مسئله به جستجوی سابقۀ موضوع می پردازد تا بتواند عواملی که به طور بالقوه به بروز مسئله انجامید...
تحقیق : درمرحلۀ بعد پژوهشگر به تدوین فرضیه یا سؤال های تحقیق می پردازد . درمرحلۀ بعدی به انجام مشاهده و گردآوری اطلاعات می...
تحقیق : بالاخره در مرحلۀ آخر با توجه به داده های حاصل از مشاهده به سؤال ویژۀ تحقیق پاسخ داده ، فرضیه را رد کرده یا به طور ...
گام اول : گام اول در اجرای پایان نامه یا پروژه خودرا هنگام ورود به دانشگاه وشاید هم قبل از آن بر می دارید . در هر رشته ک...
گام اول : حیطه کلی ذهنی شما زمینه وپایه انتخاب " موضوع " پایان نامه خواهد بود . اگر حیطه ذهنی وکلی شما سیاست و...
انتخاب موضوع : انتخاب موضوع تحقیق تحت تأثیر عواملی از قبیل تجارب،مطالعات، نیازها، احساسات، علایق، نگرش، محیط اطراف ومحیط آ...
انتخاب موضوع : زمانیکه شما احساس می کنید از لحاظ ذهنی درباره مسأله ای دچارچالش شده اید وهمچنین علاقه مندید که راه حل آن را...
انتخاب موضوع : حتماً در مورد حیطه کلی وهدف اصلی تان با دوستان وهمکلاسیتان صحبت کنید ممکن است از کلماتی که عامیانه، غیرعلمی...
موضوع : معمولاً عنوان پایان نامه یا پژوهش به صورت جمله کاملاً مثبت، مختصر، دقیق، وصریح بیان می شود؛ بنابراین، مطرح کردن عن...
موضوع : موضوع شما وطرز بیان یا نگارش عنوان باید طوری باشد که حیطه یا محدوده تحقیق شما را مشخص کند به صورتیکه با خواندن عنو...
موضوع : متغیرهای اصلی تحقیق، چگونگی انجام پژوهش ( رابطه، مقایسه ای ، تأثیر، علی بودن، توصیف و ...) مکان، زمان به سال، واف...
موضوع : شتاب وعجله دانشجویان به منظور رسیدن به نتیجه وبه اتمام رساندن پژوهش، آنهارااز اهمیت انتخاب موضوع غافل می کند . زم...
موضوع : مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد بررسی تان کمک زیادی به کیفیت موضوع انتخابی می کند .
موضوع : سؤال مهم دیگر که مطرح است اینکه آیا موضوع یا مسأله ای را که می خواهید بررسی کنید با وسایل، امکانات وتوانایی های شم...
موضوع : آیا سازمانها، مؤسسات، مراکز ویا نمونه ای که قصد مطالعه برروی آنها را دارید با شما همکاری لازم را خواهند داشت ومی ت...
موضوع : بدیهی است مثمرثمر بودن نتایج تحقیق وتکراری نبودن آن نیز مهم است . گاهی ممکن است دویا چند موضوع یا مسأله ذهن شما ر...
موضوع : برخی ازدانشجویان به علت عدم آشنایی با روش تحقیق و نداشتن اعتماد به نفس دچار ترس ونگرانی می شوندوتصمیم می گیرندجا پ...
موضوع : ممکن است به موضوعی بسیار علاقه مند شوید اما بعدها به این نتیجه برسید که به اندازه کافی در این زمینه پژوهش انجام شد...
موضوع : « اصل ایجاز » را در نوشتن عنوان حتماً رعایت کنید . کلمات مقدماتی وابتدایی که معمولاً در ابتدای عنوان می آید را ح...
موضوع : سعی کنید تعداد کلمات عنوان شما از 15 کلمه بیشتر نشود . ( مثال : اثردوره های آموزشی ریلکسیشن بر اضطراب دانش آموزا...
موضوع : لازم است مانند یک مجسمه ساز ظاهر عنوان خود را مرتب کنید . کدامیک از دوعنوان زیربهتر یا درست تر است؟
موضوع : 1 ـ بررسی علل روانی ـ اجتماعی فرار دختران، دردختران فراری شهر تهران در سال 1386! 2 ـ آسیب شناسی روانی ـ اجتماعی فر...
در ادامه سعی شده است مراحل اجرا و انجام پروژه تحقیقاتی را به ترتیب مشخص و تشریح کنیم .
فصل اول : کلیات تحقیق تهیه کننده : حسن عبداله زاده ( عضو هیات علمی روان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر )
1-1 مقدمه : در مقدمه در مورد موضوع پژوهشتان ومفاهیم کلی آن صحبت می کنید . نیازی نیست به مرور تاریخچه بپردازید .
1-1 مقدمه : خوب است بدانید که هرجمله یا پاراگرافی که ازمنابع مختلف استفاده می کنید حتماً باید مستند باشد ودر پایان هرجمله ...
1-1 مقدمه : منبع آن ( به صورت نام خانوادگی، سال وصفحه « مثلاً برای کتابهای ترجمه شده شولتز، 1382 ،ص 22» وبرای کتب تألیفی ...
1-1 مقدمه : یکی از دانشجویان رشته روان شناسی که به بررسی تأثیر آسیب های روانی درزنان اسکیزوفرن بستری شده در یکی از مراکز ب...
1-1 مقدمه : « بیماریهای روانی از آغاز پیدایش بشر وجود داشته است وهیچ انسانی در مقابل این بیماریها مصونیت ندارد . عدم تفاه...
1-1 مقدمه : لازم به ذکر است در کلیه مراحل نگارش پایان نامه مطالب را با ضمیر شخصی " من " یا " ما " ننو...
1-1 مقدمه : بهتر است زمان نگارش مطالب به زمان حال باشد . با این حال در خلاصه مقدمه و روش می توانید از زمان گذشته در نگارش...
1-1 مقدمه : از به کار بردن کلمات واصطلاحات بسیار عامیانه واحساسی خودداری کنید . بهتر است احساس تأسف یا احساس شعف وخوشحالی...
1-2- بیان مسأله : حتماً این جمله را درزیاد شنیده اید که هر تحقیقی بایک سؤال ذهنی شروع می شود . منظور همان سؤال اصلی ومهمی...
1-2- بیان مسأله : با توضیحات و مفاهیمی که در بیان مساله مطرح می شود خواننده متوجه ابهام و سوال اصلی تحقیق می شود . در این ...
1-2- بیان مسأله : .......:« علاوه بر این موضوع جای سؤال دارد که آیا اولویت انتخاب رنگها ار تباطی با سطح هیجان خواهی افراد ...
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق : مطمئناً وقتی تصمیم قطعی به انتخاب یک موضوع گرفتید بیانگر این است که آن مسأله برای شما از اهمیت ...
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق : اینکه به ثمر رساندن این پژوهش چه کاربردهایی خواهد داشت ویا اینکه باعث حل چه مشکل یا مشکلاتی می ...
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق : برای نگارش این قسمت از تحقیق، کاربردی تر فکر کنید . سعی کنید این قسمت را واقع بینانه وکامل تر ...
1-4- اهداف تحقیق : معمولاً در تحقیق به دوصورت 1-4-1- اهداف ( یا هدف ) کلی 1-4-2- اهداف ( یا هدف ) جزیی مطرح می شود .
1-4- اهداف تحقیق : 1-4-1- اهداف ( یا هدف ) کلی هدف کلی همان هدف اصلی و منظور نهایی از انجام تحقیق است که معمولاً برگرفته...
1-4- اهداف تحقیق : 1-4-2- اهداف ( یا هدف ) جزیی هدف یا هدفهای جزیی زیر مجموعه های هدف کلی اند وخواننده نشان می دهد که مح...
یکی از دانشجویان که هدف اصلی ( کلی )  خودرا اینطور بیان کرده : تعیین رابطه بین سلامت روان ومهارتهای ارتباطی در دانشجویا...
یکی از دانشجویان هدف جزیی خودرا به این شکل می نویسد : مقایسه میزان سلامت روان دانشجویان رشته های فنی،علوم انسانی و علوم...
1-4- اهداف تحقیق : برای نوشتن هدفها از کلمات دقیق، عینی وقابل سنجش استفاده کنید . کلماتی مثل تعیین مقایسه، رابطه کلمات من...
1-4- اهداف تحقیق : در اهداف مواردی را طرح می کنید که در تحقیقتان قابل سنجش و اندازه گیری باشد . هدف کلی ( درست ): تعیین ا...
1-4- اهداف تحقیق : در اهداف مواردی را طرح می کنید که در تحقیقتان قابل سنجش و اندازه گیری باشد . هدف ( نادرست ): کمک به مر...
1-5- فرضیه 1-6- سؤال تحقیق : بیان فرضیه ها وسؤالات تحقیقی از دیگر قسمتهای مهم یک تحقیق است .
1-5- فرضیه محقق لازم است ابتدا به بررسی پیشینه تحقیق بپردازد وبه دقت پژوهشهای قبلی انجام شده را مطالعه کند
1-5- فرضیه باید تصویری علمی از چگونگی متغیرها و نحوه ارتباط و تاثیر گذاری آنها با یکدیگر را ارایه دهید،تا بر اساس آن تلاش...
1-5- فرضیه 1-6- سؤال تحقیق : به نظرشما فرق بین سؤال تحقیق وفرضیه درچیست؟ آیا سؤال همان فرضیه است که به صورت سؤالی مطرح ...
1-5- فرضیه 1-6- سؤال تحقیق : اگر فرضیه جوابی است که محقق به سؤال تحقیق می دهد، این جواب باید چه شرایطی را ازلحاظ روش شنا...
1-5- فرضیه 1-6- سؤال تحقیق : حتماً تعریف فرضیه رامی دانید : حدسی اندیشمندانه در باره رابطه بین متغیرها و پدیده ها . فر...
1-5- فرضیه مثال : بین بعد شخصیتی دلپذیر بودن ورضایت زناشویی رابطه مثبت جوددارد .
1-5- فرضیه به همان اندازه که تأیید یک فرضیه اهمیت دارد، عدم تأیید آن نیز دارای اعتبار ودرحین حال تفاسیر علمی با اهمیت اس...
1-5- فرضیه یک فرضیه هیچ گاه اثبات یا ابطلال نمی شود، بلکه براساس داده های بدست آمده فقط تأیید را ردّ می شود .
1-5- فرضیه اگر شما نمی دانیدچه موقع فرضیه وچه موقع سؤال مطرح کنید ابتدا لازم است با زیربنا وپایه های ارایه فرضیه آشنا...
زیربنا وپایه های ارایه فرضیه : 1- مبنای نظری یا نظریه ها 2- مبنای عملی وتحقیقاتی که تا کنون مرتبط با موضوع مورد بررسی ا...
زیربنا وپایه های ارایه فرضیه : اگر بعد از بررسی پیشینه تحقیقات ونظریه های علمی مرتبط با موضوع تحقیق ورابطه بین متغیرهایتا...
زیربنا وپایه های ارایه فرضیه : واین رابطه مستند به پیشینه نظری وعملی قبلی است وهمگرایی نسبی درآن را بطه وجوددارد شما درای...
زیربنا وپایه های ارایه فرضیه : اگر حدس شما ویا آن چیزی که قصد مطرح کردنش را دارید زیربنای نظری وتحقیقی ندارد ویا همگرایی ...
زیربنا وپایه های ارایه فرضیه : به دلیل وجودهمین زیربناهای علمی ( نظریه ها و تحقیقات ) است که شما بخردانه حدسی را به صو...
زیربنا وپایه های ارایه فرضیه : وقتی درنظریات وتحقیقات به مطالعه وبررسی رابطه بین بعد انعطاف پذیری شخصیت وهوش هیجانی بپردا...
زیربنا وپایه های ارایه فرضیه : فرضیه جهت دار است وبیان این جهت داری به شیوه های مختلفی ممکن است باشد مثلاً : شخصیت مرد ...
زیربنا وپایه های ارایه فرضیه : برخی مواقع تحقیقی تنها دارای یک متغیر است ومحقق فقط می خواهد به توصیف چگونگی وضع آن متغیر ...
می توانید سؤالهای این چنینی مطرح کنید 1 ـ افرادداری اختلال شخصیت مرزی دارای چه زمینه های خانوادگی هستند؟ 2 ـ افراددارای ...
علاوه براینکه سؤال تحقیق را می توان به صورت توصیفی ( چه می باشد؟چیست؟ چگونه؟ ) ویا رابطه ای مطرح کرد برخی ازسؤالات نیز ...
ارایه فرضیه و سوال : همانطور که ارزش یک تحقیق به تأیید شدن فرضیه های آن نیست، تعداد زیاد فرضیه ها وسؤالات وملاک مهم ومعتب...
1-7- متغیرهای پژوهش : در حالتی کلی متغیرها آن شرایط یا خصوصیاتی هستند که پژوهشگرآنها را دستکاری کنترل یا مشاهده می کندومتغ...
1-7- متغیرهای پژوهش : نوع متغیرهای موجود در تحقیقتان را مشخص کنید تا بتوانید به سؤالهای تحقیق ویا آزمون صحیح فرضیه ها بپرد...
1-7- متغیرهای پژوهش : متغیرها را معمولاً از نظر نقش آنها را در تحقیق به 5 دسته تقسیم می شود : در این قسمت پنج نوع متغی...
1-7- متغیرهای پژوهش : 1- متغیر مستقل 2- متغیر وابسته 3- متغیر تعدیل کننده 4- متغیر کنترل 5- متغیر مداخله گر
1-7- متغیرهای پژوهش : متغیرها را معمولاً از نظر نقش آنها را در تحقیق به 5 دسته تقسیم می شود : در این قسمت پنج نوع متغی...
متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب ، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق ، مقادیری را می پذیر...
1-7- متغیرهای پژوهش : آیا تفاوتی بین عملکرد ریاضی دانش آموزان که با روش الف یا ب آموزش دیده اند وجود دارد ؟ در این تحقیق ...
1-7- متغیرهای پژوهش : در مطالعات از نوع همبستگی ، به جای متغیر مستقل از اصطلاح متغیر پیش بین و به جای متغیر وابسته از متغی...
1-7- متغیرهای پژوهش : در بعضی از مسائل پژوهشی ، متغیرهای مورد مطالعه به صورتی تعریف شده اند که نمی توان متغیر مستقل را از ...
1-7- متغیرهای پژوهش : برای مثال در بررسی رابطۀ عزت نفس و پیشرفت تحصیلی ، تمایز متغیر مستقل و وابسته از یکدیگر مشخص نیست ....
1-7- متغیرهای پژوهش : متغیر وابسته ، متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می گیرد . برای مثال در بررسی ت...
1-7- متغیرهای پژوهش : متغیر تعدیل کننده ، متغیر کیفی یا کمّی است که جهت یا میزان رابطۀ میان متغیرهای مستقل و وابسته را تح...
1-7- متغیرهای پژوهش : برای مثال در بررسی تأثیر شیوه های مختلف تشویق بر یادگیری دانش آموزان دختر و پسر ، محقق می خواهد تأثی...
1-7- متغیرهای پژوهش : متغیر کنترل  : در یک تحقیق اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی توان به طور همزمان مورد مطالعه قرار دا...
متغیر کنترل : برای مثال این سؤال پژوهشی را که « چه رابطه ای میان پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان پسر پایۀ پنجم ابتد...
متغیر کنترل : کنترل متغیرها از دو طریق ممکن می باشد : الف - کنترل های تحقیقی ب - کنترل آماری
متغیر کنترل : کنترل تحقیقی را می توان ، با شیوه های زیر اِعمال کرد : * انتساب تصادفی : در این شیوه آزمودنی ها به روش...
متغیر کنترل : * همتا کردن : در این شیوه گروه ها از لحاظ متغیرهای مزاحم همتاسازی می شوند .
متغیر کنترل : * تشکیل گروه های همگن : در این شیوه دامنۀ محدودی از متغیر کمّی مزاحم یا سطح خاصی از متغیر کیفی مزاحم در ن...
متغیر کنترل : * استفاده از یک گروه به عنوان کنترل خودش : در این شیوه برای کنترل متغیرهای فردی ناخواسته ، از خودآزمودنی...
5- متغیر مداخله گر : متغیری است که محقق برای استنتاج از نحوۀ تأثیر متغیر مستقل بر متغیر تابع مورد نظر قرار می دهد . تأث...
5- متغیر مداخله گر : در یک طرح تحقیق که هدف آن بررسی تأثیر روش آموزش برنامه ای در مقایسه با سخنرانی برای دروس ریاضی پایۀ ...
5- متغیر مداخله گر : از آنجا که یادگیری متغیری است که تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را تحت تأثیر قرار می دهد و مشاهدۀ...
1-7-1- تعریف مفهومی 1-7-2- تعریف عملیاتی
1-7-1- تعریف مفهومی 1-7-2- تعریف عملیاتی  تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرهای تحقیق ( فقط متغیرهایی که درفرضیه هاوسؤالها آمده...
1-7-1- تعریف مفهومی بهتر است متغیرها یا واژه های مدنظر را ابتدا به صورت مفهومی یا نظری تعریف کنید تعریف مفهومی به معنای ت...
1-7-1- تعریف مفهومی برای تعریف مفهومی می توانید از فرهنگ های توصیفی تخصصی رشته خود یا کتب مربوط استفاده کنید .
1-7-1- تعریف عملیاتی برای اینکه تعریف مفهومی قابل اندازه گیری ومشاهده باشد باید به صورت عملیاتی تعریف شود . اگر پیشرفت ...
1-7-1- تعریف عملیاتی تعریف عملیاتی هوش : نمره ای است که هرآزمودنی ازآزمون هوش ( مثلاً ) ریون پیشرفته می گیرد . پایان فص...
فصل دوم : پایه های نظری و پیشینه تحقیقاتی تهیه کننده : حسن عبداله زاده ( عضو هیات علمی روان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز به...
بررسی پیشینه : به محقق این امکان را می دهد که از تجارب دیگر محققان استفاده کنند واشتباهات آنها را مرتکب نشوند و دوباره کا...
بررسی پیشینه : اشتباهی که برخی دانشجویان انجام می دهند اینکه هنگام مطالعه مقالات وتحقیقات به فصل روش شناسی ( فصل سوم تحقیق...
بررسی پیشینه : برخی نیز هنگام نت برداری از نوشتن منبع مورد استفاده غفلت می کنندو در آینده دچار مشکل می شوند . محقق موظف ا...
بررسی پیشینه : بسیاری از دانشجویان درباره موضوع خود مطالب گوناگونی از کتابها، مجلات، روزنامه ها، سایت های اینترنتی، تحقیقا...
بررسی پیشینه : برای جمع آوری پیشینه ودیگر اطلاعات نیازمند پشتکار وحوصله زیاد هستید وزودنباید نا امید شوید .  در حین بررسی...
بررسی پیشینه : بدیهی است کتابها ومجلات را ازکتابخانه های عمومی ودانشگاهی وکتاب فروشی ها قابل تهیه است . استفاده از مجله ن...
بررسی پیشینه : سازمان اسناد ومدارک علمی ایران چکیده مقالات وپایان نامه های کارشناسی ارشد ودکترای دانشگاه های دولتی ایران ر...
بررسی پیشینه : استفاده از چکیده مقالات همایشها وکنگره ها نیز کمک زیادی می کند . برخی از مواقع نیاز است از طریق ایمیل یا ح...
بررسی پیشینه : اینک شما مقالات ومطالبی را جمع آوری کرده اید . خلاصه ای از هر مقاله یا منبع تهیه کنید وسپس آنها را اولویت ...
بررسی پیشینه : بررسی پیشینه نظری ( در ابتدای فصل ) با کلی ترین موضوع ومطالب در ار تباط با متغیرهای اصلی تحقیق شروع می شود...
بهتر است این فصل را به دوقسمت کنید . قسمت اول  2-1- پیشینه نظری یا مبانی نظری وقسمت دوم 2-2- پیشینه عملی یا تحقیقاتی .
2-1- پیشینه نظری یا مبانی نظری در قسمت اول نظریات مرتبط با موضوع تحقیق را بیان می کنیدودر قسمت دوم به فعالیت های عملی وتحق...
2-2- پیشینه عملی یا تحقیقاتی . لازم است نام و نام خانوادگی، سال وموضوع وخلاصه ای از نتایج تحقیق افراد قبلی را ذکر کنید ...
2-2- پیشینه عملی یا تحقیقاتی . لازم است نام و نام خانوادگی، سال وموضوع وخلاصه ای از نتایج تحقیق افراد قبلی را ذکر کنید ...
2-2- پیشینه عملی یا تحقیقاتی . مثال : در تحقیقی که توسط ذوقی پایدار،عبداله زاده،حیدری و زهره ای با عنوان رابطه بین هوش هی...
2-2- پیشینه عملی یا تحقیقاتی . نکته مهم اینکه بررسی پیشینه فقط نقل قول نیست بلکه تلقیق مطالب بررسی شده وتفسیر و نقد پژوهش...
2-2- پیشینه عملی یا تحقیقاتی . قبلاً تفاوت فرضیه وسؤال را بیان کردیم وقتی پیشینه را خوب بررسی کردید، می توانید تصمیم بگیر...
برای اینکه در مجموع به یک جمع بندی از بررسی پیشینه یا فصل دوم برسید می توانید در نهایت به 2-3- نتیجه گیری کلی از پیشینه ...
فصل سوم : روش شناسی تهیه کننده : حسن عبداله زاده ( عضو هیات علمی روان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر )
3-1- روش تحقیق به طور معمول در فصل سوم گزارش تحقیق، مبحث روش شناسی مطرح می شود . یعنی دراین فصل باید مشخص شود که روش انج...
3-1- روش تحقیق معمولاً روش تحقیق با توجه به دوملاک تعیین وتقسیم می شود . اول براساس هدف تحقیقی که شما قصد انجام آن را دا...
3-1- روش تحقیق دوم براساس نحوه گردآوری داده ها که کاربرد بیشتری دارد وبراین اساس دونوع روش تحقیق داریم 1 ـ تحقیق توصیفی ...
3-1- روش تحقیق اکثر تحقیقات در علوم رفتاری ازنوع توصیفی است که برای خود پنج دسته بندی دارند : الف : پیمایشی، ب : همبس...
3-1- روش تحقیق برخی تحقیقات نیز از روش آزمایشی استفاده می کنند که در این روش با استفاده از طرح آزمایشی رابطه علی میان دو...
3-1- روش تحقیق روش تحقیق تاریخی، فلسفی، قوم نگاری وتحلیل محتوا از دیگر روشهاست که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد - در اب...
روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعۀ آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می رود . این نوع...
روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی الف ) ماهیت شرایط موجود چگونه است ؟ ب ) چه رابطه ای میان رویدادها وجود دارد ؟ ج ) ...
روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی  بورگ و گال (1989) تحقیق پیمایشی را به سه دسته به شرح زیر تقسیم می کنند : الف ) ر...
روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی الف ) روش مقطعی به منظور گردآوری داده ها دربارۀ یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان ( ...
روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی الف ) روش مقطعی  در پژوهش های روان شناختی ، مطالعات مقطعی به منظور شناخت ماهیت و می...
روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی ب ) روش طولی  :  در بررسی های پیمایشی طولی ، داده ها در طول زمان و یا به عبارت دیگ...
روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی ب ) روش طولی  سه نوع بررسی طولی را می توان مورد بررسی قرار داد : 1- بررسی روند فر...
روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی ب ) روش طولی  به عنوان مثال در بررسی « روند فرایندها » می توان بررسی سیر تحول ث...
روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی ب ) روش طولی  در مورد یک « گروه ویژه » ، می توان پیشرفت تحصیلی پذیرفته شدگان به...
روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی ب ) روش طولی  دربارۀ بررسی گروه منتخب ، معمولاً پاسخ به این سؤال مورد نظر است : چ...
روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی ج - روش دِلفی :  زمانی که بخواهیم در بارۀ اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر دربارۀ یک موض...
روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی ج - روش دِلفی : برای مثال در بررسی نظر هیات علمی دانشکده های روان شناسی و علوم تر...
روشهای مهم تحقیق 2- اقدام پژوهی همان طور که اشاره شد ، اقدام پژوهی در زمرۀ روش های تحقیق توصیفی است . هدف این دسته از پژ...
روشهای مهم تحقیق 2- اقدام پژوهی با استفاده از اقدام پژوهی می توان موقعیت های نامعین و ملموس مربوط به اقدام ها و عملیات آ...
روشهای مهم تحقیق 2- اقدام پژوهی این نوع تحقیق می تواند بازخورد لازم برای بهبود واحدهای آموزشی ، فرایند یاددهی - یادگیر...
روشهای مهم تحقیق 2- اقدام پژوهی پژوهشگری که به اقدام پژوهی می پردازد ( اکثرا معلمان ) ، آگاهانه دربارۀ فعالیت های خود ب...
روشهای مهم تحقیق 2- اقدام پژوهی باید توجه داشت که اقدام پژوهی با پژوهش کاربردی تفاوت دارد . تفاوتهای اقدام پژوهی با پژوه...
روشهای مهم تحقیق تفاوتهای اقدام پژوهی با پژوهشهای کاربردی : در پژوهش کاربردی ، تعداد واحدهای مورد مشاهده نسبتاً زیاد بوده ...
روشهای مهم تحقیق تفاوتهای اقدام پژوهی با پژوهشهای کاربردی : در اقدام پژوهی ، هر چند که از روش علمی استفاده می شود اما کنتر...
روشهای مهم تحقیق 3- بررسی موردی در پژوهش به روش مطالعۀ موردی ، برخلاف پژوهش های آزمایشی ، پژوهشگر به دستکاری متغیر مستق...
روشهای مهم تحقیق 3- بررسی موردی  در پژوهش به روش مطالعۀ موردی ، برخلاف پژوهش های پیمایشی با انتخاب نمونه ای با حجم وسیع...
روشهای مهم تحقیق 3- بررسی موردی پژوهشگر مطالعۀ موردی به انتخاب یک « مورد » پرداخته و آن را از جنبه های بی شمار بررس...
روشهای مهم تحقیق 3- بررسی موردی  « مورد » چنان انتخاب می شود که نمایان کننده وضعیت یا حالت کلی تحت مطالعه ، یا مثالی...
روشهای مهم تحقیق 3- بررسی موردی  « مورد » می تواند شامل : یک فرد ( دانش آموز ، معلم ، مدیر ) ، یک برنامۀ درسی ...
روشهای مهم تحقیق 4- روش تحقیق همبستگی همان طور که قبلاً اشاره شد یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی ( غیرآزمایشی ) تح...
روشهای مهم تحقیق 4- روش تحقیق همبستگی تحقیقات همبستگی را می توان برحسب هدف به سه دسته تقسیم کرد : الف ) مطالعۀ همبستگ...
روشهای مهم تحقیق 5- روش تحقیق پس رویدادی ( علّی - مقایسه ای ) روش های علّی - مقایسه ای یا روش های پس - رویدادی مع...
روشهای مهم تحقیق 5- روش تحقیق پس رویدادی ( علّی - مقایسه ای ) تحقیق علی - مقایسه ای گذشته نگر بوده و سعی بر آن دارد...
روشهای مهم تحقیق 5- روش تحقیق پس رویدادی ( علّی - مقایسه ای ) به تحقیقات علی - مقایسه ای پس - رویدادی نیز گفته ان...
روشهای مهم تحقیق 5- روش تحقیق پس رویدادی ( علّی - مقایسه ای ) نکات ضروری در تفسیر تحقیقات علّی - مقایسه ای در برقرا...
روشهای مهم تحقیق 5- روش تحقیق پس رویدادی ( علّی - مقایسه ای ) 1- بین متغیر مستقل و وابسته یک رابطۀ آمار برقرار باشد ...
روشهای مهم تحقیق 5- روش تحقیق پس رویدادی ( علّی - مقایسه ای ) 2- محقق باید مطمئن شود که متغیر مستقل (x)  قبل از متغ...
روشهای مهم تحقیق 5- روش تحقیق پس رویدادی ( علّی - مقایسه ای ) 3- محقق باید دلایل کافی برای رد فرضیه های رقیب داشته ب...
روشهای مهم تحقیق روش های تحقیق آزمایشی به منظور برقراری رابطۀ علت - معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح های آزمایشی استف...
روشهای مهم تحقیق روش های تحقیق آزمایشی ویژگی های این نوع تحقیق آن است که : 1- متغیرهای مستقل دستکاری می شود ؛ 2- سایر ...
روشهای مهم تحقیق روش های تحقیق آزمایشی برای این منظور،گروه های آزمایشی و گواه مورد نظر قرارمیگیرندواز طریق آنها تفاوتهای ...
پس همانطور که قبلا ذکر شد در ابتدای فصل سوم روش تحقیق خود را کامل و دقیق مشخص کنید و دلیل انتخاب آن را نیز بنویسید .
3-2- جامعه تحقیق و 3-3- نمونه تحقیق  حال زمان آن رسیده که جامعه ونمونه مورد بررسی خود را معرفی کنید .
3-2- جامعه تحقیق جامعه پژوهش شامل مجموعه ای از افراد یا واحد ها هستند که حداقل یک صفت مشترک داشته باشند  . جامعه آماری با...
3-2- جامعه تحقیق مثال :  جامعه این تحقیق شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های شهر دامغان ( دانشگاه پیام نور،...
3-2- جامعه تحقیق جامعه و نمونه ای که انتخاب می کنید باید با اهداف تحقیقتان مطابقت داشته باشد . مثلاً اگر به بررسی روابط ز...
3-3- نمونه تحقیق  برای دقت بیشتر لاذم است در پایان نامه در دوبخش تحت عنوان 3 -3-1- حجم نمونه آماری 3-3-2- روش نمونه گیری...
3-3- نمونه تحقیق  3 -3-1- حجم نمونه آماری در قسمت حجم نمونه آماری ، تعداد کامل افراد یا واحد های مورد بررسی را ذکر می کن...
3-3- نمونه تحقیق  3 -3-1- حجم نمونه آماری اندازه یا حجم نمونه انتخابی بستگی به چند عامل دارد . - امکانات مالی وزمانی -...
3-3- نمونه تحقیق  3 -3-1- حجم نمونه آماری  اگر جامعه بزرگ است با استفاده از فرمولهای آماری مثل کوکران یا مورگان ( استفاد...
3-3- نمونه تحقیق  3 -3-1- حجم نمونه آماری اگر جامعه مورد بررسی کوچک باشد متناسب با اهداف تحقیق می توانید کل آن را مورد ب...
3-3- نمونه تحقیق  3-3-2- روش نمونه گیری حال نوبت این است که روش نمونه گیری وچگونگی اجرای آن را کامل تشریح کنید . بعد از ...
3-3- نمونه تحقیق  3-3-2- روش نمونه گیری 1 ـ نمونه گیری تصادفی ساده 2 ـ نمونه گیری سیستماتیک 3 ـنمونه گیری طبقه ای 4 ـ نمو...
3-3- نمونه تحقیق  3-3-2- روش نمونه گیری سعی کنید مرتکب اشتباه نمونه گیری واشتباه غیرنمونه گیری نشوید .
3-3- نمونه تحقیق  3-3-2- روش نمونه گیری برای اینکه بتوانید نمونه خودرا به نسبت جامعه انتخاب کنید نیازاست لیست کامل افراد ...
3-4- ابزار تحقیق : ابزار تحقیق بر حسب روش وهدف تحقیق مشخص می شود . رایج ترین ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه، برگه مشاهده...
3-4- ابزار تحقیق : برخی دانشجویان به اشتباه تصور می کنند که حتماً باید ازپرسشنامه استفاده کنند وبه ابزارهایی مثل مصاحبه، ...
3-4- ابزار تحقیق : اگر از پرسشنامه خاصی استفاده کردید در قسمت ابزار تحقیق ابتدا نام کامل پرسشنامه یا تست وسازندگان پرسشنام...
3-4- ابزار تحقیق : سپس به معرفی کامل پرسشنامه، تعداد سؤالات یا گویه ها یا ابعاد آن یا طریقه نمره گذاری وذکر گویه هایی که م...
3-4- ابزار تحقیق : میزان اعتبار وپایایی پرسشنامه استفاده شده که معمولاً در پیشینه تحقیقات ومطالعات قبلی ویا توسط سازندگان ...
3-4- ابزار تحقیق : ممکن است به عنوان دانشجو یا محقق روان شناسی از وسایلی مثل دستگاه با یوفیدبک، الکتروشوک، لامه سنج جعبه ش...
3-4- ابزار تحقیق : ممکن است از مشاهده ومصاحبه استفاده کرده باشید ودر این قسمت نیاز است به طور شفاف توضیح دهید ونمونه برگ...
3-4- ابزار تحقیق : اطلاعات ریز وخروجی های آماری به دست آمده ( مثل جداول آلفای کرونباخ وهمبستگی گویه ها با هم ) را داخل گزا...
3-6- روش اجراوجمع آوری اطلاعات : در این قسمت چگونگی استفاده از ابزار تحقیق به منظور گردآوری داده های تحقیق مشخص می شود . ...
3-7- روشهای، تجزیه وتحلیل آماری  درانتهای فصل سوم به روشهای، تجزیه وتحلیل آماری  می پردازید .
3-7- روشهای، تجزیه وتحلیل آماری  علاوه برآمار توصیفی برای بررسی هر فریضه یا سؤال از آزمونهای آماری مشخص استفاده می کنید ...
3-7- روشهای، تجزیه وتحلیل آماری  ( به طور مثال : برای فرضیه های دوم وچهارم از آزمون آماری همبستگی پیرسون . برای سؤالها...
 
3-7- روشهای، تجزیه وتحلیل آماری  در انتخاب آزمونهای آماری دقت کنید وحتماً شرط پارامتریک یا غیر پارامتریک بودن را مد نظ...
3-7- روشهای، تجزیه وتحلیل آماری  استفاده از آزمونهای پارامتریک ( مثل تی استیودنت، تحلیل واریانس،همبستگی پیرسون ) ویا آز...
تحلیل های آماری پارامتری و ناپارامتری و تفاوت آن ها
تحلیل های آماری پارامتری و ناپارامتری و تفاوت آن ها چنانچه متغیر مورد مطالغۀ کمّی پیوسته بوده ، دارای توزیع بهنجار باشد و ...
تحلیل های آماری پارامتری و ناپارامتری و تفاوت آن ها در تحلیل های پارامتری می توان پارامتری های جامعه را برآورد کرد ، در حا...
تحلیل های آماری پارامتری و ناپارامتری و تفاوت آن ها آزمون های پارامتری برای متغیرها داده های کمّی یا مقادیر عددی اندازه گی...
تحلیل های آماری پارامتری و ناپارامتری و تفاوت آن ها آزمون های ناپارامتری معمولاً برای متغیرهایی که در مقیاس های اسمی یا تر...
تحلیل های آماری پارامتری و ناپارامتری و تفاوت آن ها اعتبار نتایج آزمون های پارامتری به صادق بودن این پیش فرض ها بستگی دارد...
تحلیل های آماری پارامتری و ناپارامتری و تفاوت آن ها بنابراین از آنجا که معتبر بودن این پیش فرض ها در برخی پژوهش ها مورد تر...
توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم  اگر قصد دارید پایان نامه خود را در سازمان مشخصی اجرا کنید، نیاز دارید علاوه بر...
توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم  ابزاری که برا ی سنجش واندازه گیری به کار می برید اهمیت زیادی دارد، دقت کافی در...
توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم  قبل از بکارگیری آن پرسشنامه یا آزمون مشخصات وهدف از شناخت آن پرسشنامه را به دق...
توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم  لازم است شرایط ومحیط اجرای آزمون یا مصاحبه را کاملاً آماده کنید واگر این شرایط...
توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم  بهتر است ابزار خودرا قبلاً به صورت آزمایشی بکار ببرید . بعید نیست شما در نگار...
توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم  پرسشنامه ای که برای اجرا استفاده می کنید باید دارای سه جز باشد وهر سه جز آن از...
توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم  پرسشنامه ای که برای اجرا استفاده می کنید باید دارای سه جز باشد وهر سه جز آن از...
توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم  پرسشنامه ای که برای اجرا استفاده می کنید باید دارای سه جز باشد وهر سه جز آن از...
توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم  پرسشنامه ای که برای اجرا استفاده می کنید باید دارای سه جز باشد وهر سه جز آن از...
توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم  پرسشنامه ای که برای اجرا استفاده می کنید باید دارای سه جز باشد وهر سه جز آن از...
توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم  پرسشنامه ای که برای اجرا استفاده می کنید باید دارای سه جز باشد وهر سه جز آن از...
توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم  پرسشنامه ای که برای اجرا استفاده می کنید باید دارای سه جز باشد وهر سه جز آن از...
توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم  پرسشنامه ای که برای اجرا استفاده می کنید باید دارای سه جز باشد وهر سه جز آن از...
توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم  3- سؤالها  یا گویه ها ازجمله بندی های نا خوشایند خودداری کنید : مثلاً نپرسید...
توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم  3- سؤالها  یا گویه ها حتماً محیط اجرای پرسشنامه یا مصاحبه را مهیا کنید تا افر...
توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم  3- سؤالها  یا گویه ها متناسب با نیاز تحقیق بعضی مواقع نیاز است مشخصات آزمودنی...
توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم  3- سؤالها  یا گویه ها از کنجکاویهای افراطی پرهیز کنید . هرگز نام ونام خوانوا...
توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم  3- سؤالها  یا گویه ها اگر غیر از خودتان افراد دیگری نیز به شما در اجرای پرسشن...
توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم  3- سؤالها  یا گویه ها در پایان کارتان از آزمودنی ها به خاطر توجهشان به علم وپ...
توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم  3- سؤالها  یا گویه ها اگر تحقیق شما نتایجی که قابل استفاده برای پاسخگویان باش...
توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم  در کتاب چند منبع مهم و کاربردی در ارتباط با فصل سوم با موضوع آزمونها یا تست...
فصل چهارم : یافته ها و نتایج تحقیق تهیه کننده : حسن عبداله زاده ( عضو هیات علمی روان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر )
یافته ها ونتایج تحقیق  در فصل چهارم جدولها، نمودارها ونتایج به دست آمده از آزمونهای آماری را گزارش می کنید .
یافته ها ونتایج تحقیق  بعضي‌ تحقیقات ممکن است كار آماري‌ نداشته باشند ، مثلاً دانشجویی که روی شرطی کردن ماهی کار می کند و...
یافته ها ونتایج تحقیق  بهتر است در ابتدای فصل چهارم به 4-1- نتایج آمار توصیفی شامل مشخصات آماری آزمودنی های مورد بررسی ...
یافته ها ونتایج تحقیق  اگر داده های خودرا به وسیله رایانه ونرم افزار هایی مثل spss پردازش می کنید حتماً از نحوه انتقال ...
یافته ها ونتایج تحقیق  بعید نیست که بعضی از داده ها اشتباهی نمره گزاری یا کدگزاری شود وبه شدت نتایج را تحت تأثیر قرار دهد...
یافته ها ونتایج تحقیق  4-1- نتایج آمار توصیفی  میانگین، انحراف استاندارد،واریانس، میانه ونما ودیگر شاخص های مرکزی مرتبط...
یافته ها ونتایج تحقیق  4-1- نتایج آمار توصیفی  نمودارهایی که برای ترسیم انتخاب می کنید بهتر است واضح باشد وارزشها وفراو...
 
یافته ها ونتایج تحقیق  4-1- نتایج آمار توصیفی  هر جدول یا نمودار باید دارای شماره ومشخصات ( نام یا شناسنامه ) باشد . ...
یافته ها ونتایج تحقیق  4-1- نتایج آمار توصیفی  وشماره مشخصات نمودارها و شکلها را در پایین آنها بنویسید . شماره هایی که...
یافته ها ونتایج تحقیق  4-1- نتایج آمار توصیفی  در فصل چهارم که معمولاً تعداد جدولها ونمودارها زیاد است به این ترتیب شما...
یافته ها ونتایج تحقیق  4-1- نتایج آمار توصیفی  هدف اصلی از ارایه نمودار وشکل بیان ساده ترو واضح تر اعداد واطلاعات به دس...
 
یافته ها ونتایج تحقیق  بعد ازگزارش آمارتوصیفی نیاز است 4 -2- نتایج آمار استنباطی را در فصل چهارم بیان کنید . در آمار ا...
یافته ها ونتایج تحقیق  4 -2- نتایج آمار استنباطی  با توجه به نوع آزمون آماری جداول ویا نمودارهای آن را تنظیم وگزارش کنید...
یافته ها ونتایج تحقیق  4 -2- نتایج آمار استنباطی  به طور مثال بعد از اینکه نتایج تحلیل واریانس را گزارش کردید می توانید ...
یافته ها ونتایج تحقیق  4 -2- نتایج آمار استنباطی  هرگز فرمولهای آماری و محاسباتی که قبل از رسیدن به نتایج انجام دادید ...
یافته ها ونتایج تحقیق  4 -2- نتایج آمار استنباطی  مشخص کردن سطح معنی داری و علامتهای یک ستاره و دو ستاره در جدولها و توض...
یافته ها ونتایج تحقیق  4 -2- نتایج آمار استنباطی  فرضیه وسؤالات تحقیق را به ترتیبی که درفصل اول ذکر کرده اید در فصل چهار...
یافته ها ونتایج تحقیق  4 -2- نتایج آمار استنباطی  فعلاً نیازی نیست نتایجی که به دست می آید را به بحث یا تفسیر بگزارید و ...
یافته ها ونتایج تحقیق  4 -2- نتایج آمار استنباطی  در انتهای فصل چهارم می توانید به کمک یک 4-3- مدل تحلیل وگرافیکی رواب...
یافته ها ونتایج تحقیق  4 -2- نتایج آمار استنباطی  با این کار علاوه بر اینکه فصل چهارم خود را خلاصه کرده اید، از نظر ذهن...
یافته ها ونتایج تحقیق  مثال نمونه گزارش جدول در آمار توصیفی فصل چهارم : 4-1- نتایج آمار توصیفی : جدول (4-1): توزيع پراكن...
یافته ها ونتایج تحقیق  مثال برای نحوه گزارش نتایج آمار استنباطی : 4-2- 1  تحلیل فرضیه ها فرضيه 1 : بين رضایت شغلی کارک...
یافته ها ونتایج تحقیق  مثال برای نحوه گزارش نتایج آمار استنباطی : 4-2- 1  تحلیل فرضیه ها جدول (4-3) : ضريب همبستگي پير...
فصل پنجم : بحث و تفسیرنتایج تهیه کننده : حسن عبداله زاده ( عضو هیات علمی روان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر )
بحث وتفسیر نتایج :  هرچند همه فصول وعناوین یک پایان نامه ارزش علمی خودرا دارند وهیچ فصلی با اهمیت تر از فصول دیگر نیست، ب...
5-1- بحث وتفسیر نتایج در این فصل نتایج حاصل از آزمونهای آماری را تفسیر می کنید وبا مد نظر قرار دادن اهداف، فرضیه، سؤالات...
5-1- بحث وتفسیر نتایج نتایج تحقیق خود را حتماً با تحقیقات پیشین مقایسه کنید وهمسویی وعدم هم سویی نتایج خودرا با دلایل قا...
5-1- بحث وتفسیر نتایج سعی کنید کمتر از اعداد وارقام استفاده کنید . مطالب خودرا به صورت نظام مند ومتناسب با ساختار ذهنی مخ...
5-1- بحث وتفسیر نتایج قبلاً اشاره شد که عدم تأیید فرضیه نیز به اندازه تأیید فرضیه معتبر وسودمند است در فصل پنجم می توانید ...
5-1- بحث وتفسیر نتایج در این فصل از خودتان بپرسید،نتایجی که در فصل چهارم گزارش کردم چه معنایی دارند؟علت وجود یا عدم علت وج...
5-1- بحث وتفسیر نتایج بهتر است بعد از ذکر بحث و تفسیر، به 5-2- نتیجه گیری کلی در حد یک پاراگراف به منظور جمع بندی بپردازی...
5-3- پیشنهادات  حال که اشراف کامل به نتایج پیدا کردید ونتایج حاصل را به بحث گذاشتید می توانید پیشنهادات را مطرح کنید ....
5-3- پیشنهادات  5-3-1- پیشنهادات کاربردی منظور از پیشنهادات کاربردی، راهکارهایی است که محقق ارایه می دهد تا مورد اجرا وا...
5-3- پیشنهادات  5-3-1- پیشنهادات کاربردی هرگز در این قسمت کلی گویی نکنید وسعی کنیدزحمات خودرا به ثمر بنشانید ! نیازی به ...
5-3- پیشنهادات  5-3-1- پیشنهادات تحقیقی منظور از پیشنهادات تحقیقی، راهکارهای وایده هایی که به منظور پیشبرد پژوهش یا اجرا...
5-3- پیشنهادات  5-3-1- پیشنهادات تحقیقی اگر احساس کنید در زمینه ابزار تحقیقتان و نحوه گرد آوری اطلاعات وموارد مشابه نکات...
5-4- محدودیت ها ومشکلات تحقیق  در این قسمت نیز نیازی به اغراق نیست . با واقع بینی محدودیتها ومشکلاتی که در حین اجرای پژوه...
منابع  ابتدا منابع فارسی را به ترتیب حروف الفبا ( براساس نام خانوادگی مؤلف کتاب یا مقاله ) به روش زیر بنویسید : - نیا...
منابع  ـ نام خانوادگی مؤلف اصلی، نام . سال نشر ( داخل پرانتز به هجری شمسی ). عنوان کتاب،مترجم،شهر یا محل انتشارات کتاب،...
منابع  مثال : ـ واینر، ب . (1369). اصول آماری در طرح آزمایشها، ترجمه زهره سرمد ومهتاش اسفند یاری . تهران . انتشارات ...
منابع  برای کتابها تألیف شده توسط محققان ومؤلفان ایرانی به زبان فارسی به روش زیر عمل می کنید . ـ نام خانوادگی مؤلف، نام...
منابع  مثال : ـ گروسی فروشی، میرتقی . (1380). رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت . چاپ اول، تبریز، نشرجامعه پژوه ودانیال ...
منابع  برای مقالاتی که از مجلات استفاده شده در در فهرست منابع بدین طریق می نویسید . ـ نام خانوادگی نویسنده مقاله، نام...
منابع  مثال : ـ مؤسسه آموزشی پژوهشی پویان بهزیست .(1385). گزارش طرح تحقیقاتی آسیب شناسی و پیشگیری از اعتیاد . دامغان،چ...
منابع  مقالاتی که از روزنامه می گیرید علاوه برذکر سال داخل پرانتز روز وماه روزنامه را نیز ذکر می کنید . مثال : ـ کریمی،...
منابع  مثال زیر مربوط به نحوه منبع نویسی یک پایان نامه است : ـ رحیم زاده مقدم، مریم . (1385). تأثیر نارضایتی جنسی برا...
منابع  بعد از ذکر منابع فارسی نوبت به منابع انگلیسی یا لاتین می باشد . اگر برای پایان نامه خود مقاله ای به زبان انگلیس...
منابع  اگر همین مقاله را قبلاً کسی دیگری ترجمه وچاپ کرده باشد طبق روال مقالات یا متون ترجمه ای عمل می کنید . مثالهایی زی...
REFERENCE -Myers,D.G.diener.(1995).Who is happy?.Jourand of psychological Science: 6,10-19. - Pervin,Land.(1999). Theoryan...
منابع  بهتر است عنوان کتابها یا مقاله ها را در فهرست منابع مشخص کنید برای این کار می توان عنوان مقاله ها وکتب به صورت پر...
آدرس اینترنتی مطمئناً محققان زیادی هستند که بعد ازمطالعه پژوهش علاقه مند خواهند شد اطلاعات بیشتری در مورد بررسی شما بدست ب...
چکیده انگل
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy

3,146 views

Published on

Thesis Psychology Apa Abdollahzadeh pnu persian student

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,146
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy

 1. 2. نام درس : پژوهشهای عملی انفرادی در روان شناسی عمومی ( پایان نامه ) 4 واحد عملی منبع : راهنمای اجرا و نگارش پایان نامه و پژوهش های عملی (APA) مولف : حسن عبداله زاده تهیه کننده : حسن عبداله زاده ( عضو هیات علمی روان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر )
 2. 3. پایان نامه : پایان نامه، همانطور که از نام آن مشخص است واحد درسی پایانی دانشجو در یک مقطع تحصیلی است که دانشجو به صورت انفرادی تلاش می کند، موضوع یا مسئله ای تحقیقی را در مدت زمانی مشخص تحت بررسی قرار دهد .
 3. 4. اهداف درس : آشنایی دانشجو بانحوه اجرا و گزارش یک تحقیق عملی و علمی به منظور شناسایی و حل مسایل مرتبط با رشته تحصیلی ( روان شناسی عمومی ) هدف اصلی این واحد درسی است .
 4. 5. اهداف درس : علاوه بر این دانشجو سعی می کند با استفاده از مطالب قبلا یادگرفته شده ( کلیه واحدهای نظری و عملی ) موضوعی که مورد علاقه و نیاز است را با راهنمایی و مشاوره اساتید بررسی نماید .
 5. 6. اهداف درس : - آشنایی دانشجو با آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقی رشته خود و همچنین ورود به دنیای تحقیق از دیگر اهداف نگارش و اجرای پایان نامه می باشد . - آشنایی دانشجو با نحوه تعیین طرح تحقیق ( پروپوزال ) و نحوه ارایه مقاله در مجلات علمی – پژوهشی یا همایشها و کنگره ها
 6. 7. پایان نامه همانطور که از نام آن مشخص است واحد درسی پایانی دانشجو در یک مقطع تحصیلی است که دانشجو به صورت انفرادی تلاش می کند، موضوع یا مسئله ای تحقیقی را در مدت زمانی مشخص تحت بررسی قرار دهد .
 7. 8. پایان نامه شما در دروسی مثل روش تحقیق، روشهای آماری ودیگر دروس نظری وعملی اصول نگارش پایان نامه را آموخته اید . اگر نیاز می بینید که برخی از این دروس را دوباره مرور کنید، این کار را انجام دهید .
 8. 9. تحقیق : تحقیق تلاش سازمان یافته ای است برای پیدا کردن پاسخ پرسش یا پرسش هایی که دانستن آن برای محقق از جهتی حایز اهمیت است . بنابر این هر تلاشی را نمی توان تحقیق به حساب آور د
 9. 10. تحقیق : در مرحلۀ اول پژوهشگر با ملاحظۀ یک وضعیت غیرقابل انتظار که برای او مبهم یا ناآشنا جلوه می کند ، برانگیخته می شود یا با یک موقعیت نامعین روبرو می شود .
 10. 11. تحقیق : در مرحلۀ بعد برای حل مسئله به جستجوی سابقۀ موضوع می پردازد تا بتواند عواملی که به طور بالقوه به بروز مسئله انجامیده است را حدس زده یا گمان های بخردانه ای دربارۀ آن به دست دهد .
 11. 12. تحقیق : درمرحلۀ بعد پژوهشگر به تدوین فرضیه یا سؤال های تحقیق می پردازد . درمرحلۀ بعدی به انجام مشاهده و گردآوری اطلاعات می پردازد .
 12. 13. تحقیق : بالاخره در مرحلۀ آخر با توجه به داده های حاصل از مشاهده به سؤال ویژۀ تحقیق پاسخ داده ، فرضیه را رد کرده یا به طور موقت آن را رد نمی کند و یا اینکه به تعدیل فرضیه می پردازد ( سرمد،زهره . بازرگان،عباس . حجازی،الهه .1379. ص 23).
 13. 14. گام اول : گام اول در اجرای پایان نامه یا پروژه خودرا هنگام ورود به دانشگاه وشاید هم قبل از آن بر می دارید . در هر رشته که تحصیل می کنید موضوعات وحیطه هایی هستند که بیشتر مورد علاقه ونیاز شما هستند . وبیشتر به آنها فکرمی کنید .
 14. 15. گام اول : حیطه کلی ذهنی شما زمینه وپایه انتخاب " موضوع " پایان نامه خواهد بود . اگر حیطه ذهنی وکلی شما سیاست وجهانی شدن باشد ولی در عین حال روان شناسی ! می خوانید، نیازمند یک موضوع بین رشته ای هستید .
 15. 16. انتخاب موضوع : انتخاب موضوع تحقیق تحت تأثیر عواملی از قبیل تجارب،مطالعات، نیازها، احساسات، علایق، نگرش، محیط اطراف ومحیط آموزشی شماست . با این حال شما هستید که در نهایت تصمیم می گیرید که آیا این موضوع مناسب هست یا نه؟
 16. 17. انتخاب موضوع : زمانیکه شما احساس می کنید از لحاظ ذهنی درباره مسأله ای دچارچالش شده اید وهمچنین علاقه مندید که راه حل آن را بیابید اولین جرقه های انتخاب موضوع زده شده است .
 17. 18. انتخاب موضوع : حتماً در مورد حیطه کلی وهدف اصلی تان با دوستان وهمکلاسیتان صحبت کنید ممکن است از کلماتی که عامیانه، غیرعلمی وغیر قابل سنجش باشد؛استفاده کنید . با این حال، کوششهای فکری ومطالعات خود را ادامه دهید .
 18. 19. موضوع : معمولاً عنوان پایان نامه یا پژوهش به صورت جمله کاملاً مثبت، مختصر، دقیق، وصریح بیان می شود؛ بنابراین، مطرح کردن عنوان به صورت سؤالی مناسب نیست .
 19. 20. موضوع : موضوع شما وطرز بیان یا نگارش عنوان باید طوری باشد که حیطه یا محدوده تحقیق شما را مشخص کند به صورتیکه با خواندن عنوان تحقیق، محتوا ومحدوده آن را بتوان پیش بینی کرد .
 20. 21. موضوع : متغیرهای اصلی تحقیق، چگونگی انجام پژوهش ( رابطه، مقایسه ای ، تأثیر، علی بودن، توصیف و ...) مکان، زمان به سال، وافرادی که قصد پژوهش روی آنها را دارید، ارکان عنوان شما را تشکیل می دهند .
 21. 22. موضوع : شتاب وعجله دانشجویان به منظور رسیدن به نتیجه وبه اتمام رساندن پژوهش، آنهارااز اهمیت انتخاب موضوع غافل می کند . زمانی که شما برای انتخاب موضوع صرف می کنیدبسیار مهم است .
 22. 23. موضوع : مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد بررسی تان کمک زیادی به کیفیت موضوع انتخابی می کند .
 23. 24. موضوع : سؤال مهم دیگر که مطرح است اینکه آیا موضوع یا مسأله ای را که می خواهید بررسی کنید با وسایل، امکانات وتوانایی های شما تطابق دارد؟ایا زمان لازم برای انجام پژوهش دارید؟
 24. 25. موضوع : آیا سازمانها، مؤسسات، مراکز ویا نمونه ای که قصد مطالعه برروی آنها را دارید با شما همکاری لازم را خواهند داشت ومی توانید از مهارتهای خودبرای جلب هکاری آنها استفاده کنید؟
 25. 26. موضوع : بدیهی است مثمرثمر بودن نتایج تحقیق وتکراری نبودن آن نیز مهم است . گاهی ممکن است دویا چند موضوع یا مسأله ذهن شما را مشغول کند که می توانید با سبک سنگین کردن آنها ودر نهایت مشاوره با اساتید خودیکی ازآنها را انتخاب کنید .
 26. 27. موضوع : برخی ازدانشجویان به علت عدم آشنایی با روش تحقیق و نداشتن اعتماد به نفس دچار ترس ونگرانی می شوندوتصمیم می گیرندجا پای محققان دیگر بگذارندوموضوعی کاملاً مشابه را انتخاب کنند
 27. 28. موضوع : ممکن است به موضوعی بسیار علاقه مند شوید اما بعدها به این نتیجه برسید که به اندازه کافی در این زمینه پژوهش انجام شده است . نیازی نیست روی همان موضوع تاکید کنید .
 28. 29. موضوع : « اصل ایجاز » را در نوشتن عنوان حتماً رعایت کنید . کلمات مقدماتی وابتدایی که معمولاً در ابتدای عنوان می آید را حذف کنید مثل « بررسی ...»« تحقیقی درمورد ...».
 29. 30. موضوع : سعی کنید تعداد کلمات عنوان شما از 15 کلمه بیشتر نشود . ( مثال : اثردوره های آموزشی ریلکسیشن بر اضطراب دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر بهشهر «1386»)
 30. 31. موضوع : لازم است مانند یک مجسمه ساز ظاهر عنوان خود را مرتب کنید . کدامیک از دوعنوان زیربهتر یا درست تر است؟
 31. 32. موضوع : 1 ـ بررسی علل روانی ـ اجتماعی فرار دختران، دردختران فراری شهر تهران در سال 1386! 2 ـ آسیب شناسی روانی ـ اجتماعی فرار دختران در شهر تهران (1386). بنابراین بهتر است عنوان دوم را انتخاب کنید .
 32. 33. در ادامه سعی شده است مراحل اجرا و انجام پروژه تحقیقاتی را به ترتیب مشخص و تشریح کنیم .
 33. 34. فصل اول : کلیات تحقیق تهیه کننده : حسن عبداله زاده ( عضو هیات علمی روان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر )
 34. 35. 1-1 مقدمه : در مقدمه در مورد موضوع پژوهشتان ومفاهیم کلی آن صحبت می کنید . نیازی نیست به مرور تاریخچه بپردازید .
 35. 36. 1-1 مقدمه : خوب است بدانید که هرجمله یا پاراگرافی که ازمنابع مختلف استفاده می کنید حتماً باید مستند باشد ودر پایان هرجمله یا پاراگراف منبع آن را بنویسید ...
 36. 37. 1-1 مقدمه : منبع آن ( به صورت نام خانوادگی، سال وصفحه « مثلاً برای کتابهای ترجمه شده شولتز، 1382 ،ص 22» وبرای کتب تألیفی ( مثلاً شاملو، 1375 ،ص 33-25) داخل پرانتز ذکر شود
 37. 38. 1-1 مقدمه : یکی از دانشجویان رشته روان شناسی که به بررسی تأثیر آسیب های روانی درزنان اسکیزوفرن بستری شده در یکی از مراکز بهزیستی پرداخته، مقدمه خودرا به این صورت آغاز کرده است :
 38. 39. 1-1 مقدمه : « بیماریهای روانی از آغاز پیدایش بشر وجود داشته است وهیچ انسانی در مقابل این بیماریها مصونیت ندارد . عدم تفاهم، ناسازگاری و اختلالهای رفتاری در جوامع انسانی مشهور است ودر سنین مختلف خطر ابتلا وجود دارد ....
 39. 40. 1-1 مقدمه : لازم به ذکر است در کلیه مراحل نگارش پایان نامه مطالب را با ضمیر شخصی " من " یا " ما " ننویسید مثلاً " من در این تحقیق به این موضوع ..." یا " ما سعی می کنیم به این سؤال که ..." که نادرست می باشد .
 40. 41. 1-1 مقدمه : بهتر است زمان نگارش مطالب به زمان حال باشد . با این حال در خلاصه مقدمه و روش می توانید از زمان گذشته در نگارش استفاده کنید و در دیگر بخشها حتما از زمان حال استفاده کنید .
 41. 42. 1-1 مقدمه : از به کار بردن کلمات واصطلاحات بسیار عامیانه واحساسی خودداری کنید . بهتر است احساس تأسف یا احساس شعف وخوشحالی خودرا به صورت کلمات متأسفانه ، خوشبختانه یا بدبختانه منعکس نکنید !
 42. 43. 1-2- بیان مسأله : حتماً این جمله را درزیاد شنیده اید که هر تحقیقی بایک سؤال ذهنی شروع می شود . منظور همان سؤال اصلی ومهمی است که ذهن محقق را مشغول کرده وانگیزه ای شده تا وی به تکاپو بیافتد وجواب آن را بیابد .
 43. 44. 1-2- بیان مسأله : با توضیحات و مفاهیمی که در بیان مساله مطرح می شود خواننده متوجه ابهام و سوال اصلی تحقیق می شود . در این قسمت می توانید ازتوضیحات نظری واجمالی از پژوهشهای انجام شده برای بیان مسأله استفاده نمایید .
 44. 45. 1-2- بیان مسأله : .......:« علاوه بر این موضوع جای سؤال دارد که آیا اولویت انتخاب رنگها ار تباطی با سطح هیجان خواهی افراد دارد یا نه؟ »
 45. 46. 1-3- اهمیت وضرورت تحقیق : مطمئناً وقتی تصمیم قطعی به انتخاب یک موضوع گرفتید بیانگر این است که آن مسأله برای شما از اهمیت وضرورت کافی برخوردار است
 46. 47. 1-3- اهمیت وضرورت تحقیق : اینکه به ثمر رساندن این پژوهش چه کاربردهایی خواهد داشت ویا اینکه باعث حل چه مشکل یا مشکلاتی می شود در حیطه اهمیت وضرورت شماست
 47. 48. 1-3- اهمیت وضرورت تحقیق : برای نگارش این قسمت از تحقیق، کاربردی تر فکر کنید . سعی کنید این قسمت را واقع بینانه وکامل تر مطرح کنید، با این کار خودرا از لحاظ روحی برای ادامه تحقیق تقویت کرده اید
 48. 49. 1-4- اهداف تحقیق : معمولاً در تحقیق به دوصورت 1-4-1- اهداف ( یا هدف ) کلی 1-4-2- اهداف ( یا هدف ) جزیی مطرح می شود .
 49. 50. 1-4- اهداف تحقیق : 1-4-1- اهداف ( یا هدف ) کلی هدف کلی همان هدف اصلی و منظور نهایی از انجام تحقیق است که معمولاً برگرفته از موضوع یا عنوان تحقیقتان است .
 50. 51. 1-4- اهداف تحقیق : 1-4-2- اهداف ( یا هدف ) جزیی هدف یا هدفهای جزیی زیر مجموعه های هدف کلی اند وخواننده نشان می دهد که محقق علاوه بر هدف اصلی ونهایی دنبال چه اهداف دیگری است .
 51. 52. یکی از دانشجویان که هدف اصلی ( کلی ) خودرا اینطور بیان کرده : تعیین رابطه بین سلامت روان ومهارتهای ارتباطی در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر
 52. 53. یکی از دانشجویان هدف جزیی خودرا به این شکل می نویسد : مقایسه میزان سلامت روان دانشجویان رشته های فنی،علوم انسانی و علوم پایه در دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر .
 53. 54. 1-4- اهداف تحقیق : برای نوشتن هدفها از کلمات دقیق، عینی وقابل سنجش استفاده کنید . کلماتی مثل تعیین مقایسه، رابطه کلمات مناسب هستند . اما کلماتی مثل شناخت، فهمیدن کلمات مناسب وعینی نیستند
 54. 55. 1-4- اهداف تحقیق : در اهداف مواردی را طرح می کنید که در تحقیقتان قابل سنجش و اندازه گیری باشد . هدف کلی ( درست ): تعیین اعتبار درونی پرسشنامه پرساد ( رغبت سنج ازدواج دانشجویی ) در دانشجویان دانشگاههای شهر دامغان .
 55. 56. 1-4- اهداف تحقیق : در اهداف مواردی را طرح می کنید که در تحقیقتان قابل سنجش و اندازه گیری باشد . هدف ( نادرست ): کمک به مراکز مشاوره و دانشگاهها برای مشاوره بهتر ازدواج !
 56. 57. 1-5- فرضیه 1-6- سؤال تحقیق : بیان فرضیه ها وسؤالات تحقیقی از دیگر قسمتهای مهم یک تحقیق است .
 57. 58. 1-5- فرضیه محقق لازم است ابتدا به بررسی پیشینه تحقیق بپردازد وبه دقت پژوهشهای قبلی انجام شده را مطالعه کند
 58. 59. 1-5- فرضیه باید تصویری علمی از چگونگی متغیرها و نحوه ارتباط و تاثیر گذاری آنها با یکدیگر را ارایه دهید،تا بر اساس آن تلاش کاوشگرانه خود را آغاز نمایید و در ادامه از صحت و سقم آن مطلع شوید .
 59. 60. 1-5- فرضیه 1-6- سؤال تحقیق : به نظرشما فرق بین سؤال تحقیق وفرضیه درچیست؟ آیا سؤال همان فرضیه است که به صورت سؤالی مطرح شده است؟ !
 60. 61. 1-5- فرضیه 1-6- سؤال تحقیق : اگر فرضیه جوابی است که محقق به سؤال تحقیق می دهد، این جواب باید چه شرایطی را ازلحاظ روش شناسی داشته باشد؟
 61. 62. 1-5- فرضیه 1-6- سؤال تحقیق : حتماً تعریف فرضیه رامی دانید : حدسی اندیشمندانه در باره رابطه بین متغیرها و پدیده ها . فرضیه به صورت جمله اخباری مطرح می شود وبیانگر نتایجی است که محقق انتظار دارد واحتمال می دهد در ادامه ( بدون سوگیری ) به آن برسد .
 62. 63. 1-5- فرضیه مثال : بین بعد شخصیتی دلپذیر بودن ورضایت زناشویی رابطه مثبت جوددارد .
 63. 64. 1-5- فرضیه به همان اندازه که تأیید یک فرضیه اهمیت دارد، عدم تأیید آن نیز دارای اعتبار ودرحین حال تفاسیر علمی با اهمیت است .
 64. 65. 1-5- فرضیه یک فرضیه هیچ گاه اثبات یا ابطلال نمی شود، بلکه براساس داده های بدست آمده فقط تأیید را ردّ می شود .
 65. 66. 1-5- فرضیه اگر شما نمی دانیدچه موقع فرضیه وچه موقع سؤال مطرح کنید ابتدا لازم است با زیربنا وپایه های ارایه فرضیه آشنا شوید :
 66. 67. زیربنا وپایه های ارایه فرضیه : 1- مبنای نظری یا نظریه ها 2- مبنای عملی وتحقیقاتی که تا کنون مرتبط با موضوع مورد بررسی انجام شده است ..
 67. 68. زیربنا وپایه های ارایه فرضیه : اگر بعد از بررسی پیشینه تحقیقات ونظریه های علمی مرتبط با موضوع تحقیق ورابطه بین متغیرهایتان ، به این نتیجه برسیدکه بین متغیرهای مورد بررسی رابطه مشخصی ( مثلا مثبت یا منفی ) وجوددارد .....
 68. 69. زیربنا وپایه های ارایه فرضیه : واین رابطه مستند به پیشینه نظری وعملی قبلی است وهمگرایی نسبی درآن را بطه وجوددارد شما دراین شرایط می تواندفرضیه بدهید .
 69. 70. زیربنا وپایه های ارایه فرضیه : اگر حدس شما ویا آن چیزی که قصد مطرح کردنش را دارید زیربنای نظری وتحقیقی ندارد ویا همگرایی بین نتایج تحقیقات ونظرات قبلی بدست نیامده باید سؤال طرح کنید .
 70. 71. زیربنا وپایه های ارایه فرضیه : به دلیل وجودهمین زیربناهای علمی ( نظریه ها و تحقیقات ) است که شما بخردانه حدسی را به صورت " جهت دار " مطرح می کنید ( یک سویه ). مثال : بین میزان فشارروانی کارکنان بامیزان بهره وری سازمان رابطه منفی وجوددارد .
 71. 72. زیربنا وپایه های ارایه فرضیه : وقتی درنظریات وتحقیقات به مطالعه وبررسی رابطه بین بعد انعطاف پذیری شخصیت وهوش هیجانی بپردازید . نتوانید به نتیجه مشخصی برسید در این شرایط مطرح کردن سؤال بجا وسنجیده است : آیا بین بعد انعطاف پذیری شخصیت وهوش هیجانی رابطه معنی داری وجوددارد؟
 72. 73. زیربنا وپایه های ارایه فرضیه : فرضیه جهت دار است وبیان این جهت داری به شیوه های مختلفی ممکن است باشد مثلاً : شخصیت مرد تأثیربیشتری بررضایت زناشویی دارد .
 73. 74. زیربنا وپایه های ارایه فرضیه : برخی مواقع تحقیقی تنها دارای یک متغیر است ومحقق فقط می خواهد به توصیف چگونگی وضع آن متغیر بپردازد وچنین مواقعی بهتر است سؤال مطرح شود . اگر موضوعی تحت عنوان : بررسی زمینه های فرهنگی ـ خانوادگی افراد دارای اختلال شخصیت مرزی، باشد
 74. 75. می توانید سؤالهای این چنینی مطرح کنید 1 ـ افرادداری اختلال شخصیت مرزی دارای چه زمینه های خانوادگی هستند؟ 2 ـ افراددارای اختلال شخصیت مرزی دارای چه زمینه های فرهنگی هستند؟
 75. 76. علاوه براینکه سؤال تحقیق را می توان به صورت توصیفی ( چه می باشد؟چیست؟ چگونه؟ ) ویا رابطه ای مطرح کرد برخی ازسؤالات نیز به صورت مقایسه ای یا تفاوتی مطرح می شود آیا سبکهای تربیتی والدین کودکان بیش فعال متفاوت ازکودکان عادی است ؟
 76. 77. ارایه فرضیه و سوال : همانطور که ارزش یک تحقیق به تأیید شدن فرضیه های آن نیست، تعداد زیاد فرضیه ها وسؤالات وملاک مهم ومعتبربودن تحقیق نیست .
 77. 78. 1-7- متغیرهای پژوهش : در حالتی کلی متغیرها آن شرایط یا خصوصیاتی هستند که پژوهشگرآنها را دستکاری کنترل یا مشاهده می کندومتغیر ویژگی واحد مورد مشاهده است ونمادی است که اعداد یا ارزشها به آن منتسب می شود .
 78. 79. 1-7- متغیرهای پژوهش : نوع متغیرهای موجود در تحقیقتان را مشخص کنید تا بتوانید به سؤالهای تحقیق ویا آزمون صحیح فرضیه ها بپردازید .
 79. 80. 1-7- متغیرهای پژوهش : متغیرها را معمولاً از نظر نقش آنها را در تحقیق به 5 دسته تقسیم می شود : در این قسمت پنج نوع متغیر را با استفاده کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری تالیف سرمد،بازرگان و حجازی (1379) معرفی می کنیم .
 80. 81. 1-7- متغیرهای پژوهش : 1- متغیر مستقل 2- متغیر وابسته 3- متغیر تعدیل کننده 4- متغیر کنترل 5- متغیر مداخله گر
 81. 82. 1-7- متغیرهای پژوهش : متغیرها را معمولاً از نظر نقش آنها را در تحقیق به 5 دسته تقسیم می شود : در این قسمت پنج نوع متغیر را با استفاده کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری تالیف سرمد،بازرگان و حجازی (1379) معرفی می کنیم .
 82. 83. متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب ، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق ، مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر ( متغیر وابسته ) مشاهده شود .
 83. 84. 1-7- متغیرهای پژوهش : آیا تفاوتی بین عملکرد ریاضی دانش آموزان که با روش الف یا ب آموزش دیده اند وجود دارد ؟ در این تحقیق روش تدریس متغیر مستقل در نظر گرفته شده است تا تأثیرش بر عملکرد ریاضی ( متغیر وابسته ) مورد مطالعه قرار گیرد .
 84. 85. 1-7- متغیرهای پژوهش : در مطالعات از نوع همبستگی ، به جای متغیر مستقل از اصطلاح متغیر پیش بین و به جای متغیر وابسته از متغیر ملاک استفاده می شود
 85. 86. 1-7- متغیرهای پژوهش : در بعضی از مسائل پژوهشی ، متغیرهای مورد مطالعه به صورتی تعریف شده اند که نمی توان متغیر مستقل را از متغیر وابسته به طور کامل متمایز کرد . باید توجه داشت که تعداد و ماهیت متغیر مستقل در هر تحقیق به مسئلۀ تحقیق بستگی دارد
 86. 87. 1-7- متغیرهای پژوهش : برای مثال در بررسی رابطۀ عزت نفس و پیشرفت تحصیلی ، تمایز متغیر مستقل و وابسته از یکدیگر مشخص نیست . در این گونه تحقیقات هدف پژوهشگر برقراری رابطۀ همزمانی میان متغیرها است .
 87. 88. 1-7- متغیرهای پژوهش : متغیر وابسته ، متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می گیرد . برای مثال در بررسی تأثیر شیوه های تشویق بر یادگیری دانش آموزان ، یادگیری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است تا اثر تشویق بر آن اندازه گیری شود .
 88. 89. 1-7- متغیرهای پژوهش : متغیر تعدیل کننده ، متغیر کیفی یا کمّی است که جهت یا میزان رابطۀ میان متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می دهد (Baron & Kenny , 1986 ) . متغیر تعدیل کننده را می توان متغیر مستقل دوم نیز منظور داشت .
 89. 90. 1-7- متغیرهای پژوهش : برای مثال در بررسی تأثیر شیوه های مختلف تشویق بر یادگیری دانش آموزان دختر و پسر ، محقق می خواهد تأثیر جنسیت را نیز بر رابطۀ بین تشویق و یادگیری مورد مطالعه قرار دهد . در این تحقیق جنسیت متغیر تعدیل کننده محسوب می شود .
 90. 91. 1-7- متغیرهای پژوهش : متغیر کنترل : در یک تحقیق اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی توان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد . بنابراین محقق اثر برخی از متغیرها را کنترل نموده ، آن ها را خنثی می کند .
 91. 92. متغیر کنترل : برای مثال این سؤال پژوهشی را که « چه رابطه ای میان پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان پسر پایۀ پنجم ابتدایی وجود دارد ؟ » اثر پایۀ تحصیلی و جنسیت بر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس کنترل می شود .
 92. 93. متغیر کنترل : کنترل متغیرها از دو طریق ممکن می باشد : الف - کنترل های تحقیقی ب - کنترل آماری
 93. 94. متغیر کنترل : کنترل تحقیقی را می توان ، با شیوه های زیر اِعمال کرد : * انتساب تصادفی : در این شیوه آزمودنی ها به روش کاملاًٌ تصادفی به سطوح متغیر مستقل نسبت داده می شوند .
 94. 95. متغیر کنترل : * همتا کردن : در این شیوه گروه ها از لحاظ متغیرهای مزاحم همتاسازی می شوند .
 95. 96. متغیر کنترل : * تشکیل گروه های همگن : در این شیوه دامنۀ محدودی از متغیر کمّی مزاحم یا سطح خاصی از متغیر کیفی مزاحم در نظر گرفته می شود تا تغییرات متغیر مزاحم کنترل شود .
 96. 97. متغیر کنترل : * استفاده از یک گروه به عنوان کنترل خودش : در این شیوه برای کنترل متغیرهای فردی ناخواسته ، از خودآزمودنی ها به عنوان گروه کنترل استفاده می شود .
 97. 98. 5- متغیر مداخله گر : متغیری است که محقق برای استنتاج از نحوۀ تأثیر متغیر مستقل بر متغیر تابع مورد نظر قرار می دهد . تأثیر متغیر مداخله گر را نه می توان کنترل کرد و نه به طور مستقیم و مستقل از سایر متغیرها مشاهده کرد .
 98. 99. 5- متغیر مداخله گر : در یک طرح تحقیق که هدف آن بررسی تأثیر روش آموزش برنامه ای در مقایسه با سخنرانی برای دروس ریاضی پایۀ پنجم ابتدایی است ، متغیر مستقل روش تدریس و متغیر وابستۀ پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است .
 99. 100. 5- متغیر مداخله گر : از آنجا که یادگیری متغیری است که تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را تحت تأثیر قرار می دهد و مشاهدۀ آن به طور مستقیم امکان پذیر نمی باشد ، متغیر مداخله گر نامیده می شود . بدون شک نقش متغیرهای مداخله گر در تفسیر نتایج مدّ نظر قرار می گیرد .
 100. 101. 1-7-1- تعریف مفهومی 1-7-2- تعریف عملیاتی
 101. 102. 1-7-1- تعریف مفهومی 1-7-2- تعریف عملیاتی تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرهای تحقیق ( فقط متغیرهایی که درفرضیه هاوسؤالها آمده ) درانتها فصل اول بیان می شود .
 102. 103. 1-7-1- تعریف مفهومی بهتر است متغیرها یا واژه های مدنظر را ابتدا به صورت مفهومی یا نظری تعریف کنید تعریف مفهومی به معنای تعریف یک واژه ( مثل پیشرفت تحصیلی، سلامت روان، شادکامی، هوش و ...) توسط واژه های دیگر است .
 103. 104. 1-7-1- تعریف مفهومی برای تعریف مفهومی می توانید از فرهنگ های توصیفی تخصصی رشته خود یا کتب مربوط استفاده کنید .
 104. 105. 1-7-1- تعریف عملیاتی برای اینکه تعریف مفهومی قابل اندازه گیری ومشاهده باشد باید به صورت عملیاتی تعریف شود . اگر پیشرفت تحصیلی را میانگین کل افراد در ترم تحصیلی تعریف کنید، شما پیشرفت تحصیلی را تعریف عملیاتی کرده اید
 105. 106. 1-7-1- تعریف عملیاتی تعریف عملیاتی هوش : نمره ای است که هرآزمودنی ازآزمون هوش ( مثلاً ) ریون پیشرفته می گیرد . پایان فصل اول
 106. 107. فصل دوم : پایه های نظری و پیشینه تحقیقاتی تهیه کننده : حسن عبداله زاده ( عضو هیات علمی روان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر )
 107. 108. بررسی پیشینه : به محقق این امکان را می دهد که از تجارب دیگر محققان استفاده کنند واشتباهات آنها را مرتکب نشوند و دوباره کاری نکند .
 108. 109. بررسی پیشینه : اشتباهی که برخی دانشجویان انجام می دهند اینکه هنگام مطالعه مقالات وتحقیقات به فصل روش شناسی ( فصل سوم تحقیق ) آن توجه نمی کنند . برخی نیز به محض به دست گرفتن یک پایان نامه شروع به کپی برداری از فصل دوم می کنند، بدون آنکه به مطالعه آن بپردازند .
 109. 110. بررسی پیشینه : برخی نیز هنگام نت برداری از نوشتن منبع مورد استفاده غفلت می کنندو در آینده دچار مشکل می شوند . محقق موظف است اصول اخلاقی وعلمی را در منبع نویسی رعایت کند .
 110. 111. بررسی پیشینه : بسیاری از دانشجویان درباره موضوع خود مطالب گوناگونی از کتابها، مجلات، روزنامه ها، سایت های اینترنتی، تحقیقات ، مقالات وغیره را گرد آوری می کنند . مجلات علمی - پژوهشی یا ترویجی کمک شایانی به شما می کنند .
 111. 112. بررسی پیشینه : برای جمع آوری پیشینه ودیگر اطلاعات نیازمند پشتکار وحوصله زیاد هستید وزودنباید نا امید شوید . در حین بررسی پیشینه ممکن است تصمیم بگیرید تغییراتی در طرح تحقیقی از قبل تعیین شده خود بدهید .
 112. 113. بررسی پیشینه : بدیهی است کتابها ومجلات را ازکتابخانه های عمومی ودانشگاهی وکتاب فروشی ها قابل تهیه است . استفاده از مجله نمایه به شما کمک زیادی می کند . هنگام جستجوی کتابهای مرتبط برگه دان موضوعی کتابخانه ها را به دقت نگاه کنید .
 113. 114. بررسی پیشینه : سازمان اسناد ومدارک علمی ایران چکیده مقالات وپایان نامه های کارشناسی ارشد ودکترای دانشگاه های دولتی ایران را از طریق سایت اینترنتی ( www.irandoc.ac.ir ) در دسترستان قرار می دهد . ( از آدرس اینترنتی زیر می توانید به چند سایت مهم روان شناسی ارتباط پیدا کنید : http://psychologyinfo.blogfa.com
 114. 115. بررسی پیشینه : استفاده از چکیده مقالات همایشها وکنگره ها نیز کمک زیادی می کند . برخی از مواقع نیاز است از طریق ایمیل یا حضوری با اساتید ومحققان دانشگاه های دیگر در ارتباط باشید تا اطلاعات کامل تری بگیرید .
 115. 116. بررسی پیشینه : اینک شما مقالات ومطالبی را جمع آوری کرده اید . خلاصه ای از هر مقاله یا منبع تهیه کنید وسپس آنها را اولویت بندی کنید . لازم به ذکر است که هر مقاله یا مطلب باید دارای کتاب شناسی ومشخصات آن مطلب کامل باشد .
 116. 117. بررسی پیشینه : بررسی پیشینه نظری ( در ابتدای فصل ) با کلی ترین موضوع ومطالب در ار تباط با متغیرهای اصلی تحقیق شروع می شود وبه مرور خاص وجزیی می شود .
 117. 118. بهتر است این فصل را به دوقسمت کنید . قسمت اول 2-1- پیشینه نظری یا مبانی نظری وقسمت دوم 2-2- پیشینه عملی یا تحقیقاتی .
 118. 119. 2-1- پیشینه نظری یا مبانی نظری در قسمت اول نظریات مرتبط با موضوع تحقیق را بیان می کنیدودر قسمت دوم به فعالیت های عملی وتحقیقی محققان گذشته که مثل شما پژوهش کرده اند می پردازید در قسمت دوم نیز می توان تحقیقات داخلی وخارجی را جدا کرد .
 119. 120. 2-2- پیشینه عملی یا تحقیقاتی . لازم است نام و نام خانوادگی، سال وموضوع وخلاصه ای از نتایج تحقیق افراد قبلی را ذکر کنید . از این رو هنگام مطالعه و نوشتن تحقیقات قبلی باید مشخصات کامل مقاله یا پایان نامه را یادداشت کنید .
 120. 121. 2-2- پیشینه عملی یا تحقیقاتی . لازم است نام و نام خانوادگی، سال وموضوع وخلاصه ای از نتایج تحقیق افراد قبلی را ذکر کنید . از این رو هنگام مطالعه و نوشتن تحقیقات قبلی باید مشخصات کامل مقاله یا پایان نامه را یادداشت کنید .
 121. 122. 2-2- پیشینه عملی یا تحقیقاتی . مثال : در تحقیقی که توسط ذوقی پایدار،عبداله زاده،حیدری و زهره ای با عنوان رابطه بین هوش هیجانی،فراشناخت،سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاههای همدان در سال 1384 انجام شده نتایج زیر بدست آمده است ..............
 122. 123. 2-2- پیشینه عملی یا تحقیقاتی . نکته مهم اینکه بررسی پیشینه فقط نقل قول نیست بلکه تلقیق مطالب بررسی شده وتفسیر و نقد پژوهشگر از موضوع یا مسأله مورد نظر است .
 123. 124. 2-2- پیشینه عملی یا تحقیقاتی . قبلاً تفاوت فرضیه وسؤال را بیان کردیم وقتی پیشینه را خوب بررسی کردید، می توانید تصمیم بگیرید چه زمانی باید فرضیه داشته باشیدوچه زمانی سؤال تحقیق .
 124. 125. برای اینکه در مجموع به یک جمع بندی از بررسی پیشینه یا فصل دوم برسید می توانید در نهایت به 2-3- نتیجه گیری کلی از پیشینه بپردازیدوبه نقد وبررسی تحقیقات ونظریات قبلی نیز بپردازید . پایان فصل دوم
 125. 126. فصل سوم : روش شناسی تهیه کننده : حسن عبداله زاده ( عضو هیات علمی روان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر )
 126. 127. 3-1- روش تحقیق به طور معمول در فصل سوم گزارش تحقیق، مبحث روش شناسی مطرح می شود . یعنی دراین فصل باید مشخص شود که روش انجام پژوهش چگونه است . تسلط شما به موضوع تحقیقتان از یک طرف وآشنایی شما با روش تحقیق وآمار موفقیت شما را در این فصل رقم می زند
 127. 128. 3-1- روش تحقیق معمولاً روش تحقیق با توجه به دوملاک تعیین وتقسیم می شود . اول براساس هدف تحقیقی که شما قصد انجام آن را دارید ( به سه قسمت بنیادی، کابردی وتحقیق وتوسعه )
 128. 129. 3-1- روش تحقیق دوم براساس نحوه گردآوری داده ها که کاربرد بیشتری دارد وبراین اساس دونوع روش تحقیق داریم 1 ـ تحقیق توصیفی وغیر آزمایشی 2 ـ تحقیق آزمایشی .
 129. 130. 3-1- روش تحقیق اکثر تحقیقات در علوم رفتاری ازنوع توصیفی است که برای خود پنج دسته بندی دارند : الف : پیمایشی، ب : همبستگی، ج : اقدام پژوهشی، د : بررسی موردی، ه : پس رویدادی یا علی مقایسه ای .
 130. 131. 3-1- روش تحقیق برخی تحقیقات نیز از روش آزمایشی استفاده می کنند که در این روش با استفاده از طرح آزمایشی رابطه علی میان دو یا چند متغیر بررسی می شود وشما دو گروه آزمایش وگواه خواهید داشت وتفاوت های میان آزمودنی ها ودیگر شرایط محیطی را نیز کنترل می کنید
 131. 132. 3-1- روش تحقیق روش تحقیق تاریخی، فلسفی، قوم نگاری وتحلیل محتوا از دیگر روشهاست که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد - در ابتدای این فصل نام روش ودلیل انتخاب آن را حتماً بیان کنید
 132. 133. روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعۀ آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می رود . این نوع تحقیق می تواند برای پاسخ به سؤال های پژوهشی از نوع زیر مورد استفاده قرار گیرد :
 133. 134. روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی الف ) ماهیت شرایط موجود چگونه است ؟ ب ) چه رابطه ای میان رویدادها وجود دارد ؟ ج ) وضعیت موجود چگونه است ؟
 134. 135. روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی بورگ و گال (1989) تحقیق پیمایشی را به سه دسته به شرح زیر تقسیم می کنند : الف ) روش مقطعی ب ) روش طولی ج ) روش دلفی
 135. 136. روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی الف ) روش مقطعی به منظور گردآوری داده ها دربارۀ یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان ( یک روز ، یک هفته ، یک ماه ) از طریق نمونه گیری از جامعه انجام می شود .
 136. 137. روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی الف ) روش مقطعی در پژوهش های روان شناختی ، مطالعات مقطعی به منظور شناخت ماهیت و میزان تغییرات که نمایانگر سطوح سنی مختلف است انجام می شود . برای مثال بررسی تحول مهارت های زبان فارسی در گروه های سنی مربوط به پایه های اول تا پنج ابتدایی را می توان در یک تحقیق مقطعی به عمل آورد .
 137. 138. روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی ب ) روش طولی : در بررسی های پیمایشی طولی ، داده ها در طول زمان و یا به عبارت دیگر در زمان های مختلف گردآوری می شود تا تغییرات برحسب زمان بررسی شده و به رابطۀ این متغیرها از نظر تغییرات در طول زمان پی برده شود .
 138. 139. روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی ب ) روش طولی سه نوع بررسی طولی را می توان مورد بررسی قرار داد : 1- بررسی روند فرایندها 2- بررسی یک گروه ویژه ( یک گروه سنی یا گروه هم دوره ) 3- بررسی یک گروه منتخب
 139. 140. روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی ب ) روش طولی به عنوان مثال در بررسی « روند فرایندها » می توان بررسی سیر تحول ثبت نام دانشجویان دختر در آموزش عالی کشور را مورد نظر قرار داد .
 140. 141. روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی ب ) روش طولی در مورد یک « گروه ویژه » ، می توان پیشرفت تحصیلی پذیرفته شدگان به دانشکده های جامعه شناسی و علوم تربیتی ورودی سال 1370 را مورد نظر قرار داد .
 141. 142. روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی ب ) روش طولی دربارۀ بررسی گروه منتخب ، معمولاً پاسخ به این سؤال مورد نظر است : چه تغییراتی در افراد خاصی ( گروه منتخب ) به وجود آمده است و علت تغییرات چه بوده است ؟ برای مثال ، بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان سهمیه ای در رشته های مهندسی ورودی 1376 دانشگاه تهران
 142. 143. روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی ج - روش دِلفی : زمانی که بخواهیم در بارۀ اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر دربارۀ یک موضوع خاص به بررسی بپردازیم از روش دلفی استفاده می شود .
 143. 144. روشهای مهم تحقیق 1- تحقیق پیمایشی ج - روش دِلفی : برای مثال در بررسی نظر هیات علمی دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی کشور دربارۀ مسائل و مشکلات رشته های روان شناسی و علوم تربیتی در دانشگاه ها می توان از این روش استفاده کرد
 144. 145. روشهای مهم تحقیق 2- اقدام پژوهی همان طور که اشاره شد ، اقدام پژوهی در زمرۀ روش های تحقیق توصیفی است . هدف این دسته از پژوهش های آموزشی، توصیف شرایط یا پدیده های مربوط به نظام آموزشی می باشد .
 145. 146. روشهای مهم تحقیق 2- اقدام پژوهی با استفاده از اقدام پژوهی می توان موقعیت های نامعین و ملموس مربوط به اقدام ها و عملیات آموزشی را مشخص کرد . و در بهبودی آن کوشید ( بازرگان ، 1373) .
 146. 147. روشهای مهم تحقیق 2- اقدام پژوهی این نوع تحقیق می تواند بازخورد لازم برای بهبود واحدهای آموزشی ، فرایند یاددهی - یادگیری و نیز ارزیابی آموخته ها ، را فرهم آورد .
 147. 148. روشهای مهم تحقیق 2- اقدام پژوهی پژوهشگری که به اقدام پژوهی می پردازد ( اکثرا معلمان ) ، آگاهانه دربارۀ فعالیت های خود به آزمایش پرداخته تا ضمن شناسایی ابعاد مختلف این فعالیت ها بتواند در راه بهبود آن ها ، با شناخت علمی ، اقدام کند .
 148. 149. روشهای مهم تحقیق 2- اقدام پژوهی باید توجه داشت که اقدام پژوهی با پژوهش کاربردی تفاوت دارد . تفاوتهای اقدام پژوهی با پژوهشهای کاربردی :
 149. 150. روشهای مهم تحقیق تفاوتهای اقدام پژوهی با پژوهشهای کاربردی : در پژوهش کاربردی ، تعداد واحدهای مورد مشاهده نسبتاً زیاد بوده و فرایند پژوهش به ویژه در مرحلۀ نمونه گیری به شدت کنترل می شود . علاوه بر آن در این نوع پژوهش سعی بر آن است که نتایج تعمیم داده شود .
 150. 151. روشهای مهم تحقیق تفاوتهای اقدام پژوهی با پژوهشهای کاربردی : در اقدام پژوهی ، هر چند که از روش علمی استفاده می شود اما کنترل فرایند پژوهش ، شدت یاد شده را ندارد . این امر بدان علت است که در اقدام پژوهی ، پژوهشگر در صدد یافتن نتایج تعمیم پذیر نمی باشد ، بلکه هدف او رسیدن به شناخت علمی دربارۀ مسئلۀ ویژه ای است که خود با آن سروکار دارد .
 151. 152. روشهای مهم تحقیق 3- بررسی موردی در پژوهش به روش مطالعۀ موردی ، برخلاف پژوهش های آزمایشی ، پژوهشگر به دستکاری متغیر مستقل و مشاهدۀ اثر آن بر متغیر وابسته نمی پردازد
 152. 153. روشهای مهم تحقیق 3- بررسی موردی در پژوهش به روش مطالعۀ موردی ، برخلاف پژوهش های پیمایشی با انتخاب نمونه ای با حجم وسیع و معرّف از جامعه دربارۀ تعدادی از متغیرها به بررسی نمی پردازد
 153. 154. روشهای مهم تحقیق 3- بررسی موردی پژوهشگر مطالعۀ موردی به انتخاب یک « مورد » پرداخته و آن را از جنبه های بی شمار بررسی می کند . این « مورد » می تواند یک « واحد » یا سیستم با حد و مرز مشخص و متشکل از عناصر و عوامل متعدد و مرتبط به هم باشد .
 154. 155. روشهای مهم تحقیق 3- بررسی موردی « مورد » چنان انتخاب می شود که نمایان کننده وضعیت یا حالت کلی تحت مطالعه ، یا مثالی از پدیده ( های ) منظور نظر باشد که پژوهشگر می خواهد دربارۀ آن ( ها ) به درک عمیقی دست یابد .
 155. 156. روشهای مهم تحقیق 3- بررسی موردی « مورد » می تواند شامل : یک فرد ( دانش آموز ، معلم ، مدیر ) ، یک برنامۀ درسی ، یک گروه از افراد ( معلمان ، مسئولان اداری ) ، یکی از رویداد های آموزشی ( دانش آموختگی ) ، یا یک سازمان ( رسمی یا غیررسمی ) باشد .
 156. 157. روشهای مهم تحقیق 4- روش تحقیق همبستگی همان طور که قبلاً اشاره شد یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی ( غیرآزمایشی ) تحقیق همبستگی است . در این نوع تحقیق رابطۀ میان متغیرها براساس هدف تحقیق تحلیل می گردد .
 157. 158. روشهای مهم تحقیق 4- روش تحقیق همبستگی تحقیقات همبستگی را می توان برحسب هدف به سه دسته تقسیم کرد : الف ) مطالعۀ همبستگی دو متغیری ب ) تحلیل رگرسیون ج ) تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس
 158. 159. روشهای مهم تحقیق 5- روش تحقیق پس رویدادی ( علّی - مقایسه ای ) روش های علّی - مقایسه ای یا روش های پس - رویدادی معمولاً به تحقیقاتی اطلاق می شود که در آن ها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می پردازد .
 159. 160. روشهای مهم تحقیق 5- روش تحقیق پس رویدادی ( علّی - مقایسه ای ) تحقیق علی - مقایسه ای گذشته نگر بوده و سعی بر آن دارد که از معلول به علت احتمالی پی برد . برای مثال به منظور شناسایی علل احتمال شکست تحصیلی دانش آموزان می توان از این روش استفاده کرد .
 160. 161. روشهای مهم تحقیق 5- روش تحقیق پس رویدادی ( علّی - مقایسه ای ) به تحقیقات علی - مقایسه ای پس - رویدادی نیز گفته اند ، زیرا علت و معلول ( متغیر مستقل و وابسته ) پس از وقوع مورد بررسی قرار می گیرد .
 161. 162. روشهای مهم تحقیق 5- روش تحقیق پس رویدادی ( علّی - مقایسه ای ) نکات ضروری در تفسیر تحقیقات علّی - مقایسه ای در برقراری یک رابطۀ علی سه شرط لازم است :
 162. 163. روشهای مهم تحقیق 5- روش تحقیق پس رویدادی ( علّی - مقایسه ای ) 1- بین متغیر مستقل و وابسته یک رابطۀ آمار برقرار باشد . یعنی بتوان تغییرات همزمان متغیر وابسته و متغیر مستقل را مشاهده کرد .
 163. 164. روشهای مهم تحقیق 5- روش تحقیق پس رویدادی ( علّی - مقایسه ای ) 2- محقق باید مطمئن شود که متغیر مستقل (x) قبل از متغیر وابسته (y) به وقوع پیوسته است .
 164. 165. روشهای مهم تحقیق 5- روش تحقیق پس رویدادی ( علّی - مقایسه ای ) 3- محقق باید دلایل کافی برای رد فرضیه های رقیب داشته باشد تا بتواند یک رابطۀ علی بین x و y برقرا کند . چنانچه متغیرهای مستقل دیگری غیر از x در تغییرات y دخالت داشته باشند ، برقراری رابطۀ علی بین x و y مشکل یا غیر ممکن می شود .
 165. 166. روشهای مهم تحقیق روش های تحقیق آزمایشی به منظور برقراری رابطۀ علت - معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح های آزمایشی استفاده می شود
 166. 167. روشهای مهم تحقیق روش های تحقیق آزمایشی ویژگی های این نوع تحقیق آن است که : 1- متغیرهای مستقل دستکاری می شود ؛ 2- سایر متغیرها به جز متغیر وابسته ثابت نگه داشته شده و کنترل می شود ؛ 3- تأثیر متغیر ( های ) مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می شود .
 167. 168. روشهای مهم تحقیق روش های تحقیق آزمایشی برای این منظور،گروه های آزمایشی و گواه مورد نظر قرارمیگیرندواز طریق آنها تفاوتهای بین آزمودنیها کنترل میشود ( سرمد،زهره،بازرگان،عباس،حجازی،الهه، 1379 ،ص .82)
 168. 169. پس همانطور که قبلا ذکر شد در ابتدای فصل سوم روش تحقیق خود را کامل و دقیق مشخص کنید و دلیل انتخاب آن را نیز بنویسید .
 169. 170. 3-2- جامعه تحقیق و 3-3- نمونه تحقیق حال زمان آن رسیده که جامعه ونمونه مورد بررسی خود را معرفی کنید .
 170. 171. 3-2- جامعه تحقیق جامعه پژوهش شامل مجموعه ای از افراد یا واحد ها هستند که حداقل یک صفت مشترک داشته باشند . جامعه آماری باید جامع ومانع باشدوطوری بیان شود که از نظر زمانی ومکانی همه واحدهای مورد مطالعه ومدنظر را شامل شود .
 171. 172. 3-2- جامعه تحقیق مثال : جامعه این تحقیق شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های شهر دامغان ( دانشگاه پیام نور، دانشگاه علوم پایه، دانشگاه آزاد، دانشکده بهداشت،ومرکز آموزش عالی رسول اکرم ( ص )) در سال 1386 می باشد .
 172. 173. 3-2- جامعه تحقیق جامعه و نمونه ای که انتخاب می کنید باید با اهداف تحقیقتان مطابقت داشته باشد . مثلاً اگر به بررسی روابط زوجین می پردازد این توضیح در مورد جامعه مناسبتر است : کلیه زوجهای شهر بهشهر که در سال 1386 در کنار هم زندگی می کنند، این جامعه زوج های مطلقه، مهاجر وروستاها را شامل نمی شود .
 173. 174. 3-3- نمونه تحقیق برای دقت بیشتر لاذم است در پایان نامه در دوبخش تحت عنوان 3 -3-1- حجم نمونه آماری 3-3-2- روش نمونه گیری بیان کنید .
 174. 175. 3-3- نمونه تحقیق 3 -3-1- حجم نمونه آماری در قسمت حجم نمونه آماری ، تعداد کامل افراد یا واحد های مورد بررسی را ذکر می کنید .
 175. 176. 3-3- نمونه تحقیق 3 -3-1- حجم نمونه آماری اندازه یا حجم نمونه انتخابی بستگی به چند عامل دارد . - امکانات مالی وزمانی - نوع روش تحقیق که روی هدف و روش گردآوری داده ها وروش های آماری تأثیر می گذارد - وجود متغیر های نا خواسته - حجم جامعه تحقیق
 176. 177. 3-3- نمونه تحقیق 3 -3-1- حجم نمونه آماری اگر جامعه بزرگ است با استفاده از فرمولهای آماری مثل کوکران یا مورگان ( استفاده از جدول مورگان به منظور تعیین حجم نمونه بویژه در تحقیقات کیفی ) [ در پیوست کتاب آمده است ] درصدی از جامعه را انتخاب می کنید
 177. 178. 3-3- نمونه تحقیق 3 -3-1- حجم نمونه آماری اگر جامعه مورد بررسی کوچک باشد متناسب با اهداف تحقیق می توانید کل آن را مورد بررسی قرار دهید . درحقیقت در این شرایط جامعه ونمونه تحقیق یکی می شود .
 178. 179. 3-3- نمونه تحقیق 3-3-2- روش نمونه گیری حال نوبت این است که روش نمونه گیری وچگونگی اجرای آن را کامل تشریح کنید . بعد از آشنایی با روشهای نمونه گیری از بهترین روش استفاده کنید .
 179. 180. 3-3- نمونه تحقیق 3-3-2- روش نمونه گیری 1 ـ نمونه گیری تصادفی ساده 2 ـ نمونه گیری سیستماتیک 3 ـنمونه گیری طبقه ای 4 ـ نمونه گیری خوشه ای 5 ـ نمونه گیری مرحله ای .
 180. 181. 3-3- نمونه تحقیق 3-3-2- روش نمونه گیری سعی کنید مرتکب اشتباه نمونه گیری واشتباه غیرنمونه گیری نشوید .
 181. 182. 3-3- نمونه تحقیق 3-3-2- روش نمونه گیری برای اینکه بتوانید نمونه خودرا به نسبت جامعه انتخاب کنید نیازاست لیست کامل افراد جامعه را داشته باشید . به طور مثال به منظور سنجش میزان گرایش به مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه تهران .....
 182. 183. 3-4- ابزار تحقیق : ابزار تحقیق بر حسب روش وهدف تحقیق مشخص می شود . رایج ترین ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه، برگه مشاهده، برگه مصاحبه وفیش ثبت اطلاعات ومطالعات می باشد .
 183. 184. 3-4- ابزار تحقیق : برخی دانشجویان به اشتباه تصور می کنند که حتماً باید ازپرسشنامه استفاده کنند وبه ابزارهایی مثل مصاحبه، مشاهده توجه کمی نشان می دهند . اگر از پرسشنامه می خواهید استفاده کنید حتما در انتخاب نوع پرسشنامه دقت کافی داشته باشید .
 184. 185. 3-4- ابزار تحقیق : اگر از پرسشنامه خاصی استفاده کردید در قسمت ابزار تحقیق ابتدا نام کامل پرسشنامه یا تست وسازندگان پرسشنامه ( اگر خودتان طراحی کردید بنویسید پرسشنامه محقق ساخته ) وهدف آنها از ساخت پرسشنامه یا ابزار را بنویسید .
 185. 186. 3-4- ابزار تحقیق : سپس به معرفی کامل پرسشنامه، تعداد سؤالات یا گویه ها یا ابعاد آن یا طریقه نمره گذاری وذکر گویه هایی که معکوس نمره گذاری می شود، می پردازید . توضیحات باید آنقدر کامل باشد که محقق دیگری بتواند با دردست داشتن پرسشنامه یا تستی که شما معرفی کرده اید ویک نسخه از آن را که در پیوست ارایه داده اید با این اطلاعات از این ابزار استفاده کند .
 186. 187. 3-4- ابزار تحقیق : میزان اعتبار وپایایی پرسشنامه استفاده شده که معمولاً در پیشینه تحقیقات ومطالعات قبلی ویا توسط سازندگان ابزار به دست آمده، بهتر است بیان شود .
 187. 188. 3-4- ابزار تحقیق : ممکن است به عنوان دانشجو یا محقق روان شناسی از وسایلی مثل دستگاه با یوفیدبک، الکتروشوک، لامه سنج جعبه شرطی سازی وامثال اینها استفاده کنید که معرفی این ابزار نیز لازم است . می توانید تصاویری از این ابزار را به صورت چاپی یا لوح فشرده ( سی دی ) پیوست تحقیقتان کنید .
 188. 189. 3-4- ابزار تحقیق : ممکن است از مشاهده ومصاحبه استفاده کرده باشید ودر این قسمت نیاز است به طور شفاف توضیح دهید ونمونه برگه ثبت مشاهدات یا فرم مصاحبه را درپیوست ارایه دهید .
 189. 190. 3-4- ابزار تحقیق : اطلاعات ریز وخروجی های آماری به دست آمده ( مثل جداول آلفای کرونباخ وهمبستگی گویه ها با هم ) را داخل گزارش نیاورید وبه پیوست ارجاع دهید .
 190. 191. 3-6- روش اجراوجمع آوری اطلاعات : در این قسمت چگونگی استفاده از ابزار تحقیق به منظور گردآوری داده های تحقیق مشخص می شود . به این معنا که محقق چگونه، درچه موقعیتی ودر چه زمانی، از چه کسانی وتوسط چه افرادی از ابزار مورد نظر استفاده کرده است .
 191. 192. 3-7- روشهای، تجزیه وتحلیل آماری درانتهای فصل سوم به روشهای، تجزیه وتحلیل آماری می پردازید .
 192. 193. 3-7- روشهای، تجزیه وتحلیل آماری علاوه برآمار توصیفی برای بررسی هر فریضه یا سؤال از آزمونهای آماری مشخص استفاده می کنید . لازم است نام آزمونهای آماری که برای هر فرضیه یا سؤال استفاده می کنید را بنویسید .( نیازی به نوشتن فرمول و نتایج در این قسمت نیست ).
 193. 194. 3-7- روشهای، تجزیه وتحلیل آماری ( به طور مثال : برای فرضیه های دوم وچهارم از آزمون آماری همبستگی پیرسون . برای سؤالهای اول ودوم از آزمون t استیودنت برای گروه های مستقل استفاده شده است ) می توانید نرم افزارهای آماری که برای تجزیه وتحلیل استفاده کرده اید نیز ذکر کنید .( به طور مثال spss یا sas و ...)
 194. 196. 3-7- روشهای، تجزیه وتحلیل آماری در انتخاب آزمونهای آماری دقت کنید وحتماً شرط پارامتریک یا غیر پارامتریک بودن را مد نظر داشته باشید . پاراماتریک یا غیرپاراماتریک بودن توزیع را می توانید با آزمونهای آماری مثل کولمولگراف ـ اسمیرنف بررسی کنید .
 195. 197. 3-7- روشهای، تجزیه وتحلیل آماری استفاده از آزمونهای پارامتریک ( مثل تی استیودنت، تحلیل واریانس،همبستگی پیرسون ) ویا آزمونهای غیر پارامتریک ( مثل ویلکاکسون ـ مان ـ ویتنی، آزمون تغییر مک نمار ـ کروسکال والیس ) بستگی به تعیین این موضوع دارد داده های شما طبق توضیح نرمال هست یا نه . ( در پیوست کتاب نمودار راهنمای کاربرد روشهای آماری در پژوهش ذکر شده است ).
 196. 198. تحلیل های آماری پارامتری و ناپارامتری و تفاوت آن ها
 197. 199. تحلیل های آماری پارامتری و ناپارامتری و تفاوت آن ها چنانچه متغیر مورد مطالغۀ کمّی پیوسته بوده ، دارای توزیع بهنجار باشد و آزمودنی ها به وسیلۀ نمونه گیری تصادفی بدست آمده باشند برای تحلیل داده ها می توان از آزمونهای پارامتری استفاده کرد .
 198. 200. تحلیل های آماری پارامتری و ناپارامتری و تفاوت آن ها در تحلیل های پارامتری می توان پارامتری های جامعه را برآورد کرد ، در حالی که در تحلیل های ناپارامتری فقط آزمون فرض صورت می گیرد .
 199. 201. تحلیل های آماری پارامتری و ناپارامتری و تفاوت آن ها آزمون های پارامتری برای متغیرها داده های کمّی یا مقادیر عددی اندازه گیری شده مورد استفاده قرار می گیرند .
 200. 202. تحلیل های آماری پارامتری و ناپارامتری و تفاوت آن ها آزمون های ناپارامتری معمولاً برای متغیرهایی که در مقیاس های اسمی یا ترتیبی اندازه گیری شده اند بکار می رود و در مواردی که تعداد نمونه کوچک باشد برای متغیرهای اندازه گیری شده در مقیاس فاصله ای نیز از آزمون ناپارامتری استفاده می شود .
 201. 203. تحلیل های آماری پارامتری و ناپارامتری و تفاوت آن ها اعتبار نتایج آزمون های پارامتری به صادق بودن این پیش فرض ها بستگی دارد . از جمله این پیش فرض ها بهنجار بودن توزیع ، استقلال مشاهدات و برابری واریانس ها و پیوسته بودن متغیر مورد اندازه گیری است .
 202. 204. تحلیل های آماری پارامتری و ناپارامتری و تفاوت آن ها بنابراین از آنجا که معتبر بودن این پیش فرض ها در برخی پژوهش ها مورد تردید است نمی توان از روش های آمار پارامتری در این موارد استفاده کرد . متاسفانه بسیاری از دانشجویان و محققان بدون در نظر گرفتن این پیش فرضها از آزمونهای آماری پارامتریک استفاده می کنند
 203. 205. توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم اگر قصد دارید پایان نامه خود را در سازمان مشخصی اجرا کنید، نیاز دارید علاوه بر داشتن معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل، از مهارتهای ارتباطی خود استفاده کنید وبا مسئولین مربوط هر سازمان رایزنی کنید
 204. 206. توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم ابزاری که برا ی سنجش واندازه گیری به کار می برید اهمیت زیادی دارد، دقت کافی در انتخاب ابزار داشته باشید برخی از دانشجویان یا محققان به اشتباه ابزاری را انتخاب می کنند که اجرای آن راحتتر است وبا این کار اعتبار تحقیق خود را زیر سؤال می برند .
 205. 207. توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم قبل از بکارگیری آن پرسشنامه یا آزمون مشخصات وهدف از شناخت آن پرسشنامه را به دقت بخوانید ومطمئن باشید، مواردی که آن پرسشنامه یا آزمون می سنجد هدف اصلی تحقیق شماست .
 206. 208. توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم لازم است شرایط ومحیط اجرای آزمون یا مصاحبه را کاملاً آماده کنید واگر این شرایط مهیا نبود وآزمودنی ها آماده نبودند از اجرای آن خودداری کنید . تسلط کافی به پرسشنامه،مصاحبه وآزمونها داشته باشید که حین اجرای آنها پاسخهای معقولی به آزمودنیها بدهید ومسیر گردآوری اطلاعات را منحرف نکنید .
 207. 209. توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم بهتر است ابزار خودرا قبلاً به صورت آزمایشی بکار ببرید . بعید نیست شما در نگارش یا تایپ پرسشنامه خود، دچار اشتباه شده باشید . همان دقتی که برای بکار گیری پرسشنامه ها وآزمونها بکارمی برید، در استفاده از روش مصاحبه ومشاهده همین کار را بکنید .
 208. 210. توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم پرسشنامه ای که برای اجرا استفاده می کنید باید دارای سه جز باشد وهر سه جز آن از اهمیت ویژه برخوردار است 1 ـ قسمت مقدماتی وآماده سازی آزمودنی 2- دستورالعمل اجرای پرسشنامه 3- سؤالها یا گویه ها
 209. 211. توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم پرسشنامه ای که برای اجرا استفاده می کنید باید دارای سه جز باشد وهر سه جز آن از اهمیت ویژه برخوردار است 1 ـ قسمت مقدماتی وآماده سازی آزمودنی هدف از این قسمت پرسشنامه ها ترغیب آزمودنی به پاسخدهی دقیق و کامل وذکر اینکه پاسخ های وی نقش مهمی در تحقیق وتصمیمات بعدی دارد .
 210. 212. توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم پرسشنامه ای که برای اجرا استفاده می کنید باید دارای سه جز باشد وهر سه جز آن از اهمیت ویژه برخوردار است 1 ـ قسمت مقدماتی وآماده سازی آزمودنی تأکید به اینکه اطلاعات وی کاملاً محرمانه است . بهتر است در اغلب پرسشنامه ها هدف کلی بررسی ذکر گردد، جملات کاملاً محترمانه باشد وهرگز به صورت امرکننده بیان نشود .
 211. 213. توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم پرسشنامه ای که برای اجرا استفاده می کنید باید دارای سه جز باشد وهر سه جز آن از اهمیت ویژه برخوردار است 2- دستورالعمل اجرای پرسشنامه که خیلی ساده ودر عین حال کامل چگونگی پاسخدهی را با ذکر مثال توضیح می دهد .
 212. 214. توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم پرسشنامه ای که برای اجرا استفاده می کنید باید دارای سه جز باشد وهر سه جز آن از اهمیت ویژه برخوردار است 3- سؤالها یا گویه ها اگر پرسشنامه را خودتان طراحی می کنید ( محقق ساخته ) باید کلیه اصول روش شناسی ورانسنجی آن را رعایت کنید ودر انتخاب نوع سؤالات که بسته یا باز باشدوطیف پاسخ گویی آن نیز با توجه به شرایط پژوهشی وآزمودنی ها تصمیم گیری درست انجام دهید .
 213. 215. توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم پرسشنامه ای که برای اجرا استفاده می کنید باید دارای سه جز باشد وهر سه جز آن از اهمیت ویژه برخوردار است 3- سؤالها یا گویه ها خودتان را جای آزمودنی ها بگذارید واز طرح سؤالهای مبهم، مشکل، دو وجهی وگیج کننده پرهیز کنید ذکر سؤالهای تحریک کننده دارای سو گیری شخصی احساس منفی را در آزمودنی ایجاد می کند تأثیر منفی در عملکرد آزمودنی ها دارد .
 214. 216. توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم پرسشنامه ای که برای اجرا استفاده می کنید باید دارای سه جز باشد وهر سه جز آن از اهمیت ویژه برخوردار است 3- سؤالها یا گویه ها به ترتیب ارایه سؤالها توجه کنید واجرای آزمایشی ومقدماتی پرسشنامه را هرگز فراموش نکنید . از دوستان وصاحبنظران نیز در مورد پرسشنامه خودتان نیز نظرخواهی کنید .
 215. 217. توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم پرسشنامه ای که برای اجرا استفاده می کنید باید دارای سه جز باشد وهر سه جز آن از اهمیت ویژه برخوردار است 3- سؤالها یا گویه ها در انتخاب واژه ها دقت کنید که یک واژه برای همه آزمودنی ها یک معنی را بدهد . سؤالاتی که پاسخگویان به جواب دادن آنها حساس هستند یا مطرح نکنید یا به طور غیر مستقیم مورد سنجش قرار دهید .
 216. 218. توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم 3- سؤالها یا گویه ها ازجمله بندی های نا خوشایند خودداری کنید : مثلاً نپرسید : دیپلم گرفته اید؟ بپرسید : تا کلاس چندم تحصیل کرده اید؟ ( بویژه در مصاحبه )
 217. 219. توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم 3- سؤالها یا گویه ها حتماً محیط اجرای پرسشنامه یا مصاحبه را مهیا کنید تا افراد با آرامش واطمینان خاطر پاسخ دهند از هرگونه تصویر، مقدمات اضافی وحواشی که باعث القای نظر خاصی شود خودداری کنید .
 218. 220. توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم 3- سؤالها یا گویه ها متناسب با نیاز تحقیق بعضی مواقع نیاز است مشخصات آزمودنی مثل سن، جنس، تحصیلات، شغل وتعداد فرزند، رشته و ... را جویا شوید پیشنهاد می کنیم این مشخصات را در انتها جویا شوید .
 219. 221. توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم 3- سؤالها یا گویه ها از کنجکاویهای افراطی پرهیز کنید . هرگز نام ونام خوانوادگی افراد را در پرسشنامه درخواست نکنید وحتی در قسمت اول پرسشنامه به منظور جلب اطمینان تأکید کنید نیازی به نوشتن نام ونام خانوادگی نیست .
 220. 222. توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم 3- سؤالها یا گویه ها اگر غیر از خودتان افراد دیگری نیز به شما در اجرای پرسشنامه همکاری می کند حتماً در جلسات مجزا به آنها نکات اصلی را آموزش دهید .
 221. 223. توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم 3- سؤالها یا گویه ها در پایان کارتان از آزمودنی ها به خاطر توجهشان به علم وپژوهش تشکر کنید اگر لازم دید قبل از اجرای پرسشنامه ( به ویژه پرسشنامه های طولانی ) هدیه ای به رسم یادبود بدهید .
 222. 224. توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم 3- سؤالها یا گویه ها اگر تحقیق شما نتایجی که قابل استفاده برای پاسخگویان باشد بدست نمی دهد قول بیجا برای تفسیر آزمون یا تست به آنها ندهید . رعایت اصول اخلاقی هم دراجرای پرسشنامه وهم در مصاحبه ومشاهده را فراموش نکنید .
 223. 225. توجه به چند نکته مهم در ارتباط با فصل سوم در کتاب چند منبع مهم و کاربردی در ارتباط با فصل سوم با موضوع آزمونها یا تستهای روان شناسی،علوم اجتماعی و اصول مصاحبه و .... ارایه شده است پایان فصل سوم
 224. 226. فصل چهارم : یافته ها و نتایج تحقیق تهیه کننده : حسن عبداله زاده ( عضو هیات علمی روان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر )
 225. 227. یافته ها ونتایج تحقیق در فصل چهارم جدولها، نمودارها ونتایج به دست آمده از آزمونهای آماری را گزارش می کنید .
 226. 228. یافته ها ونتایج تحقیق بعضي‌ تحقیقات ممکن است كار آماري‌ نداشته باشند ، مثلاً دانشجویی که روی شرطی کردن ماهی کار می کند و یا دانشجویی که به تاثیر روش روایت درمانی بر اختلالات شخصیتی در یک مورد می پردازد . این تصور که هر تحقیقی فرمولهای آماری پیچیده ای دارد مهم تر و کاربردی تر است،اشتباه است . آنچه مهم است استفاده بجا و درست از فرمولهای آماری است .
 227. 229. یافته ها ونتایج تحقیق بهتر است در ابتدای فصل چهارم به 4-1- نتایج آمار توصیفی شامل مشخصات آماری آزمودنی های مورد بررسی ( مثل میانگین، سن، فراوانی ودرصد جنس یا رشته تحصیلی و ...) وهمچنین استفاده از گرایشهای شاخص مرکزی در مورد متغیر های اصلی تحقیق بپردازید .
 228. 230. یافته ها ونتایج تحقیق اگر داده های خودرا به وسیله رایانه ونرم افزار هایی مثل spss پردازش می کنید حتماً از نحوه انتقال اطلاعات از پرسشنامه به رایانه اطمینان کامل حاصل کنید وکلیه مراحل مدیریت داده ها، نمره گزاری گویه های منفی، compute و recode کردن داده ها مطمئن شوید .
 229. 231. یافته ها ونتایج تحقیق بعید نیست که بعضی از داده ها اشتباهی نمره گزاری یا کدگزاری شود وبه شدت نتایج را تحت تأثیر قرار دهد . در تعریف داده های گمشده یا Missing ، ارزش دادن به متغیرها ودیگر موارد دقت کنید .
 230. 232. یافته ها ونتایج تحقیق 4-1- نتایج آمار توصیفی میانگین، انحراف استاندارد،واریانس، میانه ونما ودیگر شاخص های مرکزی مرتبط با متغیرهای تحقیق را می توانید در جدول آمار توصیفی بگنجانید . اعداد و ارقام اضافی و جداول طولانی و بدون استفاده را در گزارش نیاورید .
 231. 233. یافته ها ونتایج تحقیق 4-1- نتایج آمار توصیفی نمودارهایی که برای ترسیم انتخاب می کنید بهتر است واضح باشد وارزشها وفراوانی ها را به خوبی نمایش دهد . نمودارها براي نشان دادن روابط و ساختار ها مفيدند و بهتر از توضيحات طولانی و متنی مي توانند نتایج بدست آمده را به مخاطب انتقال دهند .
 232. 235. یافته ها ونتایج تحقیق 4-1- نتایج آمار توصیفی هر جدول یا نمودار باید دارای شماره ومشخصات ( نام یا شناسنامه ) باشد . شماره ومشخصات جدولهارا بالای جداول وشماره مشخصات نمودارها و شکلها را در پایین آنها بنویسید .
 233. 236. یافته ها ونتایج تحقیق 4-1- نتایج آمار توصیفی وشماره مشخصات نمودارها و شکلها را در پایین آنها بنویسید . شماره هایی که برای جداول ونمودارها می زنید باید به تفکیک هر فصل باشد به طور مثال برای شکل دوم از فصل اول، گزارش می کنید : شکل (1-2): منطقه بروکار در مغز انسان .
 234. 237. یافته ها ونتایج تحقیق 4-1- نتایج آمار توصیفی در فصل چهارم که معمولاً تعداد جدولها ونمودارها زیاد است به این ترتیب شماره گزاری می کنید مثلاً : جدول (4-1): توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنس ویا جدول (4-2): توزیع پراکندگی سن افراد . ( توضیحات و مثالهای بیشتر در کتاب ارایه شده است )
 235. 238. یافته ها ونتایج تحقیق 4-1- نتایج آمار توصیفی هدف اصلی از ارایه نمودار وشکل بیان ساده ترو واضح تر اعداد واطلاعات به دست آمده است ( در نرم افزار spss در دوگزینه Descriptive و Frequency و Graph می توانید آمار توصیفی خودرا کامل کنید ).
 236. 240. یافته ها ونتایج تحقیق بعد ازگزارش آمارتوصیفی نیاز است 4 -2- نتایج آمار استنباطی را در فصل چهارم بیان کنید . در آمار استنباطی به 4-2-1- بررسی فریضه ها و 4-2-2- سؤالها وروابط بین متغیرها پرداخته می شود
 237. 241. یافته ها ونتایج تحقیق 4 -2- نتایج آمار استنباطی با توجه به نوع آزمون آماری جداول ویا نمودارهای آن را تنظیم وگزارش کنید هرچند در این قسمت کمتر از نمودار استفاده می شود اما اگر لازم دیدید ازنمودار نیز می توان استفاده کرد .
 238. 242. یافته ها ونتایج تحقیق 4 -2- نتایج آمار استنباطی به طور مثال بعد از اینکه نتایج تحلیل واریانس را گزارش کردید می توانید میانگین گروه های مختلف را ( در یک متغیر مشخص ) روی نمودار به صورت مقایسه ای به نمایش بگزارید .
 239. 243. یافته ها ونتایج تحقیق 4 -2- نتایج آمار استنباطی هرگز فرمولهای آماری و محاسباتی که قبل از رسیدن به نتایج انجام دادید را در تحقیقتان ننویسد ( فرمول تعیین حجم نمونه استثنا است ).
 240. 244. یافته ها ونتایج تحقیق 4 -2- نتایج آمار استنباطی مشخص کردن سطح معنی داری و علامتهای یک ستاره و دو ستاره در جدولها و توضیحات بعدی آن ....
 241. 245. یافته ها ونتایج تحقیق 4 -2- نتایج آمار استنباطی فرضیه وسؤالات تحقیق را به ترتیبی که درفصل اول ذکر کرده اید در فصل چهارم مورد بررسی و تحلیل قرار دهید بدین منظور ابتدا متن فریضه یا سؤال تحقیق را ذکر کنید ودر ادامه توضیح نتایج جدول آماری و سپس جدولها،واحیانا نمودارمربوط را در ادامه گزارش کنید
 242. 246. یافته ها ونتایج تحقیق 4 -2- نتایج آمار استنباطی فعلاً نیازی نیست نتایجی که به دست می آید را به بحث یا تفسیر بگزارید و یا معنی داری یا عدم معنی داری را توجیه کنید . انرژی خودرا برای فصل بعدی یعنی فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری ) نگه دارید !
 243. 247. یافته ها ونتایج تحقیق 4 -2- نتایج آمار استنباطی در انتهای فصل چهارم می توانید به کمک یک 4-3- مدل تحلیل وگرافیکی روابط احتمالی بین متغیر هارا با پیکان به نمایش بگزارید ومیزان وشدت این رابطه را در امتداد هر پیکان جهت دار بنویسید .
 244. 248. یافته ها ونتایج تحقیق 4 -2- نتایج آمار استنباطی با این کار علاوه بر اینکه فصل چهارم خود را خلاصه کرده اید، از نظر ذهنی آماده می شوید که در فصل پنجم نتایج بدست آمده را کامل تر بحث و تفسیر کنید .
 245. 249. یافته ها ونتایج تحقیق مثال نمونه گزارش جدول در آمار توصیفی فصل چهارم : 4-1- نتایج آمار توصیفی : جدول (4-1): توزيع پراكندگي زوجها با توجه به ازدواج فاميلي / غير فاميلي درصد تجمعي درصد فراواني 81 81 145 ازدواج غيرفاميلي 100 19 34 ازدواج فاميلي - 6/1 3 گمشده (missing)
 246. 250. یافته ها ونتایج تحقیق مثال برای نحوه گزارش نتایج آمار استنباطی : 4-2- 1 تحلیل فرضیه ها فرضيه 1 : بين رضایت شغلی کارکنان و هوش هیجانی آنها رابطه مثبتی وجود دارد . براي بررسي اين فرضیه از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است . طبق نتايج بدست آمده در جدول (4-3) بين رضایت شغلی کارکنان و هوش هیجانی همبستگي ** 449/0 r= با سطح معني داري 001/0 P= بدست آمده است و چون اين سطح كمتر از 05/0 است بين اين دو متغير رابطه مثبتی وجود دارد و اين فرضيه مورد تاييد واقع مي شود . ....
 247. 251. یافته ها ونتایج تحقیق مثال برای نحوه گزارش نتایج آمار استنباطی : 4-2- 1 تحلیل فرضیه ها جدول (4-3) : ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير رضایت شغلی کارکنان و هوش هیجانی ** همبستگي در سطح 01/0 معني دار است . پایان فصل چهارم در کتاب توضیحات و مثالهای بیشتر و همچنین منابع تکمیلی و کمک کننده مهم ذکر شده است . هوش هیجانی متغير ** 449/0 = ضریب همبستگی 001/0 = سطح معنی داری 182 = تعداد رضایت شغلی
 248. 252. فصل پنجم : بحث و تفسیرنتایج تهیه کننده : حسن عبداله زاده ( عضو هیات علمی روان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر )
 249. 253. بحث وتفسیر نتایج : هرچند همه فصول وعناوین یک پایان نامه ارزش علمی خودرا دارند وهیچ فصلی با اهمیت تر از فصول دیگر نیست، با این حال فصل پنجم است که قدرت استنتاج، تسلط، دقت وتوان علمی محقق یا دانشجو را نشان می دهد .
 250. 254. 5-1- بحث وتفسیر نتایج در این فصل نتایج حاصل از آزمونهای آماری را تفسیر می کنید وبا مد نظر قرار دادن اهداف، فرضیه، سؤالات وبویژه پیشینه تحقیقات به بحث وتفسیر نتایج می پردازید .
 251. 255. 5-1- بحث وتفسیر نتایج نتایج تحقیق خود را حتماً با تحقیقات پیشین مقایسه کنید وهمسویی وعدم هم سویی نتایج خودرا با دلایل قانع کننده وعلمی توضیح دهید . هرگز در این فصل از جداول ونمودارها استفاده نکنید زیرا این کارها مربوط به فصل چهارم است .
 252. 256. 5-1- بحث وتفسیر نتایج سعی کنید کمتر از اعداد وارقام استفاده کنید . مطالب خودرا به صورت نظام مند ومتناسب با ساختار ذهنی مخاطبان رایه کنید وسعی کنید بهتر نتایج وقدرت تفسیر خودرا به نمایش بگذارید .
 253. 257. 5-1- بحث وتفسیر نتایج قبلاً اشاره شد که عدم تأیید فرضیه نیز به اندازه تأیید فرضیه معتبر وسودمند است در فصل پنجم می توانید با ذکر دلایل علمی در کنار تفاسیر شخصی در مورد علت تأیید یا عدم تأیید فرضیه ها ( یا نتایج بدست آمده برای سؤالها ) بحث کنید .
 254. 258. 5-1- بحث وتفسیر نتایج در این فصل از خودتان بپرسید،نتایجی که در فصل چهارم گزارش کردم چه معنایی دارند؟علت وجود یا عدم علت وجود روابط یا تفاوتهای بدست آمده چیست؟دانشجویی که هم از نظر تئوری ( نظریه ها و مفهوم ) و هم از نظر روش شناسی تحقیقی قوی باشد،مطمئنا فصل پنجم را کامل می نویسد .
 255. 259. 5-1- بحث وتفسیر نتایج بهتر است بعد از ذکر بحث و تفسیر، به 5-2- نتیجه گیری کلی در حد یک پاراگراف به منظور جمع بندی بپردازید . این قسمت می تواند نتیجه گیری نهایی شما باشد .
 256. 260. 5-3- پیشنهادات حال که اشراف کامل به نتایج پیدا کردید ونتایج حاصل را به بحث گذاشتید می توانید پیشنهادات را مطرح کنید . 5-3-1- پیشنهادات کاربردی 5-3-2- پیشنهادات تحقیقی
 257. 261. 5-3- پیشنهادات 5-3-1- پیشنهادات کاربردی منظور از پیشنهادات کاربردی، راهکارهایی است که محقق ارایه می دهد تا مورد اجرا واستفاده متخصصان،افراد، مؤسسات، سازمان ها، ادارات ودیگر مراکز اجرایی وشخصی قرار گیرد واجرای آنها تأثیر مثبتی برجامعه یا افراد خاصی دارد .
 258. 262. 5-3- پیشنهادات 5-3-1- پیشنهادات کاربردی هرگز در این قسمت کلی گویی نکنید وسعی کنیدزحمات خودرا به ثمر بنشانید ! نیازی به اغراق و بلند پروازی نیست . کسی انتظار ندارد که پژوهش شما همه مشکلات مرتبط را برطرف کند .
 259. 263. 5-3- پیشنهادات 5-3-1- پیشنهادات تحقیقی منظور از پیشنهادات تحقیقی، راهکارهای وایده هایی که به منظور پیشبرد پژوهش یا اجرای تحقیقات جدید ودیگر تلاشهای علمی توسط محقق ارایه می گردد . این پیشنهادات می تواندافق تازه ای فرا روی محققان جدید بگشاید .
 260. 264. 5-3- پیشنهادات 5-3-1- پیشنهادات تحقیقی اگر احساس کنید در زمینه ابزار تحقیقتان و نحوه گرد آوری اطلاعات وموارد مشابه نکات مهم وحساس وجود دارد در انتهای پیشنهادات به آنها بپردازید .
 261. 265. 5-4- محدودیت ها ومشکلات تحقیق در این قسمت نیز نیازی به اغراق نیست . با واقع بینی محدودیتها ومشکلاتی که در حین اجرای پژوهش داشتید را بنویسید . مطمئنا توضیحات شما کمک بزرگی به محققان بعدی خواهد کرد . معمولا مشخص ترین محدودیت اغلب تحقیقات این است قابلیت تعمیم آن به جوامع دیگر کم است .
 262. 266. منابع ابتدا منابع فارسی را به ترتیب حروف الفبا ( براساس نام خانوادگی مؤلف کتاب یا مقاله ) به روش زیر بنویسید : - نیازی نیست اول سطر هر منبع شماره بگزارید،از خط تیره استفاده کنید . برای کتابهای ترجمه شده به زبان فارسی بدین طریق عمل کنید :
 263. 267. منابع ـ نام خانوادگی مؤلف اصلی، نام . سال نشر ( داخل پرانتز به هجری شمسی ). عنوان کتاب،مترجم،شهر یا محل انتشارات کتاب، ناشر . می توانید سال نشر کتاب را به تاریخ میلادی در انتها و داخل پرانتز بیاورید .
 264. 268. منابع مثال : ـ واینر، ب . (1369). اصول آماری در طرح آزمایشها، ترجمه زهره سرمد ومهتاش اسفند یاری . تهران . انتشارات جهاد دانشگاهی .( سال نشر به زبان اصلی 1971). - بویلاکوآ،ل . داتیلیو،ف .(1384) تکالیف خانواده درمانی، ترجمه مصطفی تبریزی،حمید نجات و مژده کاردانی . تهران . نشر فراروان .( سال نشر به زبان اصلی 2001).
 265. 269. منابع برای کتابها تألیف شده توسط محققان ومؤلفان ایرانی به زبان فارسی به روش زیر عمل می کنید . ـ نام خانوادگی مؤلف، نام . ( سال نشر ). عنوان کتاب، جلد . شماره چاپ، محل نشر، ناشر .
 266. 270. منابع مثال : ـ گروسی فروشی، میرتقی . (1380). رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت . چاپ اول، تبریز، نشرجامعه پژوه ودانیال . - قربانی،نیما .(1384). سبکها و مهارتهای ارتباطی . چاپ اول،تهران،نشر تبلور .
 267. 271. منابع برای مقالاتی که از مجلات استفاده شده در در فهرست منابع بدین طریق می نویسید . ـ نام خانوادگی نویسنده مقاله، نام .( سال نشر ). عنوان مقاله، عنوان مجله، شماره، دوره، صفحه اگربه جای فردیا افراد،مقاله ای را از سازمان، انجمن یا مؤسسه ای تهیه کرده اید که در نشریه ای به چاپ نرسیده آن مقاله را به روش زیر آدرسی می دهید .
 268. 272. منابع مثال : ـ مؤسسه آموزشی پژوهشی پویان بهزیست .(1385). گزارش طرح تحقیقاتی آسیب شناسی و پیشگیری از اعتیاد . دامغان،چاپ نشده .
 269. 273. منابع مقالاتی که از روزنامه می گیرید علاوه برذکر سال داخل پرانتز روز وماه روزنامه را نیز ذکر می کنید . مثال : ـ کریمی، حمزه . (1381 ، 17 آذر ). مهارتهای ارتباطی . روزنامه ایران، سال سیزدهم، شماره 2525 ، صفحه 10.
 270. 274. منابع مثال زیر مربوط به نحوه منبع نویسی یک پایان نامه است : ـ رحیم زاده مقدم، مریم . (1385). تأثیر نارضایتی جنسی برازدواج مجدد مردان در شهر نیشابور . پایان نامه تحصیلی کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی . نیشابور . دانشگاه پیام نور .
 271. 275. منابع بعد از ذکر منابع فارسی نوبت به منابع انگلیسی یا لاتین می باشد . اگر برای پایان نامه خود مقاله ای به زبان انگلیسی از اینترنت پیدا کردید واز آن در پایان نامه استفاده کردید مشخصات آن مقاله را نیز باید در قسمت منابع انگلیسی بیاورید
 272. 276. منابع اگر همین مقاله را قبلاً کسی دیگری ترجمه وچاپ کرده باشد طبق روال مقالات یا متون ترجمه ای عمل می کنید . مثالهایی زیر ترتیب موارد را برای نوشتن منبع نشان می دهد . ترتیب ارایه منابع انگلیسی نیز به ترتیب حروف الفبای انگلیسی براساس نام خانوادگی دارنده منبع وبدون ذکر شماره است .
 273. 277. REFERENCE -Myers,D.G.diener.(1995).Who is happy?.Jourand of psychological Science: 6,10-19. - Pervin,Land.(1999). Theoryand research.hand book of persandlity. New york: Guilford pess
 274. 278. منابع بهتر است عنوان کتابها یا مقاله ها را در فهرست منابع مشخص کنید برای این کار می توان عنوان مقاله ها وکتب به صورت پررنگ وایتالیک ( کج ) تایپ شود . برای مقالاتی که از اینترنت جستجو می کنید لازم است آدرس سایت یا وبلاک مورد استفاده را بعد از نوشتن مشخصات ذکر شده برای مقالات درانتها بنویسید .
 275. 279. آدرس اینترنتی مطمئناً محققان زیادی هستند که بعد ازمطالعه پژوهش علاقه مند خواهند شد اطلاعات بیشتری در مورد بررسی شما بدست بیاورند ویا از شما مشاوره بگیرند، بدین منظور بعد ازفهرست ( انگلیسی ) آدرس ایمیل ( E-Mail ) خود یا وبلاگ و وب سایت را برای برقراری ارتباط ارایه کنید .
 276. 280. چکیده انگل

×