การใช้ภาษาไทยในการเขียนงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ รักษ์มณี ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อควรคำนึงในการใช้ภาษาไทยในการเขียนงานวิจัย <ul><li>เขียนประโยคให้กระชับ สั้น กะทัดรัด </li></ul><ul><li>ประโยคสื่อความห...
ข้อควรคำนึงในการใช้ภาษาไทยในการเขียนงานวิจัย ( ต่อ ) <ul><li>ลดการซ้ำซ้อน </li></ul><ul><li>คำซ้ำๆ </li></ul><ul><li>ควา...
ข้อควรคำนึงในการใช้ภาษาไทยในการเขียนงานวิจัย ( ต่อ ) <ul><li>รู้จักใช้ถ้อยคำเชื่อมโยงเนื้อหาให้ต่อเนื่องกัน ไม่ขาดเป็นท่อ...
การใช้ภาษาไทยในการเขียนส่วนต่างๆ ของงานวิจัย
การเขียนบทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา <ul><li>ในส่วนนี้จะ มุ่งแสดงพื้นฐานความเป็นมาของงานวิจัย โดยแสดงให้เห็นว่าเรื่องที่ทำวิจัย...
จัดลำดับเนื้อความให้เหมาะสม <ul><li>ลำดับเนื้อความภายในย่อหน้า </li></ul><ul><li>ลำดับเนื้อความแต่ละย่อหน้า </li></ul><ul>...
วิธีจัดลำดับเนื้อความ <ul><li>ลำดับตามความสำคัญ </li></ul><ul><li>ลำดับตามเหตุการณ์หรือเวลา </li></ul><ul><li>ลำดับตามขั้น...
ความเป็นมาของปัญหา <ul><li>ปัญหาคืออะไร </li></ul><ul><li>ปัญหานั้นสะสมสืบเนื่องมานานเพียงใด อย่างไร </li></ul><ul><li>มูล...
ความสำคัญของปัญหา <ul><li>ปัญหานั้นส่งผลกระทบต่อใคร อย่างไร รุนแรงเพียงใด </li></ul><ul><li>หากไม่รีบแก้ไขอาจจะเกิดผลอย่าง...
การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย <ul><li>ใช้คำระบุเจตนาให้ชัดเจน : ขึ้นต้นด้วย “เพื่อ” ในวัตถุประสงค์ทุกข้อ หรือใช้ความน...
การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย ( ต่อ ) <ul><li>วัตถุประสงค์จะต้องครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา </li></ul><ul><li>จำนวนข้อของวั...
การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ <ul><li>ระบุถึงความคาดหวังที่จะได้รับเมื่อการวิจัยเสร็จสิ้น </li></ul><ul><li>ความคาดหวั...
การระบุขอบเขตของการวิจัย <ul><li>เขียนให้เห็นชัดเจนว่าการวิจัยครั้งนี้กำหนดพื้นที่ในการศึกษา ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง หรือ...
การเขียนข้อตกลงเบื้องต้น <ul><li>เขียนขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าการทำการศึกษาวิจัยนี้จำกัดอยู่บนเงื่อนไขใดเท่านั้น </li></ul...
การเขียนนิยามศัพท์ <ul><li>เลือก คำที่สำคัญ ในการวิจัยมาเขียนนิยามศัพท์ให้ชัดเจน </li></ul><ul><li>คำสำคัญเหล่านั้นเป็นคำท...
การเรียบเรียงเนื้อหาในการตรวจเอกสาร <ul><li>จัดหมวดหมู่ของแนวคิด - ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นหมวดๆ เพื่อให้เห็นแนวทา...
การเรียบเรียงเนื้อหาในการตรวจเอกสาร ( ต่อ ) <ul><li>ถ้ามีผู้ให้ความเห็นในเรื่องเดียวกันเหมือนกันแล้วนำมาอ้างอิง ไม่จำเป็น...
การเขียนอัญพจน์ <ul><li>มีอัญพจน์แบบไม่เกิน 3 บรรทัด และแบบเกิน 3 บรรทัด </li></ul><ul><li>แบบไม่เกิน 3 บรรทัด คัดล...
การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย ระบุให้ชัดเจนถึงกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ วิธีการวิเคราะ...
การเขียนผลการวิจัยและข้อวิจารณ์ <ul><li>ผลการวิจัย ให้ระบุว่าเมื่อศึกษาแล้วผลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลและทดสอบสมมุติฐานเป็น...
การเขียนบทสรุป ให้ระบุวัตถุประสงค์การวิจัย ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง วิธีการศึกษาค้นคว้า และผลสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูล รวม...
การเขียนบทคัดย่อ <ul><li>ให้ระบุข้อมูลตามแบบ ได้แก่ ชื่อผู้วิจัย หัวข้อวิจัย ประธานกรรมการที่ปรึกษา จำนวนหน้าของรายงานการว...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thai(ตัวอย่าง)

7,400 views

Published on

Published in: Sports, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,400
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thai(ตัวอย่าง)

 1. 1. การใช้ภาษาไทยในการเขียนงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ รักษ์มณี ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. 2. ข้อควรคำนึงในการใช้ภาษาไทยในการเขียนงานวิจัย <ul><li>เขียนประโยคให้กระชับ สั้น กะทัดรัด </li></ul><ul><li>ประโยคสื่อความหมายตรงประเด็น และชัดเจน </li></ul><ul><li>เนื้อความสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการสื่อ </li></ul><ul><li>วางตำแหน่งประธาน กริยา กรรม และส่วนขยายถูกต้อง เหมาะสม </li></ul>
 3. 3. ข้อควรคำนึงในการใช้ภาษาไทยในการเขียนงานวิจัย ( ต่อ ) <ul><li>ลดการซ้ำซ้อน </li></ul><ul><li>คำซ้ำๆ </li></ul><ul><li>ความซ้ำเดิม วกวน </li></ul><ul><li>มีการอ้างอิงประกอบให้เห็นจริง </li></ul>
 4. 4. ข้อควรคำนึงในการใช้ภาษาไทยในการเขียนงานวิจัย ( ต่อ ) <ul><li>รู้จักใช้ถ้อยคำเชื่อมโยงเนื้อหาให้ต่อเนื่องกัน ไม่ขาดเป็นท่อนๆ เหมือนตัดแปะ </li></ul><ul><li>หลีกเลี่ยงการใช้คำหรือวลีฟุ่มเฟือย </li></ul><ul><li>ในแต่ละย่อหน้ามีประโยคใจความสำคัญ (Main Clause) ให้ชัดเจน นำเสนอความคิดเดียว และเนื้อความในแต่ละย่อหน้าต้องเป็นเอกภาพ </li></ul>
 5. 5. การใช้ภาษาไทยในการเขียนส่วนต่างๆ ของงานวิจัย
 6. 6. การเขียนบทนำ
 7. 7. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา <ul><li>ในส่วนนี้จะ มุ่งแสดงพื้นฐานความเป็นมาของงานวิจัย โดยแสดงให้เห็นว่าเรื่องที่ทำวิจัยนี้เดิมมีความเป็นมาอย่างไร น่าสนใจ หรือเป็นปัญหาที่ต้องการจะแก้ไข จากนั้น นำเสนอให้เห็นว่าปัญหานั้นสำคัญอย่างไร มีความจำเป็นที่จะต้องหาทางแก้ไข เร่งด่วนหรือไม่ อย่างไร แล้ว แสดงความคาดหวังว่างานวิจัยนี้จะช่วยหาทางออกในการแก้ปัญหานั้นได้ </li></ul>
 8. 8. จัดลำดับเนื้อความให้เหมาะสม <ul><li>ลำดับเนื้อความภายในย่อหน้า </li></ul><ul><li>ลำดับเนื้อความแต่ละย่อหน้า </li></ul><ul><li>ลำดับหัวข้อเรื่อง </li></ul>
 9. 9. วิธีจัดลำดับเนื้อความ <ul><li>ลำดับตามความสำคัญ </li></ul><ul><li>ลำดับตามเหตุการณ์หรือเวลา </li></ul><ul><li>ลำดับตามขั้นตอน </li></ul><ul><li>ลำดับตามทิศทาง หรือสถานที่ </li></ul><ul><li>ลำดับตามความสัมพันธ์ </li></ul>
 10. 10. ความเป็นมาของปัญหา <ul><li>ปัญหาคืออะไร </li></ul><ul><li>ปัญหานั้นสะสมสืบเนื่องมานานเพียงใด อย่างไร </li></ul><ul><li>มูลเหตุของปัญหาคืออะไร </li></ul><ul><li>เคยได้รับการแก้ไขหรือไม่อย่างไร </li></ul><ul><li>ผลการแก้ไขล้มเหลวอย่างไร </li></ul>
 11. 11. ความสำคัญของปัญหา <ul><li>ปัญหานั้นส่งผลกระทบต่อใคร อย่างไร รุนแรงเพียงใด </li></ul><ul><li>หากไม่รีบแก้ไขอาจจะเกิดผลอย่างไร </li></ul><ul><li>การค้นหาสาเหตุหรือแนวทางแก้ไขจำเป็นอย่างไรที่จะต้องใช้งานวิจัย(นี้) </li></ul>
 12. 12. การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย <ul><li>ใช้คำระบุเจตนาให้ชัดเจน : ขึ้นต้นด้วย “เพื่อ” ในวัตถุประสงค์ทุกข้อ หรือใช้ความนำว่า “งานวิจัยนี้มีวัตถุระสงค์เพื่อ” แล้วต่อด้วยตัววัตถุประสงค์ในแต่ละข้อโดยขึ้นต้นด้วยคำกริยาที่ระบุกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ต้องการศึกษา </li></ul><ul><li>หากมีวัตถุประสงค์หลายประการควรแยกเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน ข้อละ 1 ประการสำคัญ </li></ul>
 13. 13. การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย ( ต่อ ) <ul><li>วัตถุประสงค์จะต้องครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา </li></ul><ul><li>จำนวนข้อของวัตถุประสงค์จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่ที่เจตนาที่จะศึกษา การวิจัยบางเรื่องอาจมีวัตถุประสงค์เพียงข้อเดียว บางเรื่องอาจมีหลายข้อ </li></ul>
 14. 14. การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ <ul><li>ระบุถึงความคาดหวังที่จะได้รับเมื่อการวิจัยเสร็จสิ้น </li></ul><ul><li>ความคาดหวังที่ตั้งไว้นั้นควรเขียนล้อกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าตั้งวัตถุประสงค์ไว้อย่างไรก็จะได้ผลตอบสนองตามนั้น </li></ul><ul><li>อาจขึ้นต้นข้อความที่คาดหวังด้วยคำ “ได้รับ” หรือแสดงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้วิจัยคาดหวัง </li></ul><ul><li>ทั้งนี้จะต้องไม่ขึ้นด้วยคำว่า “เพื่อ” </li></ul>
 15. 15. การระบุขอบเขตของการวิจัย <ul><li>เขียนให้เห็นชัดเจนว่าการวิจัยครั้งนี้กำหนดพื้นที่ในการศึกษา ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง หรือวิธีการศึกษาอย่างไร </li></ul>
 16. 16. การเขียนข้อตกลงเบื้องต้น <ul><li>เขียนขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าการทำการศึกษาวิจัยนี้จำกัดอยู่บนเงื่อนไขใดเท่านั้น </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li>การวิจัยทางศึกษาศาสตร์ทดลองสอนนักเรียน เมื่อกำหนดขอบเขตว่าจะทดลองสอบเรื่องใด กับใคร ที่ไหน อย่างไรแล้ว ก็อาจมีข้อตกลงว่า “เครื่องมือที่สร้างโดยผ่านกระบวนการตามทฤษฎีใดๆ นั้น เป็นเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน” หรือกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นว่า “จะไม่ศึกษาไปถึงตัวแปรแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ฯลฯ” </li></ul>
 17. 17. การเขียนนิยามศัพท์ <ul><li>เลือก คำที่สำคัญ ในการวิจัยมาเขียนนิยามศัพท์ให้ชัดเจน </li></ul><ul><li>คำสำคัญเหล่านั้นเป็นคำที่ผู้วิจัย กำหนดขึ้นใช้โดยเฉพาะในงานวิจัย ไม่ใช่คำที่ใช้ในความหมายทั่วไป </li></ul><ul><li>การเขียนนิยามศัพท์เป็นการ อธิบายความหมาย เพื่อให้ผู้อ่านงานวิจัยเข้าใจตรงกัน ไม่ใช่การบอกองค์ประกอบ ของสิ่งนั้น แต่หากจำเป็นต้องบอกองค์ประกอบก็จะต้องให้ความหมายก่อน </li></ul><ul><li>เขียนนิยามศัพท์ด้วยภาษาที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย และต้องไม่นิยามศัพท์ด้วยการทับศัพท์ที่กำลังนิยามเพราะไม่ทำให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด </li></ul>
 18. 18. การเรียบเรียงเนื้อหาในการตรวจเอกสาร <ul><li>จัดหมวดหมู่ของแนวคิด - ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นหมวดๆ เพื่อให้เห็นแนวทางในการ review literature อย่างชัดเจน </li></ul><ul><li>จัดลำดับ ของหมวดหมู่ให้เหมาะสม </li></ul><ul><li>เขียนเรียบเรียงความรู้ด้วยภาษาวิชาการ ให้เป็นความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน </li></ul>
 19. 19. การเรียบเรียงเนื้อหาในการตรวจเอกสาร ( ต่อ ) <ul><li>ถ้ามีผู้ให้ความเห็นในเรื่องเดียวกันเหมือนกันแล้วนำมาอ้างอิง ไม่จำเป็นต้องอ้างทีละคน อาจอ้างพร้อมกันครั้งเดียวได้เลย แต่ถ้าแนวคิดต่างกันจึงค่อยแยกกันอ้างคนละครั้ง </li></ul><ul><li>เขียนเชื่อมโยงเนื้อความให้ต่อเนื่องกัน อย่าให้รู้สึกว่าเป็นชิ้นๆ แบบตัดแปะ </li></ul>
 20. 20. การเขียนอัญพจน์ <ul><li>มีอัญพจน์แบบไม่เกิน 3 บรรทัด และแบบเกิน 3 บรรทัด </li></ul><ul><li>แบบไม่เกิน 3 บรรทัด คัดลอกมาโดยใส่เครื่องหมายอัญประกาศ เขียนต่อกับข้อความเดิมได้เลย </li></ul><ul><li>แบบเกิน 3 บรรทัด ให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ และบรรทัดต่อไปให้ตรงแนวเดียวกันกับย่อหน้า </li></ul>
 21. 21. การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย ระบุให้ชัดเจนถึงกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ วิธีการวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล
 22. 22. การเขียนผลการวิจัยและข้อวิจารณ์ <ul><li>ผลการวิจัย ให้ระบุว่าเมื่อศึกษาแล้วผลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลและทดสอบสมมุติฐานเป็นอย่างไร </li></ul><ul><li>ข้อวิจารณ์ ให้วิจารณ์ผลการวิจัยว่าในการทำวิจัยนี้มีจุดเด่น จุดด้อยอย่างไร มีข้อคิดเห็นหรือข้อสังเกตอื่นๆ อันนอกเหนือจากที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้หรือไม่ อย่างไร </li></ul>
 23. 23. การเขียนบทสรุป ให้ระบุวัตถุประสงค์การวิจัย ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง วิธีการศึกษาค้นคว้า และผลสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ
 24. 24. การเขียนบทคัดย่อ <ul><li>ให้ระบุข้อมูลตามแบบ ได้แก่ ชื่อผู้วิจัย หัวข้อวิจัย ประธานกรรมการที่ปรึกษา จำนวนหน้าของรายงานการวิจัย </li></ul><ul><li>ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย กลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>ระบุผลการวิจัย </li></ul><ul><li>ระบุข้อเสนอแนะ </li></ul><ul><li>การเขียนบทคัดย่อให้เขียนสรุปให้จบในหน้าเดียว </li></ul>

×