20080213 FøLstad Software2008 Presentasjon Til Web

1,160 views

Published on

"Hvordan involkvere brukerne dine i utviklingen av rike Internett-anvendelser?" Foredrag på Dataforeningens Software 2008

 • Be the first to comment

20080213 FøLstad Software2008 Presentasjon Til Web

 1. 1. Hvordan involvere brukerne dine i utviklingen av rike Internett-anvendelser? Asbjørn Følstad SINTEF IKT Software 2008 13. februar
 2. 2. Innhold <ul><li>Tjenester – noen eksempler </li></ul><ul><li>Hvordan bli en vinner? </li></ul><ul><li>Tre problemer – og viktige læringspunkter </li></ul><ul><ul><li>Hvem er brukerne? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva ønsker de? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvordan få tilbakemelding på løsninger? </li></ul></ul><ul><li>RECORD Living Lab: En mulig løsning på udekte behov </li></ul>
 3. 3. Eksempler på rike Internett-anvendelser
 4. 4. Skammekrok eller premie? vs.
 5. 5. Hvordan unngå skammekroken? <ul><li>Er det i det hele tatt mulig å </li></ul><ul><li>planlegge seg ut av skammekroken? </li></ul><ul><li>Watts (2007): Is Justin Timberlake the Product of Cumulative Advantage? </li></ul><ul><li>I et marked med synlige popularitetsindikatorer </li></ul><ul><ul><li>Popularitet uforutsigbart </li></ul></ul><ul><ul><li>forholdsvis større forskjeller </li></ul></ul><ul><ul><li>redusert betydning av fordomsfri subjektivt opplevd ”kvalitet” </li></ul></ul><ul><li>De gode sjelden svært upopulære </li></ul><ul><li>De dårlige sjelden svært populære </li></ul><ul><li>” any other result was possible” </li></ul>Watts (2007): http://www.nytimes.com/2007/04/15/magazine/15wwlnidealab.t.html?_r=1&oref=slogin [# nedlast] [# nedlast] [# nedlast] [laste ned] [laste ned] [laste ned] [laste ned] 1 2 … 8
 6. 6. Hvordan unngå skammekroken? <ul><li>Sjansen for premie øker hvis du gir brukerne … </li></ul><ul><ul><li>noe de vil ha </li></ul></ul><ul><ul><li>og klarer å ta i bruk </li></ul></ul><ul><li>ISO13047: Da er det lurt å involvere brukerne i utviklingsprosessen </li></ul><ul><li>Men: Involvering av brukerne av rike internettanvendelser er vanskelig! </li></ul><ul><li>Tre problemer: </li></ul><ul><ul><li>Hvem er brukerne? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva ønsker de seg? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvordan få tilbakemelding fra dem? </li></ul></ul>
 7. 7. Problem 1: Hvem er brukerne? <ul><li>2/3 av norske husholdninger med bredbåndstilknytning (SSB, 2. kvartal 2007) </li></ul><ul><li>> 1 mill. nordmenn medlemmer av nettsamfunn (RECORD, mars -07) </li></ul><ul><li>50% av europeiske internettbrukere besøkte nettsamfunn i august 2007 (ComeScore, Sept. -07) </li></ul><ul><li>Men: dine brukere ≠ alle </li></ul><ul><li>90-9-1? </li></ul><ul><li>Rask endring </li></ul>
 8. 8. Problem 1: Hvem er brukerne? 90-9-1?
 9. 9. Problem 1: Hvem er brukerne? 90-9-1 – film/video <ul><li>Survey 3000 personer (RECORD, august 2007): </li></ul><ul><li>” Hvor ofte laster du opp filmer/videoer du har laget selv på </li></ul><ul><li>internettsider slik at andre kan se på det?” ( månedlig eller mer) </li></ul>
 10. 10. Dersom video-nettstedet ditt henvender seg til ”folk flest” kan du regne med at de aller færreste besøkende kan tenke seg å legge ut video. De fleste er der for å kikke på hva andre har lagt ut. Høy turnover på videoene krever stor trafikk – eller en særskilt type brukere.
 11. 11. Problem 1: Hvem er brukerne? 90-9-1 – lyd/musikk <ul><li>Survey 3000 personer, (RECORD, august 2007): </li></ul><ul><li>” Hvor ofte laster du opp filmer/videoer du har laget selv på </li></ul><ul><li>internettsider slik at andre kan se på det?” ( månedlig eller mer) </li></ul>
 12. 12. Dersom et nettsted der brukere kan legge ut musikk skal lykkes må det enten være rettet mot en spesialisert brukergruppe eller ha stor trafikk. Eller kanskje helst begge deler 
 13. 13. Problem 1: Hvem er brukerne? 90-9-1 - bilder <ul><li>Survey 3000 personer, (RECORD, august 2007): </li></ul><ul><li>” Hvor ofte legger du ut bilder på internett?” ( månedlig eller mer) </li></ul>
 14. 14. Problem 1: Hvem er brukerne? 90-9-1 – innlegg <ul><li>Survey 3000 personer, (RECORD, august 2007): </li></ul><ul><li>” Hvor ofte skriver du innlegg til nyhetsgrupper, internett fora, blogger eller lignende?” ( månedlig eller mer) </li></ul>
 15. 15. RECORD surveydeltagere anno august 2007 syntes å ha en atferd knyttet til tekst og bilder som er nærmere 60:30:10 enn 90:9:1 Denne viljen til innholdsdeling har antagelig sammenheng med fremveksten av nettsamfunn.
 16. 16. Problem 1: Hvem er brukerne? Rask endring april 2007 2007: 30% nettsamfunnbrukere 2010: 50% nettsamfunnbrukere august 2007 ! Mars 2007: 30% nettsamfunnbrukere August 2007: 70% nettsamfunnbrukere
 17. 17. Viktig: Hvem er brukerne? <ul><li>A: 90-9-1? </li></ul><ul><ul><li>Tjenesten bør utnytte at folk har ulike bruksmåter </li></ul></ul><ul><ul><li>Tjenesten må gi verdi for den enkelte – uansett bruksmåte </li></ul></ul><ul><li>B: Rask endring </li></ul><ul><ul><li>Nødvendig å følge med trender </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikke lag tjenester for brukerne i går </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Noe som fort kan skje dersom du kopierer eksisterende suksesser </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ikke lag tjenester for brukere som ikke finnes enda </li></ul></ul>Behov: Tilgang til opp- datert kunnskap om brukere og bruksmåter
 18. 18. Problem 2: Hva ønsker brukerne seg? <ul><li>Sosialpsykologisk kunnskap: </li></ul><ul><li>En viss sammenheng mellom hva vi sier og hva vi gjør </li></ul><ul><li>Holland (2002) </li></ul><ul><ul><li>Sterke holdninger –sammenheng med senere atferd </li></ul></ul><ul><ul><li>Svake holdninger – lite sammenheng med senere atferd </li></ul></ul><ul><li>Kan vi stole på hva brukerne sier? </li></ul><ul><li>Vet brukerne hva de vil ha? </li></ul>Holland (2002): http://uit.no/getfile.php?PageId=1935&FileId=323
 19. 19. Problem 2: Hva ønsker brukerne seg? Hvordan stole på det brukerne sier? <ul><li>Acquisti (2006): Studie av holdning til ”privacy” og atferd på Facebook </li></ul><ul><ul><li>Surveydata tilknyttet ”privacy” </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyser av innhold på Facebook-profiler </li></ul></ul><ul><li>” Privacy”-holdning kun svakt knyttet til deltagelse i Facebook </li></ul><ul><li>Individer opptatt av ”privacy” legger ut mye sensitiv informasjon om seg selv på Facebook </li></ul><ul><li>Dels knyttet til avvik mellom holdning og atferd? </li></ul><ul><li>Dels knyttet til manglende forståelse av teknologi? </li></ul>Acquisti (2006): http://www.heinz.cmu.edu/~acquisti/papers/acquisti-gross-facebook-privacy-PET-final.pdf
 20. 20. Problem 2: Hva ønsker brukerne seg? Vet brukerne hva brukerne vil ha? <ul><li>NRK Beta med strålende initiativ: </li></ul><ul><li>Invitere brukerne til å komme med </li></ul><ul><li>ønsker for NRK nyheter på nett </li></ul><ul><li>God respons </li></ul><ul><li>Mange gode innspill </li></ul><ul><li>Kanskje ikke typiske brukere? </li></ul><ul><li>Presenterer ikke nødvendigvis fasiten for alle forhold? </li></ul>
 21. 21. Viktig: Hva ønsker brukerne seg? <ul><li>Hvordan stole på det brukerne sier? </li></ul><ul><ul><li>Sørg for at brukerne har et aktivt forhold til det du spør dem om </li></ul></ul><ul><ul><li>Holdninger bør uttrykke reelt engasjement </li></ul></ul><ul><li>Men: Å spørre brukerne hva de ønsker seg er risikosport </li></ul><ul><ul><li>Sørg for å gjøre forespørslene dine konkrete og forståelige </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjerne gjennom visualiseringer og alternativer </li></ul></ul><ul><li>Om du kan: Presenter mange forslag på et tidlig idéstadium, i stedet for åpne spørsmål </li></ul>Behov: Måte å sikre at brukerne forstår og er engasjerte
 22. 22. Problem 3: Hvordan få tilbakemelding fra brukere? <ul><li>Prototyper </li></ul><ul><li>– med rette mye brukt i </li></ul><ul><li>forbindelse med tilbakemelding fra </li></ul><ul><li>brukere </li></ul><ul><ul><li>Hvordan sikre tilstrekkelig nyansert tilbakemelding? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvordan gjøre tilbakemeldingsprosessen kreativ? </li></ul></ul>
 23. 23. Problem 3: Hvordan få tilbakemelding fra brukerne? Hvordan sikre tilstrekkelig nyansert tilbakemelding? <ul><li>Tohidi (2006): Effekten av å brukerteste </li></ul><ul><li>flere funksjonelt like løsninger </li></ul><ul><li>Korresponderer bedre med måten designere arbeider på </li></ul><ul><li>Mindre inflasjon i positive vurderinger </li></ul><ul><li>Flere kritisk innspill der det er nødvendig </li></ul>VS. Tohidi (2006):http://www.billbuxton.com/rightDesign.pdf
 24. 24. Problem 3: Hvordan få tilbakemelding fra brukerne? Hvordan gjøre tilbakemeldingsprosessen kreativ? <ul><li>RECORD (pågående arbeid): 25% av </li></ul><ul><li>tilbakemeldingene i evaluering av NRKs </li></ul><ul><li>Urørt resultat av gruppeprosess </li></ul><ul><li>Tilbakemeldinger i to trinn </li></ul><ul><ul><li>Individuell – skriftlig </li></ul></ul><ul><ul><li>Gruppediskusjon - muntlig </li></ul></ul><ul><li>Gruppediskusjonen </li></ul><ul><ul><li>” Fjernet” mindre viktige tilbakemeldinger </li></ul></ul><ul><ul><li>” La til” nye tilbakemeldinger </li></ul></ul>
 25. 25. Viktig: Hvordan få tilbakemelding fra brukerne? <ul><li>Hvordan sikre tilstrekkelig nyansert tilbakemelding? </li></ul><ul><ul><li>Presenter konkrete løsningsforslag </li></ul></ul><ul><ul><li>Presenter flere konkurrerende løsningene </li></ul></ul><ul><ul><li>Vær sikker på at den som gir tilbakemelding forstår hva løsningen vil innebære for seg </li></ul></ul><ul><li>Hvordan gjøre tilbakemeldingsprosessen kreativ? </li></ul><ul><ul><li>Individuelle tilbakemeldinger med verdi </li></ul></ul><ul><ul><li>Men tilbakemelding i form av dialog kan øke kreativiteten </li></ul></ul>Behov: Effektiv presentasjon av løsningsforslag og mulighet for dialog
 26. 26. Kunnskap presentert - behov identifisert <ul><li>Kunnskap for deg som skal involvere brukere i utvikling av rike internettløsninger er presentert </li></ul><ul><li>Viktige behov er identifisert </li></ul><ul><ul><li>Tilgang til oppdatert kunnskap om brukere og bruksmåter </li></ul></ul><ul><ul><li>Sikre at brukerne forstår og er engasjerte når du spør hva de ønsker seg </li></ul></ul><ul><ul><li>Effektiv presentasjon av løsningsforslag og mulighet for dialog – ved tilbakemeldinger på løsningsforslag </li></ul></ul>
 27. 27. Løsninger på behovene? VS.
 28. 28. RECORD prosjektet <ul><li>2007-2010 </li></ul><ul><li>Støttet av Norges forskningsråd </li></ul><ul><li>Mål: </li></ul><ul><li>” Gjøre norske teknologi- og </li></ul><ul><li>tjeneseleverandører bedre i stand til å </li></ul><ul><li>utvikle nye produkter og tjenester for </li></ul><ul><li>sosiale nettverk, der brukerne deler og </li></ul><ul><li>anvender AV-innhold” </li></ul>
 29. 29. Forskningsområder Living lab Bruksmønstre Brukeratferd og opptak av tjenester - Brukerprofiler – Brukerbehov og -krav – Nettsamfunn suksessfaktorer Design Navigasjon i store mengder AV-innhold – Navimation – Design av nettsamfunn Evaluation Evalueringsmetoder for nettsamfunnstjenester – Involvere brukere i analyseprosessen
 30. 30. Living Lab - panel <ul><li>3-4000 deltagere </li></ul><ul><li>Norske internettbrukere alderen 15-40 </li></ul><ul><li>Langtidsundersøkelse </li></ul><ul><ul><li>Fokus på nettsamfunns- og mediebruk </li></ul></ul><ul><ul><li>3 målinger over tre år </li></ul></ul><ul><ul><li>Samme deltagere i alle målinger </li></ul></ul><ul><li>Første måling i tidlig 2008 </li></ul><ul><li>Tilsvarende tidligere målinger, se Heim & Brandtzæg, (2007) </li></ul>Heim. J.,& Brandtzæg, P.B (2007) http://www.ist-citizenmedia.org:8080/download/attachments/270/D1.1.1_PatternsOfMediaUseAmongCitizensInEurope_V1.0.pdf Dekker behov 1
 31. 31. Living Lab – online omgivelse <ul><li>Online omgivelse </li></ul><ul><ul><li>“ DesignersTube” </li></ul></ul><ul><ul><li>Designer-bruker dialog </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruker-bruker dialog </li></ul></ul><ul><li>Deltagere rekruttert fra panelet </li></ul><ul><ul><li>Kunnskap om den enkelte deltager </li></ul></ul><ul><ul><li>Engasjement sikrere </li></ul></ul><ul><li>Presentasjon av løsninger på alle stadier </li></ul><ul><li>… men fortrinnsvis tidlig konsept eller enkel prototype </li></ul><ul><li>Tidlig versjon tilpasses og prøves ut første halvdel av 2008 </li></ul>Dekker behov 2 og 3
 32. 32. Oppsummering <ul><li>Involvering av brukerne ved utvikling av rike internettløsninger vanskelig </li></ul><ul><ul><li>Hvem er brukerne? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva ønsker de? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvordan få tilbakemelding? </li></ul></ul><ul><li>Viktig å huske </li></ul><ul><ul><li>Utnytte at folk har ulike bruksmåter – og gi verdi for den enkelte </li></ul></ul><ul><ul><li>Brukerne er i rask endring – ikke lag for gårsdagens brukerne </li></ul></ul><ul><ul><li>Legg til rette for at du kan stole på tilbakemeldingen du får fra brukerne </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>… men husk at det kan være langt fra ord til handling </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Om du kan: Presenter tidlige løsningsforslag </li></ul></ul><ul><ul><li>Presenter flere løsningsforslag for brukerne dine </li></ul></ul><ul><ul><li>… og forsøk å gjøre tilbakemeldingsprosessen kreativ </li></ul></ul><ul><li>Til sist: Følg med RECORD-prosjektet – vi håper å kunne gi deg nyttig kunnskap i årene som kommer. www.recordproject.org </li></ul>

×