Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Portfolio 1 Abc

336 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Portfolio 1 Abc

  1. 1. Portfolio otázek gramatika ABECEDA Stiskněte klávesu F5 pro spuštění prezentace, a libovolnou klávesu pro pokračování
  2. 2. Na konci každé lekce vybraných kurzů Paradise Languages se budete setkávat s tzv. Portfoliem otázek. Jedná se o soubor otázek, vztahujících se ke gramatice, případně slovní zásobě nebo výslovnosti probrané v lekci. Portfolio sdružuje otázky, které byste jako úspěšný/á student/ka angličtiny měl/a být schopna odpovědět. Pokud dokážete odpovědět, poukazuje to na úspěšné zvládnutí lekce a učiva. Pokud správnou odpověď nevíte, je pravděpodobně třeba si učivo více procvičit. V aktuálním portfoliu po jednotlivých lekcích bude vždy sada otázek probraná v dané lekci, poté souhrn všech probraných otázek od začátku do daného bodu kurzu. Můžete si tak znovu pročítat starší otázky, kontrolovat si své odpovědi s odpověďmi v portfoliu a sledovat jak rychle (ne)zapomínáte.
  3. 3. aktuální otázky (pokuste se odpovědět, správné odpovědi naleznete na dalším snímku) 1. ABECEDA - THE ALPHABET 1.1. Kolik písmen má anglická abeceda? 1.2. Jakými dvěma způsoby se liší anglická abeceda od české? 1.3. V které variantě angličtiny čteme z jako /zet/ a v které jako /zi:/?
  4. 4. otázky a odpovědi 1. ABECEDA - THE ALPHABET 1.1. Kolik písmen má anglická abeceda? Anglická abeceda má 26 písmen. 1.2. Jakými dvěma způsoby se liší anglická abeceda od české? 1. Anglická abeceda neobsahuje písmena s háčky. 2. Anglická abeceda neobsahuje písmeno CH – pouze C a H zvlášť. 1.3. V které variantě angličtiny čteme z jako /zet/ a v které jako /zi:/? /zet/ čteme v britské angličtině, /zi:/ v americké angličtině.
  5. 5. Děkujeme, že studujete s virtuální jazykovou školou Paradise Languages

×