Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OplæG D 8 Nov.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OplæG D 8 Nov.

 1. 1. Vurdering af eget IKT værktøj Social software networking…
 2. 2. Kort præsentation af vores eget IKT værktøj <ul><li>Et netværk af gratis software programmer fra nettet </li></ul><ul><ul><li>Blogs (herunder andet social software såsom social bookmarks, slideshare osv.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Chat </li></ul></ul><ul><ul><li>Whiteboard </li></ul></ul><ul><ul><li>Skype integration </li></ul></ul><ul><ul><li>Widgetboxes </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul><ul><li>Er ikke begrænset af et fasttømret forum </li></ul><ul><li>Det er kun internettets kreativitet som sætter begrænsningerne… </li></ul><ul><li>Altid mulighed for at have nyeste teknologier </li></ul><ul><li>Brugerne skaber selv deres IKT-univers (ikke blot et værktøj, men et sted hvor det er rart at være…) </li></ul><ul><li>Ligger sig opad PLE tankegangen </li></ul><ul><li>Brugerne vælger kun det de har brug for i den pågældende situation </li></ul>
 3. 3. Social konstruktivistiske Vurderingskriterier Indenfor konstruktivistisk læringsteori, konstruerer det erkendende subjekt selv sin viden, hvilket betyder at viden ikke kan overføres eller dikteres. Derfor synes det essentielt hvis en læringsportal åbner op for selvstændig indlæring Centrale områder indenfor social konstruktivisme I tilfælde af at der åbnes op for mere handlefrihed for den enkelte er det vigtigt at læringsmiljøjet motivere og hjælper personer med at komme videre med læring. Åben for handlefrihed, således at en person kan gå egne veje i sin udforskning af viden. Konkrete vurderingskriterier i forhold til en læringsportal skal være motiverende og inspirerende. Fx i form af videnkilder der åbner op for nye retninger… Ifølge SK er læring situeret, hvorfor det er centralt at skabe et miljø som er så autentisk som overhovedet muligt, idet det bidrager til indlæring. Ud fra den betragtning at mennesket tilegner sig viden ved aktivt at anvende redskaber, er det vigtigt at der på en læringsportal er mulighed for at aktivt at anvende redskaber. skal være autentisk, således at det minder om det felt hvorom der læres… Mulighed for aktivt at stifte kræfter med redskaber. Eksempelvis sproglige begreber eller teorier. Læring finder altid sted igennem legitim perifer deltagelse – hvorfor det kunne være en fordel hvis en læringsportal rummer legitim deltagelse Deltagelse som fordre kommunikation, interaktion og samarbejde mellem flere parter
 4. 4. Forsat Viden er altid tilknyttet praksisfællesskaber. Derfor skal der altid være fokus på fællesskaber, hvor folk over sigt kan opnå fuld deltagelse. Centrale områder indenfor social konstruktivisme I forlængelse af den situeret læringsforståelse er det vigtigt at en elev direkte kan spørge indtil eksempelvis brugen af et værktøj. Skal være mulighed for at kunne tilkoble sig fællesskaber. Konkrete vurderingskriterier i forhold til en læringsportal Mulighed for at stille spørgsmål i realtime Det er vigtigt at læringsportalen ikke er begrænset til enkelte videnslagre, men at der er mulighed for at tilgå ubegrænset da som kan åbner op for nye tilgangsvinkler. Mulighed for selv at finde midler til at nå sine mål Skal tage udgangspunkt i den enkelte elev! Og muliggøre forskellige måder at arbejde på Ud fra deb betragtning at enhver person selv konstruerer sin viden, er det samtidigt med den situeret læring, også vigtigt at der er rum og plads til at eleven kan konstruere viden. Skal give plads til den enkelte elev, således at der er rum for selvstændigt arbejde
 5. 6. Åben for handlefrihed, således at en person kan gå egne veje i sin udforskning af viden. skal være autentisk, således at det minder om det felt hvorom der læres… skal være motiverende og inspirerende. Fx i form af videnkilder der åbner op for nye retninger… skal være autentisk, således at det minder om det felt hvorom der læres… Mulighed for aktivt at stifte kræfter med redskaber. Eksempelvis sproglige begreber eller teorier. Deltagelse som fordre kommunikation, interaktion og samarbejde mellem flere parter Skal være mulighed for at kunne tilkoble sig fællesskaber. Mulighed for at stille spørgsmål i realtime Mulighed for selv at finde midler til at nå sine mål Skal tage udgangspunkt i den enkelte elev! Og muliggøre forskellige måder at arbejde på Skal give plads til den enkelte elev, således at der er rum for selvstændigt arbejde
 6. 7. Diskussion <ul><li>Skyd vores ide ned… </li></ul><ul><li>Ser i nogle muligheder </li></ul>

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

493

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

31

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×