Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ug Heb

1,395 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ug Heb

 1. 1. ‫חלק מתוכנו של מדריך זה עלול‬ ‫להיות שונה מהטלפון עצמו,‬ ‫זאת בהתאם לתוכנת הטלפון או‬ ‫לספק השירות שלכם.‬ ‫מדריך למשתמש ב- 572‪KP‬‬ ‫עברית‬ ‫1 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:11 PM‬‬
 2. 2. ‫ברכות לרגל רכישת הטלפון‬ ‫הסלולרי המתקדם והקומפקטי‬ ‫572‪ KP‬מבית ‪ ,LG‬המתוכנן לפעול‬ ‫בטכנולוגיית התקשורת הדיגיטלית‬ ‫הניידת החדישה ביותר.‬ ‫כיצד להשליך את המכשיר הישן שלכם‬ ‫1 כשסמל פח האשפה המסומן באיקס מופיע במדריך למוצר‬ ‫כלשהו, הכוונה היא לכך שמוצר זה מכוסה ע”י הנחייה מס’‬ ‫69/2002/‪ EC‬של האיחוד האירופי.‬ ‫2 יש להשליך את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים בנפרד‬ ‫ממערכת איסוף הזבל העירונית, באמצעות מתקני איסוף ייעודיים‬ ‫שנקבעו ע”י המשרד לאיכות הסביבה או הרשות המקומית.‬ ‫3 בכך שתשליכו את המכשיר שלכם לאשפה בצורה הנכונה,‬ ‫תסייעו בהפחתת ההשפעות השליליות הפוטנציאליות על‬ ‫הסביבה ועל הבריאות.‬ ‫4 לפרטים נוספים אודות השלכת המכשיר הישן שלכם לאשפה,‬ ‫צרו קשר עם הרשות המקומית שלכם, עם שירות איסוף האשפה‬ ‫המקומי או עם החנות שבה רכשתם את המוצר.‬ ‫2 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:12 PM‬‬
 3. 3. ‫הכרת הטלפון והכנתו לשימוש 10‬ ‫מסך הבית שלכם 20‬ ‫העקרונות הבסיסיים 30‬ ‫ל‬ ‫היו יצירתיים 40‬ ‫היו מאורגנים 50‬ ‫ית‬ ‫דפדפן 60‬ ‫הגדרות 70‬ ‫אביזרים 80‬ ‫צר‬ ‫ס’‬ ‫בנפרד‬ ‫ייעודיים‬ ‫ת.‬ ‫ה,‬ ‫ל‬ ‫שפה,‬ ‫האשפה‬ ‫3 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:12 PM‬‬
 4. 4. ‫תוכן העניינים‬ ‫צילום מ‬ ‫הגדרות שיחה ........................... 52‬ ‫הנחיות‬ ‫לפני הצ‬ ‫שינוי הגדרות השיחה הנפוצות .... 62‬ ‫הנחיות לשימוש בטוח ויעיל .............7‬ ‫לאחר ה‬ ‫הגדרת שיחות וידאו ................... 62‬ ‫10 הכרת הטלפון והכנתו‬ ‫שינוי גו‬ ‫אנשי קשר .................................. 72‬ ‫לשימוש‬ ‫צפייה ב‬ ‫הוספת איש קשר חדש............... 72‬ ‫היכרות עם הטלפון שלכם ............ 41‬ ‫קביעת‬ ‫חיפוש אנשי קשר ...................... 72‬ ‫כשהמכשיר פתוח......................... 51‬ ‫איש קש‬ ‫אפשרויות אנשי קשר ................. 72‬ ‫התקנת כרטיס ‪ USIM‬וסוללה......... 61‬ ‫מצלמת ה‬ ‫הוספת איש הקשר לקבוצה........ 82‬ ‫כרטיס הזיכרון ............................. 91‬ ‫צילום ס‬ ‫שינוי שם קבוצה ........................ 82‬ ‫התקנת כרטיס זיכרון ................. 91‬ ‫הוספת תמונה לאיש קשר .......... 92‬ ‫לאחר צ‬ ‫הוצאת כרטיס זיכרון .................. 91‬ ‫העתקת אנשי קשר ל- ‪29 ....... USIM‬‬ ‫צפייה ב‬ ‫אתחול כרטיס זיכרון .................. 91‬ ‫צפייה במידע............................. 92‬ ‫מוסיקה ..‬ ‫מפת התפריטים ........................... 12‬ ‫שליחת הודעות ........................... 03‬ ‫מוסיקה‬ ‫שליחת הודעה........................... 03‬ ‫20 מסך הבית שלכם‬ ‫העברת‬ ‫הזנת טקסט .............................. 03‬ ‫מסך הבית שלכם......................... 22‬ ‫השמעת‬ ‫מצב הזנת טקסט ע”י לוח‬ ‫שורת המצב .............................. 22‬ ‫אפשרוי‬ ‫מקשים .................................... 13‬ ‫יצירת‬ ‫הגדרת דואר אלקטרוני .............. 13‬ ‫30 העקרונות הבסיסיים‬ ‫השמעת‬ ‫שליחת דוא”ל באמצעות חשבון‬ ‫שיחות ......................................... 32‬ ‫עריכת‬ ‫חדש ........................................ 13‬ ‫ביצוע שיחה .............................. 32‬ ‫מחיקת‬ ‫תיקיות הודעות .......................... 13‬ ‫ביצוע שיחות מתוך רשימת אנשי‬ ‫רדיו ‪.. FM‬‬ ‫ניהול ההודעות שלכם ................ 23‬ ‫הקשר ...................................... 32‬ ‫האזנה‬ ‫שימוש בתבניות......................... 33‬ ‫מענה לשיחה ודחיית שיחה......... 32‬ ‫חיפוש‬ ‫שינוי הגדרות הודעות טקסט....... 33‬ ‫ביצוע שיחות וידאו ..................... 32‬ ‫עריכת‬ ‫שינוי הגדרות הודעות מולטימדיה 43‬ ‫חיוג מהיר ................................. 32‬ ‫איפוס ע‬ ‫שינוי הגדרות הדואר האלקטרוני . 43‬ ‫צפייה ביומני השיחות שלכם ....... 42‬ ‫שימוש‬ ‫שינוי הגדרות אחרות ................. 53‬ ‫שימוש בהפניית שיחות............... 42‬ ‫שימוש בחסימת שיחות .............. 52‬ ‫שליחת ה‬ ‫40 היו יצירתיים‬ ‫הפריטים‬ ‫מצלמה ...................................... 63‬ ‫תמונות‬ ‫572‪ | LG KP‬מדריך למשתמש ב-‬ ‫4‬ ‫4 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:12 PM‬‬
 5. 5. ‫תפריטי אפשרויות התמונות שלי.. 54‬ ‫צילום מהיר .............................. 63‬ ‫......... 52‬ ‫שליחת תמונה ........................... 64‬ ‫לפני הצילום.............................. 63‬ ‫צות .... 62‬ ‫אירגון התמונות שלכם ............... 64‬ ‫לאחר הצילום............................ 73‬ ‫......... 62‬ ‫מחיקת תמונות .......................... 64‬ ‫שינוי גודל התמונה..................... 73‬ ‫......... 72‬ ‫בדיקת מצב הזיכרון .................. 64‬ ‫צפייה בתמונות שנשמרו ............. 73‬ ‫......... 72‬ ‫צלילים ..................................... 74‬ ‫קביעת תמונה כטפט או כצילום‬ ‫......... 72‬ ‫שימוש בצלילים......................... 74‬ ‫איש קשר .................................. 83‬ ‫......... 72‬ ‫סרטוני וידאו.............................. 74‬ ‫מצלמת הווידאו ............................ 93‬ ‫ה........ 82‬ ‫צפייה בסרטון וידאו ................... 74‬ ‫צילום סרטון וידאו מהיר ............. 93‬ ‫......... 82‬ ‫שליחת סרטון וידאו ................... 84‬ ‫......... 92‬ ‫לאחר צילום סרטון הווידאו ........ 93‬ ‫שימוש בתפריט אפשרויות וידאו .. 84‬ ‫‪29 ....... U‬‬ ‫צפייה בסרטוני הווידאו שנשמרו .. 93‬ ‫משחקים ויישומים........................ 94‬ ‫......... 92‬ ‫מוסיקה ....................................... 04‬ ‫שימוש במשחקים ...................... 94‬ ‫......... 03‬ ‫מוסיקה .................................... 04‬ ‫שימוש בתפריט אפשרויות משחק 94‬ ‫......... 03‬ ‫העברת מוסיקה לטלפון ............ 04‬ ‫תוכן ‪49 ................................ Flash‬‬ ‫......... 03‬ ‫אחרים ..................................... 94‬ ‫השמעת שיר ............................. 04‬ ‫כרטיס הזיכרון שלי.................... 94‬ ‫אפשרויות בעת השמעת מוסיקה 14‬ ‫......... 13‬ ‫פרופילים..................................... 05‬ ‫יצירת רשימת השמעה............... 14‬ ‫......... 13‬ ‫השמעת רשימת השמעה ............ 14‬ ‫שבון‬ ‫50 היו מאורגנים‬ ‫עריכת רשימת השמעה .............. 24‬ ‫......... 13‬ ‫עזרי ניהול................................... 15‬ ‫מחיקת רשימת השמעה.............. 24‬ ‫......... 13‬ ‫הוספת אירוע ללוח השנה .......... 15‬ ‫רדיו ‪43 ....................................... FM‬‬ ‫......... 23‬ ‫עריכת אירוע בלוח השנה ........... 15‬ ‫האזנה לרדיו.............................. 34‬ ‫......... 33‬ ‫הוספת משימה לביצוע .............. 25‬ ‫חיפוש תחנות ............................ 34‬ ‫ט....... 33‬ ‫הוספת תזכורת ......................... 25‬ ‫עריכת ערוצים ........................... 34‬ ‫ימדיה 43‬ ‫תזכורת סודית ........................... 25‬ ‫איפוס ערוצים............................ 34‬ ‫טרוני . 43‬ ‫איתור תאריך............................. 25‬ ‫שימוש בהקלטה קולית .............. 44‬ ‫......... 53‬ ‫הגדרות .................................... 25‬ ‫שליחת הקלטות קוליות ................ 44‬ ‫הפריטים שלי............................... 54‬ ‫......... 63‬ ‫תמונות ..................................... 54‬ ‫5‬ ‫5 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:12 PM‬‬
 6. 6. ‫הנחיו‬ ‫תוכן העניינים‬ ‫קראו נא‬ ‫קישוריות ................................... 95‬ ‫כלים .......................................... 35‬ ‫עמידה ב‬ ‫שינוי הגדרות הקישוריות............. 95‬ ‫הגדרת התראות ........................ 35‬ ‫מסוכנת א‬ ‫שינוי הגדרות ‪59 ..............Bluetooth‬‬ ‫שימוש במחשבון ....................... 35‬ ‫התאמה עם התקן‬ ‫תפריט מהיר ............................. 35‬ ‫חשיפה ל‬ ‫‪ Bluetooth‬אחר .......................... 95‬ ‫מכשיר ז‬ ‫שימוש בדיבורית ‪60 .........Bluetooth‬‬ ‫60 דפדפן‬ ‫הבינלאו‬ ‫דפדפן......................................... 45‬ ‫העברת קבצים לטלפון .............. 06‬ ‫רדיו.‬ ‫שליחה וקבלה של קבצים‬ ‫גישה לאינטרנט ........................ 45‬ ‫מכשיר ה‬ ‫באמצעות ‪60 .................. Bluetooth‬‬ ‫הוספת סימניות וגישה אליהן ..... 45‬ ‫הוא משד‬ ‫מצב חיבור ‪61 ........................ USB‬‬ ‫שמירת דפים ............................. 45‬ ‫מתוכנן ומ‬ ‫מצב שאל תמיד......................... 16‬ ‫גישה לדפים שמורים.................. 55‬ ‫גבול החש‬ ‫שימוש בטלפון כהתקן‬ ‫צפייה בהיסטוריית הדפדפן ........ 55‬ ‫כפי שהומ‬ ‫אחסון חיצוני ............................. 26‬ ‫קורא ‪55 .................................. RSS‬‬ ‫הבינלאומ‬ ‫שימוש בטלפון כמודם................ 26‬ ‫שינוי הגדרות דפדפן האינטרנט ... 55‬ ‫מהווים ח‬ ‫‪ - PC Suite‬סינכרון הטלפון עם‬ ‫70 הגדרות‬ ‫מגדירים‬ ‫המחשב.................................... 26‬ ‫‪ RF‬עבור‬ ‫הגדרות ...................................... 65‬ ‫על ידי אר‬ ‫80 אביזרים‬ ‫הגדרות טלפון........................... 65‬ ‫על פי הע‬ ‫אביזרים...................................... 36‬ ‫הגדרות תצוגה .......................... 65‬ ‫מחקרים‬ ‫שירותי רשת ............................... 46‬ ‫תאריך ושעה ............................. 65‬ ‫שולי בטי‬ ‫נתונים טכניים ............................. 46‬ ‫רשת ........................................ 75‬ ‫להבטיח‬ ‫פרופיל אינטרנט ........................ 75‬ ‫האנשים,‬ ‫נקודות גישה ............................. 75‬ ‫בריאותם‬ ‫חיבור חב’ נתונים ....................... 75‬ ‫תקן החש‬ ‫אבטחה .................................... 75‬ ‫משתמש‬ ‫מנהל הזיכרון............................. 75‬ ‫‪tion Rate‬‬ ‫הגדרות זרימה............................ 85‬ ‫ספיגה ס‬ ‫איפוס הגדרות ........................... 85‬ ‫המוגדר ב‬ ‫0.2 וואט/‬ ‫6‬ ‫572‪ | LG KP‬מדריך למשתמש ב-‬ ‫6 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:13 PM‬‬
 7. 7. ‫הנחיות לשימוש בטוח ויעיל‬ ‫תוך שימוש בפוזיציות תפעול‬ ‫קראו נא הנחיות פשוטות אלה. אי‬ ‫......... 95‬ ‫סטנדרטיות כאשר הטלפון משדר‬ ‫עמידה בהנחיות אלו עלולה להיות‬ ‫......... 95‬ ‫ברמת הההספק המאושר הגבוה‬ ‫מסוכנת או לא-חוקית.‬ ‫......... 95‬ ‫ביותר ומשתמש בכל ערוצי התדרים‬ ‫שנבדקו.‬ ‫חשיפה לאנרגיית תדר רדיו‬ ‫......... 95‬ ‫למרות שה- ‪ SAR‬נקבע ברמת‬ ‫מכשיר זה עומד בהנחיות‬ ‫......... 06‬ ‫הההספק המאושר הגבוה ביותר,‬ ‫הבינלאומיות ביחס לחשיפה לגלי‬ ‫......... 06‬ ‫ערך ‪ SAR‬האמיתי של המכשיר בזמן‬ ‫רדיו.‬ ‫תפעולו עשוי להיות נמוך הרבה‬ ‫מכשיר הטלפון הנייד שלכם‬ ‫......... 06‬ ‫יותר מהערך המרבי. הדבר הוא‬ ‫הוא משדר ומקלט רדיו. הוא‬ ‫......... 16‬ ‫כך מפני שהמכשיר מתוכנן לפעול‬ ‫מתוכנן ומיוצר כך שלא יעבור את‬ ‫......... 16‬ ‫ברמות הספק רבות כך שישתמש רק‬ ‫גבול החשיפה לתדר רדיו (‪)RF‬‬ ‫בהספק הדרוש כדי להגיע לרשת.‬ ‫כפי שהומלץ על ידי ההנחיות‬ ‫......... 26‬ ‫באופן כללי, ככל שאתם קרובים‬ ‫הבינלאומיות (‪ .)ICNIRP‬גבולות אלה‬ ‫......... 26‬ ‫יותר לתחנת בסיס, כך יהיה הספק‬ ‫מהווים חלק מהנחיות מקיפות והם‬ ‫עם‬ ‫היציאה של המכשיר נמוך יותר. לפני‬ ‫מגדירים גבולות מותרים של אנרגיית‬ ‫......... 26‬ ‫שדגם טלפון נייד יהיה זמין עבור‬ ‫‪ RF‬עבור הציבור. ההנחיות פותחו‬ ‫הציבור, יש להדגים עבורו עמידה‬ ‫על ידי ארגונים מדעיים עצמאיים‬ ‫בהנחיית ‪ R&TTE‬האירופאית. הנחיה‬ ‫על פי הערכות סדירות ומקיפות של‬ ‫......... 36‬ ‫זו כוללת כדרישה הכרחית אחת את‬ ‫מחקרים מדעיים. ההנחיות כוללות‬ ‫......... 46‬ ‫ההגנה על בריאותו ובטיחותו של‬ ‫שולי בטיחות משמעותיים המיועדים‬ ‫......... 46‬ ‫המשתמש ושל כל אדם אחר.‬ ‫להבטיח את בטיחותם של כל‬ ‫ערך ה- ‪ SAR‬הגבוה ביותר עבור מכשיר‬ ‫האנשים, בלא קשר לגילם או מצב‬ ‫זה כאשר הוא נבדק עבור השימוש ליד‬ ‫בריאותם.‬ ‫האוזן הוא 404.0 ואט/ק”ג.‬ ‫תקן החשיפה לטלפונים ניידים‬ ‫מכשיר זה עומד בהנחיות חשיפות ‪RF‬‬ ‫משתמש ביחידת מידה הנקראת‬ ‫כשמשתמשים בו בפוזיציית השימוש‬ ‫‪( Specific Absorption Rate‬שיעור‬ ‫הנחיות‬ ‫הרגילה ליד האוזן או כשהוא ממוקם‬ ‫ספיגה ספציפי) או ‪ .SAR‬גבול ‪SAR‬‬ ‫לפחות 5.1 ס”מ מהגוף. כאשר נעשה‬ ‫המוגדר בהנחיות הבינלאומיות הוא‬ ‫7‬ ‫0.2 וואט/ק”ג*. בדיקות ‪ SAR‬מבוצעות‬ ‫7 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:13 PM‬‬
 8. 8. ‫הנחיות לשימוש בטוח ויעיל‬ ‫‪‬התראה‬ ‫מידע ‪FCC SAR‬‬ ‫בשימוש בנרתיק נשיאה, בקליפ או‬ ‫הודעה!‬ ‫המכשיר הנייד שלכם תוכנן גם‬ ‫מנשא לחגורה, אסור שתהיה בהם‬ ‫לעמוד בדרישות לחשיפה לגלי‬ ‫מתכת כלשהי ועליהם למקם את‬ ‫מכשיר זה‬ ‫המכשיר לפחות 5.1 ס”מ מהגוף.‬ ‫כללי ‪FCC‬‬ ‫רדיו כפי שנוסחו ע”י ‪Federal‬‬ ‫‪Communications Commission‬‬ ‫כדי לשדר קבצי נתונים או הודעות,‬ ‫התנאים ה‬ ‫יש לספק למכשיר זה חיבור איכותי‬ ‫(ארה”ב) וכן ‪.Industry Canada‬‬ ‫(1) מכשי‬ ‫דרישות אלו מציבות מגבלת ‪SAR‬‬ ‫לרשת. במקרים מסוימים עלול שידור‬ ‫מזיקו‬ ‫של 6.1 ואט/ק”ג בממוצע על פני 1‬ ‫קבצי נתונים או הודעות להיות מושהה‬ ‫(2) מכשי‬ ‫גר’ של רקמה. ערך ה- ‪ SAR‬הגבוה‬ ‫עד שחיבור כזה יהיה זמין.‬ ‫הפרע‬ ‫ביותר עבור דגם טלפון זה שנמדד על‬ ‫ודאו על שמירת הוראות המרחק‬ ‫העלו‬ ‫פי תקן זה לשימוש באוזן הוא 462.0‬ ‫המינימלי לעיל עד לסיום השידור.‬ ‫זהירות!‬ ‫ואט/ק”ג וכאשר לובשים אותו על‬ ‫ערך ה- ‪ SAR‬הגבוה ביותר עבור‬ ‫הגוף, מדובר ב- 733.0 ואט/ק”ג.‬ ‫מכשיר זה כאשר הוא נבדק עבור‬ ‫כל שינוי‬ ‫השימוש בקרבת הגוף הוא 439.0‬ ‫מפורש ע‬ ‫בנוסף, מכשיר זה נבדק ביחס‬ ‫ואט/ק”ג.‬ ‫לביטול ה‬ ‫לתפעול כאשר הוא חגור לגוף כאשר‬ ‫להשתמש‬ ‫גב הטלפון הוא במרחק 2 ס”מ מגוף‬ ‫* מגבלת ‪ SAR‬עבור מכשירים ניידים‬ ‫המשתמש.‬ ‫בשימוש הציבור עומדת על 0.2‬ ‫הטיפול‬ ‫ואט/ק”ג בממוצע על כל עשרה גרם‬ ‫כדי לעמוד בדרישות חשיפה לתדרי‬ ‫של רקמת גוף. ההנחיות כוללות שולי‬ ‫אזה‬ ‫רדיו של ה- ‪ ,FCC‬יש לשמור על‬ ‫בטיחות משמעותיים במטרה להעניק‬ ‫השתמשו‬ ‫מרחק מינימלי של 2 ס”מ בין גוף‬ ‫הגנה נוספת לציבור ולענות על כל‬ ‫ובאביזרים‬ ‫המשתמש לגב הטלפון.‬ ‫סטייה במדידות. ערכי ‪ SAR‬עלולים‬ ‫עבור דגם‬ ‫להשתנות בהתאם לדרישות הדיווח‬ ‫שימוש ב‬ ‫הלאומיות ולטווח התדרים של הרשת.‬ ‫את האיש‬ ‫כדי לעיין בערכי ‪ SAR‬באזורים‬ ‫הטלפון ו‬ ‫אחרים, אנא עיינו בפרטי המוצר:‬ ‫• אין לפ‬ ‫‪www.lgmobile.com‬‬ ‫הנחיות‬ ‫תיקון,‬ ‫572‪ | LG KP‬מדריך למשתמש ב-‬ ‫8‬ ‫8 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:13 PM‬‬
 9. 9. ‫• אין לקרב את המכשיר למכשירים‬ ‫‪‬התראה ואזהרה מטעם ‪FCC‬‬ ‫חשמליים כגון טלוויזיות, מכשירי‬ ‫הודעה!‬ ‫גם‬ ‫רדיו או מחשבים אישיים.‬ ‫לי‬ ‫מכשיר זה תואם את חלק 51 של‬ ‫• יש לשמור את היחידה הרחק‬ ‫כללי ‪ .FCC‬תפעולו כפוף לשני‬ ‫ממקורות חום דוגמת רדיאטורים או‬ ‫התנאים הבאים:‬ ‫‪C‬‬ ‫תנורי בישול.‬ ‫‪.In‬‬ ‫(1) מכשיר זה לא יגרום להפרעות‬ ‫‪SAR‬‬ ‫• אין להפיל את היחידה.‬ ‫מזיקות, וכן‬ ‫פני 1‬ ‫• אין לאפשר זעזוע מכני או חבטה.‬ ‫(2) מכשיר זה חייב לקבל כל‬ ‫הגבוה‬ ‫• יש לכבות את הטלפון בכל מקום‬ ‫הפרעות שיתקבלו, כולל הפרעות‬ ‫נמדד על‬ ‫שבו נדרש הדבר על ידי תקנות‬ ‫העלולות לגרום לבעיות בתפעולו.‬ ‫א 462.0‬ ‫מיוחדות. לדוגמה, אל תשתמשו‬ ‫זהירות!‬ ‫ו על‬ ‫בטלפון בבתי חולים, שכן הדבר‬ ‫כל שינוי או עדכון שלא אושרו באופן‬ ‫ק”ג.‬ ‫עלול להשפיע על פעולת מכשור‬ ‫מפורש על ידי היצרן עלולים לגרום‬ ‫ס‬ ‫רפואי רגיש.‬ ‫לביטול הרשאתו של המשתמש‬ ‫ף כאשר‬ ‫• אל תחזיקו בטלפון בידיים רטובות‬ ‫להשתמש בציוד זה.‬ ‫”מ מגוף‬ ‫בזמן הטענתו. הדבר עלול לגרום‬ ‫למכת חשמל או לנזק חמור‬ ‫הטיפול במוצר ותחזוקתו‬ ‫לתדרי‬ ‫לטלפון שלכם.‬ ‫אזהרה‬ ‫על‬ ‫• אין לטעון את הטלפון ליד חומר‬ ‫השתמשו רק בסוללות, במטענים‬ ‫גוף‬ ‫דליק, מכיוון שהמכשיר עלול‬ ‫ובאביזרים המאושרים לשימוש‬ ‫להתחמם ולהפוך לסכנת שריפה.‬ ‫עבור דגם ספציפי זה של טלפון.‬ ‫• השתמשו במטלית יבשה לניקוי‬ ‫שימוש בסוגים אחרים עלול לבטל‬ ‫חלקו החיצוני של המכשיר (אין‬ ‫את האישור או האחריות החלים על‬ ‫להשתמש בחומרים ממיסים כגון‬ ‫הטלפון ועלול להיות מסוכן.‬ ‫בנזן, מדלל או אלכוהול).‬ ‫• אין לפרק יחידה זו. כאשר נדרש‬ ‫הנחיות‬ ‫תיקון, פנו לטכנאי שירות מוסמך.‬ ‫9‬ ‫9 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:13 PM‬‬
 10. 10. ‫הנחיות לשימוש בטוח ויעיל‬ ‫בטיחות‬ ‫• אין להשתמש בטלפון הנייד בסמוך‬ ‫• אין לטעון את הטלפון כאשר הוא‬ ‫בדקו את‬ ‫לציוד רפואי ללא קבלת רשות.‬ ‫נמצא על גבי מצעים או ריפוד.‬ ‫שימוש ב‬ ‫בדקו עם הרופא שלכם אם תפעול‬ ‫• יש לטעון את הטלפון באזור‬ ‫שבהם את‬ ‫הטלפון עלול להפריע לתפעולו‬ ‫מאוורר היטב.‬ ‫של ההתקן הרפואי שלכם.‬ ‫• אין לה‬ ‫• אין לחשוף יחידה זו לכמות מוגזמת‬ ‫נהיגה.‬ ‫• טלפונים ניידים עלולים ליצור‬ ‫של עשן או אבק.‬ ‫הפרעה לעזרי שמיעה מסוימים.‬ ‫• יש להפ‬ ‫• אין להחזיק את הטלפון בסמוך‬ ‫לנהיגה‬ ‫• הפרעה משנית עלולה להשפיע על‬ ‫לכרטיסי אשראי או כרטיסי נסיעה;‬ ‫טלוויזיות, מכשירי רדיו, מחשבים‬ ‫הנתונים בפס המגנטי עלולים‬ ‫• יש להש‬ ‫וכו’.‬ ‫זמינה.‬ ‫להיפגם.‬ ‫• רדו לש‬ ‫קוצבי לב‬ ‫• אין להקיש על המסך באמצעות‬ ‫שיחה א‬ ‫יצרני קוצבי לב ממליצים על מרחק‬ ‫חפצים חדים; הדבר עלול לגרום‬ ‫לתנאי‬ ‫מינימלי של 51 ס”מ בין הטלפון הנייד‬ ‫נזק לטלפון.‬ ‫• אנרגיית‬ ‫לבין קוצב הלב כדי למנוע הפרעות‬ ‫• אין לחשוף את הטלפון לנוזלים או‬ ‫על מע‬ ‫פוטנציאליות לפעולת הקוצב. כדי‬ ‫ללחות.‬ ‫בכלי ר‬ ‫לעמוד בכך, השתמשו בטלפון מול‬ ‫• יש להשתמש בעזרים דוגמת‬ ‫או ציוד‬ ‫האוזן הנגדית לקוצב הלב שלכם ואל‬ ‫אוזנייה בזהירות. אין לגעת באנטנה‬ ‫תשאו אותו בכיס החזה שלכם.‬ ‫שלא לצורך.‬ ‫• אם המ‬ ‫מתנפח‬ ‫בתי חולים‬ ‫תפעול יעיל של הטלפון‬ ‫ידי הת‬ ‫כבו את המכשיר הנייד שלכם כאשר‬ ‫הדבר‬ ‫אתם נדרשים לעשות כן בבתי חולים,‬ ‫מכשור אלקטרוני ורפואי‬ ‫הכרית‬ ‫במרפאות או במתקנים רפואיים‬ ‫כל הטלפונים הניידים עלולים‬ ‫ביצועים‬ ‫אחרים. הבקשות הללו נועדו למנוע‬ ‫לספוג הפרעות שישפיעו לרעה על‬ ‫• אם את‬ ‫הפרעה אפשרית לציוד רפואי רגיש.‬ ‫ביצועיהם.‬ ‫תנועה,‬ ‫הנחיות‬ ‫סבירה‬ ‫מודעים‬ ‫במיוחד‬ ‫572‪ | LG KP‬מדריך למשתמש ב-‬ ‫01‬ ‫01 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:14 PM‬‬
 11. 11. ‫מנעו נזק לשמיעתכם‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫ד בסמוך‬ ‫עלול להיגרם נזק לשמיעתכם אם‬ ‫בדקו את החוקים והתקנות לגבי‬ ‫שות.‬ ‫אתם נחשפים לעוצמות קול גבוהות‬ ‫שימוש בטלפונים ניידים באזורים‬ ‫ם תפעול‬ ‫למשכי זמן ארוכים. לכן אנו ממליצים‬ ‫שבהם אתם נוהגים.‬ ‫פעולו‬ ‫שלא תדליקו או תכבו את המכשיר‬ ‫.‬ ‫• אין להחזיק את הטלפון ביד בזמן‬ ‫סמוך לאוזנכם. אנו ממליצים גם‬ ‫נהיגה.‬ ‫צור‬ ‫שעוצמות המוסיקה והשיחות יהיו‬ ‫ימים.‬ ‫ברמה סבירה.‬ ‫• יש להפנות את מלוא תשומת הלב‬ ‫לנהיגה.‬ ‫שפיע על‬ ‫חלקי זכוכית‬ ‫חשבים‬ ‫• יש להשתמש בדיבורית, אם היא‬ ‫חלקים מסוימים של הטלפון הנייד‬ ‫זמינה.‬ ‫שלכם עשויים מזכוכית. זכוכית זו‬ ‫• רדו לשולי הדרך וחנו לפני ביצוע‬ ‫עלולה להישבר אם המכשיר יפול‬ ‫שיחה או מענה לשיחה, בהתאם‬ ‫מרחק‬ ‫על משטח קשה או יסבול מכה‬ ‫לתנאי הדרך.‬ ‫פון הנייד‬ ‫משמעותית. אם הזכוכית נשברה, אל‬ ‫פרעות‬ ‫תנסו לגעת בה או להרחיקה. חדלו‬ ‫• אנרגיית תדר רדיו עשויה להשפיע‬ ‫על מערכות אלקטרוניות מסוימות‬ ‫. כדי‬ ‫להשתמש במכשיר הנייד שלכם עד‬ ‫פון מול‬ ‫להחלפת הזכוכית על ידי מרכז שירות‬ ‫בכלי רכב דוגמת מערכת סטריאו‬ ‫או ציוד בטיחות.‬ ‫לכם ואל‬ ‫מורשה.‬ ‫ם.‬ ‫• אם המכונית מצוידת בכרית אוויר‬ ‫סביבה שבה מבוצעות עבודות עם‬ ‫מתנפחת, אין לחסום אותה על‬ ‫חומרי נפץ‬ ‫ידי התקנה של ציוד אלחוטי נישא.‬ ‫ם כאשר‬ ‫אין להשתמש בטלפון באזורים‬ ‫הדבר עלול לגרום לכשל של‬ ‫תי חולים,‬ ‫שבהם מתבצעות פעולות פיצוץ. שימו‬ ‫הכרית או לפציעה חמורה עקב‬ ‫יים‬ ‫לב להגבלות ועמדו בכל התקנות‬ ‫ביצועים לא נאותים שלה.‬ ‫למנוע‬ ‫והכללים.‬ ‫• אם אתם מאזינים למוסיקה בעת‬ ‫י רגיש.‬ ‫תנועה, ודאו שהעוצמה היא ברמה‬ ‫הנחיות‬ ‫סבירה, כך שתמשיכו להיות‬ ‫מודעים לסביבתכם. הדבר חשוב‬ ‫במיוחד בקרבת כבישים.‬ ‫11‬ ‫11 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:14 PM‬‬
 12. 12. ‫הנחיות לשימוש בטוח ויעיל‬ ‫• כדי למ‬ ‫שיחות חירום‬ ‫סביבה נפיצה פוטנציאלית‬ ‫טענו א‬ ‫שיחות חירום עלולות שלא להיות‬ ‫• אין להשתמש בטלפון באזורי‬ ‫בשימוש‬ ‫זמינות בכל הרשתות הסלולריות.‬ ‫תדלוק.‬ ‫• אין לח‬ ‫לפיכך, בשום מקרה אינכם יכולים‬ ‫• אין להשתמש בו בסמוך לדלק או‬ ‫לאור ש‬ ‫לסמוך על הטלפון בלבד לביצוע‬ ‫לכימיקלים.‬ ‫בתנאי‬ ‫שיחות חירום. בדקו את הנושא עם‬ ‫אמבטי‬ ‫ספק השירות המקומי.‬ ‫• אין להוביל או לאחסן גז דליק,‬ ‫נוזלים דליקים או חומרי נפץ בתא‬ ‫• אין לה‬ ‫מידע אודות הסוללה והטיפול בה‬ ‫הרכב המכיל את הטלפון הנייד או‬ ‫חמים ו‬ ‫את אביזריו.‬ ‫בביצוע‬ ‫• אין צורך לפרוק את הסוללה‬ ‫במלואה לפני טעינתה מחדש.‬ ‫כלי טיס‬ ‫• יש סכנ‬ ‫בניגוד למערכות סוללה אחרות,‬ ‫הוחלפ‬ ‫אין השפעת זיכרון העלולה‬ ‫התקנים אלחוטיים עלולים לגרום‬ ‫מתאים‬ ‫להשפיע על ביצועי הסוללה.‬ ‫להפרעה במטוס.‬ ‫• השליכ‬ ‫• השתמשו בסוללות ובמטענים‬ ‫• יש לכבות את הטלפון הנייד לפני‬ ‫הוראות‬ ‫של ‪ LG‬בלבד. מטעני ‪ LG‬מיועדים‬ ‫העלייה למטוס.‬ ‫למחזר‬ ‫למרב את חיי הסוללה.‬ ‫• אין להשתמש בו על הקרקע ללא‬ ‫עם הא‬ ‫קבלת רשות מאנשי הצוות.‬ ‫• אין לפרק או לקצר את מארז‬ ‫• אם על‬ ‫הסוללה.‬ ‫ילדים‬ ‫אותה ל‬ ‫‪tronics‬‬ ‫• שמרו על ניקיון מגעי המתכת של‬ ‫יש לשמור על הטלפון במקום‬ ‫קבלת‬ ‫הסוללה.‬ ‫בטוח מחוץ להישג ידם של ילדים‬ ‫• החליפו את הסוללה כאשר היא‬ ‫קטנים. המכשיר כולל חלקים זעירים‬ ‫• יש לנת‬ ‫מפסיקה לספק ביצועים קבילים.‬ ‫העלולים להוות סכנת חנק אם ינותקו‬ ‫לאחר‬ ‫ניתן לטעון מחדש את מארז‬ ‫מהטלפון.‬ ‫למנוע‬ ‫המטען‬ ‫הסוללה מאות פעמים לפני שיהיה‬ ‫צורך להחליפה.‬ ‫הנחיות‬ ‫572‪ | LG KP‬מדריך למשתמש ב-‬ ‫21‬ ‫21 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:14 PM‬‬
 13. 13. ‫• כדי למרב את שמישות הסוללה,‬ ‫טענו אותה מחדש אם לא הייתה‬ ‫היות‬ ‫בשימוש במשך זמן רב.‬ ‫ריות.‬ ‫• אין לחשוף את מטען הסוללה‬ ‫כולים‬ ‫לאור שמש ישיר ואין להשתמש בו‬ ‫ביצוע‬ ‫בתנאי לחות גבוהה, דוגמת חדר‬ ‫שא עם‬ ‫אמבטיה.‬ ‫• אין להשאיר את הסוללה במקומות‬ ‫ל בה‬ ‫חמים וקרים; הדבר עלול לפגום‬ ‫בביצועי הסוללה.‬ ‫לה‬ ‫דש.‬ ‫• יש סכנת התפוצצות אם הסוללה‬ ‫חרות,‬ ‫הוחלפה בסוג סוללה שאינו‬ ‫ה‬ ‫מתאים.‬ ‫לה.‬ ‫• השליכו סוללות משומשות על פי‬ ‫נים‬ ‫הוראות היצרן. אם אפשר, נסו‬ ‫מיועדים‬ ‫למחזר סוללות. אל תשליכו אותן‬ ‫עם האשפה הביתית.‬ ‫ארז‬ ‫• אם עליכם להחליף סוללה, קחו‬ ‫אותה לנקודת השירות הקרובה של‬ ‫‪ LG Electronics‬או למפיץ לצורך‬ ‫תכת של‬ ‫קבלת עזרה.‬ ‫• יש לנתק תמיד את המטען מהשקע‬ ‫ר היא‬ ‫לאחר שהטלפון נטען במלואו כדי‬ ‫בילים.‬ ‫למנוע בזבוז מיותר של חשמל מצד‬ ‫רז‬ ‫המטען.‬ ‫ני שיהיה‬ ‫הנחיות‬ ‫31‬ ‫31 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:14 PM‬‬
 14. 14. ‫כשהמ‬ ‫היכרות עם הטלפון שלכם‬ ‫מסך ראשי‬ ‫מקש אישור‬ ‫מקש בחירה‬ ‫שמאלי‬ ‫מקש בחירה ימני‬ ‫מעבר ישיר ל’‪SMS‬‬ ‫מעבר ישיר לפורטל‬ ‫מכסה הס‬ ‫חדש’.‬ ‫פלאפון. השתמשו במקש‬ ‫מקש מסך הבית‬ ‫זה כדי לחזור למסך‬ ‫חזרה למסך או‬ ‫הקודם.‬ ‫תפריט הבית‬ ‫(ריבוי משימות).‬ ‫מקש מחיקה‬ ‫מקש שיחה‬ ‫למחיקת תו עם כל לחיצה.‬ ‫לחיוג מספרי‬ ‫הכרת הטלפון והכנתו לשימוש‬ ‫טלפון ולמענה‬ ‫מקש סיום/הפעלה‬ ‫לשיחות נכנסות.‬ ‫לסיום שיחה או לדחייתה.‬ ‫מקשי ניווט‬ ‫להדלקת הטלפון ולכיבויו.‬ ‫• במצב המתנה:‬ ‫חזרה למסך הבית באם אתם‬ ‫מקש ניווט עליון: לוח שנה‬ ‫משתמשים בתפריט זה.‬ ‫מקש ניווט תחתון: פורטל‬ ‫פלאפון‬ ‫מקש ניווט ימני: אנשי קשר‬ ‫מקש ניווט שמאלי:‬ ‫הודעות‬ ‫• בתפריט: ניווט בין‬ ‫תפריטים.‬ ‫572‪ | LG KP‬מדריך למשתמש ב-‬ ‫41‬ ‫41 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:15 PM‬‬
 15. 15. ‫כשהמכשיר פתוח‬ ‫חריץ כרטיס הזיכרון‬ ‫10‬ ‫20‬ ‫מטען, כבל,‬ ‫30‬ ‫שקע דיבורית‬ ‫40‬ ‫50‬ ‫60‬ ‫עדשת המצלמה‬ ‫70‬ ‫80‬ ‫מכסה הסוללה‬ ‫הכרת הטלפון והכנתו לשימוש‬ ‫לוח שנה‬ ‫ן: פורטל‬ ‫אנשי קשר‬ ‫לי:‬ ‫ין‬ ‫סוללה‬ ‫51‬ ‫51 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:15 PM‬‬
 16. 16. ‫התקנת כרטיס ‪ USIM‬וסוללה‬ ‫2 הסרת הסוללה‬ ‫1 הסירו את מכסה הסוללה‬ ‫הרימו את הקצה התחתון של‬ ‫לחיצה על מכסה הסוללה‬ ‫הסוללה והרימו אותה בזהירות‬ ‫משחררת את הנעילה. מכסה‬ ‫מתוך תא הסוללה.‬ ‫הסוללה יחליק החוצה ויתרומם‬ ‫בקלות.‬ ‫אזהרה: אין להסיר את הסוללה‬ ‫בעת שהטלפון דלוק, מכיוון שהדבר‬ ‫עלול לגרום נזק למכשיר.‬ ‫3 התקנת כרטיס ‪USIM‬‬ ‫הכניסו את כרטיס ‪ USIM‬לתוך‬ ‫הכרת הטלפון והכנתו לשימוש‬ ‫תא כרטיס ‪ .USIM‬ודאו שנקודת‬ ‫המגעים המוזהבת על גבי הכרטיס‬ ‫פונה כלפי מטה. להוצאת כרטיס‬ ‫‪ ,USIM‬דחפו אותו החוצה מהמחזיק‬ ‫שלו בכיוון מעלה.‬ ‫אזהרה: אין להכניס את ה- ‪USIM‬‬ ‫בעת שהסליידר פתוח, מכיוון שהדבר‬ ‫עלול לגרום נזק למכשיר ולכרטיס‬ ‫ה- ‪.USIM‬‬ ‫572‪ | LG KP‬מדריך למשתמש ב-‬ ‫61‬ ‫61 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:16 PM‬‬
 17. 17. ‫4 התקנת הסוללה‬ ‫10‬ ‫הכניסו את קצה הסוללה תחילה‬ ‫של‬ ‫לתוך הקצה העליון של תא‬ ‫ירות‬ ‫20‬ ‫הסוללה. ודאו שנקודות המגעים‬ ‫נמצאות מול הנקודות המתאימות‬ ‫30‬ ‫על הטלפון. לחצו את חלקה‬ ‫40‬ ‫התחתון של הסוללה בכיוון מטה‬ ‫עד שתינעל במקומה.‬ ‫50‬ ‫60‬ ‫70‬ ‫80‬ ‫סוללה‬ ‫הדבר‬ ‫לתוך‬ ‫הכרת הטלפון והכנתו לשימוש‬ ‫קודת‬ ‫הכרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫מהמחזיק‬ ‫- ‪USIM‬‬ ‫שהדבר‬ ‫טיס‬ ‫71‬ ‫71 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:17 PM‬‬
 18. 18. ‫כרטיס‬ ‫התקנת כרטיס ‪ USIM‬וסוללה‬ ‫התקנת‬ ‫6 טעינת הטלפון‬ ‫5 החזרת מכסה הסוללה‬ ‫פתחו את מכסה שקע המטען‬ ‫הכניסו את החלק העליון של‬ ‫ניתן להג‬ ‫הנמצא בצידו הימני של טלפון‬ ‫מכסה הסוללה ולחצו כלפי מטה‬ ‫באמצעות‬ ‫572‪ KP‬שלכם. הכניסו את המטען‬ ‫עד שהוא יינעל למקומו.‬ ‫בנפח של‬ ‫וחברו אותו לשקע החשמל. יש‬ ‫הערה: כ‬ ‫להמשיך ולטעון את הטלפון עד‬ ‫אופציונל‬ ‫שתופיע ההודעה הטעינה הסתיימה‬ ‫על המסך.‬ ‫פתחו את‬ ‫בצידו של‬ ‫אזהרה: אין לטעון את הטלפון‬ ‫כרטיס ה‬ ‫כאשר הוא נמצא על גבי מצעים או‬ ‫שיינעל ב‬ ‫ריפוד. יש לטעון את הטלפון באזור‬ ‫מגעי זהב‬ ‫מאוורר היטב.‬ ‫הכרת הטלפון והכנתו לשימוש‬ ‫הוצאת‬ ‫פתחו את‬ ‫הזיכרון ב‬ ‫572‪ | LG KP‬מדריך למשתמש ב-‬ ‫81‬ ‫81 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:18 PM‬‬
 19. 19. ‫כרטיס זיכרון‬ ‫בעדינות לתוך הטלפון ושחרור מהיר‬ ‫התקנת כרטיס זיכרון‬ ‫10‬ ‫שלו, כפי שמתואר בתרשים הבא:‬ ‫טען‬ ‫ניתן להגדיל את נפח הזיכרון בטלפון‬ ‫לפון‬ ‫באמצעות כרטיס זיכרון מיקרו ‪SD‬‬ ‫20‬ ‫המטען‬ ‫בנפח של עד ‪.2GB‬‬ ‫ל. יש‬ ‫30‬ ‫הערה: כרטיס הזיכרון הוא אביזר‬ ‫פון עד‬ ‫אופציונלי.‬ ‫הסתיימה‬ ‫40‬ ‫50‬ ‫פתחו את מכסה כרטיס הזיכרון‬ ‫בצידו של מכשירכם. הכניסו את‬ ‫60‬ ‫לפון‬ ‫כרטיס הזיכרון לתוך החריץ עד‬ ‫ם או‬ ‫70‬ ‫אתחול כרטיס זיכרון‬ ‫שיינעל במקומו. ודאו שהאזור שבו יש‬ ‫אזור‬ ‫מגעי זהב פונה מטה.‬ ‫80‬ ‫יתכן שכרטיס הזיכרון שלכם כבר‬ ‫מאותחל. אם הכרטיס אינו מאותחל‬ ‫עדיין, יהיה עליכם לעשות כן לפני‬ ‫שתוכלו להשתמש בו.‬ ‫ואז‬ ‫1 במסך הבית הקישו על‬ ‫בחרו בהגדרות.‬ ‫הכרת הטלפון והכנתו לשימוש‬ ‫2 בחרו במנהל הזיכרון ואז בחרו‬ ‫בזיכרון חיצוני.‬ ‫3 הקישו על אתחול והזינו את‬ ‫הסיסמה. ברירת המחדל שלה הוא‬ ‫הוצאת כרטיס זיכרון‬ ‫0000. כעת יאותחל הכרטיס ויהיה‬ ‫פתחו את המכסה והוציאו את כרטיס‬ ‫מוכן לשימוש.‬ ‫הזיכרון בזהירות על ידי דחיפתו‬ ‫4 כדי לצפות בתיקיות המאותחלות‬ ‫במכשיר 572‪ KP‬שלכם, הקישו על‬ ‫91‬ ‫91 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:18 PM‬‬
 20. 20. ‫מפת‬ ‫כרטיס זיכרון‬ ‫מולטימדי‬ ‫1 מצלמה‬ ‫ובחרו בפריטים שלי. בחרו‬ ‫2 מצלמת‬ ‫בכרטיס הזיכרון שלי.‬ ‫3 מוסיקה‬ ‫4 רדיו‬ ‫5 הקלטה‬ ‫אזהרה: כשאתם מאתחלים‬ ‫את כרטיס הזיכרון, כל תוכנו יימחק‬ ‫לגמרי. אם אינכם רוצים לאבד נתונים‬ ‫השמורים על הכרטיס, גבו אותו קודם‬ ‫לכן.‬ ‫אנשי קש‬ ‫הוסף ח‬ ‫1‬ ‫חפש‬ ‫2‬ ‫חיוג מה‬ ‫3‬ ‫קבוצות‬ ‫4‬ ‫מספרי ש‬ ‫5‬ ‫המספר‬ ‫6‬ ‫כרטיס ה‬ ‫7‬ ‫שלי‬ ‫הגדרות‬ ‫8‬ ‫הכרת הטלפון והכנתו לשימוש‬ ‫הגדרות‬ ‫1 טלפון‬ ‫2 תצוגה‬ ‫3 תאריך ו‬ ‫4 רשת‬ ‫5 פרופיל‬ ‫6 נקודות ג‬ ‫7 חיבור חב‬ ‫8 אבטחה‬ ‫9 מנהל הז‬ ‫0 הגדרות ז‬ ‫* איפוס ה‬ ‫572‪ | LG KP‬מדריך למשתמש ב-‬ ‫02‬ ‫02 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:19 PM‬‬
 21. 21. ‫מפת התפריטים‬ ‫משחקים‬ ‫שיחות‬ ‫עזרי ניהול‬ ‫מולטימדיה‬ ‫ויישומים‬ ‫1 בצע שיחת וידאו‬ ‫לוח שנה‬ ‫1‬ ‫1 מצלמה‬ ‫10‬ ‫1 המשחקים‬ ‫2 יומני שיחות‬ ‫משימות לביצוע‬ ‫2‬ ‫2 מצלמת וידאו‬ ‫והיישומים שלי‬ ‫3 מוני שיחות‬ ‫תזכורת‬ ‫3‬ ‫3 מוסיקה‬ ‫20‬ ‫2 הגדרות‬ ‫4 נפח נתונים‬ ‫תזכורת סודית‬ ‫4‬ ‫4 רדיו‬ ‫5 עלויות שיחה‬ ‫איתור תאריך‬ ‫5‬ ‫5 הקלטה קולית‬ ‫6 הפניית שיחה‬ ‫הגדרות‬ ‫6‬ ‫30‬ ‫7 חסימת שיחה‬ ‫8 מספרים קבועים‬ ‫40‬ ‫מראש‬ ‫9 שיחה ממתינה‬ ‫50‬ ‫0 הגדרות נפוצות‬ ‫* הגדרות שיחת וידאו‬ ‫60‬ ‫הודעות‬ ‫הפריטים שלי‬ ‫פרופילים‬ ‫אנשי קשר‬ ‫70‬ ‫צור הודעה חדשה‬ ‫1‬ ‫1 התמונות שלי‬ ‫1 רגיל‬ ‫הוסף חדש‬ ‫1‬ ‫תיבת דואר נכנס‬ ‫2‬ ‫2 הצלילים שלי‬ ‫2 שקט‬ ‫חפש‬ ‫2‬ ‫80‬ ‫תיבת דואר‬ ‫3‬ ‫3 סרטוני הווידאו‬ ‫3 חוץ‬ ‫חיוג מהיר‬ ‫3‬ ‫טיוטות‬ ‫4‬ ‫שלי‬ ‫4 מצב טיסה‬ ‫קבוצות‬ ‫4‬ ‫תיבת דואר יוצא‬ ‫5‬ ‫4 המשחקים‬ ‫5 מותאם אישית 1‬ ‫מספרי שירותים‬ ‫5‬ ‫פריטים שנשלחו‬ ‫6‬ ‫והיישומים שלי‬ ‫6 מותאם אישית 2‬ ‫המספר שלי‬ ‫6‬ ‫התיקיות שלי‬ ‫7‬ ‫5 אחרים‬ ‫7 מותאם אישית 3‬ ‫כרטיס הביקור‬ ‫7‬ ‫תבניות‬ ‫8‬ ‫6 כרטיס הזיכרון‬ ‫שלי‬ ‫סמלי הבעה‬ ‫9‬ ‫שלי‬ ‫הגדרות‬ ‫8‬ ‫הגדרות‬ ‫0‬ ‫הכרת הטלפון והכנתו לשימוש‬ ‫כלים‬ ‫דפדפן‬ ‫קישוריות‬ ‫הגדרות‬ ‫תפריט מהיר‬ ‫1‬ ‫1 בית‬ ‫1 ‪Bluetooth‬‬ ‫1 טלפון‬ ‫שעון מעורר‬ ‫2‬ ‫2 הזן כתובת‬ ‫2 מצב חיבור ‪UBS‬‬ ‫2 תצוגה‬ ‫מחשבון‬ ‫3‬ ‫3 סימניות‬ ‫3 תאריך ושעה‬ ‫שעון עצר‬ ‫4‬ ‫4 קורא ‪RSS‬‬ ‫4 רשת‬ ‫ממיר‬ ‫5‬ ‫5 דפים שמורים‬ ‫5 פרופיל אינטרנט‬ ‫6 היסטוריה‬ ‫6 נקודות גישה‬ ‫שעון עולמי‬ ‫6‬ ‫7 הגדרות‬ ‫7 חיבור חב’ נתונים‬ ‫‪USIM service‬‬ ‫7‬ ‫8 אבטחה‬ ‫* פונקציה זו תלויה ב ‪USIM‬‬ ‫9 מנהל הזיכרון‬ ‫ובשירותי הרשת. במידה‬ ‫ומפעילכם תומך בפונקציה‬ ‫0 הגדרות זרימה‬ ‫זו, תפריט זה יופיע.‬ ‫* איפוס הגדרות‬ ‫12‬ ‫12 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:19 PM‬‬
 22. 22. ‫שיחות‬ ‫מסך הבית שלכם‬ ‫ביצוע ש‬ ‫בשורת המצב.‬ ‫שורת המצב‬ ‫1 ודאו ש‬ ‫שורת המצב בחלקו העליון של‬ ‫עצה! ניתן לגשת במהירות לתפריטים‬ ‫2 ניתן לה‬ ‫שבחרתם באמצעות רשימת המועדפים‬ ‫המסך מציגה בפניכם, באמצעות‬ ‫לאחר‬ ‫שלכם. במצב המתנה, הקישו על מקש‬ ‫סמלים שונים, פרטים כגון עוצמת‬ ‫ספרה,‬ ‫הבחירה השמאלי. בחרו ב<ריק>, ואז‬ ‫האות, הודעות חדשות ואורך חיי‬ ‫.בהוסף כדי להוסיף תפריט מועדף‬ ‫הסוללה, וכן מדווחת לכם אם‬ ‫3 לחצו ע‬ ‫החיבור שלכם ל-‪ Bluetooth‬הוא‬ ‫4 לסיום‬ ‫פעיל. להלן טבלה שבה מוסברות‬ ‫סגרו א‬ ‫משמעויות הסמלים העשויים להופיע‬ ‫עצה! כד‬ ‫תיאור‬ ‫סמל‬ ‫תיאור‬ ‫סמל‬ ‫בינלא‬ ‫הודעת שירות‬ ‫עוצמת אות (מספר‬ ‫ביצוע ש‬ ‫הפסים צפוי להשתנות)‬ ‫נקבעה התראה‬ ‫אנשי ה‬ ‫אין אות רשת‬ ‫לוח זמנים‬ ‫1 בחרו א‬ ‫‪ GPRS‬זמין‬ ‫בחפש‬ ‫הודעה חדשה‬ ‫‪ EDGE‬זמין‬ ‫2 הזינו ת‬ ‫הודעה קולית חדשה‬ ‫את הא‬ ‫מצב טיסה פעיל‬ ‫פרופיל רגיל בשימוש‬ ‫הקשר‬ ‫הפניית שיחות‬ ‫וגללו ע‬ ‫פרופיל שקט בשימוש‬ ‫3 לחצו ע‬ ‫שירות נדידה‬ ‫פרופיל חוץ בשימוש‬ ‫הנמען‬ ‫מסך הבית שלכם‬ ‫שירות ‪ Bluetooth‬פועל‬ ‫®‬ ‫פרופיל דיבורית בשימוש‬ ‫מענה ל‬ ‫שירות ‪ WAP‬מחובר‬ ‫אורך חיי הסוללה‬ ‫כשהטלפ‬ ‫אפשרות ריבוי-משימות‬ ‫קבל או ע‬ ‫הסוללה ריקה‬ ‫זמינה‬ ‫כשהטלפ‬ ‫להקיש ע‬ ‫572‪ | LG KP‬מדריך למשתמש ב-‬ ‫22‬ ‫22 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:22 PM‬‬
 23. 23. ‫שיחות‬ ‫הצלצול. אפשרות זו מועילה למצב‬ ‫ביצוע שיחה‬ ‫10‬ ‫שבו שכחתם לשנות את הפרופיל‬ ‫1 ודאו שמכשיר הטלפון מופעל.‬ ‫לשקט במהלך פגישה.‬ ‫תפריטים‬ ‫20‬ ‫2 ניתן להשתמש בלוח המקשים‬ ‫מועדפים‬ ‫או בחרו דחה כדי‬ ‫הקישו על‬ ‫לאחר פתיחת הסליידר. למחיקת‬ ‫על מקש‬ ‫30‬ ‫לדחות שיחה נכנסת.‬ ‫ריק>, ואז‬ ‫.‬ ‫ספרה, לחצו על‬ ‫ט מועדף‬ ‫40‬ ‫ביצוע שיחות וידאו‬ ‫כדי לחייג.‬ ‫3 לחצו על‬ ‫ניתן לבצע ולקבל שיחות וידאו רק‬ ‫או‬ ‫4 לסיום השיחה, לחצו על‬ ‫50‬ ‫כאשר לכם ולצד השני יש כיסוי של‬ ‫סגרו את הסליידר.‬ ‫60‬ ‫הדור השלישי.‬ ‫עצה! כדי להזין את התו + לצורך שיחה‬ ‫1 הזינו את מספר הטלפון באמצעות‬ ‫70‬ ‫בינלאומית, לחצו לחיצה ארוכה על 0‬ ‫לוח המקשים או בחרו במספר‬ ‫80‬ ‫הטלפון מהחיפוש.‬ ‫ביצוע שיחות מתוך רשימת‬ ‫2 להפעלת פונקציית הווידאו, לחצו‬ ‫אנשי הקשר‬ ‫על מקש הבחירה השמאלי‬ ‫[אפשרויות] ובחרו ב’בצע שיחת‬ ‫1 בחרו אנשי קשר בתפריט ואז בחרו‬ ‫וידאו’.‬ ‫בחפש.‬ ‫4 אם יש צורך בכך, התאימו את‬ ‫2 הזינו תוך שימוש בלוח המקשים,‬ ‫דשה‬ ‫מיקום המצלמה.‬ ‫את האות הראשונה בשם איש‬ ‫שימוש‬ ‫הקשר שברצונכם להתקשר אליו‬ ‫כדי לסיים את‬ ‫5 לחצו על‬ ‫וגללו עד לאיש הקשר הרלוונטי.‬ ‫שימוש‬ ‫השיחה, או סגרו את מכשיר‬ ‫כדי ללחייג אל‬ ‫3 לחצו על‬ ‫מוש‬ ‫העקרונות הבסיסיים‬ ‫הטלפון.‬ ‫הנמען‬ ‫בשימוש‬ ‫מענה לשיחה ודחיית שיחה‬ ‫חיוג מהיר‬ ‫לה‬ ‫כשהטלפון מצלצל, לחצו על המקש‬ ‫ניתן להקצות מספר חיוג מהיר לאנשי‬ ‫כדי לענות לשיחה.‬ ‫קבל או על‬ ‫קשר שעימם אתם משוחחים‬ ‫כשהטלפון שלכם מצלצל, תוכלו‬ ‫בתדירות גבוהה.‬ ‫להקיש על שקט כדי להשתיק את‬ ‫32‬ ‫32 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:23 PM‬‬
 24. 24. ‫שיחות‬ ‫חיובים. ל‬ ‫המספרים שאליהם התקשרתם.‬ ‫כדי לפתוח את‬ ‫1 הקישו על‬ ‫עם ספק‬ ‫שיחות שהתקבלו - צפייה ברשימת‬ ‫התפריט הראשי. בחרו באנשי‬ ‫המספרים שהתקשרו אליכם.‬ ‫קשר, ואז בחיוג מהיר.‬ ‫עצה! כד‬ ‫בחרו בב‬ ‫שיחות שלא נענו - צפייה ברשימת‬ ‫2 התא הקולי שלכם מופנה לחיוג‬ ‫שיחות.‬ ‫השיחות שהחמצתם אותן.‬ ‫מהיר 1. לא ניתן לשנות זאת. בחרו‬ ‫בכל מספר אחר בעזרת מקשי‬ ‫עצה! מתוך כל אחד מיומני השיחות,‬ ‫שימוש‬ ‫הניווט או על ידי לחיצה על מקש‬ ‫הקישו על מקש הבחירה השמאלי‬ ‫(אפשרויות) ובחרו ב’מחק הכל’ כדי‬ ‫המספר הרלוונטי ולאחר מכן בחר‬ ‫1 הקישו‬ ‫בהוסף.‬ ‫למחוק את כל הפריטים השמורים בו.‬ ‫2 בחרו ב‬ ‫3 כעת ייפתח ספר הטלפונים שלכם.‬ ‫שיחות‬ ‫שימוש בהפניית שיחה‬ ‫בחרו באיש הקשר שברצונכם‬ ‫ניתן לב‬ ‫להקצות למספר זה על ידי שימוש‬ ‫, ובחרו בשיחות.‬ ‫1 הקישו על‬ ‫חסימת‬ ‫במקשי הניווט ובחירה באישור.‬ ‫2 בחרו בהפניית שיחה ובחרו בין‬ ‫3 בחרו ב‬ ‫כדי להתקשר למספר חיוג מהיר,‬ ‫שיחות קוליות ושיחות וידאו. כמו‬ ‫הבאות‬ ‫לחצו לחיצה ארוכה על המספר‬ ‫כן ניתן לבחור ב’בטל הכול’‬ ‫כל הש‬ ‫לביטול הפניות השיחה.‬ ‫שהוקצה, עד להופעת איש הקשר‬ ‫שיחות‬ ‫על המסך. השיחה תתבצע באופן‬ ‫3 בחרו האם להפנות את כל‬ ‫שיחות‬ ‫.‬ ‫אוטומטי, ואין צורך ללחוץ על‬ ‫השיחות, כאשר הקו תפוס, כאשר‬ ‫מדינת‬ ‫אין תשובה או כאשר אינכם זמינים.‬ ‫צפייה ביומני השיחות שלכם‬ ‫כל הש‬ ‫שיחות‬ ‫4 בחרו בהפעל ובחרו אם להפנות‬ ‫, בחרו‬ ‫במסך ההמתנה, הקישו על‬ ‫את השיחה למענה הודעות קוליות‬ ‫בשיחות ואחר כך ביומני שיחות.‬ ‫העקרונות הבסיסיים‬ ‫4 בחרו ב‬ ‫חסימת‬ ‫או למספר אחר.‬ ‫בחרו בתצוגת:‬ ‫תלוי-רשת‬ ‫5 הזינו את מספר ההפניה שלכם או‬ ‫כל השיחות - צפייה ברשימת כל‬ ‫תומכות ב‬ ‫בחרו בחפש כדי לדפדף בין אנשי‬ ‫השיחות שחויגו, שהתקבלו ושלא‬ ‫הקשר למציאת המספר.‬ ‫נענו.‬ ‫הערה: על הפניית שיחות חלים‬ ‫שיחות שחויגו - צפייה ברשימת‬ ‫572‪ | LG KP‬מדריך למשתמש ב-‬ ‫42‬ ‫42 ‪KP275UserManual_12-25-08.indd‬‬ ‫‪12/25/2008 2:25:24 PM‬‬

×