Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bossen, ethiek en onderliggende waarden

611 views

Published on

“Bossen, ethiek en onderliggende waarden: Wat betekenen die voor de "bosbouwer" van vandaag?" Presentatie op VTB-netwerkavond, 23 maart 2005, door Cathrien de Pater en Dianne Nijland

Published in: Technology, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bossen, ethiek en onderliggende waarden

 1. 1. Vereniging Tropische Bossen VTB netwerkavond “ Bossen, ethiek en onderliggende waarden” Wat betekenen die voor de "bosbouwer" van vandaag? Cathrien de Pater en Dianne Nijland
 2. 2. PROGRAMMA <ul><li>20.00-20.30 Bossen, ethiek en waarden internationaal (Cathrien) </li></ul><ul><li>20.30-21.00 Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer (Dianne) </li></ul><ul><li>21.00-21.20 Pauze </li></ul><ul><li>21.20-22.30 Discussie o.l.v. Herman Savenije </li></ul>
 3. 3. Disclaimer <ul><li>De avond heeft niet tot doel om een bepaalde levensbeschouwing te promoten (of aan te vallen), noch om een bepaalde levensbeschouwelijke overtuiging in te zetten voor een vooropgestelde milieu- of ontwikkelingsagenda. </li></ul>
 4. 4. Bossen, ethiek en waarden internationaal <ul><li>Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg ( 2002 ) </li></ul><ul><ul><li>Panel on Forest Ethics </li></ul></ul><ul><li>Seminars on Forests in Ethical Dialogue: </li></ul><ul><li>Mekrijärvi, Finland (2003) </li></ul><ul><li>Berlijn, januari 2005 </li></ul><ul><li>Ministerial Conference on the Protection of Forests of Europe (MCPFE-4): Resolutie (3) van Wenen 2003 </li></ul>
 5. 5. (European) Forests in Ethical Dialogue Berlijn, januari 2005 <ul><li>Spirituele waarden en verantwoordelijkheid in bossenethiek (Duncan Macqueen) </li></ul><ul><li>Earth Charter (Handvest van de Aarde) (Robin Attfield, Macqueen) </li></ul><ul><li>Beheerders: nieuwe rol, nieuwe waarden: </li></ul><ul><ul><li>Roemenie (Anna Lawrence), Duitsland </li></ul></ul>
 6. 6. Macqueen: Spirituele waarden en verantwoordelijkheid in bossenethiek (1) <ul><li>Meerderheid wereldbevolking ‘gelooft’; van 14% niet-gelovenden geven betekenis aan niet-menselijk leven. </li></ul><ul><li>Kernwaarden van religies: </li></ul><ul><ul><li>‘ Spiritual reverence’ </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ Biocentric responsibility’ </li></ul></ul>
 7. 7. Macqueen (2) .. God - global & cultural faith needs as & where appropriate Identity, faith and culture .. the good in creation - fair global opportunities for intellectual stimulation or aesthetic appreciation Intellectual and aesthetic appreciation .. divine purpose and our part in it - equitable global opportunities for creative endeavour (& returns from it) Creative work & use of its returns .. the spiritual nature intrinsic in all humanity - social space for shared decision making and productive partnerships Inclusive social contributions & fulfillment .. the value intrinsic to all living organisms - a stable environment and secure future for all Security - present & future .. the divine gift of life - global subsistence demands upon it equitably Subsistence, health, vitality Adjustment for ‘morally considerable’ deity: out of reverence for.. Contribution of forestry to collective human interest: Distribution of forests contributes to: Realms of human aspiration
 8. 8. Anna Lawrence: Forest Values Rumania <ul><li>Restitutie van bossen vanaf 1991 </li></ul><ul><li>Verschillende waardering van bosbeheerders en boeren </li></ul><ul><li>Economie & toekomstperspectief slecht  alleen economische korte-termijnwaarde van bos gezien; </li></ul><ul><li>Stabiele economie  andere, ook spirituele waarden </li></ul><ul><li>Identiteitscrisis professionele bosbeheerders </li></ul>
 9. 9. Hoe verder? <ul><li>INTERNATIONAAL </li></ul><ul><li>Sunne, Zweden, juni 2005 (MCPFE+FAO+ILO) “Forests and our cultural heritage” </li></ul><ul><li>Pietermaritzburg, Zuid-Afrika, 2006 </li></ul><ul><ul><li>“ Forests in Ethical Discourse” </li></ul></ul><ul><li>IN NEDERLAND </li></ul><ul><li>Onderzoek naar diepere drijfveren voor duurzaam bosbeheer (C. de Pater) </li></ul>
 10. 10. Discussievragen <ul><li>Hoe ga je als bosbeheerder/ beleidsmaker/ onderzoeker om met ethiek, waarden en normen? </li></ul><ul><li>Hoe maak je keuzen? </li></ul><ul><li>Op wat voor manier laat je je daarbij inspireren? </li></ul><ul><li>Hoe denk je dat inzicht in onderliggende waarden daarbij kan helpen? </li></ul>

×