Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power Inma

28,706 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Power Inma

 1. 1. Quins són els reptes de l´educació en el segle XXI? Mercè Traveset i Vilagines
 2. 2. Escola i diversitat de contexts <ul><li>A l´escola conviuen molts contexts familiars i culturals. </li></ul><ul><li>Augmenta la riquesa, però també la complexitat . </li></ul><ul><li>L´ escola i els docents, són en gran mesura, els grans artífexs dels ponts i de les xarxes de relacions que s´ estan creant per les noves generacions . </li></ul><ul><li>Cada alumne porta a la seva família a la motxilla, la qual li dona la seva identitat . </li></ul><ul><li>Els mestres ens veiem abocats a mirar i gestionar aquesta diversitat de contexts per poder realitzar la nostra tasca . </li></ul>
 3. 3. Coxtext actual <ul><li>Zygmunt Bauman(2007) és un dels sociòlegs més rellevants de la nostra contemporaneïtat, ha encunyat el terme de “modernitat liquida”, ell parla: </li></ul><ul><li>D´ una cultura del present que dona molta importància a la velocitat i a la eficàcia i en canvi desdenya la paciència, l´ esforç i la perseverança. </li></ul>
 4. 4. Context actual <ul><li>Estem ofegats en un diluvi d´ informació , això porta a una actitud indiferent envers el saber, el treball i la vida . L´ essència d´ aquesta actitud és l´ afebliment del criteri que permetria separar el gra de la palla i el missatge del soroll de fons. </li></ul><ul><li>La modernitat liquida és un civilització de l´ excés, de les coses supèrflues, de les deixalles i la seva eliminació. </li></ul><ul><li>S´ han de prendre decisions constants per no quedar enrere i ser exclòs del joc . </li></ul>
 5. 5. Context actual <ul><li>La cultura de la modernitat líquida ja no fomenta l´ afany d´ aprendre i acumular com les cultures anteriors, mes aviat és una cultura del distanciament, de la discontinuïtat i de l´ oblit. </li></ul><ul><li>La incertesa prefabricada constitueix l´ instrument de domini principal i per crear por. </li></ul>
 6. 6. Objectius educació <ul><li>En vista de la fragmentació i segmentació i de la diversitat personal i col.lectiva, reforçar la cohesió social i fomentar un sentiment de consciència i responsabilitat cívica és un objectiu bàsic a l´ educació. </li></ul><ul><li>L´ Educacio requereix de la construcció de lligams entre les persones, el desig i la capacitat de col.laborar amb els altres. </li></ul><ul><li>Això vol dir desenvolupar les habilitats que ens calen per ser capaços d´ establir diàlegs, d´ entesa, i per ser capaços de resoldre conflictes, una educació per crear ciutadans . </li></ul>
 7. 7. Com fer-ho?
 8. 8. La mirada sistèmica <ul><li>PENSAMENT LINEAL </li></ul><ul><li>Es basa en el pensament causa- efecte. </li></ul><ul><li>Visió parcialitzada de l´ésser humà. </li></ul><ul><li>Dualisme : bons i dolents </li></ul><ul><li>PENSAMENT SISTÈMIC </li></ul><ul><li>Sistema: conjunt de parts que interaccionen entre si. </li></ul><ul><li>Cada element només cobra significat en la recíproca interacció amb la resta de parts. </li></ul><ul><li>Sistema: Unitat Complexa:organització i estructura. </li></ul><ul><li>Posa la mirada en la connectivitat relacional i l ´acció recíproca . </li></ul>
 9. 9. Pensament planetari <ul><li>Tota la relitat és relació ,(Raimon Panikkar). </li></ul><ul><li>Interdependencia , ecosistema :cada organisme individual no es pot concebre aïllat de la resta. </li></ul>
 10. 10. Xarxes <ul><li>Professors-professors </li></ul><ul><li>Escola-famílies </li></ul><ul><li>Mestres-alumnes </li></ul><ul><li>..........??? </li></ul>
 11. 11. Pensament planetari i educació <ul><li>Cal educar en la poliidentitat (E. Morin) </li></ul><ul><li>Identitat humana igualtat/diversitat </li></ul><ul><li>Fecundació recíproca de les cultures </li></ul><ul><li>Canvi visió antropocèntrica a una visió ambiocèntrica , formem part d´un tot global. </li></ul>
 12. 12. Tothom està interrelacionat amb tothom , ningú es deslliura de la influència d’aquestes relacions, que generen vincles, a vegades inesperats
 13. 13. ORDRES EN ELS SISTEMES HUMANS Bert Hellinger <ul><li>1- El dret a la pertinença </li></ul><ul><li>2- L´ equilibri entre el donar i el rebre </li></ul><ul><li>3- Ordre segons el temps de pertinença, jerarquies. </li></ul>
 14. 14. Què aporta la perspectiva sistèmica a l´educació? <ul><li>La importància del context </li></ul><ul><li>La importància de l´ordre, què va ser abans i què després, </li></ul><ul><li>Una mirada transgeneracional, la importància de les arrels d´una persona. </li></ul><ul><li>La importància del lloc que ocupo i com l´ocupo. </li></ul><ul><li>El valor de la inclusió de tots els elements del fet educatiu. </li></ul><ul><li>El pes de les cultures d´origen i les seves lleialtats. </li></ul><ul><li>La importància de les interaccions dins el sistema. </li></ul><ul><li>La gran importància de les emocions, actituds i comunicació no verbal en el fet educatiu. </li></ul>
 15. 15. QUÈ ÉS LA PEDAGOGIA SISTEMICA? <ul><li>Es una perspectiva molt innovadora que mira l´ educació com un ecosistema i permet veure la realitat educativa com un tot vinculat als sistemes familiars, socials, culturals i històrics i com això influeix als processos d´ ensenyament- aprenentatge. </li></ul><ul><li>Es l´ aplicació dels ordres que operen en els sistemes humans a l´ educació en totes les seves vessants : relació família- escola, relació entre els mestres, relació dins de l´ aula, relació amb el currículum . </li></ul><ul><li>La finalitat és trobar l´ ordre natural , identificar els desordres i ocupar el lloc que ens correspon sigui com a pares, mestres o alumnes, assentir als nostres límits i no fer nos càrrec d´ allò que no ens pertoca . </li></ul>
 16. 16. On mirem? Avantpassats Pares alumnes Aprenentage escola
 17. 17. Un poema L´ autèntica màgia és aquella capaç d´ educar cors lliures, i projectar rajos d´ esperança i llum més enllà de la foscor, aquella capaç de mirar a la solució i posar en contacte a les persones, amb la seva força amorosa, el seu destí i les seves potencialitats. Mercè Traveset
 18. 18. Bibliografia <ul><li>Revista Cuadernos de pedagogía nº 360 sep 2006 Monográfico Pedagogía sistémica. </li></ul><ul><li>Revista Aula nº 158 enero 2007 </li></ul><ul><li>Monográfico P. Sistémica. </li></ul><ul><li>.”Eres uno de nosotros “Marianne Franke E. Alma Lepik. </li></ul><ul><li>“ Pedagogía sistémica, fundamentos y práctica” Mercè Traveset Ed. Graó 2007 </li></ul>
 19. 19. Webs relacionades <ul><li>www.institutgestalt.com </li></ul><ul><li>www. xtec.es/~cparella </li></ul><ul><li>www.mercetraveset.com </li></ul><ul><li>www.domuscudec.edu.mx </li></ul><ul><li>www.berthellinger.com </li></ul>

×