Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plus Magazine nieuwe stijl

2,890 views

Published on

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Plus Magazine nieuwe stijl

  1. 1. Restyling Plus Magazine Plus Magazine is een general interest publiekstijdschrift (maandblad) Introductie: april 2009 voor 50-plussers met veel advertenties. De opdracht was om meer rust en eenheid in het blad te creëren en het blad op bescheiden wijze een meer eigentijdse uitstraling te geven. Meest in het oog springende veranderingen: lichte restyling van het logo • headings in een schreef- letter • bredere zetspiegel met beperkt aantal hanglijnen • beperkt kleurgebruik: meer zwart in het blad • meer eenheid in typografie. april Het gevoel van Foto Ton van Vliet | Hollandse Hoogte Nieuwe Stijl! April 2009 Nr.4 jaargang 20 | maandblad €4,25 4 5 www.plusonline.nl Plus Magazine april 2009 Meer dan 1 miljoen lezers mensen Elke maand geeft het covermodel van Plus Magazine zich bloot aan de hand van dilemma’s. Uncovered Liz Snoyink Liz Snoyink Interview Kees van Kooten Tekst Dolores Thijs | Foto Tessa Posthuma de Boer ‘Liefde is het Liefde of vriendschap? Samen of alleen? Liefde Samen ‘Nu kan ik meer “Liefde is het allerhoogste. Het begint met de liefde “Samen is een ideaal, het mooiste wat er is en waar tussen ouders en kinderen. Ik was een enorm ik het meest gelukkig van word. Echt alleen zijn, een­ de diepte in’ gewenst kind. Mijn ouders hadden de hoop bijna zaamheid, lijkt me vreselijk. Zelfs theaterteksten le­ allerhoogste’ opgegeven dat ze nog een kind zouden krijgen en nu ren en repeteren doe ik niet alleen thuis, maar samen ben ik nog stééds de reden van mijn moeders be­ met anderen. Als ik daarna weer in mijn flat kom, staan. Zij overlaadde mij met liefde. Wat betreft de vind ik het best heerlijk om te rommelen, uitgebreid liefde voor mijn partners: ik val meteen op iemand in bad te gaan, heel hard tangomuziek op te zetten of en pas daarna komt de liefde. Dat betekent ook op de bank in slaap te vallen. Maar vaak ga ik dan hartstocht en seks, maar het belangrijkste vind ik de toch ’s avonds nog dansen in een tangosalon. Ik heb Geld & Recht intimiteit die je deelt met die ene waar je echt van mensen en vrienden om me heen nodig. Ik vind er houdt. Het hoogst bereikbare is dat je je samen één ook niets aan om alleen naar de bioscoop te gaan. In gaat voelen en niet meer denkt in ‘ik’ maar in ‘wij’. mijn eentje een boek zitten lezen maakt me onrustig. Kuren op kosten En dan wil ik heel ouderwets zorgen en koken voor Een van de oorzaken dat mijn vorige relatie stuk liep, een man, daar word ik het meest gelukkig van. was dat hij geen behoefte had aan andere mensen en Maar hij moet ook voor mij zorgen en me niet be­ ik wel.” lemmeren in mijn behoefte aan een eigen leven, het van de verzekeraar Innerlijk of uiterlijk? werk, mijn vrienden. Dat is voor een man niet mak­ Innerlijk kelijk. Die combinatie is me dan ook nog nooit blij­ vend gelukt… Als de ‘vlinders’ van de liefde verdwijnen, kan die “Innerlijk welzijn vind ik heel belangrijk, en het komt veranderen in een diepe vriendschap. Toen mijn ook je uiterlijk ten goede. Elke ochtend als ik wakker laatste relatie na tien jaar beëindigd werd, was ik heel word, sta ik even stil bij mezelf: hoe voel ik me, waar verdrietig. Maar in Buenos Aires, waar ik voor opna­ zit het geluk, het verdriet, de pijn om dingen die ge­ Gezondheid men was, kreeg ik weer zin in het leven en ontdekte beurd zijn? Nu ik ouder word moet ik dat opruimen, ik opnieuw de liefde: eerst voor de stad en later voor want anders vreet die pijn me op en word ik de­ een andere man. pressief. Neurologe over haar Mijn geluksmomenten binnen een liefdesrelatie, ook Anders dan mijn ouders probeer ik heel gezond te al gaat die voorbij, zijn altijd zo hevig, dat ik bereid leven. In hun tijd was men daar niet zo mee bezig, ze ben om te blijven zoeken en ook telkens weer mijn wisten niet beter. Mijn vader overleed op zijn 70ste neus te stoten. Omdat ik ervan overtuigd ben dat aan kanker, mijn moeder is nu 88 en kan door gebrek eigen hersenbloeding. harmonisch samenzijn met een man bestaat.” aan beweging fysiek niets meer. Dat is mijn grootste 2 3 www.plusonline.nl Plus Magazine april 2009 Ik dacht: ‘Wat is dit cool!’ mensen Lezerspost 5 loren. Ik zou graag zien Toen de maan dat kinderen in gesprek Maak kans op gaan met hun ouders Humor de zon kuste over wat ze wel en niet meer willen. N miljoen pag.187 Annie Wachtmeester et als wetenschapsjournalist Go- vert Schilling (januarinummer) Doodgeboren kindje heb ik een totale zonsverduiste- ring meegemaakt. Met circa één miljoen Ik ben blij dat Lidy Luije- mensen stonden we in 1999 bij het Bala- rink (februarinummer) tonmeer in Hongarije. Doodse stilte op het verdriet om een hét moment. De oh’s en de ah’s waren niet doodgeboren kind onder van de lucht. Onder mijn foto’s heb ik ge- de aandacht brengt. Ook Naschrift redactie: op 22 juli 2009 vindt in schreven: “Toen de maan de zon kuste.” ik heb het meegemaakt. Oost-Azië/de Stille Oceaan wederom een Inderdaad een “mythische ervaring”, Mijn kindje had een totale eclips plaats. Voor de eerstvolgende zoals Schilling zei. ‘klein hoofdje’ en ik (gedeeltelijke) zonsverduistering in Nederland Anneriet Pille mocht het niet zien. moet u wachten tot 4 januari 2011. Mijn echtgenoot had het lijkje “met een mijnheer Botafbraak stoppen door een simpel testje bij het ziekenhuis als ver- meegegeven”, zo zei hij. Ik had een vreselijke tijd. Ik kan beamen dat aan mijn huisarts (een klem- pleegkundige. Wat mij Daarna kreeg ik nog een osteoporose wél wat te metje op mijn hielbotje). steeds meer opvalt, is het miskraam. Ik had al een doen is (februarinum- Hij stuurde me door gebrek aan respect van gezonde dochter, dus ik mer). Ik ben een vrouw voor een botscan, waar- kinderen voor hun ouder moest deze kinderen van 63 jaar en dertien uit bleek dat ik al een als deze geen ziekenhuis- maar vergeten. Ik heb jaar geleden kwam bot- botafbraak had van 37 opname meer wil. Som- het verlies nooit goed ontkalking aan het licht procent. Sinds ik medi- mige mensen van 80 jaar kunnen verwerken. Ik cijnen slik, is de botmas- en ouder willen helemaal vind het daarom uitste- sa met ongeveer 25 pro- niet meer dat er nog van Reageren? kend dat er nu anders cent toegenomen. Alle alles gebeurt. Soms zeg- Het geheim van een goede grap met dit verdriet wordt huisartsen zouden dit gen ze klaar te zijn met omgegaan. testje in een vroeg stadi- hun leven, maar onder Hebt u iets gelezen in Plus Maga- Marian Claassen n um moeten doen, omdat druk van de kinderen zine dat vraagt om een aanvulling, medicijnen altijd nog zijn ze naar het zieken- correctie of commentaar? Schrijf het Is lachen echt gezond? goedkoper zijn dan een huis gebracht. Een zie- ons! Door plaatsgebrek worden heupoperatie. kenhuisopname leidt he- brieven soms ingekort. Persoonlijk Gisela Moret laas niet altijd tot herstel, antwoord is helaas niet mogelijk. maar kan wel veel stress Het adres: Plus Magazine (o.v.v. Kies het allerleukste typetje aller tijden Gebrek aan respect veroorzaken door de an- ‘Brieven’), Postbus 44, 3740 AA dere omgeving, bijwer- Graag wil ik reageren op Baarn. Fax: 035-692 52 72. kingen van medicijnen, ‘Hoe overleef ik het zie- E-mail: redactie@plusmagazine.nl onbekende zaalgenoten kenhuis’ (decembernum- Reageren kan ook op onze website ‘Humor redde mijn leven’ etc. Vaak voelen mensen mer). Ik ben meer dan www.plusonline.nl/forum zich dan ontzettend ver- dertig jaar werkzaam in 2 www.plusonline.nl
  2. 2. mensen interview mensen Gelukszaaier Plusjournaal Kees van Kooten Met zijn typetjes, persiflages en imitaties ontregelde, behaagde en vermaakte Kees van Kooten (67) de natie. Nu doet hij in z’n eentje in de auto de stem na van zijn moeder. “Ik heb ’m bijna.” Tekst Lenny Langerveld, m.m.v. Henk Roozeboom en Pieternel Dijkstra Tekst Marlies Kieft | Foto’s Keke Keukelaar ‘ Vroeger was mijn balkon de wereld, ik was Lenny vier vrijwilligers op het podium. Ik was er een van. Dat was het begin van onze vriendschap en samen- nog te klein om op straat te spelen. Het was oorlog. werking. Ik steeg in de achting van de leerlingen en We kregen maar een boterham per dag en die kreeg leraren. En inmiddels had ik ook een lange broek. ik voor het slapen gaan. M’n moeder vertelde altijd Zelf verdiend met het rondbrengen van het Katho- dat ik bij het wakker worden vroeg of ik weer naar liek Dagblad. bed mocht. De schuifdeuren rammelden als er een Een bepalend moment in mijn jeugd was toen mijn V2 overvloog. Mijn vader zat ondergedoken in ons ouders mij op mijn 12de meenamen naar een optre- eigen huis in de kruipruimte boven de schuifdeuren. den van Wim Kan. Ik begreep de helft niet. Maar aan Mijn zusje had ernstige bronchitis het einde zei hij: “Het is heel simpel: als ieder mens dus het was in huis altijd: “Ssst”, “Doe de deur dicht”, op de wereld een ander mens gelukkig maakt, dan “Oh, de kachel is uit”. Door die sfeer was ik een ang- zijn we allemaal gelukkig.” stig kind. Ik was diep onder de indruk van die levenswijsheid. Keerpunt in een jongensleven in die tijd, was de Hij liet het applaus komen en uitdoven en zei toen: overgang van de plusfour naar de lange broek. Dat “Tenzij we een oneven aantal mensen hebben”. Ik rol- gebeurde normaal gesproken als je naar de middelba- de van mijn stoel van het lachen. Na die voorstelling re school ging. Alleen hadden wij geen geld voor een nam ik me voor: ik wil doen wat in mijn vermogen lange broek. Ik was de enige op die school met zo’n ligt om iedereen gelukkig te maken. kniebroek. Ik trok ’m dan een beetje naar beneden Mijn moeder was een intens goed mens. Ze was poë- zodat-ie langer leek, dan werd het een soort harem- tisch en ze bekommerde zich om alles. We hadden broek. Ik durfde helemaal geen meisje te benaderen altijd manke poezen of aangeschoten duiven in huis. joh, met die plusfour. En dan kwam ik ook nog uit Mijn vader was erg sociaal. Hij was vertegenwoordi- een slechte buurt. Ik had een sterk gevoel van er niet ger, sprak Esperanto, gaf bloed. Hij deed ook veel bij horen. Harry Meijer klussen in huis. Mijn minderwaardigheidscomplex werd minder Mijn ouders hadden een goed huwelijk, maar er was toen ik Wim (de Bie, red.) ontmoette. Tijdens een Bayard Image Bank ook wrijving. Na de oorlog was er geen oorlogs- schoolavond deed hij een sketch en vroeg daarvoor 2 3 www.plusonline.nl Plus Magazine april 2009 Kom n(i)et op tijd! Ons een I mensen zorg Een prachtwijk, het kan! k behoor tot de categorie mensen die in prin- Doen wat je wilt! cipe nooit te laat komt. Reis met mij, en je mist nimmer de trein, bus of het vliegtuig. Ik Uit onderzoek blijkt dat hebben en doordat ze zich aanbid degene die op het laatste moment een twintigers veel meer moeite minder druk maken. De perron op komt rennen of het vliegtuig in schiet. hebben met iets doen tegen meeste moeite hebben ou- De bakker, de buurtsuper en een naaiatelier. Ze kunnen achterstands- wijken tot leven wekken. Maar hoe werkt dat? Wat een lef, wat een moed. Ik ben de neuroot die hun zin dan zestigers. Heeft deren met het doen van Tekst Elke van Riel en Lenny Langerveld | Foto Ger Loeffen E en doordeweekse dag op de Klarendalseweg in is nu dicht en wordt opgeknapt. Aan het begin van vijf uur te vroeg op Schiphol staat – nee, de in- 16 procent van de jongeren klusjes. Die doen ze met ge- Arnhem. De wieken van molen De Kroon de wijk is een groot pand ‘Station Klarendal’ geko- draaien genoeglijk boven de lage gevels van de men, met een restaurant, een grand café en atelier- huizen. De straat oogt lieflijk, haast dorps. Twee woningen erboven. Bij mooi weer zit het terras vol. checkbalie is nog niet open – en vervolgens an- Turkse dames trekken een weerbarstige boodschap- Voorheen werd er op deze hoek gedeald. hier last van, bij de ouderen zonde tegenzin; liever zou- pentas op wieltjes over de stoep, een ouder echtpaar De autochtone Klarendallers moeten nog wel wen- treuzelt bij de etalage met sieraden van Atelier PraG- nen aan het modekwartier, want zelf kunnen ze niet derhalf uur bij de gate staat te wiebelen. tig en bij bakker Holleman is het druk. zoveel met de exclusieve kleding, die prijzig is en ex- is dat maar 6 procent. den ze met hun hobby bezig Hoe anders zag Klarendal er uit in 2000. De meeste travagant in hun ogen. Toch is Klarendal geen reser- winkeliers hadden hun biezen gepakt, dichtgespijker- vaat geworden dat alleen voor belangstellenden van de panden domineerden het straatbeeld. De wijk was buiten de wijk bedoeld is. Naast de trendy tassenwin- Mijn vriend B. is nooit op tijd. Hij wijt dat aan Dat komt doordat ouderen zijn. Bron: Psychology and Aging, een mix van strijdvaardige Klarendallers die er sinds kel van Marck & Mo vind je nog steeds de moskee en generaties woonden, migranten (vooral Turken) en de winkel met stoffen en gordijnen. En naast de kunstenaars en miste de samenhang die vroeger zo schitterende gevel met geglazuurde tegels van Arno- zijn kindertijd, toen hij werd gepest op school. het meestal minder druk september 2008 vanzelfsprekend was. Werkloosheid, armoede en in- Arts zit textielsuper Zeeman en serveert Cafetaria ’t tegratieproblemen maakten er de dienst uit. Wat te Trefpunt patat. Zelfs coffeeshop De Walm is er nog. doen? De gemeente verzon een list: we hebben een Voor elk wat wils dus. Om aan zijn belagers te ontkomen treuzelde hij mode-academie in Arnhem, waarom maken we van Leefbaarheid Klarendal geen modekwartier? En zo geschiedde. Klarendal swingt tijdens het openingsfeest van het Modekwartier in mei 2008. Onder de verleidelijke naam ‘100% mode’ kon de Bedrijvigheid in de wijk is belangrijk, blijkt uit onder- eindeloos aan de ontbijttafel, om vervolgens op transformatie van Klarendal beginnen. automonteur in hun eigen omgeving zien, krijgen ze zoek. Wie in Klarendal rondloopt, kan dat bevesti- Raad voor Werk en Inkomen legt uit waarom dat is: “Door de eeuwen heen waren andere associaties bij werk. Op een bedrijventerrein gen. De mode-ateliers en winkels doen de wijk zicht- “Voor diegenen voor wie de stap naar werk heel erg Geen dichtgetimmerde panden komen de meeste mensen nooit.” baar goed: schone straten, leuke evenementen die groot is, kan een baan in de buurt een veilige eerste het allerlaatste moment naar school te rennen. De levensader van de wijk is de Klarendalseweg. Wo- bezoekers trekken uit het hele land. De leefbaarheid stap zijn. Het loont de moeite om via extra projecten Colour Kitchen ningcoöperatie ‘Volkshuisvesting Arnhem’ koopt, re- is verbeterd, evenals de uitstraling en de reputatie in de wijken te werken aan nieuwe werkgelegenheid.” noveert en verhuurt panden aan de Klarendalseweg van de wijk. ”Onderschat ook niet het effect van ‘zien werken Het Arnhemse Klarendal staat niet op zichzelf. Veel er mensen die een eerste stap Als een notoire telaatkomer met mij op reis gaat, en de Sonsbeeksingel aan mode-ondernemers. In to- En hoe zit het met werk? Het project 100% mode le- doet werken”, zegt Nathan Rozema. Hij onderzoekt werklozen wonen in de grote steden en daarom ken- vert tot nu toe 45 banen voor de buurt op in het res- namens het Utrechtse bureau Labyrinth Extenzio de taal zijn er zo’n veertig winkels en werkplaatsen ge- nen juist Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en taurant en Grand Café. Dat is niet heel veel, de werk- wijkeconomie in de grote steden: “Het is belangrijk pland en zijn er al een stuk of dertig in bedrijf. Utrecht inspirerende initiatieven om te zorgen voor bouw ik veel zekerheden in, want ik vertrouw loosheid van de Klarendallers los je er niet mee op. dat jongeren een beeld krijgen van allerlei beroepen Je ziet geen dichtgetimmerde panden meer aan de meer werk. Veel van die projecten zijn gericht op de Toch is werk voor de wijk een belangrijk argument door ermee in aanraking te komen. Veel allochtone Klarendalseweg. Een louche coffeeshop is gesloten. jeugd. zetten op ongebaande wegen voor het verlangen naar terugkeer van bedrijven en jongeren denken als het om werk gaat uitsluitend aan Daar zit nu Eva Luna Couture, met zelfontworpen Zo gaan ze in Den Haag ‘oefenbedrijven’ inrichten in hem voor geen cent. Ik lieg keihard over de ver- winkels in de wijken. Annemiek Wortman van de een kantoorbaan. Maar als ze een naaiatelier of een bruidskleding. Een café waar criminelen rondhingen de probleemwijken, zoals een supermarkt en een res- trektijden van de trein en zet ’s nachts horloges met niets anders dan hun eigen 2 3 www.plusonline.nl Plus Magazine april 2009 en wekkers een kwartiertje voor. In tijden van visioen.” oorlog is alles geoorloofd. Filosoof Ayn Rand in ‘Filosofie voor in bed, op het toilet Op tijd zijn is behoorlijk uit de mode en wordt HUM R mensen of in bad’, door Gregory Bergman (Uitg. BZZTôH, €8,95). helemaal niet gewaardeerd, trouwens. De meeste gastvrouwen zien er nogal verwilderd uit als je klokslag 5 uur (de afgesproken tijd) aanbelt. Je Winkel in, winkel uit krijgt een leuk kijkje achter de schermen – het huis is een chaos, de keuken walmt en ze ziet er Er is geen ander land in Europa waar zoveel verfomfaaid uit – maar voor de continuïteit van online gewinkeld wordt. In 2008 deden 7,8 mil- Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Maar wat vinden we écht leuk? de vriendschap is het beter een blokje om te gaan joen Nederlanders tussen de 16 en 74 jaar on- Hahaha! En wat doet de gulle lach met ons? tot het half 6 is. Stralend word je dan ontvangen. line aankopen. Vooral vakanties en boeken wa- ren favoriet. Hoogopgeleide mannen van 25 tot Lenny Langerveld, redacteur Mens & Samenleving 44 jaar kopen het meest, laagopgeleide vrou- 34 ‘Humor redde mijn leven’ mens@plusmagazine.nl wen van 65 tot 74 jaar het minst. Bron: CBS FOTO’s CORBis, FREsH iMagEs, iMagEs sElECT Hoe Emma Brunt haar dip overwon. 36 Het geheim van een goede grap Brigitte Kaandorp, Peter de Wit, Chiem van Houweninge en anderen over hun beste grap. 72 Gezondheid: lachen is gezond 112 Cultuur: het leukste typetje aller tijden 1 Plus Magazine april 2009

×