Workshop
      på ASB
  om forandrings- og faktabaseret ledelse gennem
integreret beslutningstagning og procesoptim...
Få inspiration af ledere fra flere af dansk erhvervs
    førende virksomheder samt ledende forskere

En betragtelig and...
Program
8:30 - 9:00   Kaffe/te, morgenbrød og udlevering af kursusmateriale
9:00 - 9:05   Introduktion ved studenterre...
Arrangør
Network of Business Performers (NBP) er en linjeforening for cand.merc.-studerende på kandidatlinjen Business
Per...
Programmet
      i
  detaljer
Kai Kristensen - Professor, dr.merc.
Rationalet bag Integrated Analytics er at skabe sammenhæng mellem strategier og mål f...
Der er brug for nye værktøjer, der kan løfte denne udfordring. Fokus skifter fra bagudrettet rapportering og dokumen-
tati...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Invitation til workshop

1,615 views

Published on

Workshop at ASB

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,615
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Invitation til workshop

 1. 1. Workshop på ASB om forandrings- og faktabaseret ledelse gennem integreret beslutningstagning og procesoptimering
 2. 2. Få inspiration af ledere fra flere af dansk erhvervs førende virksomheder samt ledende forskere En betragtelig andel af markedsværdien af en virksomhed udgøres af immaterielle og intellektuelle værdier. Paradoksalt er information om disse værdier og deres sammenhæng til den fremtidige økonomiske udvikling yderst sparsom. Målet med Integrated Analytics er, at skabe en struktureret enhedsrapportering, som omfatter både finansielle og ikke-finansielle faktorer. ”Jeg er af den opfattelse, at det er på høje tid, at der introduceres og implementeres nye systemer til redegørelse for henholdsvis virksomhedens værdi, samt koblingen mellem virksomhedens strategi og performance-målinger i de respektive afdelinger i virksomheden. I forlængelse af førstnævnte mener jeg, at den traditionelle regnskabsaf- læggelse er insufficient grundet sit fokus på historisk data og manglende evner til at redegøre for de immaterielle og intellektuelle aktivers betydning. I forhold til sidstnævnte er holistiske analyser blevet et afgørende element for at undgå sub-optimering og inefficient ressourceallokering. Jeg mener, at Integrated Analytics er et centralt værktøj i forhold til afhjælpning af de nævnte problemstillinger, eftersom denne tilgang beror på et informations- system, der både fokusere på langsigtet værdiskabelse og er helhedsorienteret.” Professor, dr. merc. Kai Kristensen, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Dit udbytte Bliv inspireret af ledere fra flere af dansk erhvervslivs mest succesfulde virksomheder samt ledende professor fra Handels- højskolen, Aarhus Universitet, og opnå dybere indsigt indenfor områder som Integrated Analytics, helhedsledelse, Early Warnings, Business Intelligence, Sales Excellence samt Lean og Six Sigma. Gennem best-practice, nyeste forskning, inspire- rende oplæg og diskussioner får du en afbalanceret vekselvirkning mellem teori, erfaringer og praktisk tilgang i en direkte anvendelsesorienteret kontekst. Hensigten med workshoppen bliver dermed at give dig indsigt i forandrings- og faktabaseret ledelse via forskellige om end komplimenterende tilgange til emner indenfor Business Performance Management med primært fokus på flere dimensio- ner vedrørende Integrated Analytics og LEAN. Denne indsigt har til formål at skabe inspiration og dermed også grobund for eksempelvis en diskussion om mulige forbedringstiltag af organisationens arbejde med Business Performance-relaterede forhold. Dato 27. maj, 2010 Lokation Store sal, R-bygningen, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Pris 1.499 DKK. Prisen inkluderer forplejning og kursusmaterialer
 3. 3. Program 8:30 - 9:00 Kaffe/te, morgenbrød og udlevering af kursusmateriale 9:00 - 9:05 Introduktion ved studenterrepræsentant 9:05 - 9.45 Professor Kai Kristensen, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Intelligent kriseledelse og vigtigheden af Integrated Analytics i et videnssamfund: Det er de motiverede medarbejdere, der bidrager til bundlinjen og skal bære virksomheden gennem krisen, da krisen primært skyldes eksterne faktorer og ikke virksomhedens struktur. For at undgå en forværring af den nuværende situation er det derfor afgørende at medarbejdermotivation, kvalitet, produktivitet og kundeloyalitet fortsat udgør fundamentet for virksomheden. 9:45 - 10:30 Manager for Sales and Marketing Processes Morten Bach Jensen, Grundfos Værktøjer til salgsvækst: Fokus på hvorledes Grundfos’ Sales Excellence Survey via modelleringen og planlægningen af salgsstrategier har muliggjort, at Grundfos kan agere proaktivt, samt hvordan excellen- ce-programmet har skabt vidensdeling og inspiration på tværs af koncernen, hvilket igen har bidraget til stigende salg. 10:30 - 10:45 Pause med kaffe/te 10:45 - 11:30 Senior Vice President Lars Vester Pedersen, Falck Danmark Falck anvender planlægningsmetoder, der modsvarer kundernes krav, såsom faste beredskaber med fo- kus på korrekt bemanding, flydende beredskaber med fokus på forecast og simulering, efterspørgsels- baseret planlægning med fokus på forecast og mulige årsagsparametre og beredskabsplanlægning med fokus på aktivitetsniveauer med eskaleringsmuligheder. 11:30 - 12:15 Divisionsdirektør Lars Kirdan, SAS Institute Politikdannelsen har ændret sig. Kravene til den politiske debat og den politiske beslutningsproces er skærpet. Det er blevet en integreret del af den politiske positionering at vise, at ens politik er effektiv – at den virker. Der er brug for nye værktøjer, der kan løfte denne udfordring. Fokus skifter fra bagudrettet rapportering og dokumentation til evidensbaserede fremskrivninger og scenarieopbygninger. Der opstår et behov for analyseværktøjer, der eliminerer usikkerheder og gør det muligt at forudsige fremtidige udviklingsscenarier med stor præcision. 12:15 - 13.00 Frokost 13:00 - 13:45 First Vice President, Business Development Carsten Elmose, Danske Bank Det gode kundemøde: Hvordan arbejder Danske Bank med integrated analytics for at udvikle kvaliteten af rådgivningsmøderne via kobling af kundetilfredshed og økonomiske resultater - og hvad er styrken og svagheden ved integrated analytics. 13:45 - 14:30 Lean Director Kent Kjærhus, LEGO System Følg LEGOs rejse med Lean-tiltag inden for deres Global Supply Chain. Denne rejse startede som et bottom-up tiltag, som senere ændrede sig til en top-down approach for hele produktionsområdet for dernæst igen at sprede sig til resten af LEGO via en top-down approach. Fokus vil primært være på de strategiske tiltag, og om hvorledes Lean-viden implementeres via interne konsulenter og de ledere, der skal anvende Lean. 14:30 - 15:15 Director Thomas Øyvind Lehmann, Vestas Det skal kunne bevises, at HR ydelser skaber værdi på bundlinjen. Analytics i Vestas HR har de seneste år dokumenteret en del af de hypoteser, som organisationen har haft i forhold til sammenhænge mellem per- formance og nogle af de mere bløde værdier som f.eks. medarbejdertilfredshed, udviklingssamtaler mv. 15:15 - 15:20 Afrunding ved studenterrepræsentant 15:20 - 16:00 Forfriskninger og networking
 4. 4. Arrangør Network of Business Performers (NBP) er en linjeforening for cand.merc.-studerende på kandidatlinjen Business Performance Management (tidligere cand.merc. Kvalitetsledelse) på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Organisa- tionens overordnede formål er at skabe et forum, hvor sociale såvel som faglige arrangementer kan finde sted. NBP søger at skabe et netværk mellem erhvervslivet og medlemmerne i foreningen. I forlængelse heraf, skal det pointe- res, at nærværende workshop er udviklet i samarbejde med professor Jacob Kjær Eskildsen og professor, dr. merc. Kai Kristensen. Kontaktoplysninger Mail jasl@asb.dk Telefon 27 29 29 20 - Jacob Stammer Larsen Tilmelding Tilmeldingsfrist: 7. maj 2010 Tilmelding til jasl@asb.dk, hvori følgende anføres: 1. Navn 2. Titel 3. Virksomhed / Organisation 4. Stilling 5. Telefonnummer Ydermere skal beløbet på 1.499 DKK indsættes på følgende konto: reg.nr. 3635, kontonr. 3635242221. Så snart din indbetaling er registreret, vil vi sende dig en bekræftende e-mail. Tilmeldingen er bindende. Såfremt du ikke har mulighed for at deltage i hele workshoppen, må du meget gerne infor- mere os herom i forbindelse med din tilmelding eller ved at kontakte os via jasl@asb.dk. Vi forbeholder os retten til at aflyse arrangementet, såfremt vi ikke opnår et tilstrækkeligt antal deltagere. Vi glæder os til at se dig, og du er selvfølgelig velkommen til at invitere din kollega. Med venlig hilsen På vegne af NBP, Christina Breum & Jacob Stammer Larsen
 5. 5. Programmet i detaljer
 6. 6. Kai Kristensen - Professor, dr.merc. Rationalet bag Integrated Analytics er at skabe sammenhæng mellem strategier og mål fra forskellige dele af organisa- tionen ved at anvende allerede tilgængeligt data (Business Intelligence) til at etablere og kvantificere valide og robuste kausale links inden for virksomheden. Denne kausalitet tager typisk afsæt i sammenhængen mellem organisationens aktiver, medarbejdere, processer, systemer, forhold til kunder og andre interessenter, samt virksomhedens finansielle situation. Begrebet Integrated Analytics skaber indsigt og overblik og bør derfor i stigende omfang være på virksomhedens dags- orden i fremtiden. Morten Bach Jensen - Grundfos Sales Excellence Survey - Optimering af Performance i en Global Salgsorganisation. Grundfos arbejder med spørgeskemabaserede Performance målinger på flere niveauer i den globale salgsorganisa- tion. Dette omfatter kundetilfredshedsmålinger, medarbejdertilfredshedmålinger, Brand Excellence målinger og sene- ste skud på stammen Sales Excellence Surveys. Sidstnævnte er en metode, der skal give tidlige indikationer for hvilke indsatsområder, der skal prioriteres for at udvikle Sales Performance. Lars Vester Pedersen - Falck Der ligger mange strategiske overvejelser bag brugen af forecasting i forbindelse med vagtplanlægning i Falck, herun- der praktiske eksempler og kulturudfordringer forbundet med projektet. Udfordringen er, at Falck altid skal sikre et beredskab, der er i stand til at løse alle opgaver, der efterspørges af kunderne, samtidig med kundernes forventninger til service, kvalitet og ikke mindst økonomi tilgodeses. Der anvendes planlægningsmetoder, der modsvarer kundernes krav, så som faste beredskaber med fokus på korrekt bemanding, flydende beredskaber med fokus på forecast og simulering, efterspørgselsbaseret planlægning med fokus på forecast og mulige årsagsparametre og beredskabsplanlægning med fokus på aktivitetsniveauer med eskalerings- muligheder. Udfordringen mellem ”objektive” planlægningsmetoder og kulturen hos planlægningsfunktionen: Fokus på planlæg- ningshorisonter og træfsikkerhed samt efterspørgselsbaseret planlægning kontra best practice. Performance Management er det optimale ledelsesværktøj i organisationen til opfølgning på forudsætninger i plan- lægningen og den realiserede performance. Lars Kirdan - SAS Institute Virker din politik? Politikdannelsen har ændret sig. Kravene til den politiske debat og den politiske beslutningsproces er skærpet. Det er blevet en integreret del af den politiske positionering at vise, at ens politik er effektiv – at den virker. Politikerne og embedsmændene har i stigende grad brug for at kunne udsige noget forholdsvist sikkert om den frem- tidige udvikling. Der regnes og fremskrives for fuld kraft blandt konkurrerende ekspertmiljøer både inden for og uden for den offentlige forvaltning. Men hvordan måler man en given politik eller offentlig virksomheds succes? Hvordan får man sikkerhed for at kunne stå på mål for sine løfter og sine beregninger?
 7. 7. Der er brug for nye værktøjer, der kan løfte denne udfordring. Fokus skifter fra bagudrettet rapportering og dokumen- tation til fremskrivninger og scenarieopbygninger. Der opstår et behov for analyseværktøjer, der eliminerer usikkerhe- der og gør det muligt at forudsige fremtidige udviklingsscenarier med stor præcision. Oplægget tager udgangspunkt i en tidligere dialog her hos SAS om ministerierne som offentlighedsdrevne fakta-leve- randører. Vi fortsætter denne dialog fra bagudrettet dokumentation og rapportering til fremskrivning og evidens. Carsten Elmose - Danske Bank Styrken ved integrated analytics - og svagheden Hvordan arbejder Danske Bank med integrated analytics i udviklingen af kvaliteten på bankens rådgivningsmøder? Hvad er styrken ved integrated analytics? Hvad er den store svaghed ved integrated analytics? Hvordan sikrer vi, det fører til reelle adfærdsforandringer? At kunne levere den bedst mulige kvalitet i rådgivningen til kunderne samt at få øget kundetilfredshed og salg til at gå hånd i hånd er et af de højst prioriterede strategiske områder i Danske Bank. Danske Bank arbejder med integrated analytics for at sikre at kundetilfredshed og salg hænger sammen i rådgivnings- situationen. For at opnå dette er en mere holistisk tilgang til det analytiske grundlag en nødvendighed - og Danske Bank arbejder derfor med Integrated Analytics for at kunne skabe sammenhæng mellem mål og strategier. Integrated Analytics kan stadig indeholde store potentielle svagheder og risici. Målet med analyser er at skabe foran- dringer, og her har Integrated Analytics (og mange analyseafdelinger) en række fundamentale begrænsninger. Som analytikere bør vi se vores rolle endnu mere holistisk end Integrated Analytics argumenterer for - hvilket vil blive illu- streret via et praktisk case-studie. Kent Kjærhus - LEGO System LEGO´s rejse med systematisk brug af Lean tankegangen. LEGO har været igennem en udvikling over de sidste fem år, der har tvunget virksomheden til at tænke anderledes, end den har gjort de sidste 70 år… og dog! De oprindelige rødder har altid søgt efter at forbedre de foregående resultater, men for en tidsperiode glemte ledelsen, hvad det virkelige LEGO DNA bestod af. Hør om strategien der blev lavet for at redde LEGO, og hvad der konkret blev igangsat af Lean-aktiviteter for at få produktionen tilbage i god form. Thomas Øyvind Lehmann - Vestas HR analyser i Vestas Antallet af medarbejdere i Vestas er de seneste syv år vokset med 20 % p.a. I samme periode har Vestas opbygget hele HR-paletten fra bunden og er nu nået et modenhedspunkt, hvor fokus i stigende grad rettes mod værdien af de ydelser, som HR stiller til rådighed. Efter finanskrisens udbrud er presset på HR ikke blevet mindre. Det skal kunne bevises, at disse HR ydelser skaber værdi på bundlinjen. Analytics i Vestas HR har de seneste år dokumenteret en del af de hypoteser, som organisationen har haft i forhold til sammenhænge mellem performance og nogle af de mere bløde værdier som f.eks. medarbejdertilfredshed, udvik- lingssamtaler mv. Der vil blive givet eksempler på hypoteser, de tilhørende analyser samt hvorledes resultaterne er blevet omsat til konkrete forbedringer i Vestas.

×