Relasjon I Veiledning

9,745 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,745
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Relasjon I Veiledning

 1. 1. RELASJON <ul><li>DET ER I RELASJON JEG MØTER ANDRE </li></ul><ul><li>I RELASJONEN HAR JEG MAKT TIL Å HEMME ELLER FREMME DEN ANDRES LIVSUTFOLDELSE </li></ul><ul><li>HVORDAN KAN JEG VITE HVA SOM ER DEN ANDRES BESTE? </li></ul><ul><li>TRYGGHET OG TILLIT </li></ul><ul><li>SPENNING OG MISTILLT </li></ul><ul><li>HOLDNINGEN ER GRUNNLEGGENDE VIKTIG </li></ul><ul><li>BEGGE HAR ROLLER </li></ul>
 2. 2. PERSONLIG STIL/VÆREMÅTE <ul><li>FOR FORSKJELLIG – FOR LIK? </li></ul><ul><li>DET ER VIKTIG FOR VEILEDEREN Å HA EN GOD FORSTÅELSE AV HVAM HAN ER OG HVORDAN HAN PÅVIRKER ANDRE. </li></ul>
 3. 3. MØTE MELLOM MENNESKER SKAL VÆRE VEKST/UTVIKLING <ul><li>HVA SKAL TIL FOR AT DU SKAL OPPLEVE ET MØTE MED MENNESKER SOM MENINGSFULLT? </li></ul><ul><li>At det oppleves som betydningsfullt </li></ul><ul><li>At vi vet at vi alltid er ”underveis” </li></ul><ul><li>Det motsatte av ”eksperten” som har svaret på alt </li></ul><ul><li>Møte mellom mennesker er ikke bare en hendelse, men en prosess </li></ul>
 4. 4. I ET MELLOMMENNESKELIG MØTE ER DET VIKTIG… <ul><li>At jeg selv er engasjert </li></ul><ul><li>At begge parter blir ansett som likeverdige </li></ul><ul><li>At den andre ikke trekker energi ut av meg </li></ul><ul><li>At jeg føler jeg får noe igjen og får gitt noe </li></ul><ul><li>At jeg er oppmerksom </li></ul><ul><li>At den personen jeg snakker med ser meg </li></ul><ul><li>At den jeg snakker med lyttet til meg </li></ul><ul><li>At jeg blir møtt med åpenhet </li></ul><ul><li>At det er satt av tid til møtet </li></ul><ul><li>At vi beveger oss under overflaten </li></ul><ul><li>At det er rom for både fornuft og følelser </li></ul><ul><li>At jeg blir tatt på alvor </li></ul><ul><li>At vi greier å skape ro og en ramme rundt vårt møte </li></ul>
 5. 5. SYSTEMISK VEILEDNING <ul><li>Retter oppmerksomheten mot bevisstgjøring av hvordan mennesker påvirker og påvirkes av våre omgivelser </li></ul><ul><li>Fokuserer på effekten og konsekvensene av våre handlinger og ikke begrunnelser for dem </li></ul><ul><li>Veiledning er rettet mot relasjoner mellom mennesker og virkning av handling </li></ul><ul><li>Læreprosessen går gjennom refleksjon i samtale med veileder </li></ul><ul><li>Læring er knyttet til den enkeltes tankeprosesser ut fra handling </li></ul><ul><li>Vi lærer noe om helhetstenkning, relasjoner, her og nå situasjoner sirkulær årsaksforståelse </li></ul><ul><li>Gir mulighet til læring om våre verdier, kunnskaper og handlinger og oss selv i lys av systemet rundt oss. </li></ul>
 6. 6. PERSONLIG,PRIVAT OG PROFESJONELL <ul><li>Drøft begrepene. Hva betyr de, og hvordan henger de sammen, og hva skiller dem etter ditt syn fra hverandre? </li></ul>
 7. 7. PERSONLIG KOMPETANSE <ul><li>Vår personlige væremåte </li></ul><ul><li>Vår evne til å tenke og handle på nye måter i situasjoner </li></ul><ul><li>Vår følsomhet for samspill </li></ul><ul><li>Vår intuisjon </li></ul><ul><li>Vår ansvarsfølelse </li></ul><ul><li>Hva skal til for at vi passer i arbeid med mennesker? </li></ul><ul><li>Personlig egnethet </li></ul><ul><li>Gode fagmennesker og gode medmennesker. Det samme? </li></ul>
 8. 8. Å VÆRE OG Å VITE <ul><li>Peter F Hjort: Helsepersonell trenger en ”kald hjerne” og et ”varmt hjerte” </li></ul><ul><li>Kald hjerne: kunnskaper, intellektuelle og tekniske ferdigheter, evne til å systematisere og ressonere </li></ul><ul><li>Varmt hjerte: bestemte holdninger, følelser, intuisjon, varme, helhetssyn, medfølelse, menneskelig og sosialt engasjement. Dvs personlig kompetanse! </li></ul><ul><li>Det tar tid å utvikle den. </li></ul>
 9. 9. PERSONLIG KOMPETANSE FORTS.. <ul><li>I alle yrker der samspill mellom mennesker er viktig, er personlig kompetanse en betydningsfull, integrert og nødvendig del av den samlede profesjonelle kompetansen. Det er en form for kompetanse som forutsetter menneskelig modning og erfaring, og som vi kan utvikle gjennom hele livet. </li></ul>
 10. 10. KOMPETANSETREKANTEN EN MODELL FOR PROFESJONALITET <ul><li>Teoretisk kunnskap </li></ul><ul><li>Yrkesspesifikke ferdigheter </li></ul><ul><li>Personlig kompetanse </li></ul>
 11. 11. DEFINISJONER <ul><li>Teoretisk kunnskap: faktakunnskap </li></ul><ul><li>Yrkesspesifikke ferdigheter: sett av praktiske ferdigheter, teknikker og metoder som hører til et bestemt yrke </li></ul><ul><li>Personlig kompetanse: sosiale relasjoner og samarbeid </li></ul>
 12. 12. OPPGAVE <ul><li>Hvilke kvalifikasjoner trenger du for å utøve ditt yrke på en kompetent måte? Hvilke former for teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og personlig kompetanse er etter ditt skjønn særlig viktige? </li></ul>
 13. 13. OPPGAVE <ul><li>1. Bruk disse eksemplene på personlig kompetanse som utgangspunkt for å lage din egen kompetanseprofil og for å identifisere dine utviklingsbehov slik du ser dem akkurat nå </li></ul><ul><li>2. Hva tror du det er viktigst for deg å fokusere på i tida framover når det gjelder personlig kompetanse, og hvordan kan du gjøre det? </li></ul>

×