T Ao B 28 Juli 2009 Inclusief Synopsis En Tariefstelling

340 views

Published on

Creatiespiraal CENS methode (M. Knoope) Organic learning Trajectgedreven aanpak

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

T Ao B 28 Juli 2009 Inclusief Synopsis En Tariefstelling

  1. 1. “THE ART OF BEING” SYNOPSIS Het ontwikkelingsprogramma “The Art of Being (TAoB)” is een revolutionaire totaalaanpak gericht op het combineren van inzichten en inspiratiebronnen vanuit verschillende cultuur/wereldbeelden op hedendaagse persoonlijke (en uiteindelijk organisatie) ontwikkelvraagstukken. Uw wens is hierbij het vertrekpunt; elk mens wordt, bewust of onbewust, gedreven door innerlijke drijfveren, ambities, idealen. Het vergroten van uw impact als mens en manager is de doelsituatie; langdurig succesvolle organisaties hebben ‘de juiste mensen’ aan boord. Het ideaal plaatje is dat iedereen intrinsiek gemotiveerd is voor het te leveren werk. COMPOSITIE “TAoB” 1. Ouverture: In vogelvlucht kennismaken met de achtergronden en de opzet van het ontwikkelingsprogramma 2. Intakegesprek: Inventarisatie ontwikkelingsvraagstuk en het zetten van een eerste stap 3. Combineren van inzichten en inspiratiebronnen vanuit 4 cultuur/wereldbeelden op ontwikkelvraagstukken (4 blokken) 4. Coachingsgesprekken (strippenkaart voor 5 gesprekken) Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Het Oosten Het Zuiden Het Westen Het Noorden Typering “Waarnemen” “Creëren” “Ontdekken” “Realiseren” Her - Er – Paradoxen Paradoxen Paradoxen Paradoxen Verkennen van Bijvoorbeeld: Bijvoorbeeld: Bijvoorbeeld: Bijvoorbeeld: drijfveren, Anders en uniek Ontwerp de Zoek nieuwe Wees ambities, zijn, je eigen weg gewenste situatie; wegen, opportunistisch, idealen gaan. Maar ook; droom, idealiseer, experimenteer, speels, laat het je aanpassen, wees hoopvol. wees creatief. Maar gebeuren. Maar deel van het Maar ook; ook; breng structuur ook; breng focus geheel zijn (Uit accepteer de aan, ben principieel, aan, wees 1933 stamt de realiteit, wees en “wijk niet af van doelgericht, spreuk”Doe maar nuchter, aards de gebaande vastberaden en gewoon, dan doe (“Met beide benen paden” “laat je niet je al gek genoeg”) op de grond afleiden” blijven”) Resultaat Natuurlijke De richting is De aanpak is Realisatie van talenten zijn bepaald en gereed wensen ontdekt gedeeld 1
  2. 2. “THE ART OF BEING” Van de Nederlandse bedrijven heeft 95% ervaring met mislukte veranderingstrajecten, 4 op de 10 werknemers is zijn/haar motivatie kwijt, maar 10% van trainingen wordt geïntegreerd in de dagelijkse praktijk, etc. Om dergelijke kwesties te keren, worden strategieën, beleidsdocumenten, doelen opgesteld en processen ingericht. En daarover weten veel wetenschappers, managers, organisatieadviseurs dan weer te melden dat ‘het bedoelde’ en ‘het gerealiseerde’(ver) uiteenlopen. En om de brug te slaan tussen het bedoelde en het gerealiseerde stellen we weer nieuwe strategieën, beleidsdocumenten op …. “The world we have made, as a result of the level of thinking we have done thus far, creates problems, we cannot solve at the same level of thinking, at which we created them” (Albert Einstein) In balans komen met behulp van inzichten en inspiratiebronnen vanuit verschillende cultuur/wereldbeelden. Wensen Ontspannen Verbeelden Waarderen Geloven OOST ZUID Ontknoopen Uiten “Nieuwe ogen” “Verbeelden” Ontvangen “Voorbereiden” Netwerken “Doen & volharden” NOORD WEST Volharden Onderzoeken Handelen Plannen Beslissen 2
  3. 3. Doelgroep Mensen in organisaties die of de noodzaak of het verlangen ervaren om zich persoonlijk verder te ontwikkelen om zo meer impact te hebben voor zichzelf en de organisatie. Resultaten: “Een resultaat is de uitkomst van een juist doorlopen proces op basis van een wens”. Uw persoonlijke wens vormt het uitgangspunt voor het resultaat dat hieruit voortvloeit. Wij begeleiden u met maatwerk in het proces hier naar toe. “The Art of Being”; wensgestuurd en gestructureerd stappen zetten om in balans te komen: • In emotie, energie en motivatie • Van mens én organisatie Compositie “The Art of Being” Ouverture In de ouverture, van 4 uur, nemen we u in vogelvlucht mee in de achtergronden en opzet van dit ontwikkelingsprogramma. Het programma is mede gebaseerd op de Creatie Emotie Navigatie Systeem methode van Marinus Knoope, de CEC-methode van Bart Frumau-Luckman, uitgangspunten vanuit de “Appreciative Inquiry” benadering (David Cooperrider) en kent specifieke leeruitgangspunten vanuit “organic learning” (Tiny van Dulmen) en een “traject gedreven aanpak” (Thierry Maes). Intakegesprek Inventarisatie ontwikkelingsvraagstuk in een 1 op 1 gesprek met de trainers/coaches van het ontwikkelprogramma. We gaan een eerste stap zetten: Welke wensen heeft u? Welke persoonlijke en/of organisatie ontwikkelingsvraagstukken houden u vandaag de dag bezig? Welke (deel)oplossingen heeft u uitgeprobeerd en met welke mate van succes? Tevens aandacht voor uw persoonlijke leerstijl; op welke wijze leert u het meest? Daarnaast staan we stil bij verwachtingen, over en weer, om deelname aan het ontwikkelingsprogramma succesvol te maken. 3
  4. 4. Blok 1 Het Oosten; “Waarnemen” Resultaat blok 1: Aan het einde van het eerste blok heeft u de voorwaarden expliciet om uw échte wensen naar boven te laten komen. Dit waarborgt eigen-gedragen keuzes. “De ware ontdekkingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar het waarnemen met nieuwe ogen” (Marcel Proust) Ontknopen – waarderen – ontspannen – wensen In het eerste blok “Het Oosten” gaan we: • Ontknopen. Op zoek naar uw ware ik. Wat maakt u uniek en bijzonder? Hoe verhoudt u zich op de lijn van autonoom (willen en kunnen) zijn versus deel van het geheel (willen, kunnen of moeten) zijn? We zetten reflectieoefeningen in. • Waarderen. Hierbij hanteren we de slogan “Alles wat je aandacht geeft, groeit”. We gaan aan de hand van delen uit het gedachtegoed van Appreciative Inquiry (AI) uw persoonlijke en/of organisatievraagstukken benaderen. AI staat voor een waarderende oftewel groeibenadering. Een van de centrale uitgangspunten van AI is dat de kiemen van de gewenste toekomst nu reeds aanwezig zijn. Nadere toelichting Appreciative Inquiry Appreciative Inquiry is te zien als tegenhanger van de gangbare benaderingswijzen voor ‘problemen’. In de gangbare benadering is de focus gericht op tekortkomingen, op datgeen wat er niet is, dat wat ontbreekt en daarvoor worden oplossingen gegenereerd, die vervolgens geïmplementeerd dienen te worden. Kenmerkend voor deze benadering is dat ‘de oplossing(en)’ van “buiten” de probleemeigenaar afkomstig zijn. AI richt zich op datgeen wat wel is, hoe klein dan ook, om van hieruit verandering in werking te zetten. Op deze manier geven we invulling aan de slogan “leren te waarderen – waarderen te leren”. We besteden vervolgens aandacht aan Csiksenzetmihalyi’s “Flow” met verschillende opdrachten en oefeningen. Nadere toelichting Csiksenzetmihalyi’s “Flow” Flow refereert aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Flow wordt gekenmerkt door op de betreffende acties gerichte energie en activiteit, volledige betrokkenheid daarbij, alsmede het feit dat men de activiteiten succesvol uitvoert. • Ontspannen. In dit programmaonderdeel werken we vooral met meditatie-oefeningen. De spreuk die we inzetten: ”Het glas moet eerst leeg zijn, voordat je het kunt vullen”. • Wensen. Aan het einde van het eerste blok zijn de voorwaarden geschapen om uw echte wensen naar boven te laten komen. U heeft concrete technieken gekregen om uw eigen wens (of die van uw medewerkers) te achterhalen. Ons criterium; “Een echte wens is positief geformuleerd”. En onze stelregel; “Houd je niet langer bezig met wat je allemaal niet meer wenst. ... Op weg naar succes is het belangrijk dat je bij het denken en praten over je wensen beperkt tot het benoemen van wat je wél wenst” 4
  5. 5. Blok 2 Het Zuiden: “Creëren” Resultaat blok 2: Aan het einde van het tweede blok bent u in staat uw persoonlijke wensen te concretiseren en deze ook concreet te uiten. Hierdoor bent u (nog meer) regisseur van uw eigen ontwikkeling. “Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal” (Albert Einstein) (Wensen) – verbeelden – geloven - uiten In het twee blok “het Zuiden” pakken we de draad op bij: • Uw Wensen. De vraag “Welke wensen heeft u (her)ontdekt? wordt teruggekoppeld aan het proces dat u tot dusverre doorlopen heeft. • Verbeelden. We gaan aan de slag met “de kracht van het verbeelden”. De slogan hierbij is “Een beeld zegt meer dan duizend woorden”. Met behulp van diverse creativiteitstechnieken gaan we uw wensen ‘handen en voeten’ geven. We stellen hierbij uiteindelijk de vraag: hoe verhoudt u zich op de lijn van fantasie (idealiseren, nostalgie) versus werkelijkheid (nuchter, aards)? En wat betekent dit antwoord voor uw dagelijkse handelingsrepertoire? • Geloven. We zetten de volgende slogan in ”Geloven is geen garantie, het bevordert wel uw kansen”. We pakken, met behulp van een korte en krachtige methode, de laatste vragen van ‘het verbeelden’ op in relatie met het hebben van geloof, (zelf)vertrouwen in het eigen kunnen en zijn. • Uiten. Aan het einde van het tweede blok bent u in staat uw persoonlijke wensen concreet te uiten. U bent volledig een regisseur van uw eigen ontwikkeling geworden. Blok 3 Het Westen: “Ontdekken” Resultaat blok 3: Aan het einde van het derde blok bent u in staat beslissingen te nemen waarmee u de juiste vervolgstappen kunt zetten. “Als je doet wat je altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg” (Uiten) – netwerken – onderzoeken - plannen – beslissen In het derde blok gaan we de strategie bepalen om het regisseurschap verder vorm te geven. We hanteren als overkoepelende slogan één woord “kennissenmanagent”; hoe verbindt u mensen op basis van gevraagde en te leveren kennis en ervaring om uw persoonlijke doelen te bereiken? We gaan achtereenvolgens in op: • Uiten. Presenteren, oftewel de kunst van het verleiden. Het gaat hier dus niet om presentatievaardigheden, maar het zich begeven op de lijn van authentiek, levensecht versus aangepast, voorkomend zijn. 5
  6. 6. • Netwerken. Het maken van verbinding met die mensen die u helpen bij het realiseren van uw wens. Nabijheid zoeken, aandacht vragen versus afstand houden. Waar liggen uw kracht en kunde? • Onderzoeken. Het ontdekken. Zich begeven op de lijn van nieuw (creatief, experimenteren) versus vertrouwd (structuur, richtinggevend). Waar gaat uw voorkeur naar uit? We dagen u uit zich, in de groep als een ‘oen’ op te stellen (Oen = Open, Eerlijk en Nieuwsgierig). En we zetten ondermeer werkvormen vanuit het improvisatietheater in. • Plannen. Het navigeren. Zich begeven op de lijn van het volgen (flexibel zijn, laten leiden) of het sturen (grenzen stellen, beheersen). Wat is uw (voorkeurs)stijl? • Beslissen. Op intuïtie of weloverwogen? De lijn wordt verder vormgegeven door woorden als moed, risicovol, impulsiviteit versus waakzaam, voorzichtig, kritisch). Wat kenmerkt uw kritieke beslismoment(en)? Blok 4 Het Noorden: “Realiseren” Resultaat blok 4: U bent uw wens aan het realiseren. “You don’t have to see the whole staircase, just take the first step” (Martin Luther King) (Beslissen) – handelen – volharden – ontvangen Het vierde en laatste blok. We pakken de omschrijving van het beoogde resultaat van het ontwikkelingsprogramma erbij: “Een resultaat is de uitkomst van een juist doorlopen proces op basis van een wens”. Waar staat u nu? Voltallig, in intervisiegroepen en in individuele gesprekken nemen we de laatste stappen. • (Beslissen. Einde 3e blok) • Handelen. Wat heeft u de afgelopen periode gedaan, ondernomen? En bent u in balans (aan het komen) tussen vitaliteit en rust, kunt u gedreven zijn maar ook vertragen? • Volharden. Toewijding; doorzetten versus laten gebeuren. Focus aanbrengen, doelgericht zijn versus aandacht verdelen. Bent u in balans (aan het komen)? • Ontvangen. Absorberen; je laten raken of afschermen. Waardering (durven) oogsten versus nuchter blijven. Bent u in balans (aan het komen)? Coachingsgesprekken Als deelcompositie van “the art of being” wordt een strippenkaart tbv 5 coachingsgesprekken aangeboden. Te vaak blijven trainingen haken bij lossen inzichten en tips. “The art of Being” isgerciht op daadwerkelijke resultaten op basis van uw wensen. Hiervoor beiden wij 1:1 bijeenkomsten aan om concrete persoonlijke handvaten aan te reiken en te kunnen reflecteren op ervaringen in de dagelijkse praktijk. 6
  7. 7. Methodes Het ontwikkelingsprogramma, gebaseerd op de ‘Creatiespiraal’ en de ‘CENS-methode’ van M. Knoope, wordt vanuit het principe van ‘organic learning’ vormgegeven en kent hierbij een ‘traject gedreven’ aanpak. Nadere toelichting organic learning • Leren is geen lineair proces. Het heeft een dynamisch, organisch karakter. Elk individu is uniek, heeft een eigen leerstijl, referentiekader, etc. Dit vraagt om individueel leermaatwerk. • Leren is een individueel proces; een ieder wordt uitgedaagd om regisseur van het eigen leerproces te worden. Elke deelnemer draagt zelf verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces; waar sta ik, hoe en wat ontwikkel ik, hoe illustreer in mijn ontwikkeling? • Leren is het meest effectief samen met anderen. Kennis delen maakt van kennis kunde. • Drijfveren als verstrekpunt. “Alles wat je aandacht geeft, groeit”. Vertrekken vanuit krachten en energie. • Wederzijdse aantrekkelijkheid. Elkaars krachten (h)erkennen en uitnutten. • Van feedback naar feedforward; van ‘gisteren’ naar ‘morgen’. Nadere toelichting trajectgedreven aanpak Focus op eerst haalbare situaties. Bekend zijn het vertrekpunt, de richting en het (globale) einddoel. Welke eerst haalbare situatie is reëel? Met andere woorden welk (leer)doel kan als eerste behaald worden? Om van daaruit weer de volgende stap te zetten! eerstvolgende, doelsituatie haalbare situatie interventies opgeloste knelpunten 1 7
  8. 8. INVESTERING Open inschrijvingen (excl. BTW, locatie Conclusion, Utrecht); groepsgrootte 8 Deelcompositie A: Ouverture kennismakingstarief 1.000 per groep Deelcompositie B: Workshops 1.200 per persoon Ouverture + Intake + 4 blokken cultuur/ wereldbeelden Deelcompositie C: Coaching 1.950 per persoon Intake + 5 coachingsgesprekken à 2 uur Deelcompositie D: Workshops & coaching 2.700 per persoon Ouverture + Intake + 4 blokken + 5 coachingsgesprekken à 2 uur Maatwerk; offerte op aanvraag Organisatie Het programma wordt verzorgd door drs. Tiny van Dulmen (Human Capital Group) in samenwerking met Bart Frumau-Luckman MBA (2BArt) Voor meer informatie Drs. Tiny van Dulmen Human Capital Group www.hucag.nl tvdulmen@hucag.nl 06-46 07 14 42 Bart Frumau-Luckman MBA 2BArt Coaching www.2Bart.nl info@2BArt.nl 06-19 19 33 99 8

×