Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul><li>LOE </li></ul><ul><li>D’un Currículum per competències  </li></ul><ul><li>a les competències a l’aula </li></ul>M...
presentació <ul><li>Les competències. </li></ul><ul><li>Les competències a la LOE. </li></ul><ul><li>L’adquisició de les c...
les competències <ul><li>Saber </li></ul><ul><li>Saber fer </li></ul><ul><li>Saber ser </li></ul><ul><li>Saber estar </li...
les competències <ul><li>ús funcional </li></ul><ul><li>dels coneixements i habilitats que tenim,  </li></ul><ul><li>en c...
les competències <ul><li>acció </li></ul><ul><li>funcionalitat </li></ul><ul><li>transversalitat </li></ul><ul><li>demanen...
les competències  <ul><li>Competències clau </li></ul><ul><li>Competències transversals </li></ul><ul><li>Competències es...
les competències a la LOE <ul><li>Finalitat. </li></ul><ul><li>Incorporació en la definició de Currículum. </li></ul><ul>...
les competències a la LOE <ul><li>Treball de caire competencial a cada cicle. </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul><ul><l...
les competències a la LOE <ul><li>Competències transversals: </li></ul><ul><li>Les competències comunicatives: </li></ul><...
les competències a la LOE Competències àrea 1 àrea 2 àrea 3 àrea 4 àrea…
les competències a la LOE àrea 1 àrea 2 àrea 3 àrea… Competència 1 Competència 2 Competència 3 Competència 4 Competència 5...
les competències a la LOE <ul><li>Estructura de les àrees:  </li></ul><ul><li>Introducció/Justificació </li></ul><ul><li>...
l’adquisició de les competències a l’aula <ul><li>Eficàcia en la consecució de les Cb Bona coordinació entre totes les à...
disseny d’activitats per treballar les competències <ul><li>Concepte de competència. </li></ul><ul><li>Les 8 “grans compet...
disseny d’activitats per treballar les competències <ul><li>Competència : ús </li></ul>Ús funcional de coneixements i ha...
les competències <ul><li>ús funcional </li></ul><ul><li>dels coneixements i habilitats que tenim,  </li></ul><ul><li>en c...
les competències a la LOE <ul><li>Competències transversals: </li></ul><ul><li>Les competències comunicatives: </li></ul><...
Estructura de les àrees <ul><li>Exemple: </li></ul><ul><li>Àmbit de llengües </li></ul><ul><li>(Llengua catalana i literat...
Estructura de les àrees <ul><li>Exemple: Àmbit de llengües primària -secundària </li></ul><ul><li>(Llengua catalana i lite...
Estructura de les àrees <ul><li>Exemple: Àmbit de llengües </li></ul><ul><li>(Llengua catalana i literatura, Llengua caste...
disseny d’activitats per treballar les competències <ul><li>Competència : ús </li></ul>UNITAT DIDÀCTICA Competències bàsi...
treball per competències  <ul><li>Fer per aprendre </li></ul><ul><li>Aprendre fent </li></ul>
<ul><li>LOE </li></ul><ul><li>D’un Currículum per competències  </li></ul><ul><li>a les competències a l’aula </li></ul>M...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Competències bàsiques

4,721 views

Published on

 • Be the first to comment

Competències bàsiques

 1. 1. <ul><li>LOE </li></ul><ul><li>D’un Currículum per competències </li></ul><ul><li>a les competències a l’aula </li></ul>Martorell, 25 de febrer 2008 M. Cristina Pujol
 2. 2. presentació <ul><li>Les competències. </li></ul><ul><li>Les competències a la LOE. </li></ul><ul><li>L’adquisició de les competències a l’aula. </li></ul><ul><li>Disseny d’activitats per treballar les competències. </li></ul>
 3. 3. les competències <ul><li>Saber </li></ul><ul><li>Saber fer </li></ul><ul><li>Saber ser </li></ul><ul><li>Saber estar </li></ul>
 4. 4. les competències <ul><li>ús funcional </li></ul><ul><li>dels coneixements i habilitats que tenim, </li></ul><ul><li>en contextos diferents </li></ul><ul><li>i implica comprensió, reflexió i discerniment, </li></ul><ul><li>tenint en compte la dimensió social de cada </li></ul><ul><li>actuació. </li></ul>
 5. 5. les competències <ul><li>acció </li></ul><ul><li>funcionalitat </li></ul><ul><li>transversalitat </li></ul><ul><li>demanen comprensió, reflexió i discerniment. </li></ul><ul><li>tenen una dimensió social </li></ul>
 6. 6. les competències <ul><li>Competències clau </li></ul><ul><li>Competències transversals </li></ul><ul><li>Competències específiques </li></ul><ul><li>Competències bàsiques </li></ul>
 7. 7. les competències a la LOE <ul><li>Finalitat. </li></ul><ul><li>Incorporació en la definició de Currículum. </li></ul><ul><li>Definició de les Cb. </li></ul><ul><li>Incorporació en el treball de les àrees: </li></ul><ul><li>competències pròpies de l’àrea, </li></ul><ul><li>contribució de l’àrea en l’adquisició de les </li></ul><ul><li>competències bàsiques. </li></ul><ul><li>Competències transversals. </li></ul>
 8. 8. les competències a la LOE <ul><li>Treball de caire competencial a cada cicle. </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul><ul><li>Promoció </li></ul><ul><li>Avaluació diagnòstica </li></ul><ul><li>Annex 1 Les Cb </li></ul><ul><li>Currículum centrat en les Cb </li></ul>
 9. 9. les competències a la LOE <ul><li>Competències transversals: </li></ul><ul><li>Les competències comunicatives: </li></ul><ul><li>1 .Competència comunicativa lingüística i audiovisual  </li></ul><ul><li>2 .Competències artística i cultural  </li></ul><ul><li>Les competències metodològiques: </li></ul><ul><li>3 .Tractament de la informació i competència digital  </li></ul><ul><li>4. Competència matemàtica </li></ul><ul><li>5 .Competència d'aprendre a aprendre  </li></ul><ul><li>Les competències personals: </li></ul><ul><li>6 .Competència d'autonomia i iniciativa personal </li></ul><ul><li>Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: </li></ul><ul><li>7 .Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic </li></ul><ul><li>8 .Competència social i ciutadana  </li></ul>
 10. 10. les competències a la LOE Competències àrea 1 àrea 2 àrea 3 àrea 4 àrea…
 11. 11. les competències a la LOE àrea 1 àrea 2 àrea 3 àrea… Competència 1 Competència 2 Competència 3 Competència 4 Competència 5 Competència 6 Competència 7 Competència8
 12. 12. les competències a la LOE <ul><li>Estructura de les àrees: </li></ul><ul><li>Introducció/Justificació </li></ul><ul><li>Competències pròpies. </li></ul><ul><li>Contribució de l’àrea a l’adquisició de les Cb. </li></ul><ul><li>Objectius. </li></ul><ul><li>Continguts. </li></ul><ul><li>Continguts comuns a d’altres àrees. </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació referència per valorar el grau d’adquisició de la competència. </li></ul>
 13. 13. l’adquisició de les competències a l’aula <ul><li>Eficàcia en la consecució de les Cb Bona coordinació entre totes les àrees. </li></ul><ul><li>Elements claus: </li></ul><ul><li>L’organització del centre i les aules. </li></ul><ul><li>L’organització del professorat. </li></ul><ul><li>La participació de l’alumnat:en el centre i en el propi aprenentatge. </li></ul><ul><li>L’ús de determinades metodologies i recursos didàctics. </li></ul><ul><li>El treball individual i el treball cooperatiu. </li></ul><ul><li>La planificació d’activitats complementàries i extraescolars. </li></ul>
 14. 14. disseny d’activitats per treballar les competències <ul><li>Concepte de competència. </li></ul><ul><li>Les 8 “grans competències “. </li></ul><ul><li>Les competències pròpies de l’àrea. </li></ul><ul><li>Els criteris d’avaluació. </li></ul>
 15. 15. disseny d’activitats per treballar les competències <ul><li>Competència : ús </li></ul>Ús funcional de coneixements i habilitats… Comp: Ús funcional de coneixements i habilitats… Comp. 1 Comp. 3 Comp. 5 Comp. 7 Comp. 2 Comp. 4 Comp. 6 Comp. 8 Comp. Pròpies àrea Criteris d’aval. Conting. Conting. comuns altres àrees Objec.
 16. 16. les competències <ul><li>ús funcional </li></ul><ul><li>dels coneixements i habilitats que tenim, </li></ul><ul><li>en contextos diferents </li></ul><ul><li>i implica comprensió, reflexió i discerniment, </li></ul><ul><li>tenint en compte la dimensió social de cada </li></ul><ul><li>actuació. </li></ul>
 17. 17. les competències a la LOE <ul><li>Competències transversals: </li></ul><ul><li>Les competències comunicatives: </li></ul><ul><li>1 .Competència comunicativa lingüística i audiovisual  </li></ul><ul><li>2 .Competències artística i cultural  </li></ul><ul><li>Les competències metodològiques: </li></ul><ul><li>3 .Tractament de la informació i competència digital  </li></ul><ul><li>4. Competència matemàtica </li></ul><ul><li>5 .Competència d'aprendre a aprendre  </li></ul><ul><li>Les competències personals: </li></ul><ul><li>6 .Competència d'autonomia i iniciativa personal </li></ul><ul><li>Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: </li></ul><ul><li>7 .Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic </li></ul><ul><li>8 .Competència social i ciutadana  </li></ul>
 18. 18. Estructura de les àrees <ul><li>Exemple: </li></ul><ul><li>Àmbit de llengües </li></ul><ul><li>(Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera) </li></ul><ul><li>Competències pròpies de l'àrea: </li></ul><ul><li>competència comunicativa (c.oral i c. escrita) </li></ul><ul><li>competència plurilingüe i intercultural </li></ul><ul><li>competència literària </li></ul><ul><li>Contribució de l’àrea a totes les Cb. </li></ul>
 19. 19. Estructura de les àrees <ul><li>Exemple: Àmbit de llengües primària -secundària </li></ul><ul><li>(Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera) </li></ul><ul><li>Objectius parlar i conversar- participació en int.o/e/a </li></ul><ul><li>comunicativa escoltar i comprendre- compre.missat.o/e/a </li></ul><ul><li>Pri. Cat/cast llegir i comprendre </li></ul><ul><li>Continguts: dimensions Sec. Cat-cast e scriure - expressió missat.o/e/a </li></ul><ul><li>coneix.funcio.llengua i apren. </li></ul><ul><li>literària </li></ul><ul><li>plurilungüe i multicultural (comú a totes les </li></ul><ul><li>llengües) </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació </li></ul>
 20. 20. Estructura de les àrees <ul><li>Exemple: Àmbit de llengües </li></ul><ul><li>(Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera) </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació </li></ul><ul><li>Participar de forma adequada en les situacions comunicatives habituals en el context escolar i social, respectant les normes d'interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen els altres. (CI) </li></ul><ul><li>Participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bàsiques.(CM) </li></ul><ul><li>Valorar la participació activa en les converses de classe i l'ús d'un llenguatge comprensible per a les funcions bàsiques, com relacionar-se, aprendre, expressar experiències viscudes, imaginar. Així mateix, ha de saber escoltar els altres i respectar els torns de paraula.(CS) </li></ul><ul><li>Participar activament i reflexivament en interaccions orals, escrites i </li></ul><ul><li>audiovisuals per a l’ aprenentatge i per a les relacions socials, dintre i fora </li></ul><ul><li>de l’aula i amb l’ús dels recursos de les TIC.(1r.ESO) </li></ul>
 21. 21. disseny d’activitats per treballar les competències <ul><li>Competència : ús </li></ul>UNITAT DIDÀCTICA Competències bàsiques Competències pròpies de l’àrea/matèria Continguts Objectius didàctics Temporització, metodologia, materials, organització alumnes, etc. Criteris d’avaluació Activitats d’e/a Activitats d’avaluació
 22. 22. treball per competències <ul><li>Fer per aprendre </li></ul><ul><li>Aprendre fent </li></ul>
 23. 23. <ul><li>LOE </li></ul><ul><li>D’un Currículum per competències </li></ul><ul><li>a les competències a l’aula </li></ul>Martorell, 25 de febrer 2008 M. Cristina Pujol

×