Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bl Consulting Ltd I Scala Pm Overview

BL Consulting Ltd brief presentation and Signature project management methodology together with iScala fundamentals.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Bl Consulting Ltd I Scala Pm Overview

 1. 1. iScala Общо представяне Боян Йорданов [email_address] +359 898 537445 +359 2 9316364
 2. 2. БЛ Консултинг ЕООД <ul><li>ЗА ПО-ДОБЪР БИЗНЕС </li></ul><ul><li>Създадена 2003 година </li></ul><ul><li>Специализирана във внедряване и поддържане на системи за управление на бизнеса </li></ul><ul><ul><li>iScala ERP, Ascent CRM, Cloverleaf, Contract by Media Solutions </li></ul></ul><ul><ul><li>Интегриране на съществуващи системи </li></ul></ul><ul><ul><li>Оптимизиране и подобряване на налични бизнес системи </li></ul></ul><ul><li>Индустрии </li></ul><ul><ul><li>Фармация и дистрибуция </li></ul></ul><ul><ul><li>Hospitality , Индустрии </li></ul></ul><ul><ul><li>други </li></ul></ul>
 3. 4. Каква е цената на проекта ? 53% Приключени и работещи проекти, но на по-висока цена, с пресрочено време и частично изпълнени спецификации и функционалности Развити 16% Приключени на време, в рамките на бюджета със всички спецификации и функционалности определени в началото Успешни 31% Прекъснати или спрени преди края им Незавършени Статистика Описание Статут
 4. 5. Основни проблеми при провал <ul><li>Започват отново – 94% от всички проекти имат един или повече рестартирания </li></ul><ul><li>Надхвърлени разходи – средно с около 189% </li></ul><ul><li>Надхвърлено време – средно с около 222% </li></ul><ul><li>При 74% от горните два случая е или надхвърлен бюджет или време, а при 28% от провалените проекти са и двата фактора – надхвърлени бюджет и време </li></ul><ul><li>Проблеми с функционалността – средно 61% е доставено </li></ul>
 5. 6. Трите убиеца на проекти <ul><li>Управление на очакванията </li></ul><ul><ul><li>Определяне на очакванията (разминаванията) </li></ul></ul><ul><ul><li>Намаляване на разминаванията </li></ul></ul><ul><li>Управление на Риска </li></ul><ul><ul><li>Определяне на рисковете </li></ul></ul><ul><ul><li>Определяне на мерките с които да се избегнат </li></ul></ul><ul><ul><li>Планиране на бедствия и непредвидими обстоятелства </li></ul></ul><ul><li>Управление на промените ( цели, време, ресурси, планове ) </li></ul><ul><ul><li>Разпознаване на промените </li></ul></ul><ul><li>Определяне на влиянието към проекта – стойност & време </li></ul>
 6. 7. 11 ключови фактора за успешен проект <ul><li>Въвличане на персонала и потребителите </li></ul><ul><li>Подкрепа от мениджмънта </li></ul><ul><li>Добре описани изисквания </li></ul><ul><li>Правилно планиране </li></ul><ul><li>Реалистични очаквания </li></ul><ul><li>По-малки стъпки в проекта </li></ul><ul><li>Компетентен персонал </li></ul><ul><li>Приемственост </li></ul><ul><li>Ясна визия и цели </li></ul><ul><li>Трудолюбив и съсредоточен екип </li></ul><ul><li>Доказана методология и документация </li></ul>
 7. 8. Signature методология за внедряване <ul><li>Стандартен, обширен шаблон </li></ul><ul><li>Стандартизирани документации </li></ul><ul><li>Насоки в процесите </li></ul><ul><li>Списъци за проверка </li></ul><ul><li>База от знания </li></ul>
 8. 9. Signature Project Processes 1 Analysis 2 Project Organisation S A L E 3 Design 4 Data Preparation 5 Test Run 6 Hand OVer S U P P O R T S 1.1 Business Requirements Review (BRR) 1.2 Initial Project Plan (optional) 1.3 System installation 1.4 Core Team training 2.1 Set Project Objectives & Scope 2.2 Team building 2.3 Resource planning 2.4 Prepare Project Plan 2.5 Agree on Project Management procedures 2.6 Kick-off 2.7 Steering Committee Meeting 3.1 Specify business processes 3.2 Specify input, outputs & interfaces 3.3 Set up parameters 3.4 Evaluate Prototype 3.5 End user training 3.6 Document 3.7 Change Control 4.1 Specify data conversion needs 4.2 Load data 4.3 Validate 4.4 Change Control 4.5 Steering Committee meeting 5.1 Test system and compare to BRR, design & objectives 5.2 Reconcile & document 5.3 Change Control 5.4 Steering Committee meeting 6.1 Go Live ! 6.2 Project Audit & Quality Control 6.3 Client Satisfaction Survey 6.4 Hand over to Support
 9. 10. Signature project processes 1.1 Business Requirements Review (BRR) 1.2 Initial Project Plan (optional) 1.3 System installation 1.4 Core Team training 2.1 Set Project Objectives & Scope 2.2 Team building 2.3 Resource planning 2.4 Prepare Project Plan 2.5 Agree on Project Management procedures 2.6 Kick-off 2.7 Steering Committee Meeting 3.1 Document business processes 3.2 Identify input, outputs & interfaces 3.3 Set up parameters 3.4 Evaluate Prototype 3.5 End user training 3.6 Document 3.7 Change Control 4.1 Identify data conversion needs 4.2 Load data 4.3 Validate 4.4 Change Control 4.5 Steering Committee meeting 5.1 Test system and compare to BRR, design & objectives 5.2 Reconcile & document 5.3 Change Control 5.4 Steering Committee meeting 6.1 Go Live ! 6.2 Project Audit & Quality Control 6.3 Client Satisfaction Survey 6.4 Hand over to Support Activities 1.1 Business Requirements Review (BRR) 1.2 Initial Project Plan (optional) 1.3 System installation 1.4 Core Team training Deliverables Report & Project Definition Initial Project Plan Installed & tested system Initial Prototype Activities 2.1 Set Project Objectives & Scope 2.2 Team building 2.3 Resource planning 2.4 Prepare Project Plan 2.5 Agree on Project Management procedures 2.6 Kick-off 2.7 Steering Committee Meeting Deliverables Approved Objectives & Scope Team Wall Chart Timeline & Wall Calendars Project Plan & Budget Minutes of agreed Dates, Milestones & responsibilities Presentation Status Report & Minutes Activities 3.1 Document business processes 3.2 Identify input, outputs & interfaces 3.3 Set up parameters 3.4 Evaluate Prototype 3.5 End user training 3.6 Document 3.7 Change Control Deliverables Flow charts with Control Points Agreed upon document formats (DDF’s) Prototype, Check List & Design Log Book Accepted Prototype Trained End users with instructions Procedure Manual Signed form Activities 4.1 Identify data conversion needs 4.2 Load data 4.3 Validate 4.4 Change Control 4.5 Steering Committee meeting Deliverables Minutes Print out from SCALA Signed Protocol Signed form Status Report & Minutes Activities 5.1 Test system and compare to BRR, design & objectives 5.2 Reconcile & document 5.3 Change Control 5.4 Steering Committee meeting Deliverables Minutes Signed Protocol & acceptance by auditors Signed form Status Report & Minutes 1 Analysis 2 Project Organisation S A L E 3 Design 4 Data Preparation 5 Test Run 6 Hand Over S U P P O R T S Activities 6.1 Go Live ! 6.2 Project Audit & Quality Control 6.3 Client Satisfaction Survey 6.4 Hand over to Support Deliverables Working System Project Close & Sign-off Report Assignment of Account Manager Milestones
 10. 11. Signature project management 1 Analysis 2 Project Organisation S A L E 3 Design 4 Data Preparation 5 Test Run 6 Hand OVer S U P P O R T S P r o j e c t M a n a g e m e n t Project plan management Risk identification & management Issue management Budgetary control Quality assurance Project communication & reporting Change control Project closure definition and control
 11. 12. Multi-site Signature 1 Analysis 2 Project Organisation 3 Design 4 Data Preparation 5 Test Run 6 Hand Over 1 Analysis by Site 2 Organisation By Site 3 Design Validation 3 Extended Design 4 Site Data Preparation Corporate Design & Pilot Process Site Acceptance Process Roll-out Process Organise Control Implement 7 Review Design Review
 12. 13. Signature предоставя … <ul><li>Процеси на внедряване доказани в хиляди предходни проекта за внедряване </li></ul><ul><li>Последователност от страна на всички консултанти </li></ul><ul><li>Предсказуемост </li></ul><ul><li>Прозрачност, за постигане на сплотено проектно партньорство </li></ul><ul><li>Чисти разбирания за очакванията , приемливост , притежание и отговорност </li></ul><ul><li>Намалени разходи за внедряване </li></ul>
 13. 15. iScala Application Modules
 14. 16. Интегриран i Scala Бизнес Пакет Финанси Логистика Главна Книга Книга Покупки Книга Продажби Статистика Управление на покупките Управление на продажбите У-ние на складово стопанство Управление на производството Управление на проекти Управление на сервизна дейност Цялостна Бизнес Интеграция Интегриране със системи на трети доставчици
 15. 17. Външна интеграция <ul><li>В допълнение към модулите интегрирани в iScala, иновационното XML базирано решение за връзка позволява създаването на интерфейси с програмите на клиенти, доставчици, мобилни устройства, системи за събиране на информация и т.н. </li></ul>3rd Party Systems Покупки Продажби iScala Финанси Мобилни устройства Събиране на информация Доставчици Клиенти Системи на трети доставчици
 16. 18. Детайлни отчети & Анализ на бизнеса <ul><li>Използвайки комбинацията от функционалността на iScala за генериране на изчерпателни отчети за нуждите на мениджмънта и продуктите BI S erv er , iScala Financials с лекота предоставя в реално време цялата информация, от която имате нужда, за да поддържате ефективността и производителността на процесите . </li></ul>Portal with WEB Parts Crystal iScala Query Designer iScala WEB Reporter Направени по поръчка отчети iScala Стандартни отчети Business Intelligence Server
 17. 19. Предимства на iScala “ Пълна видимост и достъп до информация ” iScala BI Server Продукти Клиенти Доставчици Системи на трети лица Мобилни Устройства Решенията на iScala за Връзка Интерфейс към “Външния свят” iScala “ Цялостна интеграция на бизнес процесите ”
 18. 20. Въпроси свържете се с нас: БЛ Консултинг ЕООД: http://www.bl-consulting.net/ тел./факс: +359 2 9316364, бул.Мария Луиза 68, 1202 София, България support @bl-consulting.net

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • jboutelle

  Jan. 3, 2009

BL Consulting Ltd brief presentation and Signature project management methodology together with iScala fundamentals.

Views

Total views

465

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×