Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vergelijk Ifs 5 Tov Brc 5 3

3,088 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

Vergelijk Ifs 5 Tov Brc 5 3

  1. 1. Vergelijk inhoud IFS standaard versie 5 ten opzichte van BRC standaard versie 5 Bronnen: International Food Standard. Versie 5 augustus 2007. BRC Global Standard For Food Safety. Versie 5 januari 2008. Algemeen: Beide standaarden werken met onderdelen waaraan meer gewicht wordt toegekend. Bij IFS de Knock Outs (KO) en bij BRC de Fundamentele secties. IFS is in veel gevallen iets minder gedetailleerd dan BRC. De inhoud van beide standaarden lijkt nog steeds veel op elkaar. Nr KO’s IFS Fundamentele secties BRC 1 1.2.4 Managementverantwoordelijkheid 1 Betrokkenheid hoger management en Continue verbetering 2 2.1.3.8 Monitoring systeem van elke CCP 2 HACCP systeem. 3 3.2.1.2 Persoonlijke hygiëne 3.5 Interne audits 4 4.2.2 Grondstofspecificaties 3.8 Correctieve en preventieve acties 5 4.2.3 Eindproduct (recept) specificaties 3.9 Traceerbaarheid 6 4.9.1 Beheersing vreemde delen 4.3.1 Lay-out, Productstroom en scheiding 7 4.16.1 Traceerbaarheid 4.9 Hygiëne en Orde en netheid 8 5.1.1 Interne audits 5.2 Specifieke behandeling 9 5.9.2 Procedure voor terugtrekken en recall 6.1 Operationele beheersing 10 5.11.2 Correctieve acties 7.1 Training PD 13-05-08 Pg 1 van 6
  2. 2. NB: De opzet van de standaarden is in de loop van de tijd meer van elkaar gaan verschillen. De paragrafen en inhoud lopen niet een op een. Ook zijn de eisen soms net wat anders geformuleerd. Onderstaand overzicht is dan ook globaal. Nr. Onderdeel in IFS Onderdeel BRC Verschil / Opmerking 1 Directie verantwoordelijkheid 1.1 Bedrijfsbeleid / principes 3.1 / 1 IFS: Vanuit beleid afdelingsdoelstellingen formuleren met verantwoordelijkheden en tijdspad. Ook milieu, ARBO en ethische aspecten in beleid opnemen. BRC: Continue verbetering opnemen. IFS Verantwoordelijke voor externe communicatie (crisis etc) bij BRC in 3.11.3 Incident management. 1.2 Organisatie structuur 3.3 / 1 IFS noemt specifiek functie omschrijvingen. BRC heeft het over een algemene omschrijving van plichten. IFS: Een IFS verantwoordelijke benoemd vanuit senior management. QA/QC afdelingen rechtstreekt rapporteren aan senior management. 1.3 Klantgerichtheid 3.4 IFS: Klanteisen / wensen opnemen in doelstellingen BRC: vastleggen wie communiceert met klanten. Wensen en eisen regelmatig reviewen. Performance indicators klanttevredenheid vastleggen. 1.4 Management review 1 IFS: Regelmatige review, in BRC minimaal jaarlijks. IFS: Audits infrastructuur. Audits werkomgeving (o.a. milieu, ARBO) BRC: opsomming input (1.7) 2 Kwaliteitsmanagement systeem 2.1 HACCP gebaseerd op Codex 2 Beide standaarden volgen de Codex Alimentarius stappen. Alimentarius 1 HACCP Systeem 2 HACCP Team 2.1 3 HACCP analyse 2.2 – 2.12 IFS: CCP met nummer in flow chart BRC: 2.13 Review HACCP plan voor doorvoeren van wijzigingen. 2.2 Documentatie eisen 3.7.1 IFS: Systeem aanwezig op één locatie BRC: Documenten in passende taal. 2.3 Gegevens beheer 3.7.3 IFS: Gegevens bewaren zodat manipulatie achteraf niet mogelijk is. 3 Management van middelen 3.1 Personeel management 7.1 - 3.2 Personeel 7 1 Persoonlijke Hygiëne 7.3 IFS: Eisen en uitzonderingen op basis van risico analyse. PD 13-05-08 Pg 2 van 6
  3. 3. Nr. Onderdeel in IFS Onderdeel BRC Verschil / Opmerking BRC: Ook op basis risico analyse maar meer gedetailleerd omschreven. / Persoonlijke medicijnen opgenomen / Testen elke batch pleisters met metaalstrip. 2 Kleding 7.5 BRC: Kleding op basis risico analyse. Meer details dan in IFS/ Geen buitenzakken en genaaide knopen / Vuil en schoon gescheiden / Thuis wassen is uitzondering, baseren op gedetailleerde risico analyse. / Op basis risico analyse kleding uit bij eten, roken. / Kleding high risk gebieden apart van kleur. 3 Procedures m.b.t 7.4 BRC: Bij gevaar voor product moeten bezoekers en contractors health questionnaire invullen. infectueuze ziekten Waar nodig medische screening ondergaan. 3.3 Training 7.1 IFS: HACCP verantwoordelijken trainen. (BRC 2.1 HACCP team) BRC: Verantwoordelijken voor CCP’s trainen. 3.4 Personeelsvoorzieningen 4.7 IFS: Risico’s op vreemde delen vanuit pers. Voorzieningen evalueren en minimaliseren. / Waar nodig eigen en werk kleding gescheiden opslaan. Bij BRC verplicht. / Handenwas gelegenheid warm en koud water. BRC geschikte temp. / BRC: Eisen voor rookruimtes. / Geen meegebrachte etenswaar in productie / Kantine beheersen / Specifieke eisen voor high risk ruimten. / Voldoende faciliteiten voor bezoekers en contractors. 4 Productie proces 4.1 Contractbeoordeling 3.4 - 4.2 Specificaties voor producten 3.7.2 BRC: Noemt ook specificaties van elk product of service die van invloed kan zijn op de integriteit van het eindproduct. 4.3 Productontwikkeling 5.1 IFS: Bereidingswijze en of gebruik van product vaststellen. BRC: Meer detail. Verpakking en etikettering voldoet aan wetgeving.(van land voor gebruik) / Specifieke claims onderbouwen / Effectieve communicatie binnen organisatie. 4.4 Inkoop 3.6 IFS: Gegevens over welk product van welke leverancier wordt gekocht. BRC: Aangeven hoe met uitzonderingen wordt omgegaan. / Nieuwe leveranciers een vastgelegde proefperiode. 4.5 Productverpakking 5.4 / 6.1.7 IFS: Certificaten waaruit geschiktheid blijkt ook voor contactoppervlakken zoals transportbanden etc. / Verpakking(apparatuur) getest en rapporten aanwezig. / Op basis risico analyse geschiktheid verifiëren. / Conformiteit etiket met product verifiëren voor elke nieuwe uitgave. (BRC 6.1.7)/ 4.6 Normen voor de 4 bedrijfsomgeving 1 Keuze van locatie 4.1 - 2 Exterieur 4.1 BRC: Verkeersroutes verhard. / IFS: Buitenopslag minimaal houden. Maatregelen op basis risico analyse. (BRC 4.12.4)) / PD 13-05-08 Pg 3 van 6
  4. 4. Nr. Onderdeel in IFS Onderdeel BRC Verschil / Opmerking Beheerste toegang (BRC 4.2) BRC: Aparte paragraaf voor security (4.2) Bezoekersregistratie systeem / Personeel aanmoedigen onbekenden aan te spreken / Producten veilig opslaan. 3 Lay-out / productstroom 4.3 IFS: Lay-out met met daarop aangegeven verschillende flows (personeel, product, afval etc..) / Overdruk verplicht in high care, micro organismen meten. BRC: Specifieke materialen (5.2) meenemen met beoordelen lay-out / Voldoende werkruimte / Tijdelijke constructies van voldoende hygiënisch ontwerp. / High risk gebieden fysiek afgescheiden en werkwijzen zo dat microbiologische besmetting minimaal is. 4 Inrichting productie en 4.3.2 opslag ruimtes 1 Eisen aan 4.3.2 constructie 2 Muren en wanden 4.3.2.1 IFS: Aansluiting vloer en wand ontworpen om schoonmaak te vergemakkelijken. 3 Vloeren 4.3.2.2 - 4 Plafonds 4.3.2.3 - 5 Ramen 4.3.2.4 IFS: Ontworpen en gemaakt om ophoping van vuil te voorkomen 6 Deuren 4.3.2.5 IFS: Buiten deuren naar opslag, productie etc. zelfsluitend. / Deuren tussen productieruimten gesloten houden. 7 Verlichting 4.3.2.6 IFS: shatterproof lampen minimaal in ruimtes met onverpakt product, verpakkingsmateriaal, grondstoffen en kleedruimtes. In BRC op basis risico analyse. 8 Ventilatie 4.3.2.7. IFS: Perslucht gebruikt in productie opnemen in risico analyse. BRC: Waar nodig werken met overdruk. 9 4.4 IFS: Gerecycled water voor product moet voldoen aan drinkwater eisen. / Niet drinkwater voor (Drink)Watervoorziening brandbestrijding etc. transporteren in duidelijk gemarkeerde pijpen. Geen verbinding of reflux met drinkwatersysteem. 4.7 Orde en netheid en hygiëne 4.9 / 4.8.2 IFS: Extern schoonmaakbedrijf moet voldoen aan gestelde eisen. 4.8 Afval / afvalverwijdering 4.10 BRC: Afval met trademark laten verwijderen, vernietigen door specialist in beveiligde afvalverwerking. 4.9 Risico op vreemde delen 4.8 / 5.3 BRC: Ook chemische beheersing benoemd. (IFS 4.7) BRC: Kleding wisselen en schoenen inspecteren na glasbreuk. / Beheersing vreemde delen bij verpakken. Overdekte banden, omdraaien en uitblazen potjes. / Metaal beheersing: geen afbreekmesjes, beheersing scherpe metalen zaken zoals messen, nietjes, geen metalen voorwerpen in positie die product kunnen besmetten. 4.10 Ongediertebestrijding 4.11 IFS: Binnenkomende goederen controleren op ongedierte. BRC: Lokdozen robuust en tamperproof / Gegevens analyseren minimaal jaarlijks en na PD 13-05-08 Pg 4 van 6
  5. 5. Nr. Onderdeel in IFS Onderdeel BRC Verschil / Opmerking infestatie. Inclusief analyse van vangsten. 4.11 Ontvangst van goederen en 3.6 / 4.12 IFS: Opslagomstandigheden grondstoffen moeten vastliggen. opslag 4.12 Transport 4.12 IFS: Temperatuur wagen meten voor laden bij gekoeld transport / Overdekte los en laadplaatsen. BRC: Eisen aan temperatuur controle meer in detail. / Traceerbaarheid behouden. / Procedure bij storing van koel apparatuur. 4.13 Onderhoud en reparaties 4.6 IFS: Storingen gebruiken om onderhoudsprogramma aan te passen. / BRC: Nieuwe apparatuur opnemen in onderhoud. / Bij risico van productbesmetting bij storingen apparatuur buiten onderhoudsplan om regelmatig checken. / Contractors onder supervisie. / Gedocumenteerde vrijgave procedure na onderhoud. / Technische ruimten beheersen m.b.t. besmetting (schoonloop matten) 4.14 Apparatuur en uitrusting 4.5 BRC: Certificaten van conformiteit voor contactoppervlakken. IFS: In geval van storingen procedures hoe om te gaan met product. 4.15 Procesvalidatie 6.1 (6.1.8) IFS: Rework operations valideren. 4.16 Traceerbaarheid inclusief 3.9 BRC: Minimaal jaarlijks testen. / Massa balans , hoeveelheid check meenemen. / Passende GMO en allergenen beheersing m.b.t. identiteits gevoelige producten (bijv Bio non-GMO) IFS: Tijdelijk opgeslagen goederen zonder eind identificatie moeten voorzien zijn van passende identificatie. THT datum berekenen vanaf productiedatum niet verpakkingsdatum. 4.17 Genetisch gemodificeerde 5.2 organismen (GMO’s) 4.18 Allergenen en specifieke 5.2 BRC: Besmetting via Rework vermijden. / Personeel getraind in omgang met allergenen. / Non productie voorwaarden conofrmities m.b.t. allergenen opnemen in management review. 5 Meten analyseren en verbeteren 5.1 Interne audits 3.5 BRC: Auditrapporten moeten zowel conformiteit als non-conformiteit beschrijven. 5.2 Site en fabriek inspecties 4.8.1 - 5.3 Proces beheersing 6.1 BRC: In line monitoring systeem gelinkt aan waarschuwingssysteem bij storing. / 5.4 Kalibratie 6.3 BRC: Meetmiddelen beschermen tegen aanpassen door ongeautoriseerde personen men beschermen tegen beschadiging, misbruik. 5.5 Hoeveelheid controle 6.2 IFS: Pre packed producten bewijs dat deze voldoen aan wettelijke eisen mbt hoeveelheden. BRC: Hoeveelheid niet wettelijk geregeld bijv bulk, dan klant eis als uitgangspunt nemen. 5.6 Productanalyse 5.5 BRC: Eisen aan laboratorium en personeel. Staat bij IFS op andere plekken. 5.7 Product quarantaine en 5.7 BRC gaat over eindproduct. IFS gaat over grondstof, intermediair, eindproduct, vrijgave verpakkingsmateriaal en apparatuur. PD 13-05-08 Pg 5 van 6
  6. 6. Nr. Onderdeel in IFS Onderdeel BRC Verschil / Opmerking 5.8 Klachten afhandeling 3.10 - 5.9 Management van incidenten, 3.11 BRC: Meer gedetailleerd. Voobeelden van crises / Certificeerder waarschuwen bij product product terugtrekken en recall. product recall 5.10 Afwijkende producten 5.6 - 5.11 Correctieve maatregelen 3.8 - PD 13-05-08 Pg 6 van 6

×