Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11 ibbt onderzoek en km os

551 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

11 ibbt onderzoek en km os

  1. 1. 2de IBBT Brokerage Event Break-out Sessie IBBT Onderzoek en KMO’s Sessieleiders: Paul Zeeuwts & Marie Claire Van de Velde
  2. 2. 2de IBBT Brokerage Event – IBBT Onderzoek en KMO’s Sessievoorzitter Sessievoorzitters: Paul Zeeuwts, directievoorzitter IWT M. Claire Van de Velde, directeur Valorisatie &BD IWT: steun en diensten Onderzoek en Ontwikkeling vanuit het bedrijfsleven Steun aan KMO-Innovatiestudies en KMO-Innovatieprojecten IBBT: onderzoekssamenwerkingsplatform met onderzoeksgroepen (die steun krijgen vanuit IBBT) 2
  3. 3. 2de IBBT Brokerage Event – IBBT onderzoek en KMO’s Topics to Cover discussie sessie rond O&O in en met KMO's aanwezigheid = dus actief in O&O ( x % ja)? Na 1 jaar IBBT één of enkele KMO’s in meerderheid van de GBO-projecten, en eerste stappen in biliateraal contract O&O met KMO’s. Waarom kiezen KMO's ervoor om met het IBBT samen te werken? (zaal?) 3
  4. 4. 2de IBBT Brokerage Event – IBBT onderzoek en KMO’s Topics to Cover KMO in een IBBT-GBO: Wat steek je erin? Wat loopt moeilijk? Vraagarticulatie? ‘kost’ van de deelname in euro of uren? communicatie met onderzoekers? communicatie groter bedrijf? afspraken ieders wensen? 4
  5. 5. 2de IBBT Brokerage Event – [naam break-out] Topics to cover Bilaterale projecten IBBT-KMO Wat loopt moeilijk? Vraagarticulatie? ‘kost’ van de deelname in euro of uren? communicatie met onderzoekers? communicatie groter bedrijf? afspraken ieders wensen? 5
  6. 6. 2de IBBT Brokerage Event – IBBT onderzoek en KMO’s Topics to Cover IWT versus IBBT helder? Verwachtingen inzake de ‘relatie’ IWT-IBBT? 6
  7. 7. 2de IBBT Brokerage Event – IBBT onderzoek en KMO’s Conclusies – actiepunten? Wegwijzer onderzoek; maar ook nr grote bedrijven die innovatieve projecten willen doen met KMO’s Moeite van 1 KMO om tot grotere gezamelijke projecten te komen, rol TIS, intermediaren, brancheorganisaties Duidelijkheid meerwaarde (op korte termijn) Investering in ‘lead time’ Bereidheid grote bedrijven? Worden aangezet het gemeenschappelijke te zoeken buiten het competitieve 7
  8. 8. 2de IBBT Brokerage Event – IBBT onderzoek en KMO’s Topics to Cover Band tussen TIS in domein aanhalen: bekendheid van IBBT bij de innovatieadviseurs Mix van KMO’s samenbrengen (kan in GBO’s!) Vanuit VIS-en heel wat mogelijk qua scouting expertise Niet enkel KMO die actief is in ICT, maar ook KMO als gebruiker.Combineren van diversiteit aan kennis en spelers. 8

×