Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Versjon 1, mai 2010

Basert på retningslinjer for NetCom
Vær gjerne aktiv i sosiale medier! Bare husk hvor du jobber.

Sosiale medier kjennetegnes av deltakelse, dialog, fellesska...
8 kjappe
 Vær aktiv i sosiale medier! Bare husk hvor du jobber.
 Vær åpen om at du jobber i Hermes AS – vi er aldri anon...
Den lange versjonen – innhold:
 Hvorfor er vi tilstede i sosiale medier?
 Hvordan ønsker vi at Hermes AS skal oppfattes ...
Mål for Hermes AS i sosiale medier
Vi skal være best blant norske fiskebåtrederier på kommunikasjon
og tilstedeværelse i s...
Suksesskriterier i sosiale medier
 Aktiv lytting til Internett   God kjennskap til sosiale
 Deltar der folk er    ...
Ansvar og roller i Hermes AS
 Overordnet ansvar for kommunikasjon i sosiale medier,
 administrasjonen ved daglig leder J...
Lytte til ”samtalen” og vurdere å svare
 Vi må ikke besvare absolutt alle diskusjonsinnlegg, kommentarer,
 meninigsytrin...
Når du svarer
 Svar alltid når:
   Kommentaren inneholder faktafeil
   Når kommentaren kommer fra en misfornøyd kunde...
Hvordan svare?
Vær åpen: Gjør det tydelig at du     Tone: Tonen bør være personlig,
representerer Herme AS. Oppgi   ...
Temaer vi ikke kommenterer
 Vi kommenterer ikke rykter og spekulasjoner, kun kjent informasjon og fakta.
 Vi kommenterer...
Sosiale medier og krisekommunikasjon
 I krisesituasjoner styrer administrasjonen all informasjon internt og
 eksternt. A...
Et skjema til hjelp
                                                Ikke s...
Hermes AS
                       Jan Roger Lerbukt
                        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Retnlinjer sosiale medier Herme AS

836 views

Published on

Retningslinjer for Hermes AS i sosiale medier. Hvordan opptre i disse nye medier som brer om seg. Hvordan skal vi og våre ansatte forholde seg til skillet mellom det private og det jobbrelaterte.

Published in: Technology, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Retnlinjer sosiale medier Herme AS

 1. 1. Versjon 1, mai 2010 Basert på retningslinjer for NetCom
 2. 2. Vær gjerne aktiv i sosiale medier! Bare husk hvor du jobber. Sosiale medier kjennetegnes av deltakelse, dialog, fellesskap, åpenhet og frihet. For Hermes AS’ er deltakelse en flott mulighet til å komme nærmere alle de som har en relasjon til rederiet. Som ansatt i Hermes AS har du friheten til å delta og engasjere deg på vegne av selskapet, men samtidig som din personlighet selvsagt skal få lov å skinne, er det meget viktig at vi opptrer samstemt. Sagt helt enkelt – vi må huske hvor vi jobber 
 3. 3. 8 kjappe  Vær aktiv i sosiale medier! Bare husk hvor du jobber.  Vær åpen om at du jobber i Hermes AS – vi er aldri anonyme i sosiale medier.  Hermes AS’ ledestjerne i sosiale medier er kundeorientert, fremoverlent samt alltid åpenhet og ærlighet.  Tenk gjennom konsekvensene for Hermes AS før du publiserer noe.  Kundespørsmål blir håndtert av skipper eller administrasjon.  Lær deg listen over temaer vi ikke kommenterer.  I krisesituasjoner styrer administrasjonen all informasjon internt og eksternt.  Har du spørsmål eller er du i tvil – kontakt administrasjonen.
 4. 4. Den lange versjonen – innhold:  Hvorfor er vi tilstede i sosiale medier?  Hvordan ønsker vi at Hermes AS skal oppfattes i sosiale medier?  Når bør vi svare og når bør vi la være?  Hvem svarer på hva?  Hvordan svarer vi?
 5. 5. Mål for Hermes AS i sosiale medier Vi skal være best blant norske fiskebåtrederier på kommunikasjon og tilstedeværelse i sosiale medier  Vi er tilstede i sosiale medier fordi vi ønsker å:  bedre tilgjengeligheten for alle de som har relasjoner til oss  styrke merkevaren Hermes AS ved å vise at vi følger med i timen  forbedre Hermes AS’ omdømme – herunder underbygge vår målsetning om å være et åpent og ”gjennomsiktig” rederi
 6. 6. Suksesskriterier i sosiale medier  Aktiv lytting til Internett  God kjennskap til sosiale  Deltar der folk er medier  Delekultur  Reagerer direkte på kritikk  Reagerer raskt  Har dedikerte  Lekende dialogansvarlige  Åpne og deler opplevelsene med andre
 7. 7. Ansvar og roller i Hermes AS  Overordnet ansvar for kommunikasjon i sosiale medier, administrasjonen ved daglig leder Jan Roger Lerbukt.  Operativt ansvarlig for Hermes AS i sosiale medier, skippere Åsmund Breivik og Håvard Sigvaldsen.  Ansvarlig for å være gode ambassadører i sosiale medier: alle i Hermes AS.
 8. 8. Lytte til ”samtalen” og vurdere å svare  Vi må ikke besvare absolutt alle diskusjonsinnlegg, kommentarer, meninigsytringer, etc.  Men – vi anbefaler høy grad av delaktighet, samt å besvare innlegg og kommentarer i sosiale medier den samme dagen som de har blitt publisert.  Kort reaksjonstid reduserer risikoen for at negative innlegg og kommentarer spres i sosiale medier.
 9. 9. Når du svarer  Svar alltid når:  Kommentaren inneholder faktafeil  Når kommentaren kommer fra en misfornøyd kunde  Når kommentaren inneholder spørsmål om Hermes AS’ produkter  Svar på positive eller nøytrale kommentarer:  Valgfritt om du vil svare eller ikke, men det er anbefalt å svare på positive kommentarer så ofte som mulig siden det skaper gode relasjoner til omverdenen og viser at vi er tilstede.  Når du velger å svare på negative kommentarer, er det viktig å vurdere:  Er kommentaren skrevet for å skade Hermes AS?  Er kommentaren ment humoristisk?
 10. 10. Hvordan svare? Vær åpen: Gjør det tydelig at du Tone: Tonen bør være personlig, representerer Herme AS. Oppgi men skikkelig. Vurder kommentaren alltid ditt fulle navn. Vi skal aldri og bruk den tonen du finner riktig. være anonyme i sosiale medier. Bruk et klart og tydelig språk. Hold deg til fakta: Vi svarer for å gi Gi tips: Refererer du til en annen et riktig bilde av situasjonen med kilde må du alltid oppgi hvilken. korrekte opplysninger. Dobbeltsjekk Nøkkelen til gode relasjoner er å gi om du er usikker. Hvis spørsmålet er tips og lenker til andre komplisert, ta kontakt med nettdiskusjoner. administrasjonen. Interaksjon: Følg alltid opp Har det blitt gjort en feil, innrøm hvordan det går med en ”samtale” det. etter at du har svart, og vurder om det er nødvendig å besvare flere kommentarer.
 11. 11. Temaer vi ikke kommenterer  Vi kommenterer ikke rykter og spekulasjoner, kun kjent informasjon og fakta.  Vi kommenterer ikke rykter om fusjon og oppkjøp, verken for Hermes AS eller andre fiskebåtrederi.  Vi kommenterer ikke våre regnskaper men henviser til tallene.  Vi skriver ikke negativt om andre selskaper, produkter etc.  Vi kommenterer ikke store og små omorganiseringer i Hermes AS.  Vi kommenterer ikke tall og felt/ posisjoner vedrørende fiske – heller ikke etter endt tur.  Vi kommenterer ikke noe som relaterer seg til tokt for Fiskeridirektoratet uten at dette er avklart med sjef for overvåkningstjenesten, toktleder, skippere og administrasjon.  I krisesituasjoner styrer administrasjonen all informasjon internt og eksternt. Ansatte har ikke anledning til å gi egne kommentarer.  Intern informasjon er intern. Det gjelder også for saker sendt ut på alle@hermes- as.net. Er du i tvil kontakt administrasjonen.
 12. 12. Sosiale medier og krisekommunikasjon  I krisesituasjoner styrer administrasjonen all informasjon internt og eksternt. Ansatte har ikke anledning til å gi egne kommentarer utover det til enhver tid gjeldende budskap.  Administrasjonen avgjør hvilke kanaler vi bruker til dialog med omverdenen, og til hvilket tidspunkt i krisen vi tar i bruk de ulike kanalene.  Under kriser skal vi være åpne og ærlige – samtidig som vi kommuniserer smart og nyansert.
 13. 13. Et skjema til hjelp Ikke svar men sjekk om Svar alltid: kommentaren er: -Faktafeil - Humoristisk ment eller skrevet - Misfornøyd kunde for å skade Hermes AS’ - Spørsmål. Svare på en omdømme. Ja Nei kommentar? Vanskelige saker skal Svar hvis du har tid: avsjekkes med - Positive kommentarer administrasjonen. Åpenhet: Fakta: Tone: Gi tips: Svar alltid: - Alltid klar - Dobbeltsjekk -Tonen i svaret -Referer til våre -Følg alltid opp avsender med alltid at skal være klar og nettsider eller kommentarer du kontaktinfo. informasjonen du tydelig. andre kilder for har besvart. gir er korrekt. mer info.
 14. 14. Hermes AS Jan Roger Lerbukt Daglig leder For ytterligere informasjon kontakt meg. Telefon 776 15510. Mobil 417 75510. www.hermes-as.no post@hermes-as.no

×