Elevatorpitch Bs E On Lommel 08 01 2010

437 views

Published on

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Elevatorpitch Bs E On Lommel 08 01 2010

  1. 1. Elevatorpitch Lommel, 8 januari 2010
  2. 2. Klantgericht verkopen Opdracht voor vanmiddag: We schrijven de E.ON elevatorpitch en combineren die met onze specifieke branchekennis.
  3. 3. Klantgericht verkopen Een elevatorpitch (elevator = lift ; pitch = verkooppresentatie ), heel soms ook elevatorspeech genoemd, is een presentatiewijze van een idee voor een product, service of project. De naam geeft de tijdsduur weer waarin een lift van de onderste naar de bovenste verdieping gaat, in ongeveer 30 seconden of omgerekend rond de 100 woorden. Wikipedia
  4. 4. Klantgericht verkopen Wezenlijk bij een elevatorpitch is een in het oog springende presentatie met denkbeelden, vergelijkingen en voorbeelden, zoals ze ook in het AIDA model (attentie, interesse, verlangen/desire, actie) voorkomen. Voor een succesvolle elevatorpitch tellen verder niet alleen gegevens en feiten, maar is ook het aanspreken van de emotie van belang. Een effectieve elevatorpitch zou de volgende vragen moeten beantwoorden: Wat is het product? Wat heeft de koper eraan? Wie zijn we? Verder kan men zich richten op de doelen van de elevatorpitch, zoals de relevante markt, de doelgroep en het bijzondere van het product ( unique selling point ), waardoor het zich onderscheidt van het aanbod van de concurrentie.
  5. 5. Klantgericht verkopen Metaplan (5 kaartjes, 1 aspect per kaartje, luid en duidlijk geschreven aub) Welke aspecten willen we in onze E.ON elevatorpitch zeker noemen?
  6. 6. Klantgericht verkopen Formeer 3 groepjes. De opdracht is om nu met de ingrediënten een mooi stukje proza te schrijven. Let op schrijftaal is geen spreektaal, dus schrijf alsof je het zou spreken. (30 minuten) Nu heb je nog een korte, samenvattende zin nodig. Je allerkortste pitch. Vat jouw E.ON pitch samen in één zin.
  7. 7. Klantgericht verkopen Checklist: 1. Komen er zinnen in voor van meer dan twaalf woorden? Maak ze korter. 2. Heb je zinnen met veel werkwoordsvormen achter elkaar, bijvoorbeeld ‘ik zou willen gaan werken’. Dat vervang je door ‘ik wil werken’. 3. Heb je veel passieve zinen, bijvoorbeeld ‘E.ON word gevraagd’? Vervang door een actieve zin met een onderwerp. ‘E.ON vraagt’ 4. Vertel je in het ‘nu’ of in het verleden of in de toekomst? Maak van elke werkwoordsvorm tegenwoordige tijd. 5. Komen er mensen in je verhaal voor of heb je het alleen over dingen? Laat mensen meedoen, collega’s, gebruikers enzovoort. 6. Gebruik je voorzichtigheidswoorden en afzwakkers als ‘misschien’, ‘een beetje’, ‘eventueel’? Schrap ze. 7. Kun je zien, ruiken, proeven of horen wat E.ON doet? Zo nee, gebruik dan meer details die de E.ON benefits concreter en specifieker maken. Geef een kort voorbeeld dat iedereen in zijn eigen wereld kan plaatsen. 8. Komen er Engelse woorden in voor die buiten je sector onbekend zijn? Vervang ze door Nederlandse.
  8. 8. Klantgericht verkopen Presenteer en combineer Alle drie de groepen presenteren hun pitch. Welke is de beste? Moeten we de drie combineren tot één definitieve?

×