Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wie ben ik Powerwpoint

660 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wie ben ik Powerwpoint

  1. 1. Fariël Anneke Hidajattoellah
  2. 2. Geboren in Paramaribo, Suriname op 24 november 1973 Ik ben een Boogschutter,als ik een doel voor ogen heb, dan ga ik ervoor, want : “NIET GESCHOTEN IS ALTIJD MIS”
  3. 3. <ul><li>Mijn sterke punten: </li></ul><ul><li>Optimistisch </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Doelgericht </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Doorzetter </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gedisciplineerd </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Zelfbeheersing </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Helicopterview </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Mijn zwakke punten: </li></ul><ul><li>Ongeduldig </li></ul><ul><li>Perfectionistisch </li></ul>
  4. 4. Mijn hobby’s : LEZEN MUZIEK / DANSEN COMPUTEREN SCHOONHEIDSVERZORGING MANICURE PEDICURE VISAGIE
  5. 5. MOTIVATIE VOOR HET ONDERWIJS <ul><li>Goed contact hebben met jonge mensen </li></ul><ul><li>Jongeren op een persoonlijke manier iets kunnen aanleren, ze helpen om volwassen te worden en ze mondiger maken </li></ul><ul><li>Een eigen inbreng hebben in hun opvoeding </li></ul><ul><li>Met geïnteresseerde, leergierige, dankbare en openhartige leerlingen kunnen werken </li></ul><ul><li>Iets voor hen betekenen en graag door hen gezien zijn </li></ul><ul><li>Waardering en respect van je leerlingen krijgen </li></ul>
  6. 6. MOTIVATIE VOOR HET VAK <ul><li>Mijn kennis en vakvaardigheden op een doelgerichte, maar aangename manier overbrengen </li></ul><ul><li>Goed kunnen lesgeven en goed werk afleveren </li></ul><ul><li>Persoonlijkheid hebben </li></ul><ul><li>Én de klas onder controle kunnen houden </li></ul>
  7. 7. Leerlingen en leraars kunnen elkaar best motiveren: <ul><li>Een school is niet alleen een plaats waar leerlingen (kunnen) leren, maar ook waar leerkrachten zich blijvend professioneel kunnen ontwikkelen </li></ul><ul><li>We moeten van de school een leerhuis maken </li></ul><ul><li>Leerlingen zouden er graag naartoe gaan, omdat ze er, ieder op hun eigen niveau, kunnen leren, verstandiger en bekwamer worden. </li></ul><ul><li>Als leerkracht moet je zorgen voor actieve werkvormen. Die zetten veeleer de leerlingen dan de leraar aan het werk. Ik denk dat dit activerend onderwijs als tussenstap naar procesgericht onderwijs uitdagend genoeg is en motiverend werkt, zowel voor leerlingen als leerkrachten. </li></ul>
  8. 8. Leraars kunnen een school creëren waar hun leerlingen gemotiveerd zijn om te leren. <ul><li>De school moet zelf een krachtige leeromgeving worden waar leerkrachten met elkaar spreken over wat ze zelf in hun manier van werken willen veranderen. </li></ul><ul><li>Leerkrachten moeten verdragen dat anderen hun een spiegel voorhouden , zodat ze zicht krijgen op hun eigen didactisch handelen. </li></ul><ul><li>Essentieel is de sfeer van ontvankelijk zijn, overleg en samenwerking. Of hoe de leden van een schoolteam kunnen werken als communicerende vaten. </li></ul>

×