Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Curs 2009 10 Presentacio Pares Inici Curs Infantil

 1. 1. CEIP LA PARELLADA CURS 200 9 -10 26/10/09 CEIP La Parellada
 2. 2. BENVINGUTS I BENVINGUDES 26/10/09 CEIP La Parellada
 3. 3. L’escola la formem <ul><li>+ Alumnes: 292 . Ràtio de 18 . </li></ul><ul><li>Mestres: 28 a jornada complerta i 1 a reducció de jornada . </li></ul><ul><li>I: </li></ul><ul><ul><li>1 Psicòleg EAP 4 matins dels dijous </li></ul></ul><ul><ul><li>1 mestra Religió 3 dies setmanals </li></ul></ul><ul><ul><li>1 Tècnica d’Educació Infantil </li></ul></ul><ul><ul><li>1 Tècnica d’Educació Especial. </li></ul></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 4. 4. I... <ul><li>Personal d’administració i serveis: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>1 conserge </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>1 administrativa (compartida amb Albinyana ) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>1 cuinera </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>4 monitores de menjador: </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>3 persones neteja: Grumans </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Famílies: 247 </li></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 5. 5. Distribució dels alumnes <ul><li>EI-3 A 15 alumnes </li></ul><ul><li>EI-3 B 14 alumnes </li></ul><ul><li>EI-4 A 20 alumnes </li></ul><ul><li>EI-4 B 21 alumnes </li></ul><ul><li>EI-5 A 22 alumnes </li></ul><ul><li>EI-5 B 22 alumnes </li></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 6. 6. Les mestres d’Educació Infantil 26/10/09 CEIP La Parellada EI-3 A Srta. Natàlia Barberà EI-3 B Srta. Tere Garrobo EI-4 A Sra. Encarna Sierra EI-4 B Srta. Laura Muñoz EI-5 A Sra. Rosa Mª Fagundo EI-5 B Srta. Lídia Ramírez
 7. 7. Mestres que també intervenen a Ed. Infantil 26/10/09 CEIP La Parellada Srta. Laura Aguilar Psicomotricitat i anglès Sra. Anna Olivella Suport i informàtica Sra. Mercè Sanahuja Suport Sra. Conxita Esplugas Taller d’audició i llenguatge Sra. Maria Mestre Biblioteca Srta. Sandra Queralt Música Sra. Mª Àngels Díaz Religió catòlica Sra. Cristina Hernández Tècnica d’Educació Infantil
 8. 8. Equip directiu <ul><li>Director Sr. Josep Mª Fontanet </li></ul><ul><li>Cap d’estudis Sra. Maria Mestre </li></ul><ul><li>Secretari Sr. Antoni Reventós </li></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 9. 9. Equip de coordinació <ul><li>Coordinadora EI Sra. Encarna Sierra </li></ul><ul><li>Coordinador informàtica Sr. Fran Orea </li></ul><ul><li>Coordinadora Escola Verda Srta. Lídia Ramírez </li></ul><ul><li>Coordinadora S.G.A Sra. Encarna Sierra </li></ul><ul><li>Coordinadora P.E.E. Srta. Ester Batlle </li></ul><ul><li>Coordinadores Comenius Srta. Laura Aguilar </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Srta. Sònia Gallego </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Coordinadora Riscos L. Sra. Conxita Esplugas </li></ul><ul><li>Coordinadora teatre Sra. Mª Rosa Dalmau </li></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 10. 10. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT <ul><li>HORARIS: </li></ul><ul><ul><li>Setembre a juny 9h a 12 h i de 15h a 17 h. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alumnes d’acollida: amb germans al centre a primària de 12h a 13h </li></ul></ul><ul><ul><li>Juny: Del 7 al 22 , de 9 h a 13 h. </li></ul></ul><ul><li>Visites: D’acord amb l’horari de cada mestra tutora. </li></ul><ul><li>Comunicacions i justificació d’absències: AGENDA </li></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 11. 11. Organització i funcionament <ul><li>Entrades i sortides: sona la música cinc minuts abans. </li></ul><ul><li>Els pares i familiars poden acompanyar els nens al recinte escolar dins l’espai assenyalat a l’efecte. </li></ul><ul><li>Evitar allargar el comiat. </li></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 12. 12. Tractament de les llengües <ul><li>Llengua vehicular i d’aprenentatge: Català. </li></ul><ul><li>Introducció del castellà a primer. </li></ul><ul><li>Introducció de l’anglès a EI-5. </li></ul><ul><li>Sensibilització en llengua anglesa a l’hora de psicomotricitat a Educació Infantil. </li></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 13. 13. Eixos educatius <ul><li>Competència social. Ús del llenguatge correcte i millora d’actituds socials i cíviques. Ús de l’AGENDA. </li></ul><ul><li>Teatre com a eina educadora. </li></ul><ul><li>Projecte Comenius. Recerca de nou projecte. </li></ul><ul><li>Projecte escola verda: Implantació d’un S.G.A </li></ul><ul><li>Eix transversal: Mirem el cel el 10 i 11 de desembre. </li></ul><ul><li>Pla d’autonomia de centre. </li></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 14. 14. I eix educatiu primordial!!!! <ul><li>El paper de la família i dels pares en especial, en l’educació !!! </li></ul><ul><li>Treballar a casa amb els fills diàriament.! </li></ul><ul><li>Fer agafar l’hàbit del treball i de l’esforç diari als nostres fills!. </li></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 15. 15. Competència social <ul><li>Treballem dues actituds cada trimestre. </li></ul><ul><li>Seguiment a l’aula . </li></ul><ul><li>L’AGENDA: comunicació amb la família: </li></ul><ul><ul><ul><li>Família-escola i escola-família. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Signar autorització de sortides.(Sense transport) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Modificacions de menjador i transport. </li></ul></ul><ul><ul><li>Absències i retards. </li></ul></ul><ul><ul><li>Carnet lector. </li></ul></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 16. 16. COMPETÈNCIA SOCIAL 26/10/09 CEIP La Parellada
 17. 17. EL TEATRE <ul><li>Participació de tots els alumnes al llarg de l’escolarització: EI-4, 1r,3r i 5è. </li></ul><ul><li>Hi ha modificacions: Per Nadal (1r B i 3r A) Comarca (EI-4 B i 3r B), Sant Jordi (5è ), Final de curs (1r A i EI-4 A). </li></ul><ul><li>Activitat oberta i participativa. </li></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 18. 18. EL TEATRE 26/10/09 CEIP La Parellada
 19. 19. PROJECTE COMENIUS <ul><li>Promoure una actitud oberta. </li></ul><ul><li>Incentivar l’estudi de noves llengües. </li></ul><ul><li>Valorar positivament la diversitat. </li></ul><ul><li>Compartir experiències docents. </li></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 20. 20. PROJECTE COMENIUS 26/10/09 CEIP La Parellada
 21. 21. PROJECTE ESCOLA VERDA <ul><li>Promoure actituds de respecte mediambientals entre tots els que formem la comunitat educativa. </li></ul><ul><li>Com ho fem? </li></ul><ul><ul><li>A les aules. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comit è mediambiental. </li></ul></ul><ul><ul><li>Actuacions : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consum d’aigua. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ús i consum del paper </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reciclant els olis usats. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teatre com eina educativa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Compra verda. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’hort </li></ul></ul></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 22. 22. Escoles verdes: S.G.A. <ul><li>Estem implantant un Sistema de Gestió Ambiental. </li></ul><ul><li>Hem obtingut la ISO 14001 i el certificat EMAS. </li></ul><ul><ul><li>Què comporta? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestió i control de l’energia. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestió i control del consum d’aigua. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestió i control dels residus. Minimització. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ambientalització del col.legi. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Compromís actiu de tota la comunitat educativa. </li></ul></ul></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 23. 23. PROJECTE ESCOLA VERDA 26/10/09 CEIP La Parellada
 24. 24. ACTIVITATS PRO COLÒNIES <ul><li>Rifa de Nadal. </li></ul><ul><li>Percentatge de la venda de llibres i roses per Sant Jordi. </li></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 25. 25. TREBALLEM LES FESTES TRADICIONALS <ul><li>* La castanyada. </li></ul><ul><li>Nadal. </li></ul><ul><li>Dijous gras. </li></ul><ul><li>Carnaval. </li></ul><ul><li>Sant Jordi </li></ul><ul><li>I a més a més... </li></ul><ul><li>Collirem les olives, farem la rosta, aprendrem jocs tradicionals, farem la festa de fi de curs... </li></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 26. 26. LA CASTANYADA 26/10/09 CEIP La Parellada
 27. 27. Fem caure olives 26/10/09 CEIP La Parellada
 28. 28. Fem la rosta 26/10/09 CEIP La Parellada
 29. 29. SANT JORDI 26/10/09 CEIP La Parellada
 30. 30. MATERIAL ESCOLAR <ul><li>Unificació de tot el material en una sola quota de 46 € </li></ul><ul><li>Recomanem fer el pagament de 46 € Els auriculars i escumes, es compren nomès el primer any . </li></ul><ul><li>Material sobrer del curs passa amb els alumnes al següent curs. </li></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 31. 31. DIES NO LECTIUS <ul><li>Festa local: 25 de gener. </li></ul><ul><li>Lliure disposició: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>7 de desembre </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>15 de febrer , dilluns de Carnaval </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>3 de maig </li></ul></ul></ul></ul></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 32. 32. BIBLIOTECA <ul><li>Objectiu: incentivar la lectura i el gust per la lectura. </li></ul><ul><li>Una hora setmanal per grup. </li></ul><ul><li>Dimarts i dijous a l’hora de l’esbarjo. </li></ul><ul><li>A casa podem fer molt bona feina, estimulant la lectura, llegint plegats, parlant de contes i llibres....!!!! </li></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 33. 33. La nostra biblioteca 26/10/09 CEIP La Parellada
 34. 34. L’Inquilí 26/10/09 CEIP La Parellada
 35. 35. Pla estratègic d’autonomia 06-10 26/10/09 CEIP La Parellada <ul><li>OBJECTIUS : </li></ul><ul><li>Millorar els resultats en competències bàsiques especialment en càlcul , lectura i producció de textos millorant la coordinació i gestió organitzativa de l’escola. </li></ul><ul><li>Millorar la cohesió social i fomentar la participació de les famílies: Xerrades, participació a la revista de l’escola, etc. </li></ul>
 36. 36. La pissarra digital a les aules 26/10/09 CEIP La Parellada <ul><li>Dins del Projecte d’autonomia de centre: </li></ul><ul><li>Durada quatre anys.Som al quart any. </li></ul><ul><li>Totes les aules disposen de pissarra digital. </li></ul><ul><li>L’aula de Música també disposa de pissarra digital. </li></ul>
 37. 37. La pissarra digital a les aules 26/10/09 CEIP La Parellada
 38. 38. La web de l’escola: blocs. 26/10/09 CEIP La Parellada <ul><li>Dins del Projecte d’autonomia de centre: </li></ul><ul><li>Millorar l’ús de les noves tecnologies. </li></ul><ul><li>Millorar la web de l’escola. </li></ul><ul><li>Incorporar un nou servei telemàtic: els blocs, per tal de : </li></ul><ul><ul><li>Fomentar la participació de tota la comunitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilitar l’accés a la informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si podem començarem el procés dins l’àmbit familiar. </li></ul></ul>
 39. 39. El Pla Educatiu Entorn 26/10/09 CEIP La Parellada <ul><li>El Pla Educatiu Entorn: PEE. 4t any. </li></ul><ul><li>Busca la incorporació i complicitat d’administracions, entitats, associacions i persones en el procés educatiu dels nostres infants i joves. </li></ul><ul><li>Es treballa en xarxa. </li></ul><ul><li>Es coordina amb persones del Departament d’Educació i l’Ajuntament. </li></ul><ul><li>Pretén millorar la cohesió social ,valorar la interculturalitat i promoure l’ús de la llengua catalana com a vehicle d’integració i comunicació. </li></ul>
 40. 40. El Pla Català de l’Esport a l’escola 26/10/09 CEIP La Parellada <ul><li>Busca incentivar la pràctica de l’esport en els infants i joves. </li></ul><ul><li>Es coordina amb persones del Departament d’Educació , l’Ajuntament i la Secretaria General de l’Esport. </li></ul><ul><li>Coordina el Sr. Hugo Cardillo. </li></ul>
 41. 41. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS <ul><li>Promogudes per: </li></ul><ul><ul><li>l’AMPA. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’Ajuntament. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’escola: Coral Follets del Castell. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Noves responsables: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Srta. Sandra Queralt </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Srta. Celi Méndez. </li></ul></ul></ul></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 42. 42. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 26/10/09 CEIP La Parellada
 43. 43. El menjador escolar <ul><li>Empresa contractada: Sancorsan. </li></ul><ul><li>Preveure l’ús del menjador .Informar-ne a l’escola a les 9h del matí. Portar tiquet els esporàdics. </li></ul><ul><li>No s’atendran trucades de mig matí. </li></ul><ul><li>Cal que els nens i nenes que es quedin al menjador ho sàpiguen d’un bon començament. </li></ul><ul><li>Cal acceptar totes les normes del servei per a ser-ne usuari. </li></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 44. 44. El menjador escolar <ul><li>El preu: 6,10 € habituals </li></ul><ul><ul><ul><li>6,50 € esporàdics. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Horari d’atenció : Diari de 9h 10h </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lloc: escola. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coordinadora: Sra. Helena. </li></ul></ul></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 45. 45. Transport escolar <ul><li>Dues línies i tres busos: </li></ul><ul><ul><ul><li>Autobus groc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autobus verd. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autobus </li></ul></ul></ul><ul><li>Responsabilitat del Consell Comarcal: gestió i inscripció. </li></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 46. 46. Comunicació escola-famílies <ul><ul><li>Agenda escolar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Revista: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per Nadal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per Sant Jordi. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Possibilitat de presentar articles per part dels pares.: abans de l’1 de desembre i de l’1 d’abril. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Web escola:Nova adreça: http:blocs.xtec.cat/ceiplaparelladageneral </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Full informatiu d’inici de curs. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Informatiu del Consell Escolar . </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Entrevistes. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Reunions. </li></ul></ul></ul></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 47. 47. EN CAS D’ACCIDENTS <ul><li>Avisarem a la família . </li></ul><ul><li>Primers auxilis a l’escola. </li></ul><ul><li>Demanarem als pares que es facin càrrec de l’alumne. </li></ul><ul><li>Si no hi ha resposta familiar prendrem les mesures oportunes per resoldre de la millor manera possible la situació pensant en el bé del nen o la nena. </li></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 48. 48. Administració de medicaments <ul><li>Els pares han d’aportar al centre una recepta o informe mèdic on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament a prendre. </li></ul><ul><li>Els pares han de portar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre que administri la medicació prescrita al fill o filla, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. </li></ul><ul><li>El personal del centre només podrà administrar un medicament en el cas en que ho pugui fer el pare,mare o tutor sense una formació especial. En cas contrar ns hem de posar en contacte amb el CAP . </li></ul>26/10/09 CEIP La Parellada
 49. 49. ? 26/10/09 CEIP La Parellada
 50. 50. BON CURS A TOTHOM ! 26/10/09 CEIP La Parellada
 51. 51. I ara ... REUNIONS A LES AULES. 26/10/09 CEIP La Parellada

×