Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Versie gemeente
                                  De elektronische toepassing


   ...
inhoud
                  Hoe verbinding maken met de toepassing? ......................................
4. Terug naar de vorige stap ................................................................................................
vooRstelling
                    Vanaf 1 september 2008 kan elke burger naar de gemeente stappen om er...
hoe verbinding maken met de toepassing?
                  Open “Internet Explorer”. In de adresbalk ...
hoe verbinding maken met de toepassing?
                         www.socialsecurity.be

   ...
hoe verbinding maken met de toepassing?
                       www.socialsecurity.be

     ...
hoe verbinding maken met de toepassing?
                         www.socialsecurity.be

   ...
hoe verbinding maken met de toepassing?
                       www.socialsecurity.be

     ...
hoe verbinding maken met de toepassing?
                   1. identificatie via token
     ...
hoe verbinding maken met de toepassing?
                     Op de pagina die verschijnt, vult u u...
hoe verbinding maken met de toepassing?
                   2. identificatie via elektronische identi...
hoe verbinding maken met de toepassing?
                       De toepassing vraagt u vervolgens...
een wilsverklaringsdossier opzoeken
                   HIErMEE KuNT u EEN WILSVErKLArINGSDOSSIEr OPzOEKE...
een wilsverklaringsdossier opzoeken
                       Opzoeking via rijksregisternummer


...
een wilsverklaringsdossier opzoeken
                       1.2 fonetische opzoeking
    ...
een wilsverklaringsdossier opzoeken
                       Fonetische opzoeking      ...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                   VOEr EEN NIEuWE WILSVErKLArING IN DOOr MIDDEL VA...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                     2.1 stap 1: gegevens van de wilsverklari...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                       2.2 stap 2: verzoeker en opsteller

...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                       2.2.2 een opsteller toevoegen, als d...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                          Stap 2 - Verzoeker en opstelle...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                         2.2.2.1 De opsteller opzoeken vi...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                          Stap 2 - Verzoeker en opstelle...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                         2.2.2.2 Fonetische opzoeking van...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                          Stap 2 - Verzoeker en opstelle...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                                         ...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                          Stap 2 - Verzoeker en opstelle...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                       2.2.3 Bijkomende informatie over de ...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                       Er verschijnt een vak waarin de info...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                       2.2.4 de opsteller verwijderen
 ...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                       2.3 stap 3: getuigen

       ...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                       2.3.2 twee getuigen toevoegen, indie...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                           2.3.2.1 De getuige opzoeken...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                       Stap 3 - Getuigen - resultaat van d...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                           2.3.2.2 Fonetische opzoekin...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                       Stap 3 - Getuigen - resultaat van d...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                                         ...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                       Stap 3 - Getuigen - Volgende stap

...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                         2.3.3 Bijkomende informatie ove...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                     Een vak met de volgende informatie versc...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                         2.3.4 de getuige verwijderen


...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                     2.4 stap 4: vertrouwenspersonen

    ...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                         2.4.2 een vertrouwenspersoon to...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                         2.4.2.1 Een vertrouwenspersoon o...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                          Stap 4 - Vertrouwenspersonen -...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                         2.4.2.2 Fonetische opzoeking van...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                          Stap 4 - Vertrouwenspersonen -...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                                         ...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                          Stap 4 - Vertrouwenspersonen -...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                         2.4.3 meer dan 10 vertrouwensper...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                         2.4.4 de volgorde van de priori...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                       2.4.5 Bijkomende informatie over een...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                       Een vak met de volgende informatie v...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                       2.4.6 een vertrouwenspersoon verwijd...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                       2.5 stap 5: Bevestiging

      ...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                     2.6 het ontvangstbewijs downloaden

  ...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                   3. een wilsverklaring herzien / herbevestige...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                     3.1 stap 1: gegevens van de wilsverklari...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                   4. terug naar de vorige stap
        ...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                5. een wilsverklaring annuleren
         ...
een wilsverklaring indienen/wijzigen
                     In de pagina die verschijnt, bevestigt u...
een wilsverklaringsdossier sluiten
                EENS DE WILSVErKLArING AF IS, SLuIT u HET DOSSIEr.
  ...
foutmeldingen en oplossingen
                   CONSuLTEEr FOuTBOODSCHAPPEN EN VIND SNEL DE GEPASTE OPLO...
foutmeldingen en oplossingen
                  • de opzoekingsmethode werd niet bepaald.
      ...
foutmeldingen en oplossingen
                     • Jammer genoeg kan de gevraagde pagina niet get...
lexicon
                Verklaring van de gebruikte specifieke termen.
                ...
info
                   vragen?

                   Bel het nummer        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Manual Euthanasie N

991 views

Published on

manual smals social security

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

Manual Euthanasie N

 1. 1. Versie gemeente De elektronische toepassing euthanasie Handleiding Versie 1.0/augustus 2008 - Buro voor communicatie - smals federale overheidsdienst federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid de voedselketen en leefmilieu volksgezondheid, veiligheid van van de voedselketen en leefmilieu
 2. 2. inhoud Hoe verbinding maken met de toepassing? .................................................................................................5 1. Identificatie via token ............................................................................................................... 10 2. Identificatie via elektronische identiteitskaart ........................................................................... 12 Een wilsverklaringsdossier opzoeken ....................................................................................................... 14 1. Een wilsverklaringsdossier opzoeken ....................................................................................... 14 1.1 Opzoeking via rijksregisternummer ............................................................................ 14 1.2 Fonetische opzoeking ................................................................................................ 16 Een wilsverklaring indienen/wijzigen........................................................................................................ 18 2. Een nieuwe wilsverklaring invoeren.......................................................................................... 18 2.1 Stap 1: Gegevens van de wilsverklaring ..................................................................... 19 2.2 Stap 2: Verzoeker en opsteller .................................................................................... 20 2.2.1 Als de verzoeker de opsteller is ................................................................... 20 2.2.2 Een opsteller toevoegen, als de verzoeker niet de opsteller is ...................... 21 2.2.2.1 De opsteller opzoeken via het rijksregisternummer ....................... 23 2.2.2.2 Fonetische opzoeking van de opsteller.......................................... 25 2.2.3 Bijkomende informatie over de opsteller Tonen / Verbergen ........................ 29 2.2.4 De opsteller verwijderen .............................................................................. 31 2.3 Stap 3: Getuigen ........................................................................................................ 32 2.3.1 Als u geen getuigen registreert .................................................................... 32 2.3.2 Twee getuigen toevoegen, indien ze worden geregistreerd .......................... 33 2.3.2.1 De getuige opzoeken via het rijksregisternummer......................... 34 2.3.2.2 Fonetische opzoeking van de getuige ........................................... 36 2.3.3 Bijkomende informatie over een getuige Tonen / Verbergen ......................... 40 2.3.4 De getuige verwijderen ............................................................................... 42 2.4 Stap 4: Vertrouwenspersonen ..................................................................................... 43 2.4.1 Geen vertrouwenspersonen ......................................................................... 43 2.4.2 Een vertrouwenspersoon toevoegen ............................................................ 44 2.4.2.1 Een vertrouwenspersoon opzoeken via het rijksregister ................ 45 2.4.2.2 Fonetische opzoeking van een vertrouwenspersoon...................... 47 2.4.3 Meer dan 10 vertrouwenspersonen invoeren ............................................... 51 2.4.4 De volgorde van de prioriteit van de vertrouwenspersonen veranderen ........ 52 2.4.5 Bijkomende informatie over een vertrouwenspersoon Tonen / Verbergen ..... 53 2.4.6 Een vertrouwenspersoon verwijderen uit de lijst .......................................... 55 2.5 Stap 5: Bevestiging .................................................................................................... 56 2.6 Het ontvangstbewijs downloaden ............................................................................... 57 3. Een wilsverklaring herzien / herbevestigen / intrekken ............................................................. 58 3.1 Stap 1: Gegevens van de wilsverklaring ..................................................................... 59 3.2 Stappen 2 tot 5 .......................................................................................................... 59 2 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 3. 3. 4. Terug naar de vorige stap ......................................................................................................... 60 5. Een wilsverklaring annuleren ................................................................................................... 61 Een wilsverklaringsdossier sluiten ........................................................................................................... 63 6. Een wilsverklaringsdossier sluiten ............................................................................................ 63 Foutmeldingen en oplossingen ................................................................................................................ 64 Expliciete foutberichten ............................................................................................................... 64 Foutboodschappen met uitleg ..................................................................................................... 64 Lexicon .................................................................................................................................................... 67 Info .......................................................................................................................................................... 68 3 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 4. 4. vooRstelling Vanaf 1 september 2008 kan elke burger naar de gemeente stappen om er een wilsverklaring inzake euthanasie in te dienen. Dit voor het geval dat hij zijn wil niet meer zou kunnen uiten of dat hij zich in een situatie zou bevinden waar euthanasie toegepast mag worden volgens de wet van 28 mei 2002 met betrekking tot euthanasie. De wettelijke en reglementaire bepalingen voorzien dat de wilsverklaringen inzake euthanasie worden ingediend bij de gemeentelijke overheid van de verblijfplaats van de betrokken persoon. Via de toepassing “Euthanasie” kan de aangeduide gemeentelijke ambtenaar wilsverklaringen inzake euthanasie rechtstreeks op het internet invoeren via een beveiligde toegang (elektronische identiteitskaart of ambtenarentoken). Bij het invoeren wordt de juistheid van de informatie nagegaan op basis van het rijksregister van de natuurlijke personen en wordt het respect voor de privacy gegarandeerd. De ambtenaar ontvangt dan online een ontvangstbewijs van de wilsverklaring. Dit kan hij afdrukken en aan de verzoeker voorleggen voor ondertekening. De wilsverklaring kan op elk ogenblik herzien of ingetrokken worden. De geldigheidsduur van de wilsverklaring is momenteel vijf jaar. Na afloop van deze vijf jaar moet de wilsverklaring opnieuw bevestigd worden door de verzoeker, zoniet wordt ze uit de databank verwijderd. Deze handleiding beschrijft de werking van de toepassing. 4 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 5. 5. hoe verbinding maken met de toepassing? Open “Internet Explorer”. In de adresbalk vult u het volgende in: https://www.socialsecurity.be/ www.socialsecurity.be Kies uw taal. 5 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 6. 6. hoe verbinding maken met de toepassing? www.socialsecurity.be Klik op “naar de startpagina van de professional”. 6 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 7. 7. hoe verbinding maken met de toepassing? www.socialsecurity.be Klik op “euthanasie: Wilsverklaring”. 7 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 8. 8. hoe verbinding maken met de toepassing? www.socialsecurity.be Klik op “een wilsverklaring indienen”. 8 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 9. 9. hoe verbinding maken met de toepassing? www.socialsecurity.be Kies uw identificatiewijze “identificatie via token” of “identificatie via elektronische identiteitskaart”. 9 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 10. 10. hoe verbinding maken met de toepassing? 1. identificatie via token Identificatie via token Vul uw “gebruikersnaam” en “Wachtwoord” in. Klik vervolgens op “login”. 10 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 11. 11. hoe verbinding maken met de toepassing? Op de pagina die verschijnt, vult u uw “token” in. Identificatie via token Nadat u het correcte “token” hebt ingevuld, krijgt u toegang tot de toepassing. 11 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 12. 12. hoe verbinding maken met de toepassing? 2. identificatie via elektronische identiteitskaart Indien u voor de identificatie via elektronische identiteitskaart kiest, wordt uw browser automatisch geopend in het volgende dialoogvenster. Identificatie via elektronische identiteitskaart In dit dialoogvenster verschijnt het authenticatie-certificaat dat u hebt verbonden met uw browser. Selecteer het certificaat om toegang te krijgen tot de internettoepassing door te dubbelklikken en klik dan op “ok”. 12 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 13. 13. hoe verbinding maken met de toepassing? De toepassing vraagt u vervolgens om uw eID in de kaartlezer te steken. Identificatie via elektronische identiteitskaart Wanneer u de eID in de kaartlezer steekt, verschijnt er een venster dat u vraagt om uw Indien u uw PIN-code in te voeren (uw persoonlijke geheime code). i P I N - c o d e vergeten bent of Nadat u de correcte PIN-code hebt ingevuld, krijgt u toegang tot de toepassing. indien uw kaart geblokkeerd is nadat u drie keer een foute code hebt ingevoerd, kunt u een nieuwe PIN-code aanvragen op het gemeentehuis. Identificatie via elektronische identiteitskaart 13 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 14. 14. een wilsverklaringsdossier opzoeken HIErMEE KuNT u EEN WILSVErKLArINGSDOSSIEr OPzOEKEN OP BASIS VAN HET i rIjKSrEGISTErNuMMEr OF OP BASIS VAN ANDErE GEGEVENS. 1. een wilsverklaringsdossier opzoeken Er zijn twee manieren om een wilsverklaringsdossier op te zoeken: ● opzoeking aan de hand van het rijksregisternummer van de verzoeker, ● “fonetische” opzoeking wanneer dit nummer niet beschikbaar is. 1.1 opzoeking via rijksregisternummer 1 2 3 Opzoeking van het wilsverklaringsdossier via rijksregisternummer Selecteer “opzoeking via rijksregister” (1) en voer het rijksregisternummer van de verzoeker in (2). Klik daarna op “opzoeken” (3). Als het nummer correct is, verschijnt de gezochte persoon. 14 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 15. 15. een wilsverklaringsdossier opzoeken Opzoeking via rijksregisternummer Klik op het rijksregisternummer van de verzoeker om zijn wilsverklaringsdossier te openen. 15 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 16. 16. een wilsverklaringsdossier opzoeken 1.2 fonetische opzoeking 1 2 3 Fonetische opzoeking Wanneer het rijksregisternummer niet beschikbaar is, kan u een fonetische opzoeking uitvoeren. Selecteer de “opzoeking via criteria” (1) en voer de naam, de voornaam, de geboortedatum en het geslacht van de gezochte persoon in (2). Klik daarna op “opzoeken” (3). 16 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 17. 17. een wilsverklaringsdossier opzoeken Fonetische opzoeking Klik op het rijksregisternummer van de verzoeker om zijn wilsverklaringsdossier te openen. De consultatiepagina van het wilsverklaringsdossier van de verzoeker wordt geopend. 17 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 18. 18. een wilsverklaring indienen/wijzigen VOEr EEN NIEuWE WILSVErKLArING IN DOOr MIDDEL VAN 5 OPEENVOLGENDE STAPPEN OF i HErzIE EEN WILSVErKLArING. 2. een nieuwe wilsverklaring invoeren Wanneer de consultatiepagina van het wilsverklaringsdossier van de verzoeker geopend is, kunt u een nieuwe wilsverklaring invullen in de volgende gevallen: ● de verzoeker registreert zijn eerste wilsverklaring; ● de vorige wilsverklaring van de verzoeker is “vervallen”; ● de vorige wilsverklaring van de verzoeker werd “ingetrokken”. Een nieuwe wilsverklaring invoeren In deze gevallen kunt u een nieuwe wilsverklaring invoeren door op “nieuwe wilsverklaring” te klikken. 18 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 19. 19. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.1 stap 1: gegevens van de wilsverklaring 1 2 Stap 1 - Gegevens van de wilsverklaring - Invoeren van de gegevens van de wilsverklaring Op de pagina die verschijnt, voert u de “datum van de wilsverklaring” in, in de daartoe voorziene tekstzone en volgens het formaat “dag/maand/jaar” (1). Klik daarna op “volgende stap” (2). 19 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 20. 20. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.2 stap 2: verzoeker en opsteller Op de pagina die verschijnt, zijn de officiële gegevens van de verzoeker reeds ingevuld. 2.2.1 als de verzoeker de opsteller is Stap 2 - Verzoeker en opsteller Klik dan op “volgende stap”. 20 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 21. 21. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.2.2 een opsteller toevoegen, als de verzoeker niet de opsteller is Stap 2 - Verzoeker en opsteller - Een opsteller toevoegen Als de verzoeker zijn wilsverklaring niet zelf heeft opgesteld, dan moet de opsteller toegevoegd worden. Hiervoor selecteert u het antwoord “neen” op de vraag: “heeft de verzoeker de wilsverklaring zelf opgesteld?” Er verschijnt een vak waarin een opsteller kan worden toegevoegd. 21 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 22. 22. een wilsverklaring indienen/wijzigen Stap 2 - Verzoeker en opsteller - Bevestiging van het toevoegen van een opsteller Klik op “een opsteller toevoegen”. Op de pagina die verschijnt, zoekt u de opsteller op aan de hand van zijn rijksregisternummer of via een “fonetische” opzoeking wanneer dit nummer niet beschikbaar is. 22 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 23. 23. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.2.2.1 De opsteller opzoeken via het rijksregisternummer 1 2 3 Stap 2 - Verzoeker en opsteller - Opzoeking via het rijksregisternummer Selecteer “opzoeking via Rijksregister ” (1) en voer het rijksregisternummer van de opsteller in (2). Klik daarna op “opzoeken” (3). Als het nummer correct is, verschijnt de gezochte persoon. 23 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 24. 24. een wilsverklaring indienen/wijzigen Stap 2 - Verzoeker en opsteller - Opzoeking via het rijksregisternummer Klik op het rijksregisternummer van de persoon. 24 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 25. 25. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.2.2.2 Fonetische opzoeking van de opsteller 1 2 3 Stap 2 - Verzoeker en opsteller - Fonetische opzoeking Selecteer de “opzoeking via criteria” (1) en voer de naam, de voornaam, de geboortedatum en het geslacht van de gezochte persoon in (2). Klik daarna op “opzoeken” (3). 25 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 26. 26. een wilsverklaring indienen/wijzigen Stap 2 - Verzoeker en opsteller - Fonetische opzoeking Klik op het rijksregisternummer van de persoon. Voor de twee soorten opzoekingen verschijnt een pagina met de officiële gegevens van de geselecteerde opsteller. 26 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 27. 27. een wilsverklaring indienen/wijzigen 1 2 Stap 2 - Verzoeker en opsteller - Fonetische opzoeking Voer het telefoonnummer van de opsteller in (als het beschikbaar is) en selecteer de graad van verwantschap met de verzoeker, als er een verwantschap is (1). Klik dan op “deze persoon toevoegen aan de lijst” (2). 27 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 28. 28. een wilsverklaring indienen/wijzigen Stap 2 - Verzoeker en opsteller - Volgende stap Op de pagina die verschijnt, klikt u op “volgende stap”. 28 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 29. 29. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.2.3 Bijkomende informatie over de opsteller tonen / verbergen Stap 2 - Verzoeker en opsteller - Bijkomende informatie over de opsteller tonen Om bijkomende informatie over de opsteller van de wilsverklaring te tonen, klik op naast zijn gegevens. 29 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 30. 30. een wilsverklaring indienen/wijzigen Er verschijnt een vak waarin de informatie van de opsteller getoond wordt. Stap 2 - Verzoeker en opsteller - Bijkomende informatie over de opsteller verbergen Om bijkomende informatie over de opsteller te verbergen, klik op naast zijn informatie. 30 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 31. 31. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.2.4 de opsteller verwijderen Stap 2 - Verzoeker en opsteller - Verwijderen van de opsteller Om de opsteller van de wilsverklaring te verwijderen, klik op naast zijn informatie. 31 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 32. 32. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.3 stap 3: getuigen Op de pagina die verschijnt, specificeert u of u getuigen (precies 2) wil toevoegen of niet. 2.3.1 als u geen getuigen registreert Stap 3 - Getuigen - Toevoegen van getuigen Klik op “volgende stap”. 32 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 33. 33. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.3.2 twee getuigen toevoegen, indien ze worden geregistreerd. Stap 3 - Getuigen - Toevoegen van getuigen Klik op “een getuige toevoegen”. Op de pagina die verschijnt, zoekt u de getuige op aan de hand van zijn rijksregisternummer of via een “fonetische” opzoeking wanneer dit nummer niet beschikbaar is. 33 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 34. 34. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.3.2.1 De getuige opzoeken via het rijksregisternummer 1 2 3 Stap 3 - Getuigen - De getuige opzoeken via het rijksregisternummer Selecteer “opzoeking via rijksregister” (1) en voer het rijksregisternummer in (2). Klik daarna op “opzoeken” (3). Als het nummer correct is, verschijnt de gezochte persoon. 34 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 35. 35. een wilsverklaring indienen/wijzigen Stap 3 - Getuigen - resultaat van de opzoeking via het rijksregisternummer Klik op het rijksregisternummer van deze persoon. 35 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 36. 36. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.3.2.2 Fonetische opzoeking van de getuige 1 2 3 Stap 3 - Getuigen - Opzoeking via criteria Selecteer de “opzoeking via criteria” (1) en voer de naam, de voornaam, de geboortedatum en het geslacht van de gezochte persoon in (2). Klik daarna op “opzoeken” (3). 36 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 37. 37. een wilsverklaring indienen/wijzigen Stap 3 - Getuigen - resultaat van de opzoeking via criteria Klik op het rijksregisternummer van deze persoon. Voor de twee soorten opzoekingen verschijnt een pagina met de officiële gegevens van de geselecteerde getuige. 37 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 38. 38. een wilsverklaring indienen/wijzigen 1 2 Stap 3 - Getuigen Voer het telefoonnummer van de getuige in (als het beschikbaar is) en selecteer de graad van verwantschap met de verzoeker, als er een verwantschap is (1). Klik dan op “deze persoon toevoegen aan de lijst” (2). Voer dan een tweede getuige in volgens dezelfde procedure. 38 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 39. 39. een wilsverklaring indienen/wijzigen Stap 3 - Getuigen - Volgende stap Klik op “volgende stap”. 39 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 40. 40. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.3.3 Bijkomende informatie over een getuige tonen / verbergen Stap 3 - Getuigen - Bijkomende informatie over een getuige tonen Om bijkomende informatie over een getuige van de wilsverklaring te tonen, klik op naast zijn informatie. 40 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 41. 41. een wilsverklaring indienen/wijzigen Een vak met de volgende informatie verschijnt: Stap 3 - Getuigen - Bijkomende informatie over een getuige verbergen Om bijkomende informatie over een getuige van de wilsverklaring te verbergen, klik op naast zijn informatie. 41 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 42. 42. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.3.4 de getuige verwijderen Stap 3 - Getuigen - De getuige verwijderen Om een getuige van de wilsverklaring te verwijderen, klik op naast zijn informatie. 42 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 43. 43. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.4 stap 4: vertrouwenspersonen Op de pagina die verschijnt, voegt u maximum 10 vertrouwenspersonen toe. De vertrouwenspersonen moeten ingevoerd worden in de volgorde die u bepaald hebt. Als er meer dan 10 vertrouwenspersonen zijn, voer dan de eerste 10 in en ook het totale aantal vertrouwenspersonen. 2.4.1 geen vertrouwenspersonen Stap 4 - Vertrouwenspersonen - Een vertrouwenspersoon toevoegen Klik op “volgende stap”. 43 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 44. 44. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.4.2 een vertrouwenspersoon toevoegen Stap 4 - Vertrouwenspersonen - Een vertrouwenspersoon toevoegen Klik op “een vertrouwenspersoon toevoegen”. Op de pagina die verschijnt, zoekt u de vertrouwenspersonen op aan de hand van hun rijksregisternummer of via een “fonetische” opzoeking wanneer dit nummer niet beschikbaar is. 44 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 45. 45. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.4.2.1 Een vertrouwenspersoon opzoeken via het rijksregister 1 2 3 Stap 4 - Vertrouwenspersonen - Opzoeken via het rijksregister Selecteer “opzoeking via rijksregister” (1) en voer het rijksregisternummer van de vertrouwenspersoon in (2). Klik daarna op “opzoeken” (3). Als het nummer correct is, verschijnt de gezochte persoon. 45 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 46. 46. een wilsverklaring indienen/wijzigen Stap 4 - Vertrouwenspersonen - resultaat van de opzoeking Klik op het rijksregisternummer van deze persoon. 46 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 47. 47. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.4.2.2 Fonetische opzoeking van een vertrouwenspersoon 1 2 3 Stap 4 - Vertrouwenspersonen - Opzoeking via criteria Selecteer de “opzoeking via criteria” (1) en voer de naam, de voornaam, de geboortedatum en het geslacht van de gezochte persoon in (2). Klik daarna op “opzoeken” (3). 47 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 48. 48. een wilsverklaring indienen/wijzigen Stap 4 - Vertrouwenspersonen - resultaat van de opzoeking Klik op het rijksregisternummer van deze persoon. Voor de twee soorten opzoekingen verschijnt een pagina met de officiële gegevens van de geselecteerde vertrouwenspersoon. 48 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 49. 49. een wilsverklaring indienen/wijzigen 1 2 Stap 4 - Vertrouwenspersonen Voer het telefoonnummer van de vertrouwenspersoon in (als het beschikbaar is) en selecteer de graad van verwantschap met de verzoeker, als er een verwantschap is (1). Klik dan op “deze persoon toevoegen aan de lijst” (2). 49 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 50. 50. een wilsverklaring indienen/wijzigen Stap 4 - Vertrouwenspersonen - Volgende stap Ga op dezelfde manier tewerk voor alle vertrouwenspersonen. Klik dan op “volgende stap”. 50 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 51. 51. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.4.3 meer dan 10 vertrouwenspersonen invoeren u kunt niet meer dan 10 vertrouwenspersonen invoeren. Eens u dit aantal bereikt, dient u het totale aantal vertrouwenspersonen te specificeren in het daartoe voorziene vakje. Verhoogt de i prioriteit van de persoon Stap 4 - Vertrouwenspersonen - Totaal aantal vertrouwenspersonen Voer het totale aantal vertrouwenspersonen in. Verlaagt de prioriteit van de persoon 51 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 52. 52. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.4.4 de volgorde van de prioriteit van de vertrouwenspersonen veranderen Gebruik om de volgorde van de prioriteit van de vertrouwenspersonen te wijzigen bij het invoeren. Stap 4 - Vertrouwenspersonen - De volgorde van de prioriteit veranderen 52 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 53. 53. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.4.5 Bijkomende informatie over een vertrouwenspersoon tonen / verbergen Stap 4 - Vertrouwenspersonen - Bijkomende informatie over een vertrouwenspersoon tonen Om bijkomende informatie over een vertrouwenspersoon van de wilsverklaring te tonen, klik op naast zijn informatie. 53 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 54. 54. een wilsverklaring indienen/wijzigen Een vak met de volgende informatie verschijnt: Stap 4 - Vertrouwenspersonen - Bijkomende informatie over een vertrouwenspersoon verbergen Om bijkomende informatie over een vertrouwenspersoon van de wilsverklaring te verbergen, klik op naast zijn informatie. 54 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 55. 55. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.4.6 een vertrouwenspersoon verwijderen uit de lijst Stap 4 - Vertrouwenspersonen - Een vertrouwenspersoon verwijderen uit de lijst Om een vertrouwenspersoon van de wilsverklaring te verwijderen, klik op naast zijn informatie. 55 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 56. 56. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.5 stap 5: Bevestiging Op de pagina die verschijnt, krijgt u een overzicht van de wilsverklaring: Stap 5 - Bevestiging Als het overzicht correct is, klikt u op “Registreren”. 56 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 57. 57. een wilsverklaring indienen/wijzigen 2.6 het ontvangstbewijs downloaden De consultatiepagina van het wilsverklaringsdossier van de verzoeker toont nu de nieuwe wilsverklaring. Het ontvangstbewijs downloaden Klik op “het ontvangstbewijs downloaden” om het document af te drukken. 57 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 58. 58. een wilsverklaring indienen/wijzigen 3. een wilsverklaring herzien / herbevestigen / intrekken Wanneer er al een wilsverklaring bestaat, kunt u ze herzien, herbevestigen of intrekken. Een wilsverklaring herzien / herbevestigen / intrekken Klik op “nieuwe wilsverklaring”. 58 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 59. 59. een wilsverklaring indienen/wijzigen 3.1 stap 1: gegevens van de wilsverklaring 1 2 3 Stap 1 - Gegevens van de wilsverklaring Op de pagina die verschijnt, voert u de “datum van de wilsverklaring” in, in de daartoe voorziene tekstzone en met het formaat “dag/maand/jaar” (1). Selecteer in het menu het type wijziging dat u wil uitvoeren (2) en klik dan op “volgende stap” (3). 3.2 stappen 2 tot 5 Volg de stappen die werden toegelicht in “Hoofdstuk 2: Een wilsverklaring invoeren” (stappen 2 tot 5). In deze stappen worden de gegevens van de vorige wilsverklaring vooraf ingevuld. 59 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 60. 60. een wilsverklaring indienen/wijzigen 4. terug naar de vorige stap Bij het indienen of wijzigen van een wilsverklaring (stappen 1 tot 5) is het mogelijk om terug te gaan naar de vorige stap om de ingevoerde gegevens na te gaan of te wijzigen. Hiervoor klikt u op “terug”, bij elke stap van de wilsverklaring. Voorbeeld van de knop “terug” 60 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 61. 61. een wilsverklaring indienen/wijzigen 5. een wilsverklaring annuleren Bij het indienen of wijzigen van een wilsverklaring (stappen 1 tot 5) is het mogelijk deze wijzigingen te annuleren door op de knop “annuleren” te klikken die u bij elke stap van de wilsverklaring vindt. Voorbeeld van de knop “annuleren” 61 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 62. 62. een wilsverklaring indienen/wijzigen In de pagina die verschijnt, bevestigt u uw keuze om het indienen of de wijziging van de wilsverklaring te annuleren. Bevestiging van de annulatiekeuze 62 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 63. 63. een wilsverklaringsdossier sluiten EENS DE WILSVErKLArING AF IS, SLuIT u HET DOSSIEr. i 6. een wilsverklaringsdossier sluiten Het wilsverklaringsdossier kan alleen gesloten worden vanaf de consultatiepagina van de wilsverklaring. Een wilsverklaring sluiten Klik op “dit dossier sluiten”. 63 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 64. 64. foutmeldingen en oplossingen CONSuLTEEr FOuTBOODSCHAPPEN EN VIND SNEL DE GEPASTE OPLOSSINGEN! i expliciete foutberichten: • Het toegelaten maximumaantal karakters is X. • Vul een datum in. • De datum is niet geldig. • Het toegelaten maximumaantal karakters voor de voornaam is X. • Het toegelaten maximumaantal karakters voor de naam is X. • Vul een gemeente in. • Vul een geboortedatum in. • Selecteer het geslacht. • Vul een naam in. • Vul een voornaam in. • Vul een nummer in. • Vul een rijksregisternummer in. • Vul een straat in. • De geboortedatum is niet geldig. • Vul een naam in zonder cijfers. • Vul een voornaam in zonder cijfers. • Vul een geldig rijksregisternummer in. • Deze persoon is al getuige. • Het aantal vertrouwenspersonen moet een cijfer zijn. • Het aantal vertrouwenspersonen moet tenminste 10 zijn. • De lijst vertrouwenspersonen mag niet meer dan 10 personen bevatten. • Toegang geweigerd. Het spijt ons, deze toepassing is uitsluitend voorbehouden aan geregistreerde gebruikers. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokale beheerder. foutboodschappen met uitleg: • indien u de opsteller wenst te wijzigen, moet u neen antwoorden op de vraag hierboven. Wanneer de verzoeker niet de opsteller van de wilsverklaring is, moet er neen geantwoord worden op de vraag “Heeft de verzoeker de wilsverklaring zelf opgesteld?”. Er zal dan verplicht een opsteller toegevoegd moeten worden door op de knop “Een opsteller toevoegen” te klikken. • gelieve de opzoekingsmethode te kiezen. Wanneer u een opzoeking uitvoert, moet u het type opzoeking selecteren voor u op de knop “Opzoeken” klikt. 64 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 65. 65. foutmeldingen en oplossingen • de opzoekingsmethode werd niet bepaald. Wanneer u een opzoeking uitvoert, moet u het type opzoeking selecteren voor u op de knop “Opzoeken” klikt. • de verzoeker kan niet de opsteller zijn. Indien de verzoeker de wilsverklaring zelf heeft opgesteld, moet u ja antwoorden op de vraag “Heeft de verzoeker de wilsverklaring zelf opgesteld?”. zoniet kan de verzoeker niet als opsteller aangeduid worden. In dat geval moet u een andere persoon als opsteller toevoegen. • de verzoeker kan geen vertrouwenspersoon zijn. De verzoeker kan niet als vertrouwenspersoon aangeduid worden. u moet een andere persoon als vertrouwenspersoon toevoegen. • de verzoeker kan geen getuige zijn. De verzoeker kan niet als getuige aangeduid worden. u moet een andere persoon als getuige toevoegen. • u moet 0 of 2 getuigen hebben. Het aantal getuigen kan enkel 0 zijn (geen getuige) of 2. Er bestaat geen andere mogelijkheid. • het maximum aantal getuigen werd bereikt. u hebt 2 getuigen ingevoerd. Het is dus niet meer mogelijk een bijkomende getuige toe te voegen. • geen gevonden resultaat. De opzoeking die u hebt uitgevoerd, leverde geen enkel resultaat op. u moet nagaan of de gebruikte opzoekingscriteria correct zijn en opnieuw beginnen. • deze persoon staat al op de lijst. De persoon die u aan de lijst wenst toe te voegen, staat reeds op de lijst. De toevoeging is dus niet mogelijk. • de ksz kon niet gecontacteerd worden. Er is een fout opgetreden bij de identificatie van deze persoon. Voer een nieuwe opzoeking uit. • er zijn te veel resultaten. gelieve de opzoeking te verfijnen. De opzoeking die u hebt uitgevoerd, levert te veel resultaten op. ze kunnen niet getoond worden. Voer de opzoeking opnieuw uit met meer selectieve criteria. 65 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 66. 66. foutmeldingen en oplossingen • Jammer genoeg kan de gevraagde pagina niet getoond worden. dit probleem is te wijten aan een vervallen parameter. Omwille van veiligheidsredenen is de actie die u hebt uitgevoerd niet toegelaten. Klik op de knop “Terug naar de vorige pagina” of op “Terug naar de startpagina” om verder te gaan. 66 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 67. 67. lexicon Verklaring van de gebruikte specifieke termen. • Rijksregisternummer: het rijksregisternummer in België bestaat uit 11 cijfers: • De eerste 6 posities bevatten de omgekeerde geboortedatum. Voor iemand die geboren is op 30 juli 1985, zijn de eerste 6 cijfers 850730. • De 3 volgende posities vormen de dagteller van de geboortes. Dit cijfer is even voor vrouwen en oneven voor mannen. • De 2 laatste posities vormen het controlegetal. • vertrouwenspersoon: persoon aangeduid door de verzoeker die verantwoordelijkheid zal dragen om in zijn plaats te antwoorden indien hij niet in staat is om een bewuste beslissing te nemen. • getuige: persoon die aanwezig is op het moment dat de wilsverklaring opgesteld wordt. 67 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals
 68. 68. info vragen? Bel het nummer 02/788.51.59 68 federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Buro voor communicatie - smals

×