Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Imię     Nazwisko     Data      Grupa    Nr Zespołu    Ocena
  Paweł     Wdaniec    12.03.09...
3. Badania makroskopowe możemy podzielić na:

    Badania niszczące- dokonuje się po odpowiednim przygotowaniu powierzc...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

MateriałKi Sprawko

850 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

MateriałKi Sprawko

 1. 1. Imię Nazwisko Data Grupa Nr Zespołu Ocena Paweł Wdaniec 12.03.09 30 3 TEMAT: Makroskopowa analiza niszczenia materiałów. 1. Badania makroskopowe w metaloznawstwie polegają na obserwacji okiem nieuzbrojonym (lub przy niewielkim powiększeniu) naturalnych powierzchni lub specjalnie przygotowanych (wyszlifowanych i wytrawionych odpowiednimi odczynnikami) zgładów części maszyn, odlewów, gotowych wyrobów lub półfabrykatów w celu oceny jakości i wykryciu wad takich jak: pęknięcia, • zawalcowania, • jamy skurczowe, • pęcherze podskórne ( często powstające np. w odlewach ), • wtrącenia niemetaliczne, • oraz wszelkiego innego typu nieciągłości materiału , których obecność ma bardzo negatywny wpływ na jego wytrzymałość i właściwości mechaniczne. Tego typu badania pozwalają także na ogólną ocenę i oględziny wielu innych parametrów materiału takich jak: zanieczyszczenia siarką lub fosforem, • wielkość ziarna, • głębokość zahartowania, • pasmowość, • włóknistość lub kierunkowość struktury, • charakter pękania ( np.: międzykrystaliczny, zmęczeniowy ) • 2. Celem badań makroskopowych jest wykrycie i ocena: niejednorodności składu chemicznego • struktury pierwotnej • struktury włóknistej • niejednorodności struktury wywołanej obróbką cieplną lub cieplno chemiczną • niejednorodności struktury pochodzenia mechanicznego lub cieplnego • wad powodujących nieciągłości materiału (zawalcowania, pęknięcia, pory) • wtrąceń niemetalicznych • jakość złącza spawanego • określenie wielkości ziarna • charakteru przełomu •
 2. 2. 3. Badania makroskopowe możemy podzielić na: Badania niszczące- dokonuje się po odpowiednim przygotowaniu powierzchni • przekrojów (poprzecznych lub wzdłużnych) półwyrobów i wyrobów gotowych w postaci tzw. Makrozgładów - wykrywanie niejednorodności składu chemicznego w postaci segregacji siarki, fosforu i węgla - ujawnienie struktury pierwotnej oraz przebiegu włókien po przeróbce plastycznej - próba głębokiego trawienia - ujawnienie defektów w postaci pęknięć i innych rodzajów nieciągłości osnowy metalicznej - ocena jakości połączeń spawanych i zgrzewanych Badania nieniszczące- prowadzone są bezpośrednio na powierzchni zewnętrznej • półfabrykatów i wyrobów gotowych oraz na powierzchni przełomów naturalnych, powstałych wskutek przedwczesnych( zmęczeniowych) lub katastroficznych (kruchych) pęknięć rozdzielczych. - próba przełomu niebieskiego - próba przełomu po ulepszaniu cieplnym - próba określania wielkości ziarna, skłonności do przegrzewania i grubości warstwy zahartowanej na przełomach - badania makroskopowe przełomów naturalnych - próba toczenia lub strugania schodkowego - badania z wykorzystaniem metod nieniszczących (defektoskopia) - badania wizualne (metoda penetracyjna)

×