Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Aquesta activitat formativa s’inclou en el Pla de Formació 2009 de la Subdirecció General de Biblioteques i s’adreça al co...
[ Desenvolupament ] Procés enfocat al desenvolupament de facultats professionals i/o solució de problemes a partir de ...
[ Avaluacions… ] Del rendiment De l’assoliment Del desenvolupament Activitat Objectius Pr ogrés
[ Competència professional ] Actuació professional manifestada mitjançant  comportaments  regulars i observables en el ...
[ Comportament ] Manera determinada d’obrar  manifestada mitjançant un conjunt d’accions dotades de sentit  en un cont...
[ Evidència ] Demostració clara  d’una acció, fet o circumstància concreta, de manera que no pot donar lloc a dubtes o i...
[Diccionari de competències] <ul><li>Recull de les competències crítiques per a l’Organització ( estratègia, valors ) i pe...
[Mapa de competències directives] Visió estratègica Orientació a resultats Flexibilitat/ adaptació al canvi Innovació i M...
[ Important per l’avaluació de competències… ] <ul><li>Coneixement i acceptació per part del treballador/a dels instrumen...
[ Perills … ] <ul><li>Criteris de valoració poc clars </li></ul><ul><li>Incoherències i manca d’acord entre caps a l’hora ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TransparèNcies Desenvolupament

335 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TransparèNcies Desenvolupament

 1. 1. Aquesta activitat formativa s’inclou en el Pla de Formació 2009 de la Subdirecció General de Biblioteques i s’adreça al conjunt de professionals de les biblioteques públiques de Catalunya [Desenvolupament d’equips i persones]
 2. 2. [ Desenvolupament ] Procés enfocat al desenvolupament de facultats professionals i/o solució de problemes a partir de la realitat actual d’un professional o d’un equip .
 3. 3. [ Avaluacions… ] Del rendiment De l’assoliment Del desenvolupament Activitat Objectius Pr ogrés
 4. 4. [ Competència professional ] Actuació professional manifestada mitjançant comportaments regulars i observables en el temps, que integra els coneixements, habilitats i actituds necessaris per portar a terme de forma excel·lent les responsabilitats, funcions i tasques encomanades en un entorn corporatiu concret , en el nostre cas, la vostra Organització .
 5. 5. [ Comportament ] Manera determinada d’obrar manifestada mitjançant un conjunt d’accions dotades de sentit en un context , la vostra Organització , i en un període de temps concret.
 6. 6. [ Evidència ] Demostració clara d’una acció, fet o circumstància concreta, de manera que no pot donar lloc a dubtes o interpretacions diferents.
 7. 7. [Diccionari de competències] <ul><li>Recull de les competències crítiques per a l’Organització ( estratègia, valors ) i per al desenvolupament professional de les persones. </li></ul><ul><li>Organitza aquestes competències per tipologies. </li></ul><ul><li>Estableix quines competències afecten al conjunt i quines són específiques. </li></ul><ul><li>Descriu nivells generals de comportaments per a cada competència. </li></ul>
 8. 8. [Mapa de competències directives] Visió estratègica Orientació a resultats Flexibilitat/ adaptació al canvi Innovació i Millora contínua Orientació a l’usuari / client Construcció de relacions Negociació Treball transversal Confiabilitat Compromís Comunicació Influència i persuasió Comprensió dels altres Resolució de conflictes Organització Desenvolupament de persones Treball en equip Aprofitament de la diversitat Iniciativa Autocontrol Gestió de l’estrès Autodesenvolupament Organització del temps i del treball D’estratègia De treball amb persones D’eficàcia personal Direcció de projectes
 9. 9. [ Important per l’avaluació de competències… ] <ul><li>Coneixement i acceptació per part del treballador/a dels instruments i de la metodologia. </li></ul><ul><li>Participació activa per part del treballador/a en el procés de valoració. </li></ul><ul><li>Coneixement detallat del lloc de treball per part de la persona que valora o contrasta la valoració. </li></ul><ul><li>Confiança entre col·laborador/a i comandament. </li></ul><ul><li>Basar-se en informació objectiva i contrastada. </li></ul><ul><li>Objectius, reptes o compromisos mesurables i valorables. </li></ul><ul><li>Existència de períodes de seguiment i valoració del desenvolupament i dels compromisos. </li></ul>
 10. 10. [ Perills … ] <ul><li>Criteris de valoració poc clars </li></ul><ul><li>Incoherències i manca d’acord entre caps a l’hora d’avaluar </li></ul><ul><li>El fet que el cap no entengui el seu paper i responsabilitat </li></ul><ul><li>Infravalorar la importància i la potencialitat de l’avaluació </li></ul><ul><li>Destinar-hi pocs recursos (temps, escenaris,...) </li></ul><ul><li>El pes dels prejudicis personals </li></ul><ul><li>L’efecte “halo” </li></ul><ul><li>L’efecte d’indulgència </li></ul><ul><li>La no preparació de la valoració </li></ul><ul><li>La manca d’evidències sòlides que recolzin les valoracions </li></ul><ul><li>No formalitzar els acords </li></ul><ul><li>Bloquejar-se en els defectes </li></ul><ul><li>La infalibilitat del “cap” </li></ul><ul><li>Desconsiderar l’autoavaluació </li></ul><ul><li>Manca d’assertivitat </li></ul>

×