Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Outline

590 views

Published on

Ders Planı

Published in: Economy & Finance, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Outline

  1. 1. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Đktisat Bölümü II Sınıf Bahar Dönemi ĐKTĐSADĐ DÜŞÜNCELER TARĐHĐ Pazartesi ve Perşembe 13:30 -15:20 229 B Đktisadi Düşünceler Tarihi dersinde “Đktisadi Devrim”den itibaren (15. yüzyıl) bugüne kadar gelen iktisat düşüncesinin (i) Klasik Politik Đktisatçılar tarafından nasıl ele alındığını, (ii) Marjinalist Devrim ile Neo-Klasik Đktisat okulları kanalıyla ne şekilde dönüştüğünü ve (iii) günümüz Evrimci Đktisat’ının kökenlerinin neler olduğunu incleyeceğiz. Dersimiz boyunca iktisat düşüncesinin tarihini, teorilerin ve soyut matematiksel modellerin ardı ardına (doğrusal) sıralanışı şeklinde düşünmekten imtina edeceğiz. Bunun yerine iktisadın entelektüel tarihin bir parçası olduğunu kabul edeceğiz. Đktisat düşünürlerinin iktisada katkılarını ele alırken dönemin toplumsal ve düşünürlerin felsefi arka planını göz önünde bulunduracağız. Dersimizin sürekli güncel tutacağımız bir blog sayfası olacak. http://iktisadidusuncelertarihi.blogspot.com/ sayfasını düşüncelerinizi diger arkadaslarinizla paylasmak istediginiz bir forum olarak kullanabilirsiniz. Bizler de sizlere buradan ulaşacağız ve tartışmalarınızı takip edeceğiz. KULLANILACAK KAYNAKLAR Hunt, E. K. 2002. Đktisadi Düşünce Tarihi (Çev: Müfit Günay) Ankara: Dost Yay. Heilbroner, R. 2004. Đktisat Düşünürleri (Çev: Ali Tartanoğlu) Ankara: Dost Yay. Adam Smith Ulusların Zenginliği Karl Marx Kapital Cilt 1 Thorstein Veblen Aylak Sınıf Teorisi Dersimiz için Đktisadi Düşünce Tarihi alanı içinde klasikleşmiş iki kaynak kitap seçtik. Bunların yanı sıra Adam Smith, Karl Marx ve Thorstein Veblen’den seçilmiş okuma parçaları zorunlu okuma listeniz içinde yer alıyor. Seçilmiş okuma parçalarını ve kaynak kitapları fakültemizin fotokopi merkezinden edinebilirsiniz. GÖRÜŞME SAATLERĐ Pazartesi ve Perşembe: 15:30-16:30 Görüşme yeri: Spor Salonu 141 numaralı oda (Murat BASKICI - M.Murat.Baskici@politics.ankara.edu.tr) ve 143 numaralı oda (Altuğ YALÇINTAŞ – altug.yalcintas@politics.ankara.edu.tr). Bunun dışında randevulaşmak şartıyla hafta içinde uygun gün ve saatlerde.
  2. 2. DERS HAKKINDA DAHA FAZLA BĐLGĐ VE ONLINE KAYNAKLAR AÜ SBF, II Đktisat, Đktisadi Düşünceler Tarihi dersi blog sayfası http://iktisadidusuncelertarihi.blogspot.com/ Bazı internet sayfaları The History of Economic Thought Website at Newschool.edu http://homepage.newschool.edu/het/ History of Economics Website http://eh.net/HE/ Association for Evolutionary Economics http://www.orgs.bucknell.edu/afee/ European Association for Evolutionary Political Economy http://eaepe.org/ Union for Radical Political Economics http://www.urpe.org/ History of Economics Society Email List http://eh.net/pipermail/hes/ Archive for Progressive Economists List http://csf.colorado.edu/mail/pen-l/ Yahoo Group for Philosophy and Methodology of Economics http://groups.yahoo.com/group/philecon/ Post-Autistic Economics Network http://www.paecon.net/ Erasmus Institute for Philosophy and Economics (Erasmus University Rotterdam) http://www.eur.nl/fw/english/eipe Newschool University http://www.newschool.edu/ Department of Economics and Policy Studies (University of Notre Dame) http://www.nd.edu/~econplcy/ Jokes about Economists and Economics http://netec.mcc.ac.uk/JokEc.html Multimedia kaynaklar: Kısa film1: 229-B: Çocuklar Đsyanda (2007-2008 Öğretim yılında AÜ SBF II Đktisat öğrencileriyle beraber çekilen kısa film) Kısa film2: Outborough, Hypnotic Pictures 2005 “Understanding Marx” by Red Shadow (The Economics Rock and Roll Band) http://www.ubu.com/outsiders/365/01-1.html BBC on QWERTY Story http://www.wpsands.com/mt/2006/03/from_the_archives_the_bbc_on_q_1.php

×