Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp         Đảng cộng sản Việt Nam
   Chi bộ Khoa Lâm học


           ...
qui, tại chức thuộc Khoa Quản lí tài nguyên rừng và môi trường; Khoa Quản Trị
kinh doanh..
 + Hướng dẫn khoá luận; chuyên...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kiem Diem Dang Vien

50,627 views

Published on

đây là file thử nghiệm, tác giả không chịu trách nhiệm về nội dung.

 • Be the first to comment

Kiem Diem Dang Vien

 1. 1. Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp Đảng cộng sản Việt Nam Chi bộ Khoa Lâm học BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN (Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2007) Tên tôi là: BÙI MẠNH HƯNG Sinh ngày: 03/03/1981 Đơn vị công tác: Tôi xin tự kiểm điểm về trách nhiệm của người Đảng viên trong năm 2007 như sau: I. Tự kiểm điểm 1. Về tư tưởng chính trị - Tôi luôn viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. - Tuyên truyền vận động đồng nghiệp và sinh viên thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 2. Về phẩm chất đạo đức lối sống - Bản thân có lối sống lành mạnh, giản dị, chan hoà với mọi người. - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không tham nhũng, mưu lợi cá nhân và kiên quyết chống tham nhũng tiêu cực, không vi phạm những điều đảng viên không được làm theo Quy định số 19-QĐ/TW ngày 3-1-2002 của Bộ Chính trị. - Giữ đoàn kết nội bộ, thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng. 3. Thực hiện nhiệm vụ được giao Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: - Công tác giảng dạy: + Gảng dạy môn Trồng rừng; Lâm nghiệp đại cương; Trồng rừng chuyên đề cho các lớp chính qui, cử tuyển, tại chức thuộc Khoa Lâm Học; các lớp chính
 2. 2. qui, tại chức thuộc Khoa Quản lí tài nguyên rừng và môi trường; Khoa Quản Trị kinh doanh.. + Hướng dẫn khoá luận; chuyên đề tốt nghiệp + Tổng số giờ đã thực hiện: 1050 giờ + Tổng số giờ vượt kế hoạch: 700 giờ. - Nghiên cứu khoa học và biên soạn tài liệu giảng dạy: - Nghiên cứu khoa học: + Tham gia đề tài cấp Bộ + Hướng dẫn 02 đề tài NCKH của sinh viên đã được nghiệm thu - Công tác bồi dưỡng + Thi lên ngạch giảng viên chính + Hoàn thành khoá bồi dưỡng tư vấn giám sát các công trình Lâm sinh 4. Về tổ chức kỷ luật - Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao, vì chuyên môn và tập thể. - Thực hiện chế độ sinh hoạt đảng và đóng Đảng phí theo quy định. - Thực hiện các nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể. II. Tự phân loại Căn cứ vào tiểu chuẩn phân loại và đánh giá chất lượng đảng viên tôi tự nhận là: "đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ". Hà tây, ngày tháng 03 năm 2010 Người tự kiểm điểm Bùi Mạnh Hưng

×