Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Twinfield XBRL 2010 Accountantsportal

539 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Twinfield XBRL 2010 Accountantsportal

 1. 1. Twinfield accountantsportal Digitale financiele informatie uitwisseling via SBR & XBRL v1.0
 2. 2. <ul><li>‘ Minister Donner beloofde in 2005 lastenverlichting voor het bedrijfsleven’ </li></ul><ul><li>Standaardisatie voor het uitwisselen van financiële gegevens met behulp van XBRL. </li></ul><ul><li>Gestart als het Nederlandse Taxonomie Project en later omgedoopt tot het Standard Business Reporting programma. </li></ul><ul><li>Betrokken partijen: o.a. Belastingdienst | Kamer van Koophandel | Banken | CBS </li></ul>
 3. 3. <ul><li>SBR/XBRL betreft nu (het samenstellen van) financiële verslaglegging en het afsluiten van het verwerkingsproces van administraties. </li></ul><ul><li>Maximale efficiency verbetering wordt gerealiseerd wanneer het verwerkingsproces van de hele financiële keten óók efficiënt verloopt. </li></ul><ul><li>Standaardisatie levert voordelen voor de klant én het accountantskantoor op. </li></ul>‘ Waar komt SBR/XBRL in beeld?’
 4. 4. <ul><li>Een aanpak en uitbreiding die zowel voor de accountant als de ondernemer voordelen oplevert. </li></ul><ul><li>Een aanpak waarbij niet alleen het sluitstuk, de financiële rapportage, maar tevens de verwerking van administraties wordt geoptimaliseerd. </li></ul><ul><li>Een uitbreiding die -zonder extra kosten- integraal onderdeel is van alle Twinfield abonnementsvormen. </li></ul>‘ Wat biedt Twinfield aan?’
 5. 5. <ul><li>Bestaande financiële administratie </li></ul><ul><ul><li>Stamgegevens. </li></ul></ul><ul><ul><li>Financiële gegevens. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rapportagestructuur. </li></ul></ul><ul><li>Online accountantsportal </li></ul><ul><ul><li>XBRL viewer/editor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Importeren van taxonomieën. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koppelen met financiële administratie. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verrijken van gegevens (handmatig, automatisch, externe bronnen). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Digitaal archiveren van bewijsstukken. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Workflow inclusief audit trail en accordering. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Twinfield workflow </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aan te sluiten op het werkprogramma van de accountant </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>XBRL poortenbeheer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poortenbeheer naar verschillende instanties. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Certificatenbeheer. </li></ul></ul></ul>Hoe ziet de Twinfield uitbreiding eruit?
 6. 6. SCHEMATISCH OVERZICHT
 7. 9. SCHEMATISCH OVERZICHT - Detail van de XBRL viewer/editor
 8. 10. ‘ Wat zijn de voordelen voor de accountant?’ <ul><li>Efficiencyverbetering door (internationaal) gestandaardiseerde en dus gestructureerde werkwijze om te komen tot een financieel rapport. </li></ul><ul><li>Indien de Twinfield accountantsportal wordt gecombineerd met Twinfield online boekhouden wordt de efficiencyverbetering gemaximaliseerd. </li></ul><ul><li>Verbeterde dienstverlening richting de klant door met dezelfde inspanning op meer frequente basis financiële rapportages op te leveren. </li></ul><ul><li>Nieuwe dienstverlening door het zelf opstellen van taxonomieën. </li></ul><ul><li>Modulair opgebouwd, gemaakt door en voor accountants. </li></ul>
 9. 11. Wat zijn de voordelen voor de ondernemer? <ul><li>Minder papieren rompslomp bij het samenstellen van de jaarrekening. </li></ul><ul><li>Minder tijd nodig voor het verstrekken van benodigde financiële rapporten voor derden zoals kredietverstrekkers. </li></ul><ul><li>Beter inzicht in de stand van zaken met mogelijkheid om tussentijds bij te sturen. </li></ul><ul><li>Betere informatievoorziening kan positief effect hebben op behouden of verkrijgen van krediet. </li></ul><ul><li>Mogelijkheid tot verkorte winstaangifte zonder tussenkomst van de Belastingdienst. </li></ul><ul><li>Volledig online werken. </li></ul>
 10. 12. ‘ Twinfield?’ <ul><li>Opgericht in 2000 door Andre Kwakernaat en Maurice Tijhuis. </li></ul><ul><li>Europees marktleider in online boekhouden. </li></ul><ul><li>Meer dan 80.000 administraties in 22 landen met meer dan 40.000 gebruikers. </li></ul><ul><li>‘ Dubbele groeicijfers’ jaar in jaar uit. </li></ul><ul><li>Altijd en overal toegang tot de boekhouding.BDO IT gecertificeerd. </li></ul>
 11. 13. <ul><li>www.twinfield.com </li></ul><ul><li>www.twitter.com/twinfield </li></ul>

×