Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ivao1

667 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ivao1

  1. 1. „Trotlnávod“ pro připojení k IVAO a věci související: Slovo úvodem: Tento trotlnávod návod neporušuje autorská práva. Je volným výkladem věcí dostupných na Netu jako freeware, dílčí eventuelní překlady nejsou oficielními a autorizovanými překlady, ale volným výkladem toho, jak by se mělo postupovat. Vedla mě k tomu snaha pomoci těm létavcům, kteří tápou – pokud vím, takto souvislý návod tu nikde pro ně zatím nebyl popsán… POZOR – čti pozorně nejdříve celé – někde totiž je upozornění, jak lze to či ono stáhnout jednodušeji, proto si to nejdříve prostuduj !!! Pro připojení se na IVAO je třeba stáhnout a instalovat několik programů: IVAO MTL TEAMSPEAK FSUIPC SERVINFO Toto jsou minimálně nutné programy. Dále existuje mnoho updatů nebo programů doplňujících, příkladem je třeba IVAc. Zapomeň ale na různé Squawkboxy a Rogery Wilco, to už je dnes pasé. 1. IVAO – IVAP: Tento program je základní , ke stažení je na http://www.ivao.org/softdev/ Tady klikni na Download IvAp Release Candidate 4 Available Objeví se další okno, IvAp - IVAO virtual Pilot client v0.5.6 (RC4) 2005-04-18 4.3 MB [Download] [Changelog klikni na Download objeví se další okno, tabulka Id a Password. Do Id zadej jméno, do Password heslo, vymysli si. Dál postupuj podle toho. co ti to ukáže. Je možné, že do Id (jemuž se jinak také říká VID) se zadává pravdivě tvůj majl, nebo později, už nevím. Já už to dnes nemohu opakovat, zrušil bych si připojení, ale vím, že pak ještě ti to řekne, že jsi se přihlásil. Není na tom nic složitého, prošel jsem tím hned napoprvé. Pak po krátké době ti přijde majlík, že jsi evidován, a dají ti v něm provizorium, dočasné Id a heslo, než tě prověří.Dej pozor, budou někde žádat odklepnutí jejich odkazu… Pak ti zakrátko pošlou definitivní Id a heslo, dobře uschovej. Id je ve tvaru šesti čísel, heslo je kombi- nací písmen a čísel. Musíš u hesla dodržet pak velká a malá písmena! Pozor na záludy, jako je „ne- rozdíl“ mezi malým písmenem „el“ a jedničkou! Nejdříve si nainstaluj do „Microsoft Files“ tento IVAO-IVAP, a teprve pak, to až už budeš mít heslo a Id, si stáhni a nainstaluj tamtéž následné dowlnloady MTL, které vidíš tady i tam v tabulce níže. To jsou totiž letadla okolo tebe, bez toho tě nikdo neuvidí a ty neuvidíš je. Docela zprvu postačí první dvě řádky, lépe jsou všechny. 2. MTL Downloads Base Package (required) v0.1 2004-10-31 27 MB [Download]
  2. 2. Europe v0.1 2004-10-31 13.5 MB [Download] North/South America v0.1 2004-10-31 10.6 MB [Download] Asia / Oceania v0.1 2004-10-31 6.8 MB [Download] Africa / Middle East v0.1 2004-10-31 3.4 MB [Download Poznámka: Objevil jsem teď starý záznam, jak jsem se přihlašoval na IVAO: Registrace: vlez do http://www.ivao.org/hq/ dej "join ivao" dole, "person" a pak vždy dole "continue with registration", odklepávej, až se objeví tabulka a chce po tobě iniciály atd. Zadej to, pozor, myší zadej, že chcete "Pilot", ale i "ATC", v obou případech "YES", jinak to nepustí dále. Po ukončení ti to řekne, že následně dostaneš majlem zprávu... Za deset minut přišlo v anglině majlem, že mě vítají a přidělují Id a Passwort - pozor, to je jen dočasné, píšou, než si to následným majlem ověří, pak teprve přidělí trvalé. Poděkuj jim... Odklepl jsem adresu, kterou jsem dostal v tom majlu od IVAO, objevila se tabulka, kde bylo už definitivní Id a heslo. Heslu se také říká VID. Tak tak to bylo, jde to. 2. TeamSpeak: Stáhni si program pro hlasovou komunikaci TeamSpeak (http://www.ivao.org/data/files/software/ts2_client_rc2_2032.exe Objeví se tabulka pro stažení, zadej stáhnout -uložit , je to soubor ts_2client_re2_2032.exe ten v Průzkumníkovi pak spustíš a postupuješ dle oken. Pro hlasovou komunikaci na IVAO je povolen jen TeamSpeak ! - a přečti si návod k používání v síti IVAO zde - http://www.ivao.org/ts/manual_en/index.htm). Podle manuálu na TS si nastav připojení (nezapomeň na vyplnění VID (to je ten Id číselný kod) a hes- la, které jsi z IVAO dostal. V tuto chvíli bys měl být vybaven i pro OBServování na hlasovém kanálu používaném na síti IVAO, ale ještě nemáš instalované Servinfo. Samozřejmě, že pro všechnu tuto srandu potřebuješ být registrován na síti IVAO. Pokud ještě nejsi, klikni zde http://www.ivao.org/members/person/register.htm a postupuj podle pokynů. Dostaneš email s tvým členským číslem (VID) a přístupovým heslem, (pokud už jsi to neudělal prve, jak jsem řekl vý- še). 3. FSUIPC 2.9.5 http://www.ivao.org/data/files/software/fsuipc2975.zip Zde si stáhni program, je to soubor fsuipc2975.zip, nainstaluj podle pokynů. Já ho stahoval ze http://www.schiratti.com/dowson.html . Novější verze je na http://www.ivao.org/network/so . Má výhodu, že tam není žádný login a podobně, prostě se stáhne a je to…v tom případě se objeví okno Ivao Approved Software, a v něm tabulka, zaměř se na FSUIPC Peter Dowson Pete Dowson Page
  3. 3. FSUIPC.DLL replaces FS6IPC.DLL for use with FS2000, FS2002 and FS2004 (reverse compatibility v2.975 for FS98 add-ons). Check the website for the latest files. v3.30 Version 3.00 or above is required for SB2.3.x/FS2004, and requires entering the key above. Klikni napravo na v3.30 , a už dostaneš tabulku s možností uložit fscuip330.zip, stáhnout. Stáhneš a instaluješ, na nějaké výzvy k heslům, pokud tam budou, nereaguj, to je program free, od Dawsona, který souhlasí, funguje to. Také jsem se snažil dávat hesla, to se nemusí, ignoruj to. Stažené věci v zipu nezapomeň extrahovat, neboli rozbalit před instalací! Poznámka: tady také lze jednoduše stáhnout případně TeamSpeak, a sice trochu nížeji, v TeamSpeak TeamSpeak TeamSpeak TeamSpeak is the voice program used on IVAN. v2.0.32.60 klepnutím na v2.0.32.60 Také zde lze stáhnout jednoduše Servinfo, ještě nížeji je ServInfo Michael Frantzeskakis ServInfo file by M.Standaert Another interface to see online Controllers and Pilots, and a lot more! Runs locally on your own PC. v2.02 FSUIPC KEY : Name = ServInfo / Key = HEXV 7QNT FQ0F klikem na v2.02 (Tu FSUIPC KEY : Name = ServInfo / Key = HEXV 7QNT FQ0F prostě ignoruj !!! 4. SERVINFO: Tento program ti dává možnost připojit se na IVAO síť, bez FS2004 - a tam vidět, jak jsou příkladně obsazena letiště dispečery, frekvence, kolik pilotů kam právě letí, jejich jména a volačky a podobně, mapa a mnoho věcí dalších po celém světě. Servinfo také spouští TeamSpeak, automaticky. Servinfo lze stáhnout z http://www.avsim.com/hangar/utils/servinfo/downloads.htm (pozor, popisuji jinde, jak mnohem jednodušeji i jinak) . Zde klikni na Download, a pak na soubor servinfo version 2.02 Objeví se okno, kde se zadá zase login a password – pokud pamatuji, zadává se tam asi už to VID(Id) a heslo, co jsi dostal z IVAO. Pak nainstaluj. Pozor, ale servinfo můžeš stáhnout i - viz výše bod 3, modrá tabulka - a tam není žádné heslo a nic!!! A teď co je uvnitř Servinfa: Spusť Servinfo ikonou na ploše. Ve velkém okně najdi v Menu nahoře na liště OPTION, klikni, v něm klikni na Conection Parameters. V něm je TeamSpeak Settings, dole vlevo, zadej své VID (Id), to je číslo Id, které máš od IVAA, a pak Password, také odtud. Select Network: vyber Custom Network 1 Ve „ ad program start up from“ nastav IVAO. When display is minimized: zaškrtni When display is normal: zaškrtni Also reload Voice data: zaškrtni Reload Interval: třeba 3 minuty, tím dáš , za jaký čas se natahuje znovu IVAO Pak dáš OK. Nahoře klikni na tučné IVAO a nech ho načíst, čekej, až dole pod oknem vlevo uvidíš, že nahrál po- slední data v ten a ten čas.Chvíli to trvá.
  4. 4. V okně MAP vidíš mapu s letišti a popisem, kde je kdo a letadla – zeleně je obsazen ATC, kruhem – ale nemusí to být kruh, to ti poví okno Selected detail, tam jsou ATC a piloti jmenovitě. Je-li tam v ATC nic, nikdo na příslušně nastaveném letišti není. Jsou tam i FRQ. Řekněme, že na LKPR je služba. Klikni na VOICE SERVER okno, objeví se okénko Select Voice Server, v něm NONE, klikni na šipku vpravo, rozbalí se roleta. Vyber třeba IVATDE1, vlevo jsou řád- ky. Najdi LKPR, označ modře a klikni na JOIN CHANNEL. Naskočí ti Teamspeak, a v něm uvidíš seznam, a co jsi zvolil, jsou tam zelená světýlka pilotů a LKPR a jsi doma. V Teamspeaku musíš si zvolit tlačítko na mikrofon. Nejraději levé CTRL, ostatní mají různé problémy. Najeď na Menu TeamSpeaku, klikni na SEETINGS, v něm dál na Sound Input / Output Settings, a tam je okno, zaškrtni Push to Talk, a stiskni SET. Objeví se okno Zadej Key. Stiskni jednou levé CTRL na klávesnici, to ti skočí do toho okna nad SET, a pak dej Close nebo OK, nebo co tam je – a je to. Když chceš teď mluvit, stiskem CTRL zapínáš a pouštíš mikrofon. Nezapo- meň nastavit hlasitost mikrofonu v oknech zvuku naplno !!! A teď poznámka: Někdy je třeba vytvořit pro začátečníky privátní kanál. Účelem je, že příkladně začá- tečníci potřebují létat na LKLN, učit se komunikaci a podobně, nesmějí však zavazet na komunikaci IVAO a ostatní rušit. Zkušený pilot jim vytvoří kanál, nazvěme jej třeba PRIVAT ABCD. Ostatní se pak domluví „bokem“ mobilem či majlem, kde kanál je, a kdy tam bude. Pak ostatní piloti spustí Servinfo, na příkladně IVATDE1 najdou vlevo Privat ABCD a kliknou na něj, a dají JOIN CHANNEL – a jsou na kanále, kde je kromě těch dohodnutých pilotů nikdo neslyší – pak se připojí na IVAO. Podmínkou je, že se předem domluví s LKPR a ohlásí činnost na LKLN, dostane povolení maxima výšky, příkladně 2500 ft… Poznámky: Mapy a scenerie: Každý pilot, který létá online by měl mít nainstalovanou ( pokud jí někdo udělal ) scenerii letiště a vytiš- těny mapy pro dané letiště včetně záložního letiště. Příkladně na LKPR, když jsi na Appron jih, těžko se dostaneš na RWY 31 bez mapy airportu. Mapy českých letišť lze stáhnout např. z www.vacc-cz.org v sekci Pilots nebo www.ivao.org/cz sekce LKAA FIR. Ostatně, v této oblasti toho existuje víc. Když si pozorně projdeš stránky sítě, ke které se chceš připojit, vše potřebné tam najdeš - pokud se připojíš a v ATC Directory vidíš jen UNICOM, je to mimo jiné známka toho, že tam prostě žádný ATC v zrovna není. Použij ServInfo, tam si najdeš, kde co je – o tom viz výše. Tak to by bylo vše. Snaha byla… Pokud se něco nepovede připojit, zkuste Forum Hightinthesky, nebo „šneka“ tamtéž. Doufám, že jsem stvořil opravdu detailní návod, na víc nemám čas, a že jsem na nic nezapomněl. Dalším pokračováním bude český výklad programu „FS NAV 4.6“ pro FS 2004, a dále českým výkla- dem IVAPu, s pokyny k připojení na IVAO s FS2004 a FS2002. Obé bude postoupeno na Forum Highinthesky ke stažení. Obě pokračování jsou již prakticky hotovy, jen se dopilují – řekněme deset dnů… „Šnek“

×