Ilirika Jugoistocna Evropa

637 views

Published on

Ulaganje u investicione fondove

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
637
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 20. nov 2009
 • 20. nov 2009
 • 20. nov 2009
 • 20. nov 2009
 • 20. nov 2009
 • 20. nov 2009
 • 20. nov 2009
 • 20. nov 2009
 • 20. nov 2009
 • 20. nov 2009
 • 20. nov 2009
 • 20. nov 2009
 • 20. nov 2009
 • 20. nov 2009
 • 20. nov 2009
 • 20. nov 2009
 • 20. nov 2009
 • 20. nov 2009
 • 20. nov 2009
 • Ilirika Jugoistocna Evropa

  1. 1. Beograd, 2009 ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE
  2. 2. ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE <ul><li>ILIRIKA DZU a.d. Beograd </li></ul><ul><li>Društvo za upravljanje investicionim fondovima </li></ul>Poverenje koje oboga ć uje.
  3. 3. ILIRIKA DZU a.d. Beograd <ul><li>Dozvola za rad Komisije za Hartije od vrednosti Republike Srbije br. 5/0-33-6452/5-07 </li></ul><ul><li>Delatnost Društva je organizovanje, osnivanje i upravljanje otvorenim, zatvorenim i privatnim investicionim fondovima. </li></ul><ul><li>Društvo trenutno pod upravom ima fond: </li></ul><ul><li>ILIRIKA Jugoistočna Evropa </li></ul>
  4. 4. ILIRIKA <ul><li>Jedna od vodećih finansijskih grupacija u regionu </li></ul><ul><li>Prisutna je više od 10 godina u segmentima brokerskog poslovanja i investicionih fondova na slovenačkom, hrvatskom, makedonskom, srpskom i bosanskom tržištu kapitala </li></ul><ul><li>ILIRIKA trenutno upravlja sa ukupno 18 investicionih fondova u regionu Jugoistočne Evrope </li></ul>
  5. 5. ILIRIKA I POVEZANA DRUŠTVA
  6. 6. PARTNERI DRUŠTVA <ul><li>Banke i brokersko-dilerska društva koja su među prvima prepoznale potencijal tržišta fondova u Srbiji i trenutno imaju vodeću ulogu u saradnji sa investicionim fondovima: </li></ul>
  7. 7. LIČNA KARTA FONDA <ul><li>NAZIV FONDA </li></ul><ul><li>Ilirika Jugoistočna Evropa </li></ul><ul><li>VRSTA FONDA </li></ul><ul><li>Otvoreni investicioni fond rasta vrednosti imovine </li></ul><ul><li>PORTFOLIO MENADŽER </li></ul><ul><li>Milun Trivunac </li></ul><ul><li>KASTODI BANKA </li></ul><ul><li>Erste bank a.d. Novi Sad </li></ul><ul><li>REGULATORNO TELO </li></ul><ul><li>Komisija za Hartije od vrednosti Republike Srbije </li></ul>
  8. 8. INVESTICIONA POLITIKA FONDA <ul><li>najmanje 75% svoje imovine u vlasni č ke hartije od vrednosti koje izdaju: </li></ul><ul><li>akcionarska društva sa sedištem u Republici, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici; </li></ul><ul><li>strana akcionarska društva, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici; </li></ul><ul><li>akcionarska društva sa sedištem u državama č lanicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama. </li></ul><ul><li>najviše 25% imovine se može plasirati u obveznice i novčane depozite u zemlji i inostranstvu </li></ul>
  9. 9. OČEKIVANJA OD INVESTIRANJA <ul><li>diversifikacija - disperzija rizika </li></ul><ul><li>profesionalno upravljanje imovinom </li></ul><ul><li>niži troškovi investiranja </li></ul><ul><li>jednostavnost ulaganja </li></ul><ul><li>jednakost investitora </li></ul><ul><li>pristup svetskim tržištima i kompanijama </li></ul><ul><li>nadzor državnih institucija </li></ul><ul><li>SIGURNOST </li></ul><ul><li>DOBIT </li></ul><ul><li>LIKVIDNOST </li></ul>
  10. 10. SIGURNOST <ul><li>imovina Fonda je odvojena od imovine Društva i nalazi se na računu kod kastodi banke koja dodatno kontroliše da se sa imovinom raspolaže u skladu sa Zakonom </li></ul>
  11. 11. DOBIT <ul><li>ulaganjem u investicione fondove obezbeđujete više prinose u odnosu na ostale vidove ulaganja, kao što su depoziti, zapisi trezora, obveznice... </li></ul>
  12. 12. LIKVIDNOST <ul><li>sredstva uložena u investicione fondove su Vam uvek dostupna </li></ul><ul><li>u svakom trenutku možete dati nalog za otkup investicionih jedinica po vrednosti na dan davanja naloga </li></ul><ul><li>Društvo je, po Zakonu, dužno da u roku od 5 radnih dana isplati sredstva na račun člana Fonda </li></ul>
  13. 13. DIVERSIFIKACIJA <ul><li>ulaganjem u veći broj različitih kompanija, sektora i država obezbeđuje se smanjenje rizika, odnosno disperzija rizika </li></ul>
  14. 14. PROFESIONALNO UPRAVLJANJE <ul><li>investicionim fondovima upravljaju dokazani stručnjaci sa iskustvom na finansijskom tržištu: </li></ul><ul><ul><li>portfolio menadžeri, </li></ul></ul><ul><ul><li>finansijski analitičari, </li></ul></ul><ul><ul><li>investicioni savetnici... </li></ul></ul>
  15. 15. NIŽI TROŠKOVI INVESTIRANJA <ul><li>institucionalni investitori imaju povoljnije uslove ulaganja na finansijskom tržištu od individualnih investitora, u pogledu, brokerskih i bankarskih provizija </li></ul>
  16. 16. JEDNOSTAVNOST ULAGANJA <ul><li>uplaćivanje novčanih sredstava na račun Fonda u vreme kada Vama to odgovara i u iznosu koji Vi želite </li></ul><ul><li>za pristup Fondu potreban je samo lični dokument (lična karta ili pasoš) za fizička lica, a za pravna lica osnovna dokumentacija firme </li></ul>
  17. 17. JEDNAKOST INVESTITORA 1 . 0 00,00 10. 000,00 50 . 000,00 100 . 000,00 INVESTICIONI FOND ILIRIKA JIE
  18. 18. PRISTUP FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA <ul><li>investicionim fondovima je omogućeno da plasiraju sredstva na svetskim finansijskim tržištima - članovi fondova su vlasnici udela u svetskim kompanijama! </li></ul>
  19. 19. NADZOR DRŽAVNIH INSTITUCIJA <ul><li>poslovanje investicionih fondova regulisano je Zakonom o investicionim fondovima RS i podzakonskim aktima koje donosi Komisija za HOV RS (Pravilnik o investicionim fondovima, Pravilnik o Društvu za upravljanje investicionim fondovima...) </li></ul><ul><li>kontrola Komisije za HOV RS </li></ul><ul><li>kontrola kastodi banke </li></ul><ul><li>kontrola Narodne banke Srbije </li></ul><ul><li>interni i eksterni revizor </li></ul>
  20. 20. ILIRIKA Jugoistočna Evropa ILIRIKA JIE VLASNIČKE I DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI U ZEMLJI I INOSTRANSTVU
  21. 21. SEKTORSKA I GEOGRAFSKA STRUKTURA FONDA Izvor: Mesečni izveštaj OIF ILIRIKA JIE na dan 30.10.2009.
  22. 22. ČLANOVI FONDA <ul><li>članovi investicionih fondova mogu biti domaća i strana fizička i pravna lica </li></ul><ul><li>investitor u skladu sa svojim investicionim ciljem, vremenskih horizontom ulaganja, finansijskoj mogućnosti i sklonosti prema riziku odabira vrstu investicionog fonda </li></ul>
  23. 23. ISPLATIVOST ULAGANJA ( 1 + kamata ) x glavnica = glavnica + dobit Br.god.
  24. 24. RAZVOJ INVESTICIONIH FONDOVA U SAD
  25. 25. STRATEŠKI INVESTITOR Vs. ŠPEKULANT Taktika gde je glavni razlog za kupovinu ili prodaju akcija „kratkoročna trka za kupovinu dobrih, a prodaju loših akcija“ pokazala se inferiornom u odnosu na dugoročno investiranje. Izvor: www.schwab.com
  26. 26. INVESTICIONA KULTURA Vs. PANIKA IJ je počela da raste, sada ću malo pratiti tržište Trend ide, kod sledeće korekcije ću kupiti Eh, korekciju sam zakasnio. Sada neću više čekati, sad ću kupiti Iskoristiću korekcije i izgradiću moje pozicije Greška. Dok opet ne ode gore, prodaću. Ne mogu verovati. IJ je sad na polovini, to mora da je najniža vrednost. O.K. Pričekaću. Ovo je stvarno dugoročna investicija Sad je dosta. Prodajem sve i neću se više baviti investiranjem I onako će sve propasti Bio sam u pravu Šta se dešava...?! Hej, šta se to događa?! Sve vreme sam znao šta će se desiti! Šta mogu?! Kupiću ponovo, pa makar po višoj ceni!
  27. 27. PREDNOST DUGOROČNOG INVESTIRANJA Strateški pristup investiranju u vreme krize, u smislu pravilne vremenske diversifikacije (postepeno ravnomerno periodično investiranje) i čuvanje investicionih jedinica u portfelju na duži rok, može ponuditi investitorima nadprosečne prinose. Što je duži vremenski period ulaganja to je mogućnost prosečnog godišnjeg dobitka veća u odnosu na mogućnost gubitka. Izvor: www.schwab.com
  28. 28. Belex 15 i S&P500
  29. 29. Da li je baš sada pravi trenutak? <ul><li>oporavak na tržištu kapitala uvek ide 6-9 meseci pre oporavka realne ekonomije </li></ul><ul><li>procene su da bi kraj recesije mogao da se dogodi krajem ove ili tokom 2010 . godine </li></ul><ul><li>nakon oporavka svetskih tržišta očekivan je jači oporavak i tržišta u razvoju uključujući i tržišta JIE </li></ul><ul><li>“ Be fearful when others are greedy, </li></ul><ul><li>be greedy when others are fearful...” </li></ul><ul><li>Warren Buffett </li></ul>
  30. 30. ILIRIKA Jugoistočna Evropa <ul><li>OTVORENI INVESTICIONI FOND </li></ul><ul><li>ILIRIKA DZU a.d. Beograd </li></ul><ul><li>Društvo za upravljanje investicionim fondovima </li></ul><ul><li>Knez Mihailova 11-15/V, Beograd </li></ul><ul><li>+381 11 330 10 0 0 </li></ul><ul><li>+381 11 330 10 70 </li></ul><ul><li>0800 110 000 </li></ul><ul><li>[email_address] rs </li></ul><ul><li>www.ilirika-dzu. rs </li></ul>Poverenje koje oboga ć uje.

  ×