Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pretest

347 views

Published on

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pretest

  1. 1. PRE-TEST SOBRE EL MEDI AMBIENT 1.     Què és el medi ambient? a)      El conjunt de factors físics, químics i biològics en el que viuen els organismes i les comunitat b)      És un lloc que és amnté lliure de contaminació i sense problemes ecològics c)      És el conjunt de zones protegides del planeta(reserves de la Biosfera, parcs Nacionals..) d)      És la capa gasosa que envolta la terra i que fa possible el desenvolupament de la vida. a 172 200 b 10 100 c 4 Column 0 E d 6 Row Row Row Row 21 22 23 24 2. Quina d’aquestes és una definició de contaminació? a) La introducció d’espècies no autoctònes a un ecosistema diferent al seu b) L’emisió de partícules que queden surant a l’aire i que causen molesties respiratòries. c) La introducció de contaminants en el medi ambient que ocasiona problemes als humans o a altres éssers vius a) La contaminació és l’aire quan no el veiem transparent. 200 a 0 100 b 26 Column c 162 0 E d 4 Ro Ro Ro Ro w w w w 35 36 37 38 3.- Quin d’aquests materials no es pot reciclar. a) vidre b) Paper 200 c) Plàstic 150 d) roba 100 a 15 Column b 0 50 E c 14 0 d 163 Row Row Row Row 47 48 49 50 4.- Què és el Protocol de Kyoto? a) Un conjunt de normes per tal de reduir la contaminació b) Un conjunt de recomanacions sobre com s’ha de reciclar bé. c) Un protocol que es va elaborar en una Convenció Internacional sobre el canvi climàtic amb l’objectiu de reduir l’efecte hivernacle.
  2. 2. d) Un protocol a on es fixen quins han de ser les accions a dur a terme en tots els països per tal de preservar els ecosistemes. 150 a 19 100 b 12 50 Column E c 121 0 d 40 Row Row Row Row 61 62 63 64 5) Quin d’aquests gasos no té l’efecte hivernacle? a) Diòxid de carboni b) Metà c) Oxigen d) Ozó 100 a 11 50 Column b 33 0 E c 107 Ro Ro Ro Ro w w w w d 41 73 74 75 76 6.- Què és el calentament global? a) Un augment global de la temperatura de la Terra causada per un efecte hivernacle no natural, degut a les activitats humanes b) Un augment de la temperatura degut a la destrucció dels ecossitemes i la reducció de la biodiversitat c) Un augment de la temperatura a causa de el calor que emeten les calefaccions i els cotxes. d) Un augment de la temperatura a la Terra que es provocarà artificialment per tal d’aconseguir climes més suaus 200 150 a 153 100 b 22 50 Column E c 9 0 d 8 Row Row Row Row 88 89 90 91 7.- Quina d’aquestes activitats no és la causa de la contaminació de l’aigua? a) Pesca b) Indústries construïdes a prop de l’aigua c) Augment de la població d) Els pesticides que fan servir els agricultors. 150 a 129 100 b 14 50 Column E c 45 0 d 4 Row Row Row Row 192 100 101 102 103
  3. 3. 8.- Quin d’aquests tipus no és un tipus de contaminació ambiental. a) Contaminació de l’aire b) contaminació de l’aigua c) contaminació de la rosada 150 125 d) Radiació 100 75 a 5 50 Column E b 6 25 c 132 0 d 49 Row Row Row Row 111 112 113 114 9.- Quin d’aquests enunciats no és cert? a) Reciclar redueix les materies naturals b) Reciclar fa que no s’explotin tant els recursos naturals c) El reciclatge fa que no s’hagin de tallar tants arbres d) Reciclar afavoreix la no destrucció dels hàbitats per explotar els seus recursoso¡ 150 a 121 b 25 100 c 14 50 Column E d 32 0 192 Row Row Row Row 123 124 125 126 10.- Llegeix les següents definicions sobre la importància de les plantes i selecciona la que n a) Són la principal font d’aliment i d’oxígen a la Terra b) Els agricultors les fan servir també per frenar la velocitat del vent c) Són molt importants pel manteniment dels ecosistemes. d) Les plantes només serveixen per proporcionar protecció als animals a 16 100 75 b 76 50 c 15 Column 25 E d 85 0 192 Row Row Row Row 136 137 138 139
  4. 4. ganismes i les comunitats animals i vegetals a, parcs Nacionals..) pament de la vida. Column E w respiratòries. mes als humans o a canvi climàtic amb
  5. 5. ots els països per tal de hivernacle no natural, reducció de la ccions i els cotxes. per tal d’aconseguir Column E Column E
  6. 6. Column E Column E i selecciona la que no sigui correcta Column E

×