Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eväitä ulkoiseen ja sisäiseen viestintään moniheli 23.3..2010

5,794 views

Published on

Viestintäkoulutuksen materiaali

 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Eväitä ulkoiseen ja sisäiseen viestintään moniheli 23.3..2010

 1. 1. Eväitä järjestön viestintään <br />Moniheli-verkosto / 23.3.2010<br />Noora Jokinen<br />Noora.k.jokinen@gmail.com<br />
 2. 2. Illan ohjelma<br />Viestinnän suunnittelu – perusasioita / 2 h<br />Tavoitteet, kohderyhmät, viestit + tyylit<br />Ryhmätehtävät: Aineksia Monihelin viestintäsuunnitelmaan<br />Viestinnän kanavat + välineet –työkaluja/2h<br />Mediatiedotus, verkkoviestintä, näkyvyys, sisäinen viestintä…<br />Ryhmätehtävä: Lisää aineksia Monihelin viestintäsuunnitelmaan!<br />
 3. 3. Viestinnän suunnittelu: Tästä se lähtee!<br />Ajattele ennen kuin teet.<br />Analyysi tavoitteista -> oikeat kohderyhmät ja välineet -> tehokas viestintä -> toivotut tulokset <br />Hyvän suunnittelun rooli korostuu, kun resursseja on vähän – täsmätuloksiatäsmätyöllä!<br />
 4. 4. Järjestön viestintä – mitä ja miksi?<br />Keitä me olemme? Tunnettuus / näkyvyys.<br />Mitä sanottavaa meillä on? Ääni + viestit kuuluviin.<br />Miksi meitä pitäisi kuunnella? Profiili, mielikuvat.<br />Esim luotettavuus, uskottavuus, kiinnostavuus…<br />Kenen pitäisi kuunnella meitä/kiinnostua meistä? Sidos- ja kohderyhmät.<br />Miten meillä toimitaan? Sisäinen viestintä. <br />Mitä tapahtuu? Kuka päättää, mistä ja miksi? Miten & kuka voi olla mukana? <br />Työn sujuminen, avoimuus, sitoutuminen!<br />
 5. 5. Viestintästrategia / tärkeät valinnat<br />Viestinnän tavoitteet<br />määrittely & kuvailu<br />KohderyhmienTärkeimmät kohderyhmät <br />Miksi juuri nämä? <br />Viestien & viestinnän tyylien määrittely<br />Mitä haluamme sanoa / viestiä? <br />Mitä kohderyhmän halutaan ajattelevan, tekevän tai tuntevan? <br />Keinojen ja kanavien määrittely<br />Millä keinoilla ja minkä välineiden kautta viestimme menee parhaiten perille? <br />
 6. 6. Strategiasta viestintäsuunnitelmaksi<br />Tavoitteet – Miksi viestimme? Toivotut tulokset? Miten viestintä edistää toimintasuunnitelman tavoitteiden toteuttamista? <br />Esim. yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen, asenteiden muokkaus<br />Kenelle halutaan viestiä? Miksi juuri heille? <br />Päättäjät, kansalaiset, asiantuntijat…? <br />Sisäiset / ulkoiset kohderyhmät<br />Mitä halutaan viestiä? <br />Ydinviesti; tietosisällöt<br />Viestinnän tyylit<br />Mitkävälineet/keinot tehokkaita?<br />Verkkoviestintä, media, tapahtumat, suorat kontaktit, markkinointi…<br />Resurssit – työ, aika, raha, osaaminen, tekniikka,<br />Aikataulutus suhteessa toiminnan kokonaisuuteen<br />
 7. 7. Monihelin tarkoituksena on… (sitaatti sääntöehdotuksesta)<br />Maahanmuuttajajärjestöjen ja monikulttuurista työtä tekevien järjestöjen välisen yhteistoiminnan kehittäminen <br />Moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen suomalaisessa yhteiskunnassa.<br />Aktivoida maahanmuuttajien osallistumista perustamalla neuvottelukunta, joka seuraa yhteiskunnallisia asioita ja ottaa tarvittaessa niihin kantaa, ja tätä kautta lisää verkoston jäsenten näkyvyyttä ja kuuluvuutta.<br />Uusien maahanmuuttajien ohjaaminen jäsenjärjestöjen toiminnan piiriin ja sitä kautta integraation helpottaminen suomalaiseen yhteiskuntaan.  <br />
 8. 8. RYHMÄTEHTÄVÄ: Aineksia Monihelinviestintäsuunnitelmaan 1<br />Monihelin viestinnän olennaisimmat tavoitteet? <br />Monihelin viestinnän tärkeimmät kohderyhmät? Kenen pitäisi tuntea meidät, kuunnella meitä, tietää mitä meillä tapahtuu? <br />Ripeä brainstormaus, 15 min. <br />Valitkaa yksi ryhmän jäsenistä kirjuriksi  tulosten esittely muille <br />
 9. 9. OSA 2: Mitä ja miten viestimme? <br />
 10. 10. Mitä viestimme? <br />Ydinviesti: ”Mikä ja millainen järjestömme on”<br />Järjestön profiili, ”brändi” = keitä me olemme, miksi meitä pitäisi kuunnella, kenen meitä pitäisi kuunnella… <br />Myös tyyli on viesti! <br />Sisällölliset viestit: <br />Tietosisältö: toiminnasta kertominen, vaikuttamistyön tavoitteiden viestiminen jne<br />Toimintasuunnitelma olennainen pohja näiden määrittelylle!<br />Mitkä tärkeimpiä viestejä/kerrottavia asioita eri kohderyhmille?<br />
 11. 11. Viestinnän tyylit luovat mielikuvan järjestöstä<br />Tärkeitä valintoja, joiden on perustuttava viestinnän tavoitteisiin ja tuettava ydinviestiä!<br />Visuaalinen viestintä / ”ilme”<br />Asiantunteva? Luotettava? Rento? Nuori? Aikuinen? Hauska? Iloinen? Ärhäkkä? <br />Kieli& kielenkäytön tavat<br />Uskottavuus? Lähestyttävyys? Kenelle puhutaan? <br />Järjestön ”kasvot” - kuka meitä edustaa? <br />Virallinen edustaja / rivijäsen? Ikä, sukupuoli, tausta?<br />
 12. 12. TEHTÄVÄ: Aineksia Monihelinviestintäsuunnitelmaan 2<br />”Mikä ja millainen Moniheli on?”<br />Mistä haluamme että Moniheli tunnetaan?<br />Miltä Moniheli näyttää, kuulostaa, tuoksuu, maistuu..? <br />Jos Moniheli olisi ihminen… musiikki… ruoka..?<br /><ul><li>Kootaan pointteja, adjektiiveja, määreitä fläppitaululle.</li></ul>> Tukea tyylivalintojen tekemiseen ja järjestön profilointiin!<br />
 13. 13. OSA 3: Viestinnän kanavat ja välineet<br />
 14. 14. Keskeisiä välineitä<br />Mediatyö: sisällöt, suunnittelu, tiedotteiden laatiminen ja lähettäminen, kontaktilistat, mediaseuranta<br />Verkkoviestintä: omat verkkosivut ja niiden markkinointi, sosiaalinen media + blogit, sähköpostilistat ja -kirjeet…<br />Näkyvyysmateriaalit: painotuotteet, esitteet, julisteet<br />Tilaisuudet & tapahtumat: minkä tyyppisiä, kenelle?<br />
 15. 15. Peruskysymykset: oikea väline oikeaan käyttöön!<br />Vastaa näihin kun teet valintoja!<br />Keitä halutaan tavoittaa? <br />Mitä halutaan kertoa? <br />Mitä tuloksia toivotaan? <br />Resurssit: raha, osaaminen, (työ)aika<br />Tuottaako valitsemasi väline niitä tuloksia joita toivotaan? Onko toteuttaminen realistista?<br />Siis: verkkosivu vai facebook-ryhmä? Lehti vai sähköpostikirje? Mikä väline palvelee tavoitteita? <br />
 16. 16. Välineitä 1: Mediatyö <br />
 17. 17. Mediatyön kaari<br />Suunnittelu<br />Mediatyö osana viestinnän kokonaisuutta<br />Välineet / keinot<br />Lehdistötiedotteen laatiminen & lähetys<br />Omat kirjoitukset<br />Tilaisuudet, tapahtumat<br />Suorat yhteydenotot toimittajiin <br />Jälkityöt<br />Tulosten seuraaminen & arviointi<br />
 18. 18. Mediatyön sisällöllisiä linjauksia<br />Strategisia valintoja! <br />Missä aiheissa & teemoissa haluamme näkyä?<br />Kenen haluamme kuuntelevan? <br />Miltä haluamme kuulostaa? <br />Mitä omaleimaista sanottavaa meillä on?<br />Kuka linjaa, mitä sanomme? <br />Kuka saa puhua järjestömme nimissä?<br />Keinot tavoitteiden mukaan!<br />Esim. päättäjiin vaikuttaminen -> uskottavuus ja asiantuntemus tärkeää -> ”viralliset edustajat” äänessä; faktapohjainen argumentointi <br />
 19. 19. Mediatiedotuksen suunnittelu <br />Mitkä mediat? Kenet haluamme tavoittaa? <br />Mitä tarjoamme? Mikä tässä on medialle kiinnostavaa? <br />Sisällöt: uutinen, kannanotto, uusi tieto/idea/näkökulma, ilmiö..? <br />Miten tarjoamme sen - kiinnostavasti? <br />Lehdistötiedotteet, taustamateriaalit <br />Asiantuntija- ja mielipidekirjoitukset <br />Kiinnostavat henkilöt – tekijät, asiantuntijat<br />Tilaisuudet, tapahtumat<br />Visuaalisuus, kuvattavuus/kuvat<br />Resurssit ja aikataulut! <br />
 20. 20. Mediatyön välineitä<br />Lehdistötiedote (”tai vastaava”) <br />Perusväline – hyväolla, mutta älä rakenna pelkästään sen varaan! <br />Muista että tarvitset myös kontaktilistat!<br />Asiantuntija-artikkelit ym kirjoitukset<br />Tilaisuudet, tapahtumat<br />Mieti tavoitteet & tarkoituksenmukaisuus!<br />Suorat yhteydenotot<br />Tuloksellista mutta työllistävää – käsityötä!<br />
 21. 21. Lehdistötiedote<br />Sisältö<br />Uutinen? Tapahtumatiedote? Kutsu?<br />Selkeä, kiinnostava kärki & riittävät taustatiedot <br />Rakenne<br />Kieli <br />Selkeä hyvä yleiskieli; tyylilaji tilanteen mukaan <br />Tiiviit virkkeet, pois ammatti/erikoiskielestä<br />Oikeakielisyys on uskottavuuskysymys! <br />Kuka puhuu ja keneltä saa lisätietoa? <br />Sitaatit, yhteyshenkilöt<br />Muut kirjalliset materiaalit? <br />Faktapaperit, taustamateriaalit… <br />
 22. 22. Tiedotteen jakelu /1<br />Toimitukset<br />Isot/olennaiset toimitukset (uutis/aikakakaus/radio/tv), STT (päivälista!), Lehtikuva, tapahtumapalstat…<br />Erikoistuneet: ala/ammatti/harraste/järjestö… <br />Täsmäkontaktit – toimittajat<br />Esimiestoimittajat, omat tutut/kontaktit, aiheesta kiinnostuneet, aiemmin juttua tehneet<br />Täsmäkontaktit – muut..? <br />Aihetta seuraava blogimaailma! <br />Yhteistyökumppanit, sidosryhmät? <br />Hyödyntäminen muussa viestinnässä: uutiskirjeet, verkko… <br />…mutta mistä yhteystiedot? <br />Omat listat, verkko, Infor ym., toimittajayhdistykset, seuranta<br />Esim. GoogleDocs –taulukko keskeisistä yhteystiedoista <br />
 23. 23. Tiedotteen jakelu /2<br />Milloin? <br />Tapahtumat/kutsut: ”1-3 viikkoa aikaisemmin”<br />Aamulla/aamupäivällä<br />Embargon käyttö (harkitusti)<br />Sähköpostiniksit, top 5<br />Osoitteet piilokopiona<br />Informatiivinen viestin otsikko (TIEDOTE: ) <br />Pelkkä teksti viestikentässä toimii!<br />Poista muotoilut – vältyt sutulta<br />Vältä liitteitä, suosi linkkejä <br />
 24. 24. Omat kirjoitukset mediatyön välineinä<br />Mitä? Asiantuntija-artikkeli, mielipidekirjoitus, ”sunnuntaidebatti”, kolumni…<br />Milloin? Reaktio keskusteluun / uuden aiheen nostaminen esille.<br />Mihin tarjoan ja miten?<br />Kenet haluat tavoittaa? -> Isot/pienet/valtakunnalliset/paikalliset mediat? <br />Mihin mediaan sopisi? -> Missä tällaisia julkaistaan? Missä sopivia palstoja ym? <br />Kuka palstaa toimittaa, miten usein ilmestyy? <br />
 25. 25. Miten syntyy hyvä kirjoitus? <br />Hyvä argumentaatio; faktat, perustelu<br />Selkeä rakenne <br /> alku/keskikohta/loppu<br />Oikeakielisyys<br />Tyyli median & aiheen mukaan <br />Mieti missä roolissa kirjoitat? Miksi sinua uskottaisiin? <br />Kansalainen / asiantuntija / järjestön edustaja?<br />
 26. 26. Tilaisuudet ja tapahtumatmediatyön välineinä<br />Tilaisuus/tapahtuma voi olla – esim.<br />Lehdistötilaisuus eli ”info”<br />Lehdistöaamukahvi = taustatilaisuus <br />Seminaari, keskustelutilaisuus tms. yleisötapahtuma<br />Photo opportunity<br />Tempaus / action / mielenilmaus<br />Milloin kannattaa järjestää lehdistötilaisuus? <br />Oikeasti painavaa / kiinnostavaa / uutta kerrottavaa<br />”Päivän aihe” – muotoutuu uutiseksi <br />Ulkom. puhujavieraat ym – haastattelujen koordinointi<br />Valmiiksi tunnettu järjestäjätaho<br />
 27. 27. Suorat yhteydenotot toimituksiin<br />Kenelle tarjoat? <br />Esimiestoimittajat / aiheesta kiinnostuneet / saman tyyppisiä juttuja tehneet…<br />Milloin tarjoat? <br />Ilmestymisaikataulut ?<br />Milloin miten paljon aikaa jutun valmisteluun? <br />Milloin tästä päätetään toimituksessa..? <br />Mitä tarjoat? <br />Pointit, oma ”spiikki”; materiaalit valmiiksi <br />Kuuntele ja kuulostele - opit lisää! <br />
 28. 28. Tiedotuksen jälkityöt<br />Mediaseuranta<br />Valmiit työkalut/palvelut <br />Oma seuranta: google, leikkeet, yhteydenotot<br />-> taulukointi (esimGoogleDocs)<br />Apu toimittajilta – esim. lehden nron lähetys<br />Toimittajakontaktit talteen<br />Apu seurantaan + vastaisen varalle<br />Tulosten ihailu! <br />Miten meni; oliko sellaisia kuin haluttiin? <br />Miksi/miksi ei? Mitä voi tehdä vielä paremmin? <br />
 29. 29. Välineitä 2: Verkkoviestintä<br />
 30. 30. Ulkoista & sisäistä verkkoviestintää<br />Välineitä ulkoiseen verkkoviestintään<br />verkkosivut<br />sosiaalinen media<br />Imedia-hanke!<br />Facebook(ryhmät, fanisivut, tapahtumat)<br />Blogitym<br />sähköpostilistat ja –kirjeet <br />Välineitä sisäiseen verkkoviestintään <br />sähköpostilistat ja -kirjeet (esim jäsenjärjestöille!)<br />Suunnitelmallisuus näiden käytössä! <br />Intranetit & foorumit / valmiit sos.median työkalut (Facebook!)<br />Ulkoiset sivut: esim. tapahtumakalenteri verkossa<br />
 31. 31. Ulkoiset verkkosivut: www.moniheli.fi<br />Suunnittelu<br />Riittävä aivotyö: Mitä – kenelle – miksi? <br />Toteutus <br />Julkaisujärjestelmä? -> Ilmaisohjelmat, esim. WordPress<br />Päivitettävyys, ylläpitäjät, aikaresurssit? <br />Visuaalinen ilme? -> Viestinnän tavoitteiden mukaan!<br />Rakenteen selkeys; käytettävyys!<br />Käyttö<br />Sivujen markkinointi -> suunnitelma tälle! <br />Mistä kävijöitä sivuille? Sosiaalinen media, sähköpostikirjeet..? <br />Kävijämäärien seuranta -> esim. GoogleAnalytics<br />
 32. 32. Välineitä 2: Järjestön näkyvyys ja tunnettuus<br />
 33. 33. Julisteet, esitteet, painotuotteet…<br />Vie paljon resursseja mutta ei automaattisesti ole tehokasta<br />Hyvä painotuote? <br />Selkeä viesti<br />Onnistunut visuaalisuus <br />Kustannustehokas toteutus<br />Tehokas jakelu<br />Muista<br />Tarkka tarveharkinta! Miksi tehdään; toimiiko? <br />Tavoitteiden + kohderyhmien analyysi <br />Jakelun suunnittelu jo päätöksiä tehdessä!! <br />Tulosten seuranta! Tuottiko mitä haluttiin?<br />
 34. 34. Välineitä 3: Tilaisuudet ja tapahtumat<br />
 35. 35. Tilaisuudet ja tapahtumat viestinnän välineinä <br />Ulkoinen viestintä <br />Miksi tilaisuuksia? Mediatyö, järjestön tunnettuus, näkyvyys työn sisällöille… <br />Millaisia tilaisuuksia? Seminaarit, actionit, messut, yleisötilaisuudet, koulutukset…<br />Mitä sisältöjä? Työn sisällöt, keitä me olemme, miten pääsee mukaan…<br />Sisäinen viestintä <br />Miksi tilaisuuksia? Tiedonkulku, avoimuus, yhteisen kulttuurin luominen, sitouttaminen & sitoutuminen, tutustuminen, motivointi…<br />Millaisia tilaisuuksia? Kokoukset, tapaamiset, workshopit, koulutukset, juhlat, sisäiset seminaarit ja infot/tietoiskut… <br />Mitä sisältöjä? Mitä tapahtuu, miten meillä toimitaan, mistä on päätetty, mitä on suunnitteilla; miten voi olla mukana? <br />
 36. 36. RYHMÄTEHTÄVÄ: Moniheli & viestinnän välineet<br />Ryhmä 1: Mediatyön käytäntöjä Monihelille. Millaista mediatyötä vuonna 2010? Mistä asioista tarvitsemme yhteisiä käytäntöjä ja linjauksia? <br />Ryhmä 2: Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun käytännöt. Millaiset välineet, kanavat ja työtavat toimisivat parhaiten Monihelinsisäisessä viestinnässä? <br />Ryhmä 3: Monihelintunnettuuden ja näkyvyyden edistäminen. Millaisia keinoja käyttäen Monihelin tunnettuutta voitaisiin edistää tehokkaimmin?<br />Aikaa n. 30 minuuttia; valitkaa ryhmästä kirjuri -> tulosten raportointi muulle ryhmälle<br />Muista peruskysymykset: tavoitteet, kohderyhmät; mitä halutaan viestiä? Keinot näiden mukaan! <br />
 37. 37. Monihelin viestintä – mitä seuraavaksi? <br />Tärkeät strategiset valinnat! (Kuka päättää?) <br />Viestintäsuunnitelma 2010 – mitä teemme käytännössä? <br />Tavoitteet, kohderyhmät, viestit, tyylit<br />Mihin tarvitaan vielä linjauksia?<br />Keskeiset keinot & käytännön toimet <br />Tarkennetut suunnitelmat eri toiminnoista: aikataulu, resurssit, työnjako <br />Tulosten seuranta! <br />
 38. 38. Viestintäsuunnitelmanrungoksi? <br />
 39. 39. Kiitos. Ja menestystä Monihelin työlle! <br />

×