รายวิชา 204215 การจัดการบริการสารสนเทศ หน่วยที่ 7 ความร่วมมือในงานบริการสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร . นฤมล รักษาสุข
7. ความร่วมมือในงานบริการสารสนเทศ 7.1 ความหมายและความสำคัญของความร่วมมือใน งานบริการสารสนเทศ 7.2 ประเภทของความร่วมมือใน...
7.1 ความหมายและความสำคัญของความร่วมมือ ในงานบริการสารสนเทศ 7.1.1 ความหมายของความร่วมมือในงานบริการสารสนเทศ 7.1.2 ความสำ...
7.1.1 ความหมายของความร่วมมือใน งานบริการสารสนเทศ ความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศ หมายถึง การที่สถาบันบริการสารสนเท...
7.1.2 ความสำคัญของความร่วมมือ  ในงานบริการสารสนเทศ  <ul><li>ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้กว้างขวางขึ้น </li></u...
7.2 ประเภทของความร่วมมือใน งานบริการสารสนเทศ . 7.2.1 ความร่วมมือด้านการควบคุมทางบรรณานุกรม ( Cooperation on Bibliograph...
7.2.1 ความร่วมมือด้านการควบคุมทางบรรณานุกรม <ul><li>บรรณานุกรม ( Bibliographuy ) หมายถึงบัญชีรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศรูป...
7.2.1 ความร่วมมือด้านการควบคุมทางบรรณานุกรม <ul><li>การควบคุมทางบรรณานุกรม ( Bibliographic Control) หมายถึง การดำเนินกา...
7.2.1 ความร่วมมือด้านการควบคุมทางบรรณานุกรม ( ต่อ ) <ul><li>ผลผลิตของความร่วมมือด้านการควบคุมทางบรรณานุกรม ได้แก่ สหบรรณ...
7.2.1 ความร่วมมือด้านการควบคุมทางบรรณานุกรม ( ต่อ ) <ul><li>ตัวอย่างของสหรายการได้แก่ ฐานข้อมูลสหรายการ ( Union Catalog)...
7.2.2  ความร่วมมือด้านยืมระหว่างห้องสมุด ( Interlibrary Loan - ILL) <ul><li>เป็นการยืมหรือทำสำเนา </li></ul><ul><li>ผ่าน...
7.2.3  ความร่วมมือด้านบริการช่วยการค้นคว้า <ul><li>ความร่วมมือด้านบริการช่วยการค้นคว้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Referenc...
Question Point  <ul><li>เป็นระบบจัดการงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่านเว็บ ที่เอื้อให้ผู้ใช้บริการสามารถขอรับบริการ...
7.2.3  ความร่วมมือด้านบริการช่วยการค้นคว้า  ( ต่อ ) <ul><li>พัฒนาโดย OCLC และหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน </li></ul><ul><li>ผู...
7.2.3  ความร่วมมือด้านบริการช่วยการค้นคว้า  ( ต่อ ) 2.)  มอบหมาย ( Assign ) โดยมอบให้ผู้ให้บริการดำเนินต่อ 3.)  อ้าง...
7.3 ระดับของความร่วมมือในงานบริการสารสนเทศ . 7. 3.1 ความร่วมมือระดับสถาบัน ( In-campus Level) 7.3.2  ความร่วมมือระดับท...
7. 3.1 ความร่วมมือระดับสถาบัน ( In-campus Level) <ul><li>เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศ ที่สังกัดอยู่ภายใต้อ...
7.3.2  ความร่วมมือระดับท้องถิ่น  (Local Level) <ul><li>เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศ ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น...
7.3.2  ความร่วมมือระดับท้องถิ่น  (Local Level)  ( ต่อ ) - เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดชลบุรี - Illinois ...
7.3.3  ความร่วมมือระดับภูมิภาค    (Regional Level) <ul><li>เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศ ที่ตั้งอยู่ต่างท...
7.3.3  ความร่วมมือระดับภูมิภาค    (Regional Level)  ( ต่อ ) - โครงการเครือข่ายห้องสมุดภาคใต้ - โครงการเครือข่ายห้อง...
7.3.4  ความร่วมมือระดับชาติ    (National Level) <ul><li>เป็นความร่วมมือของสถาบันบริการสารสนเทศ ในระดับประเทศ </li></ul...
7.3.4  ความร่วมมือระดับชาติ    (National Level)  ( ต่อ ) - - ประกอบด้วย ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 24 แห่ง สังกัด สำนักง...
- - จัดประชุมครั้งแรก พ . ศ . 2522 –  ปัจจุบัน  ประชุมครั้งที่ 2 5  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ( วันที่ 14 ...
- - ดำเนินงานโดยคณะทำงาน 6 คณะ ได้แก่ คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายวารสาร และเอก...
7. 3 .5  ความร่วมมือระดับนานาชาติ   (Internation Level) <ul><li>เป็นความร่วมมือของสถาบันบริการสารสนเทศ ประเทศต่าง ๆ ทั่...
7. 3 .5  ความร่วมมือระดับนานาชาติ   (Internation Level)  ( ต่อ ) <ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li>- ระบบสารสนเทศทาง...
7. 3 .5  ความร่วมมือระดับนานาชาติ   (Internation Level)  ( ต่อ ) - ระบบสารสนเทศทางสิ่งแวดล้อม ( International Refera...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

204215 Unit7.1

2,129 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,129
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
273
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

204215 Unit7.1

 1. 1. รายวิชา 204215 การจัดการบริการสารสนเทศ หน่วยที่ 7 ความร่วมมือในงานบริการสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร . นฤมล รักษาสุข
 2. 2. 7. ความร่วมมือในงานบริการสารสนเทศ 7.1 ความหมายและความสำคัญของความร่วมมือใน งานบริการสารสนเทศ 7.2 ประเภทของความร่วมมือในงานบริการสารสนเทศ 7.3 ระดับของความร่วมมือในงานบริการสารสนเทศ
 3. 3. 7.1 ความหมายและความสำคัญของความร่วมมือ ในงานบริการสารสนเทศ 7.1.1 ความหมายของความร่วมมือในงานบริการสารสนเทศ 7.1.2 ความสำคัญของความร่วมมือในงานบริการสารสนเทศ
 4. 4. 7.1.1 ความหมายของความร่วมมือใน งานบริการสารสนเทศ ความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศ หมายถึง การที่สถาบันบริการสารสนเทศตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ซึ่งอยู่ต่างสังกัดและมีงบประมาณของตนเองเป็นเอกเทศ ร่วมมือกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการในการในการดำเนินงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เพื่อประโยชน์ต่อการบริการและการดำเนินงานร่วมกันของสถาบันบริการสารสนเทศ
 5. 5. 7.1.2 ความสำคัญของความร่วมมือ ในงานบริการสารสนเทศ <ul><li>ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้กว้างขวางขึ้น </li></ul><ul><li>ช่วยให้สถาบันบริการสารสนเทศจัดบริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ </li></ul><ul><li>ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสถาบันบริการ สารสนเทศ โดยหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน </li></ul>
 6. 6. 7.2 ประเภทของความร่วมมือใน งานบริการสารสนเทศ . 7.2.1 ความร่วมมือด้านการควบคุมทางบรรณานุกรม ( Cooperation on Bibliographic Control) 7.2.2 ความร่วมมือด้านยืมระหว่างห้องสมุด ( Interlibrary Loan - ILL) 7.2.3 ความร่วมมือด้านบริการช่วยการค้นคว้า ( Reference Collaboration)
 7. 7. 7.2.1 ความร่วมมือด้านการควบคุมทางบรรณานุกรม <ul><li>บรรณานุกรม ( Bibliographuy ) หมายถึงบัญชีรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการรวบรวม ไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์สากล ในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท </li></ul>
 8. 8. 7.2.1 ความร่วมมือด้านการควบคุมทางบรรณานุกรม <ul><li>การควบคุมทางบรรณานุกรม ( Bibliographic Control) หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมรายการทรัพยากร - สารสนเทศที่มีอยู่ ในแหล่งต่าง ๆ ให้เป็นระบบและครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล </li></ul>
 9. 9. 7.2.1 ความร่วมมือด้านการควบคุมทางบรรณานุกรม ( ต่อ ) <ul><li>ผลผลิตของความร่วมมือด้านการควบคุมทางบรรณานุกรม ได้แก่ สหบรรณานุกรม หรือสหรายการ ( Union Catalog ) </li></ul>
 10. 10. 7.2.1 ความร่วมมือด้านการควบคุมทางบรรณานุกรม ( ต่อ ) <ul><li>ตัวอย่างของสหรายการได้แก่ ฐานข้อมูลสหรายการ ( Union Catalog) ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ( Digital Collection ) ของโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย ( Thai Library Integrated System-Thai LIS ) ฐานข้อมูล WorldCat ของ OCLC </li></ul>
 11. 11. 7.2.2 ความร่วมมือด้านยืมระหว่างห้องสมุด ( Interlibrary Loan - ILL) <ul><li>เป็นการยืมหรือทำสำเนา </li></ul><ul><li>ผ่านตัวกลาง ( บรรณารักษ์ , นักสารสนเทศ ) </li></ul><ul><li>มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการ </li></ul>
 12. 12. 7.2.3 ความร่วมมือด้านบริการช่วยการค้นคว้า <ul><li>ความร่วมมือด้านบริการช่วยการค้นคว้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Reference Collaboration ) </li></ul><ul><li>ความร่วมมือด้านบริการช่วยการค้นคว้าแบบดิจิทัล ( Digital Reference Collaboration ) เช่น Question Point </li></ul>
 13. 13. Question Point <ul><li>เป็นระบบจัดการงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่านเว็บ ที่เอื้อให้ผู้ใช้บริการสามารถขอรับบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าจาก OCLC ในลักษณะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าเสมือน ( Virtual Reference ) </li></ul>
 14. 14. 7.2.3 ความร่วมมือด้านบริการช่วยการค้นคว้า ( ต่อ ) <ul><li>พัฒนาโดย OCLC และหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน </li></ul><ul><li>ผู้ใช้ต้องสมัครเป็นสมาชิกและมีค่าใช้จ่าย </li></ul><ul><li>ระบบจะรับคำถามและส่งไปยังบรรณารักษ์บริการช่วยการ </li></ul><ul><li>ค้นคว้าในท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกเพื่อให้บรรณารักษ์เลือกคำถาม </li></ul><ul><li>และหาคำตอบ โดยสามารถเลือกกิจกรรมดังนี้ </li></ul><ul><li>1.) โต้ตอบ ( Respond ) โดยโต้ตอบตรงไปยังผู้ใช้บริการที่ถามมา อาจตอบคำถามหรือป้อนคำถามเพิ่มเพื่อให้ได้ทราบความต้องการที่แท้จริงถ้าจำเป็น </li></ul>
 15. 15. 7.2.3 ความร่วมมือด้านบริการช่วยการค้นคว้า ( ต่อ ) 2.) มอบหมาย ( Assign ) โดยมอบให้ผู้ให้บริการดำเนินต่อ 3.) อ้างอิง ( Refer ) โดยอ้างอิงไปที่บรรณารักษ์คนอื่น ๆ ในสถาบันเดียวกับ ผู้ใช้บริการหรือกลุ่มผู้ให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 4.) ส่งต่อ ( Route It ) โดยการส่งต่อไปยังห้องสมุดที่ร่วมมือแห่งอื่น ซึ่งอยู่ใน เครือข่ายตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าระดับโลกของเควสชั่นพอยท์ ( Question Point Global Reference Network )
 16. 16. 7.3 ระดับของความร่วมมือในงานบริการสารสนเทศ . 7. 3.1 ความร่วมมือระดับสถาบัน ( In-campus Level) 7.3.2 ความร่วมมือระดับท้องถิ่น (Local Level) 7.3.3 ความร่วมมือระดับภูมิภาค (Regional Level) 7.3.4 ความร่วมมือระดับชาติ (National Level) 7. 3 .5 ความร่วมมือระดับนานาชาติ (Internation Level)
 17. 17. 7. 3.1 ความร่วมมือระดับสถาบัน ( In-campus Level) <ul><li>เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศ ที่สังกัดอยู่ภายใต้องค์กรเดียวกัน </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง เช่น </li></ul><ul><li>- Chulalinet </li></ul><ul><li>- STOULINET </li></ul>
 18. 18. 7.3.2 ความร่วมมือระดับท้องถิ่น (Local Level) <ul><li>เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศ ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li>- เครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา ( NARINET) </li></ul><ul><li>- เครือข่ายห้องสมุดจังหวัดอุบลราชธานี </li></ul><ul><li>- เครือข่ายห้องสมุดจังหวัดนครศรีธรรมราช </li></ul>
 19. 19. 7.3.2 ความร่วมมือระดับท้องถิ่น (Local Level) ( ต่อ ) - เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดชลบุรี - Illinois Library and Information Network (ILLINET) - Nort East Florida library Information Network (NEFLIN) - The Ohio Library and Information Network (OhioLINK)
 20. 20. 7.3.3 ความร่วมมือระดับภูมิภาค (Regional Level) <ul><li>เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศ ที่ตั้งอยู่ต่างท้องถิ่นกัน </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li>- ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) </li></ul><ul><li>- โครงการเครือข่ายข้อมูลภูมิภาคตะวันตก </li></ul>
 21. 21. 7.3.3 ความร่วมมือระดับภูมิภาค (Regional Level) ( ต่อ ) - โครงการเครือข่ายห้องสมุดภาคใต้ - โครงการเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง - โครงการเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน
 22. 22. 7.3.4 ความร่วมมือระดับชาติ (National Level) <ul><li>เป็นความร่วมมือของสถาบันบริการสารสนเทศ ในระดับประเทศ </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li>- ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา </li></ul>
 23. 23. 7.3.4 ความร่วมมือระดับชาติ (National Level) ( ต่อ ) - - ประกอบด้วย ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 24 แห่ง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 41 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง และ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 24. 24. - - จัดประชุมครั้งแรก พ . ศ . 2522 – ปัจจุบัน ประชุมครั้งที่ 2 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( วันที่ 14 – 16 พ . ย . 2550) 7.3.4 ความร่วมมือระดับชาติ (National Level) ( ต่อ )
 25. 25. - - ดำเนินงานโดยคณะทำงาน 6 คณะ ได้แก่ คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายวารสาร และเอกสาร ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการสารสนเทศ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 7.3.4 ความร่วมมือระดับชาติ (National Level) ( ต่อ )
 26. 26. 7. 3 .5 ความร่วมมือระดับนานาชาติ (Internation Level) <ul><li>เป็นความร่วมมือของสถาบันบริการสารสนเทศ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก </li></ul><ul><li>มักเป็นความร่วมมือในการจัดหา จัดเก็บ จัดทำ เครื่องมือช่วยค้นและให้บริการสารสนเทศเฉพาะด้าน </li></ul>
 27. 27. 7. 3 .5 ความร่วมมือระดับนานาชาติ (Internation Level) ( ต่อ ) <ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li>- ระบบสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ ( International Information System for </li></ul><ul><li> the Agricultural Science and Technology – AGRIS) </li></ul>
 28. 28. 7. 3 .5 ความร่วมมือระดับนานาชาติ (Internation Level) ( ต่อ ) - ระบบสารสนเทศทางสิ่งแวดล้อม ( International Referal System for Sources of Environmental Information – INFOTERRA) - เครือข่ายระบบสารสนเทศประชากร ( Population Information Network – POPIN) - เครือข่ายระบบสารสนเทศกระบือ ( International Buffalo Information System)

×