Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistemas Operativos

384 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sistemas Operativos

 1. 1. Sistemas Operativos Irene García Soria
 2. 2. índice <ul><li>Definición de sistema operativo
 3. 3. Funcións básicas </li></ul>- Administración do procesador. <ul>-Xestión da memoria de acceso aleatorio. -Xestión de entradas/saídas. -Xestión de execución de aplicacións. -Administración de autorizacións. -Xestión de arquivos. -Xestión da información. <li>Componentes
 4. 4. Sistemas fixos
 5. 5. Sistemas de tempo real
 6. 6. Exemplos de sistemas operativos </li></ul>
 7. 7. Un sistema operativo é un conxunto de programas de computadora destinado a permitir unha administración eficaz dos seus recursos. É cargado en memoria por un programa especifico, que executase ó iniciar o equipo, e xestiona o hardware da máquina desde os niveis máis básicos.
 8. 8. Funcións Básicas <ul><li>Administración do procesador.
 9. 9. Xestión da memoria de acceso aleatorio.
 10. 10. Xestión de entradas/saídas.
 11. 11. Xestión de execución de aplicacións.
 12. 12. Administración de autorizacións.
 13. 13. Xestión de arquivos.
 14. 14. Xestión da información. </li></ul>
 15. 15. <ul>Administración do procesador </ul>Administra a distribución do procesador entre os distintos programas por medio dun algoritmo de programación. O tipo de programador depende completamente do sistema operativo, según o obxectivo deseado.
 16. 16. <ul>Xestión da memoria de acceso aleatorio </ul>Encargase de xestionar o espazo de memoria asignado para cada aplicación e para cada usuario. Cando a memoria física é insuficiente,o sistema operativo pode crear unha memoria virtual. Esa zona permite executar aplicacións que requieren unha memoria superior a da memoria RAM dispoñible no sistema,pero esta memoria é moito mais lenta.
 17. 17. <ul>Xestión de entradas/saídas </ul>Permite unificar e controlar o acceso dos programas ós recursos materiais a través dos drivers (tamén coñecidos como administradores periféricos ou de entrada/saida)
 18. 18. <ul>Xestión de execución de aplicacións </ul>Encargase de que as aplicacións se executen sen problemas asinándolles os recursos que istas necesitan para funcionar. Esto significa que se unha aplicación non responde correctamente pode &quot;sucumbir&quot;.
 19. 19. Administración de autorizaciones O sistema operativo encargase da seguridade en relación coa execución de programas garantizando que os recursos sexan utilizados só por programas e usuarios que posean as autorizaciones correspondentes.
 20. 20. Xestión de arquivos O sistema operativo xestiona a lectura e escritura no sistema de arquivos e as autorizaciones de acceso a arquivos de aplicacións e usuarios.
 21. 21. Xestión da información O sistema operativo proporciona certa cantidade de indicadores que poden utilizarse para diagnosticar o funcionamento correcto do equipo.
 22. 22. Compoñentes O sistema operativo está composto por un conxunto de paquetes de software que poden utilizarse para xestionar as interacciones co hardware. Sus compoñentes son: <ul><li>Núcleo
 23. 23. Intérprete de comandos
 24. 24. Sistema de arquivos </li></ul>
 25. 25. Núcleo Representa as funcións básicas do sistema operativo, como por exemplo, a xestión da memoria, dos procesos, dos arquivos, das entradas/salidas principais e das funcións de comunicación.
 26. 26. Intérprete de comandos Posibilita a comunicación co sistema operativo a través dun linguaxe de control, permitindo ó usuario controlar os periféricos sen coñecer as características do hardware utilizado, a xestión das direccións físicas, etcétera.
 27. 27. Sistema de arquivos Rexistran nunha estructura arbórea,é dicir,coma nun esquema.
 28. 28. Sistemas fixos Os sistemas fixos son sistemas operativos deseñados para funcionar en equipos pequenos, como los PDA ou os dispositivos electrónicos autónomos con autonomía reducida.Unha característica esencial dos sistemas fixos é a súa avanzada administración de enerxía e a súa capacidade de funcionar con recursos limitados.
 29. 29. Los principales sistemas fijos de &quot;uso general&quot; para PDA son : <ul><li>PalmOS
 30. 30. Windows CE / Windows Mobile / Window Smartphone </li></ul>
 31. 31. Sistemas de tempo real Os sistemas de tempo real utilizanse principalmente na industria e son sistemas deseñados para funcionar en entornos con limitacións de tempo. Un sistema de tempo real debe ter capacidade para operar en forma fiable según limitacións de tempo específicas.
 32. 32. Estos son algunos ejemplos de sistemas operativos de tiempo real: <ul><li>OS-9
 33. 33. RTLinux (RealTime Linux)
 34. 34. QNX
 35. 35. VxWorks. </li></ul>
 36. 36. Sistemas Operativos Por último vou falar dos sistemas operativos mais utilizados: Windows Linux Mac OS Symbian Os MS DOS
 37. 37. Windows Pertence a Microsoft, o creador foi Bill Gates.É o sistema operativo máis utilizado,aínda que é privado e hai que pagar por telo. Pouco a pouco van aparecendo novas edición deste sistema operativo,algúns son: Windows 95, 98, 2000, XP e Vista Logo Windows
 38. 38. Linux Linux es un sistema operativo diseñado por cientos de programadores de todo el planeta, aunque el principal responsable del proyecto es Linux Tovalds.Foi creado en 1992. Su objetivo inicial es propulsar el software de libre distribución junto con su código fuente para que pueda ser modificado por cualquier persona, dando rienda suelta a la creatividad. Logo de linux
 39. 39. Mac OS É o nome do primeiro sistema operativo de Apple para os ordenadores Macintosh,creado por Jef Raskin. Foi o primero sistema operativo cunha interface gráfica de usuario en ter éxito. Ordenador Mac.
 40. 40. Symbian OS É un sistema operativo que foi producto da alianza de varias empresas de telefonía móvil, entre as que encontranse Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Siemens, etc.O obxectivo de Symbian foi crear un sistema operativo para terminais móviles que puidera competir co de Palm ou o Windows Mobile de Microsoft.
 41. 41. MS DOS MicroSoft Disk Operating System, Sistema operativo de disco de Microsoft. É un sistema operativo comercializado por Microsoft pertecente á familia DOS. Foi un sistema operativo para o IBM PC que alcanzou gran difusión.Os seus comandos actualmente poden ser utilizados desde a línea de comandos en sistemas operativos Windows.
 42. 42. Bibliografía http://www.monografias.com/trabajos11/oper/oper.shtml http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo http://es.kioskea.net/contents/systemes/sysintro.php3
 43. 43. Fin Irene García Soria

×