Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Don1 <ul><li>SJELLJA KONSUMATORE  </li></ul>
Permbajtja <ul><li>Sjellja e bleresve individual </li></ul><ul><li>Sjellja e bleresve organizativ </li></ul>
Kuptimi i sjelljes konsumatore  <ul><li>Me rëndësi të përcaktojmë blerësin dhe ta kuptojmë atë </li></ul><ul><li>Blerësit...
Sjellja e konsumatorëve individual <ul><li>Përcaktimi i mënyrës se si do të reagojë blerësi në treg, me crast identifikoh...
Faktorët demografik <ul><li>Studimi i faktorëve demografik ka të bëjë me evidentimin e karakteristikave objektive e të ma...
Numri i popullsisë, gjinia, mosha  <ul><li>Faktorë të tillë si ritmet e lindjes, shtimi i popullsisë, përqindja e lindjev...
Vendndodhja, lloji i banesës dhe migrimi <ul><li>Faktorët ekonomik krijojnë dukurinë e migrimit si lëvizjet nga fshatrat ...
Të ardhurat e shpenzimet <ul><li>E rëndësishme është njohja e strukturës së familjeve me të ardhura të larta, mesatare e t...
Arsimimi e punësimi <ul><li>Gruaja po gjenë veten gjithnjë e më tepër në vende pune </li></ul><ul><li>Përqindja e familjev...
Gjendja civile  <ul><li>Ka të bëjë me numrin e martesave brenda një viti, mosha mesatare që hy në martesë, numri mesatar ...
Faktorët social <ul><li>Kombinim i faktorëve të tillë si kultura, klasa sociale, grupi i referimit, opinionbartësit, cikl...
Klasa sociale <ul><li>Pozicioni i konsumatorit kundrejt tregut që përcaktohet nga të ardhurat, punësimi, arsimimi, banimi ...
Grupi i referimit <ul><li>Ndikimi që paraqet një grup i caktuar për konsumatorin, i cili mund të jetë stimulues ose jostim...
Opinionbartësit <ul><li>Personazhe të njohur të botës së artit, teknikës apo tjerë, që ofrojnë këshilla, sugjerime, infrom...
Cikli i jetës familjare <ul><li>Sjellja konsumatore e familjes ndryshon në stade të ndryshme te jetës, meqenëse ndryshojnë...
Kalimi i kohës <ul><li>Vendet e zhvilluara më shumë shpenzojnë kohë për pushim e argëtim se sa për administrimin e shtëpi...
Faktorët psikologjik <ul><li>Këtu bëjnë pjesë aspekte të tilla si: </li></ul><ul><li>-personaliteti </li></ul><ul><li>-që...
Personaliteti <ul><li>Definohet si tërësia e vecorive psikologjike që bëjnë unik një person në raport me mjedisin ku vepro...
Qëndrimet <ul><li>Qëndrimet përfshijnë përshtypjet individuale ndaj produktit apo shërbimit. </li></ul><ul><li>Perceptimi ...
Ndërgjegjësimi klasor <ul><li>Dallohen persona që kanë orientim vetiak e që synojnë të kënaqin veten në rradhë të parë </l...
Motivacionet <ul><li>Shkallëzimi i nevojave sipas Maslouit: </li></ul><ul><li>-nevoja fiziologjike </li></ul><ul><li>-nevo...
Parandjenja e rrezikut të blerjes <ul><li>Parandjenjat mund të jenë ose jo reale, por ndikon në blerjen e konsumatorit </l...
Rijësia dhe rëndësia e blerjes <ul><li>Rijësia është prirja që konsumatorët shfaqin kundrejt të resë </li></ul><ul><li>Rën...
Stili i jetës së konsumatorit <ul><li>Stili i jetës ka të bëjë me mënyrën që cdo person jeton dhe shpenzon paranë e tij </...
Sjellja e konsumatorëve organizativ <ul><li>Konsumatorët organizativ ndryshojnë prej atyre individual për disa arsye: </l...
Sjellja e konsumatorëve organizativ <ul><li>Natyra e tregut </li></ul><ul><li>-kërkesa e klientëve organizativ është e der...
Llojet e konsumatorëve organizativ <ul><li>Prodhuesit në rrolin e konsumatorit </li></ul><ul><li>Shitësit me shumicë në r...
Karakteristikat e konsumatorëve organizativ <ul><li>Objektivat e blerjes: </li></ul><ul><li>-disponueshmëria e produktit ...
Karakteristikat e konsumatorëve organizativ <ul><li>Struktura e blerjes – formaliteti dhe specializimi gjatë procesit të b...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L5

2,358 views

Published on

lexoneeee

Published in: Education, Technology

L5

 1. 1. Don1 <ul><li>SJELLJA KONSUMATORE </li></ul>
 2. 2. Permbajtja <ul><li>Sjellja e bleresve individual </li></ul><ul><li>Sjellja e bleresve organizativ </li></ul>
 3. 3. Kuptimi i sjelljes konsumatore <ul><li>Me rëndësi të përcaktojmë blerësin dhe ta kuptojmë atë </li></ul><ul><li>Blerësit klasifikohen në: </li></ul><ul><li>-Blerës individual dhe </li></ul><ul><li>-Blerës organizativ </li></ul><ul><li>Blerësit individual janë publiku i gjërë apo të gjithë ata që blejnë për të konsumuar </li></ul><ul><li>Blerësit organizativ janë ata që blejnë për qëllime rishitjeje, përpunim të mëtejshëm etj </li></ul>
 4. 4. Sjellja e konsumatorëve individual <ul><li>Përcaktimi i mënyrës se si do të reagojë blerësi në treg, me crast identifikohen dhe analizohen faktorët që kushtëzojnë këtë sjellje </li></ul><ul><li>Këto faktorë klasifikohen në : </li></ul><ul><li>-Faktorë demografik </li></ul><ul><li>-Faktorë social </li></ul><ul><li>-Faktor psikologjik </li></ul><ul><li>Grupimi i këtyre faktorëve ndryshe quhet edhe “stili i jetës” që tentohet të njihet sa më mirë </li></ul>
 5. 5. Faktorët demografik <ul><li>Studimi i faktorëve demografik ka të bëjë me evidentimin e karakteristikave objektive e të matshme të konsumatorit </li></ul><ul><li>Faktorët demografik i referohen treguesve të tillë si gjinia, mosha, vendbanimi, lloji i banesës, migrimi, të ardhurat e shpenzimet, arsimimi e punësimi, gjendja civile. </li></ul>
 6. 6. Numri i popullsisë, gjinia, mosha <ul><li>Faktorë të tillë si ritmet e lindjes, shtimi i popullsisë, përqindja e lindjeve të para, struktura sipas gjinive, jetëgjatësia, mosha mesatare, janë të rëndësishëm për menaxherët e marketingut. </li></ul><ul><li>Shoqëritë me prirje plakjeje ndryshojnë kërkesën për produkte dhe shërbimre të ndryshme </li></ul><ul><li>Mjaft mallra dhe shërbime janë të ndryshme për gjini të ndryshme </li></ul><ul><li>Mesatarja e moshës në një shoqëri dikton ritme të tilla si produkte rekreacioni, barna, pushime etj. </li></ul>
 7. 7. Vendndodhja, lloji i banesës dhe migrimi <ul><li>Faktorët ekonomik krijojnë dukurinë e migrimit si lëvizjet nga fshatrat drejt qendrave urbane </li></ul><ul><li>Përqëndrimet në qytet i lehtësojnë bizneseve koston e shpërndarjes, reklamës etj </li></ul><ul><li>Disa janë të shtrënguar të jetojnë në banesa, por të tjerë kanë mundësinë për të jetuar në shtëpi private, kërkesat e tyre ndryshojne </li></ul>
 8. 8. Të ardhurat e shpenzimet <ul><li>E rëndësishme është njohja e strukturës së familjeve me të ardhura të larta, mesatare e të ulta si dhe krahasimi me të kaluarën </li></ul><ul><li>Me rëndësi të posacme shprehet edhe ecuria e të ardhurës reale dhe Indeksi i cmimit të konsumatorit </li></ul><ul><li>Popullata me të ardhura të ulëta e mesatare janë më të ngurt ndaj provimit të produkteve të reja </li></ul>
 9. 9. Arsimimi e punësimi <ul><li>Gruaja po gjenë veten gjithnjë e më tepër në vende pune </li></ul><ul><li>Përqindja e familjeve që kane një numër të vogël fëmijësh është në rritje </li></ul><ul><li>Papunësia ndikon në fuqinë blerëse dhe produktet e luksit bëhen vetëm “ëndërr” </li></ul><ul><li>Punëzënia e dy prindërve ka rritur kërkesën për transport, veshje pune, kërkesë për restoranteri, shërbime personale etj </li></ul><ul><li>Arsimimi gjithashtu bën konsumatorin më të sofistikuar, kërkon info më të plota etj </li></ul>
 10. 10. Gjendja civile <ul><li>Ka të bëjë me numrin e martesave brenda një viti, mosha mesatare që hy në martesë, numri mesatar i pjestarëve në familje, mesatarja e shtëpiakeve etj. </li></ul><ul><li>Interesi i marketingut lidhet me shërbimet për këto shtresa si udhëtimet për muajin e mjaltit, makinat familjare, shërbime të avokaturës për divorcet etj. </li></ul>
 11. 11. Faktorët social <ul><li>Kombinim i faktorëve të tillë si kultura, klasa sociale, grupi i referimit, opinionbartësit, cikli i jetës familjare, mënyra e kalimit të kohës </li></ul><ul><li>Kultura është tërësia relativisht homogjene që ruajn njerëzit, trashëgojnë nga brezat paraardhës, e kanë të përbashkët dhe shërben si identifikim për ta. </li></ul><ul><li>Ndalimi i mishit të derrit dhe pijeve alkoolike ne vendet islamike është një shembull i kulturës së atij populli. </li></ul><ul><li>Kultura është në evolucion si dhe përfshin nënkultura </li></ul>
 12. 12. Klasa sociale <ul><li>Pozicioni i konsumatorit kundrejt tregut që përcaktohet nga të ardhurat, punësimi, arsimimi, banimi etj. </li></ul><ul><li>është me rëndësi të njihet pesha specifike që zë cdo grup në një shoqëri </li></ul><ul><li>Klasat pra janë grupe personash që kanë një vend të përafërt në një shoqëri në pikëpamje të sjelljes dhe opinioneve </li></ul><ul><li>Warner i klasifikon ato ne lartë/lartë…..ulët/ulët </li></ul>
 13. 13. Grupi i referimit <ul><li>Ndikimi që paraqet një grup i caktuar për konsumatorin, i cili mund të jetë stimulues ose jostimulues </li></ul><ul><li>Grupi i referimit mund të jetë aspirues, grup anëtarësimi, grupe të padëshiruara </li></ul><ul><li>Sa më shumë që grupi është i afërt aq më shumë paraqitet i fortë fuqia e tij </li></ul>
 14. 14. Opinionbartësit <ul><li>Personazhe të njohur të botës së artit, teknikës apo tjerë, që ofrojnë këshilla, sugjerime, infromacione etj. </li></ul><ul><li>Këta njerëz kanë besueshmëri të lartë për opinionin sepse vëjnë peng imazhin e tyre. </li></ul>
 15. 15. Cikli i jetës familjare <ul><li>Sjellja konsumatore e familjes ndryshon në stade të ndryshme te jetës, meqenëse ndryshojnë nevojat, kërkesat, të ardhurat, eksperienca </li></ul><ul><li>Të sapomartuarit ndryshojnë stilin e jetës, kërkesat shtohen për shtëpi, mobilje, udhëtim, veshje, produkte të qëndrueshme, prirje për jetë shoqërore, rekracione etj. </li></ul><ul><li>Për shumë blerje familja merr vendim si tërësi nëse duhet ose jo të behet blerja </li></ul><ul><li>Rroli i cdo anëtari të familjes që ka peshë të ndryshme </li></ul>
 16. 16. Kalimi i kohës <ul><li>Vendet e zhvilluara më shumë shpenzojnë kohë për pushim e argëtim se sa për administrimin e shtëpisë </li></ul><ul><li>Vendet në zhvillim më tepër praktikojnë kalimin e kohës së lirë në shtëpi dhe vizita familjarëve </li></ul>
 17. 17. Faktorët psikologjik <ul><li>Këtu bëjnë pjesë aspekte të tilla si: </li></ul><ul><li>-personaliteti </li></ul><ul><li>-qëndrimet </li></ul><ul><li>-ndërgjegjshmëria klasore </li></ul><ul><li>-motivacionet </li></ul><ul><li>-parandjenja e rrezikut të blerjes </li></ul><ul><li>-rijësimi dhe </li></ul><ul><li>-rëndësia e blerjes </li></ul>
 18. 18. Personaliteti <ul><li>Definohet si tërësia e vecorive psikologjike që bëjnë unik një person në raport me mjedisin ku vepron apo punon </li></ul><ul><li>Personaliteti përfshin vetëbesimin, sa autonom eshtë një person, i shoqërueshëm, emotiv etj. </li></ul><ul><li>Keto faktor shumë vështirë mund të maten prandaj personaliteti përdoret më shpesh si shtesë e faktorëve socio-demografik </li></ul>
 19. 19. Qëndrimet <ul><li>Qëndrimet përfshijnë përshtypjet individuale ndaj produktit apo shërbimit. </li></ul><ul><li>Perceptimi në marketing është “realitet”, meqenëse shumë vështirë njihet e vërteta </li></ul><ul><li>Qëndrimi si proces përfshin elementët si njohuria, pëlqimi dhe inisiativa për të blerë produktin </li></ul><ul><li>Qëndrimet krijohen nga origjina ndërsa evoluaojnë me kalim të kohës </li></ul>
 20. 20. Ndërgjegjësimi klasor <ul><li>Dallohen persona që kanë orientim vetiak e që synojnë të kënaqin veten në rradhë të parë </li></ul><ul><li>Dallohen persona me orientim të jashtëm të cilët “jetojnë për të tjerët”, shkojnë pas lëvizjeve sociale, pëlqejnë artikuj prestigjioz etj </li></ul>
 21. 21. Motivacionet <ul><li>Shkallëzimi i nevojave sipas Maslouit: </li></ul><ul><li>-nevoja fiziologjike </li></ul><ul><li>-nevoja të sigurisë </li></ul><ul><li>-nevoja të shoqërizimit </li></ul><ul><li>-nevoja të vlerësimit </li></ul><ul><li>-nevoja per vetëaktualizim </li></ul>
 22. 22. Parandjenja e rrezikut të blerjes <ul><li>Parandjenjat mund të jenë ose jo reale, por ndikon në blerjen e konsumatorit </li></ul><ul><li>Rrezikimi funksional-kur produkti nuk përmbush funksionet që është krijuar </li></ul><ul><li>Rezikimi fizik-kur produkti është i dëmshëm për fizikun e konsumatorit </li></ul><ul><li>Rrezikimi financiar-kur pagesa nuk i përgjigjet kostos </li></ul><ul><li>Rrezikimi social-problemet e krijuara në publik etj etj… </li></ul>
 23. 23. Rijësia dhe rëndësia e blerjes <ul><li>Rijësia është prirja që konsumatorët shfaqin kundrejt të resë </li></ul><ul><li>Rëndësia e blerjes i referohet kohës, përpjekjeve, parave që cdo individ i cakton kur bën blerjen e që cdo faktor shpreh rëndësi të ndryshme për individ të ndryshëm. </li></ul>
 24. 24. Stili i jetës së konsumatorit <ul><li>Stili i jetës ka të bëjë me mënyrën që cdo person jeton dhe shpenzon paranë e tij </li></ul><ul><li>Disa nga stilet e jetës paraqiten si në vazhdim: </li></ul><ul><li>-Gjenerata “unë”-tipa që synojnë rininë e përjetshme </li></ul><ul><li>-Thjeshtësia e vullnetshme-mënyrë e thjeshtë jetese në pajtim me parimet e ambientalizmit </li></ul><ul><li>-Ndërthurja e rroleve-rroli i gruas dhe burrit </li></ul><ul><li>-Kufizimi i kohës-kohë më e pakët në disopzicion për të ndjekur jetën tradicionale </li></ul><ul><li>-Stili kompleks-kombinim i stileve të ndryshme </li></ul>
 25. 25. Sjellja e konsumatorëve organizativ <ul><li>Konsumatorët organizativ ndryshojnë prej atyre individual për disa arsye: </li></ul><ul><li>Natyra e blerjes-ata blejnë lëndën e parë, materialet ndihmëse, produktet gjysëm të gatshme në sasi të konsiderueshme. </li></ul><ul><li>-procesi i blerjes është mjaft teknik, ndërsa vendimi i blerjes merret nga një grup specialistësh </li></ul><ul><li>-blerjet kryhen gjithashtu nëpërmes praktikave të tenderëve </li></ul>
 26. 26. Sjellja e konsumatorëve organizativ <ul><li>Natyra e tregut </li></ul><ul><li>-kërkesa e klientëve organizativ është e derivuar nga konsumatorët individual </li></ul><ul><li>-konsumatorët organizativ janë shumë më të pakët në numër krahasuar me ato individual </li></ul><ul><li>-kanalet e blerjes jane gjithashtu më të shkurtra </li></ul><ul><li>-sistemi i shitjes-një burim i vetëm mbulon pothuajse të gjitha nevojat </li></ul><ul><li>-reciprociteti-furnitorë që riblejnë produktet </li></ul>
 27. 27. Llojet e konsumatorëve organizativ <ul><li>Prodhuesit në rrolin e konsumatorit </li></ul><ul><li>Shitësit me shumicë në rrolin e konsumatorit </li></ul><ul><li>Shitësit me pakicë në rrolin e konsumatorit </li></ul><ul><li>Qeveria në rrolin e konsumatorit </li></ul><ul><li>Institucionet jofitimprurëse në rrolin e konsumatorit </li></ul>
 28. 28. Karakteristikat e konsumatorëve organizativ <ul><li>Objektivat e blerjes: </li></ul><ul><li>-disponueshmëria e produktit </li></ul><ul><li>-besueshmëria e shitësit </li></ul><ul><li>-qëndrueshmëria në cilësi </li></ul><ul><li>shpërndarja optimale </li></ul><ul><li>-pagesa </li></ul>
 29. 29. Karakteristikat e konsumatorëve organizativ <ul><li>Struktura e blerjes – formaliteti dhe specializimi gjatë procesit të blerjes </li></ul><ul><li>-ndërmarjet e mëdha dallohen me mënyrat formale, kane departamente të posacme për blerje, e kundërta me bizneset e vogla </li></ul><ul><li>Kufizimet në blerje- nga kërkesa e derivuar, nga mungesa e lëndës së parë, blerësit qeveriat kufizohen nga buxheti që kanë </li></ul>

×