Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Elasticiteti: Një matës i reagimit Besnik Krasniqi
Elasticiteti: Një matës i reagimit <ul><li>Elasticiteti i kërkesës ndaj cmimit: Një matës I reagimit të sasisë së kërkuar...
Elasticiteti: Një matës i reagimit <ul><li>Elasticiteti i ofertës ndaj cmimit :  Një matës i reagimit të sasisë së ofruar...
Elastciteti I kërkesës ndaj cmimit Ed=  përqindja e ndryshimit të sasisë së kërkuar / përqindja e ndryshimit në cmim
Lakorja e kërkesës dhe elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit <ul><li>Një rritje prej 10% në cmimin e qumështit (nga 2 në $2....
Elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit <ul><li>Kërkesa elastike:  elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit është më I madh se një...
Elasticiteti i zëvendësuesit Ed=  përqindja e ndryshimit të sasisë së ujit të kërkuar / përqindja e ndryshimit në cmim =...
Elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit për produkte të caktuara 5.6 Firmat e caktuara të kafesë 3.7 Filmat 2.4 Fluturimet 2....
Përcaktuesit tjerë të elasticitetit <ul><li>Koha. </li></ul><ul><li>Rëndësia e buxhetit </li></ul><ul><li>Produktet e nevo...
Elasticiteti përgjatë lakores së kërkesës <ul><li>Elasticiteti i kërkesës ndaj cmimit zvogëlohet kur lëvizim poshtë përgja...
Rastet ekstreme: kërkesa me elasticitet të plotë dhe kërkesa me joelasticitet të plotë <ul><li>Kur kërkesa është me joela...
Rastet ekstreme: kërkesa me elasticitet të plotë dhe kërkesa me joelasticitet të plotë <ul><li>Kur kërkesa është me elast...
Përdorimi I formulës për llogaritjen e elasticitetit zonal <ul><li>Përqindja në ndryshimin e cmimit është e barabartë me (...
Përdorimi I formulës për llogaritjen e elasticitetit zonal <ul><li>Përqindja në ndryshimin e sasisë është e barabartë me (...
Përdorimi I formulës për llogaritjen e elasticitetit zonal <ul><li>Nëse i zëvendësojmë këto përqindje në ndryshime në form...
Parashikimi i ndryshimeve në sasinë e kërkuar <ul><li>Formula për llogaritjen e elsticitetit përmbanë tre variabla: </li><...
Parashikimi i ndryshimeve në të hyrat e përgjithshme $352 80 4.40 $400 100 4.00 Të hyrat e përgjithshme Sasia e biletave t...
Elasticiteti dhe të hyrat e përgjithshme Nuk ndryshon Nuk ndryshon Përqindje të njëjta të ndryshimit në sasi dhe cmim 1....
Elasticiteti dhe të hyrat e përgjithshme <ul><li>Kërkesa është elastike përgjatë pjesës së lartë të lakores lineare të kër...
Elasticiteti dhe të hyrat e përgjithshme <ul><li>Kërkesa është joelastike përgjatë gjysmës së poshtme të lakores lineare t...
Elasticitetet tjera të kërkesës <ul><li>Elasticiteti i kërkesës ndaj të ardhurave:  Një matës i reagimit të sasisë së kër...
Elasticitetet tjera të kërkesës <ul><li>Elasticiteti i tërthortë i kërkesës: Një matës i reagimit të sasisë së kërkuar nd...
Elasticiteti i ofertës ndaj cmimit Es=  përqindja e ndryshimit të sasisë së ofruar  / përqindja e ndryshimit në cmim
Lakorja e ofertës së tregut dhe elasticiteti i ofertës ndaj cmimit <ul><li>Një rritje prej 10% në cmimin e qumështit (nga ...
Rastet ekstreme: oferta me elasticitet të plotë dhe oferta me joelasticitet të plotë <ul><li>Kur oferta është me joelasti...
Rastet ekstreme: oferta me elasticitet të plotë dhe oferta me joelasticitet të plotë <ul><li>Kur oferta është me elastici...
Parashikimi i ndryshimeve në cmim duke përdorur elasticitetin ndaj cmimit <ul><li>Formula e ndryshimit të cmimit : një fo...
Rritja në kërkesë rrit cmimin ekuilibrues <ul><li>Një rritje në kërkesë zhvendosë lakoren e kërkesës djathtas, duke rritur...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elasticiteti

10,624 views

Published on

LEXONEEE

 • Be the first to comment

Elasticiteti

 1. 1. Elasticiteti: Një matës i reagimit Besnik Krasniqi
 2. 2. Elasticiteti: Një matës i reagimit <ul><li>Elasticiteti i kërkesës ndaj cmimit: Një matës I reagimit të sasisë së kërkuar ndaj ndryshimit në cmim; llogaritet duke pjesëtar ndryshimin në përqindje të sasisë së kërkuar me ndryshimin në përqindje të cmimit. </li></ul>
 3. 3. Elasticiteti: Një matës i reagimit <ul><li>Elasticiteti i ofertës ndaj cmimit : Një matës i reagimit të sasisë së ofruar ndaj ndryshimit në cmim; llogaritet duke pjesëtar ndryshimin në përqindje të sasisë së ofruar me ndryshimin në përqindje të cmimit. </li></ul>
 4. 4. Elastciteti I kërkesës ndaj cmimit Ed= përqindja e ndryshimit të sasisë së kërkuar / përqindja e ndryshimit në cmim
 5. 5. Lakorja e kërkesës dhe elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit <ul><li>Një rritje prej 10% në cmimin e qumështit (nga 2 në $2.20) zvogëlon sasinë e kërkuar për 15% (nga 100 në 85), atëherë elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit është 1.50 = 15%/10%. </li></ul>Ed= përqindja e ndryshimit të sasisë së kërkuar / përqindja e ndryshimit në cmim = 15%/10%=1.5
 6. 6. Elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit <ul><li>Kërkesa elastike: elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit është më I madh se një. </li></ul><ul><li>Kërkesa joelastike: elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit është më I vogël se një. </li></ul><ul><li>Elasticiteti unitar: elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit është më I barabartë me një. </li></ul>
 7. 7. Elasticiteti i zëvendësuesit Ed= përqindja e ndryshimit të sasisë së ujit të kërkuar / përqindja e ndryshimit në cmim = 2%/10%=0.20
 8. 8. Elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit për produkte të caktuara 5.6 Firmat e caktuara të kafesë 3.7 Filmat 2.4 Fluturimet 2.3 Ushqimet në restaurante 1.8 Udhëtimet e jashtme 1.2 Automobilat 1.0 Zbukurime 0.7 Këpucë 0.3 Cigare 0.3 Kafe 0.2 Ujë 0.1 Kripë Elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit Produkti
 9. 9. Përcaktuesit tjerë të elasticitetit <ul><li>Koha. </li></ul><ul><li>Rëndësia e buxhetit </li></ul><ul><li>Produktet e nevojshme versus produktet luksoze. </li></ul>
 10. 10. Elasticiteti përgjatë lakores së kërkesës <ul><li>Elasticiteti i kërkesës ndaj cmimit zvogëlohet kur lëvizim poshtë përgjatë një lakore lineare të kërksës. Kërkesa është elastike në gjysmën e sipërme të lakores së kërkesës dhe joelastike në gjysmën e poshtme. </li></ul>5%/20% = 0.25 2/40 = 5% 4/20 = 20% Pika v në pikën ë 20%/5% = 4.0 2/10 = 20% 4/80 = 5% Pika r në pikën s Elasticiteti Përqindja e ndryshimit në sasi Përqindja në ndryshimin e cmimit
 11. 11. Rastet ekstreme: kërkesa me elasticitet të plotë dhe kërkesa me joelasticitet të plotë <ul><li>Kur kërkesa është me joelasticitet të plotë, sasia e kërkuar është e njëjtë në secilin nivel të cmimit, kështu që elsticiteti I kërkesës ndaj cmimit është zero. </li></ul>
 12. 12. Rastet ekstreme: kërkesa me elasticitet të plotë dhe kërkesa me joelasticitet të plotë <ul><li>Kur kërkesa është me elasticitet të plotë, sasia e kërkuar është e ndjeshme deri në pakufi ndaj ndryshimeve në cmim, kështu që elsticiteti i kërkesës ndaj cmimit ëshët i pakufi. </li></ul>
 13. 13. Përdorimi I formulës për llogaritjen e elasticitetit zonal <ul><li>Përqindja në ndryshimin e cmimit është e barabartë me (0.20) pjesëtuar me mesataren e cmimit ($2.10), ose 9.52%: </li></ul><ul><li>Përqindja në ndryshimin e cmimit = ndryshimi/vlera mesatare = 0.20/ {(2.0+2.20)/2}=9.52% </li></ul>
 14. 14. Përdorimi I formulës për llogaritjen e elasticitetit zonal <ul><li>Përqindja në ndryshimin e sasisë është e barabartë me (-15) pjesëtuar me mesataren e sasisë (92.5), ose -16.22%: </li></ul><ul><li>Përqindja në ndryshimin e sasisë = ndryshimi/vlera mesatare = -15/ {(100+85)/2}=16.22% </li></ul>
 15. 15. Përdorimi I formulës për llogaritjen e elasticitetit zonal <ul><li>Nëse i zëvendësojmë këto përqindje në ndryshime në formulën për llogaritjen e elasticitetit të kërkesës ndaj cmimit, elasticiteti ndaj cmimit është 1.70: </li></ul>Ed= përqindja e ndryshimit të kërkesës / përqindja e ndryshimit në cmim = 16.22%/9.52%=1.70
 16. 16. Parashikimi i ndryshimeve në sasinë e kërkuar <ul><li>Formula për llogaritjen e elsticitetit përmbanë tre variabla: </li></ul><ul><ul><li>Nëse i kemi të njohura dy prej tre variablave në formulë, ne mund të llogarisim të tretën. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nëse elsticiteti i kërkesës është 2.0, një rritje në cmim prej 15% do të zvogëlojë sasinë e kërkuar për 30%: </li></ul></ul>Ed= përqindja e ndryshimit të sasisë së kërkuar /15% = 30%/15%
 17. 17. Parashikimi i ndryshimeve në të hyrat e përgjithshme $352 80 4.40 $400 100 4.00 Të hyrat e përgjithshme Sasia e biletave të shitura Cmimi Cmimi dhe të hyrat e përgjithshme me kërkesë elastike
 18. 18. Elasticiteti dhe të hyrat e përgjithshme Nuk ndryshon Nuk ndryshon Përqindje të njëjta të ndryshimit në sasi dhe cmim 1.0 Elasticiteti unitar Zvogëlohet Rritet Përqindje më e vogël e ndryshimit në sasi Më I vogël sesa 1.0 Joelastike Rritet Zvogëlohet Përqindje më e madhe e ndryshimit në sasi Më I madh sesa 1.0 Elastike Efektet e cmimit më të ulët në të hyrat e përgjithshme Efektet e cmimit më të lartë në të hyrat e përgjithshme Ndryshimi në sasi Versus Ndryshimi në cmim Vlera e elasticitetit të kërkesës ndaj cmimit Lloji i kërkesës
 19. 19. Elasticiteti dhe të hyrat e përgjithshme <ul><li>Kërkesa është elastike përgjatë pjesës së lartë të lakores lineare të kërkesës, kështu që zvogëlimi i cmimit rritë të hyrat e përgjithshme. </li></ul>
 20. 20. Elasticiteti dhe të hyrat e përgjithshme <ul><li>Kërkesa është joelastike përgjatë gjysmës së poshtme të lakores lineare të kërkesës, kështu që një zvogëlim në cmim zvogëlon të hyrat e përgjithshme. </li></ul><ul><li>Të hyrat e përgjithshme arrijnë maksimumin në pikën e mesme të kurbës së kërkesës, ku kërkesa është me elasticitet unitar. </li></ul>
 21. 21. Elasticitetet tjera të kërkesës <ul><li>Elasticiteti i kërkesës ndaj të ardhurave: Një matës i reagimit të sasisë së kërkuar ndaj ndryshimit në të ardhurat e konsumatorëve. </li></ul>Ei= përqindja e ndryshimit të sasisë së kërkuar / përqindja e ndryshimit në të ardhura
 22. 22. Elasticitetet tjera të kërkesës <ul><li>Elasticiteti i tërthortë i kërkesës: Një matës i reagimit të sasisë së kërkuar ndaj ndryshimit në cmimin e një produkti të lidhur. </li></ul>Exy= përqindja e ndryshimit të sasisë së kërkuar të X / përqindja e ndryshimit në cmimin e Y
 23. 23. Elasticiteti i ofertës ndaj cmimit Es= përqindja e ndryshimit të sasisë së ofruar / përqindja e ndryshimit në cmim
 24. 24. Lakorja e ofertës së tregut dhe elasticiteti i ofertës ndaj cmimit <ul><li>Një rritje prej 10% në cmimin e qumështit (nga $2 në $2.20) rrit sasinë e ofruar për 20% (nga 100 milion galonë në 120 milion), kështu që elasticiteti i ofertës është 2.0 = 20%/10%. </li></ul>Es= përqindja e ndryshimit të sasisë së ofruar / përqindja e ndryshimit në cmim = 20%/10%=2.0
 25. 25. Rastet ekstreme: oferta me elasticitet të plotë dhe oferta me joelasticitet të plotë <ul><li>Kur oferta është me joelasticitet të plotë, sasia e ofruar është e njëjtë në secilin nivel të cmimit, kështu që elasticiteti i ofertës ndaj cmimit është zero. </li></ul>
 26. 26. Rastet ekstreme: oferta me elasticitet të plotë dhe oferta me joelasticitet të plotë <ul><li>Kur oferta është me elasticitet të plotë, sasia e ofruar e është e ndjeshme ndaj ndryshimeve në cmim deri në pakufi, kështu që elasticiteti i ofertës ndaj cmimit është i pakufi. </li></ul>
 27. 27. Parashikimi i ndryshimeve në cmim duke përdorur elasticitetin ndaj cmimit <ul><li>Formula e ndryshimit të cmimit : një formulë që tregon përqindjen e ndryshimit të cmimit ekuilibrues që rrjedhë si pasojë e ndryshimit në kërkesë apo ofertë, duke marrë parasysh vlerat e elasticitetit të kërkesës apo ofertës ndaj cmimit. </li></ul>Përqindja në ndryshimin e cmimit ekuilibrues = përqindja në ndryshimin e kërkesës/ (Es + Ed)
 28. 28. Rritja në kërkesë rrit cmimin ekuilibrues <ul><li>Një rritje në kërkesë zhvendosë lakoren e kërkesës djathtas, duke rritur kështu cmimin ekuilibrues. Në këtë rast, një rritje prej 35% në kërkesë rrit cmimin për 10%. </li></ul>Përqindja në ndryshimin e cmimit ekuilibrues = përqindja në ndryshimin e kërkesës / (Es+Ed) = 35% / (2+1.5) = 10%

×