[Apache]
  web server
Web server là gì  ?
W
E
B
  Chương trình      Nhận các yêu   Trả về dữ
S              cầu dạng    liệu tương
E   má...
?
Apache
/ ə’pætʃi /
Ap a c h e
Lịch sử phát triển
2002
           1995        Apache version 2.0


          Apache version 1.0


  1994
Robert...
Những cải tiến
   giữa
 các phiên bản
1.0

    UNIX threading+  Non-UNIX platforms

         API

         IPv6


  -----------
  ...
Phiên bản mới nhất
2008 – 03 – 16
           2.2.9
- Apache -
 web server
đa nền tảng
UNIX
Linux
Windows
Novell NetWare
Mac OS X
với cấu trúc…
C
viết bằng ngôn ngữ
thiết kế dạng  module
…giúp Apache trở nên…
#bảo#mật#
) mở (
linh hoạt
Bạn có biết…
…Apache có…
1000
~
nhà phát triển
~  40.000
  người đóng góp
…và có…
87,700,691  web sites
…đang sử dụng Apache!
         (Netcraft 8/2008)
Bạn có biết…
…tất cả các
 web server
 trên thế giới…
Microsoft IIS
  Sun
Google GWS
  NCSA
   … ~  50    %
   Apache
Bạn có biết…
cũng dùng Apache!
Ngoài ra còn có…
ApacheTomcat
ApacheTomcat
LAMP và WAMP

   ?
Linux +  Apache + MySQL + PHP = LAMP
Windows +  Apache + MySQL + PHP = WAMP
Đối thủ của Apache?
Microsoft IIS


        Apache
©
Tự do
    *** sử dụng
    *** sửa đổi
    *** phân phối
          theo Apache License
HẾT!
Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị!
ApachE
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ApachE

822 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ApachE

 1. 1. [Apache] web server
 2. 2. Web server là gì ?
 3. 3. W E B Chương trình Nhận các yêu Trả về dữ S cầu dạng liệu tương E máy tính HTTP ứng R V E R --------------------------------------------- Dữ liệu dạng multimedia + Trang web dạng HTML
 4. 4. ? Apache
 5. 5. / ə’pætʃi /
 6. 6. Ap a c h e
 7. 7. Lịch sử phát triển
 8. 8. 2002 1995 Apache version 2.0 Apache version 1.0 1994 Robert McCool rời NCSA
 9. 9. Những cải tiến giữa các phiên bản
 10. 10. 1.0 UNIX threading + Non-UNIX platforms API IPv6 ----------- 2.0
 11. 11. Phiên bản mới nhất 2008 – 03 – 16 2.2.9
 12. 12. - Apache - web server đa nền tảng
 13. 13. UNIX Linux Windows Novell NetWare Mac OS X
 14. 14. với cấu trúc…
 15. 15. C viết bằng ngôn ngữ
 16. 16. thiết kế dạng module
 17. 17. …giúp Apache trở nên…
 18. 18. #bảo#mật#
 19. 19. ) mở (
 20. 20. linh hoạt
 21. 21. Bạn có biết…
 22. 22. …Apache có…
 23. 23. 1000 ~ nhà phát triển
 24. 24. ~ 40.000 người đóng góp
 25. 25. …và có…
 26. 26. 87,700,691 web sites
 27. 27. …đang sử dụng Apache! (Netcraft 8/2008)
 28. 28. Bạn có biết…
 29. 29. …tất cả các web server trên thế giới…
 30. 30. Microsoft IIS Sun Google GWS NCSA … ~ 50 % Apache
 31. 31. Bạn có biết…
 32. 32. cũng dùng Apache!
 33. 33. Ngoài ra còn có…
 34. 34. ApacheTomcat
 35. 35. ApacheTomcat
 36. 36. LAMP và WAMP ?
 37. 37. Linux + Apache + MySQL + PHP = LAMP Windows + Apache + MySQL + PHP = WAMP
 38. 38. Đối thủ của Apache?
 39. 39. Microsoft IIS Apache
 40. 40. © Tự do *** sử dụng *** sửa đổi *** phân phối theo Apache License
 41. 41. HẾT! Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị!

×