Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Een simpele uitleg
van Texas Hold’em Poker
  Een mooie gelegenheid om uit te gaan.
Laat je niet in de kaart kijken                Aan tafel!
Bij andere spelen mag u vreselijk enthousiast of ...
• Iedere speler krijgt eerst twee dichte kaarten; dicht in de  alleen de open kaarten kunnen gebruiken, maar dat geldt
 ...
One Pair
                               One Pair
• One Pair: twee gelijke kaarten, dus bij-...
dat de inzetten een vaste hoogte hebben. Zo bestaat       • Verhogen: raise. Er is al ingezet, maar u wilt meer inze...
Dus doet u bij een goede kaart natuurlijk alsof u doet dat  • Alles op je beurt. U doet of zegt pas iets als u aan de
u ...
Spreekt u poker?                         • Rake/Tax: de vergoeding die u betaalt als u een pot
Pok...
een hogere combinatie te verkrijgen dan de bank, met    Huisregels
 gebruikmaking van de ‘eigen’ kaarten en drie, vie...
Holland Casino
   Afd. Marketing
 Antwoordnummer 237
  2130 VB Hoofddorp
Wijzigingen voorbehouden.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Regels Holland Casino

820 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Regels Holland Casino

 1. 1. Een simpele uitleg van Texas Hold’em Poker Een mooie gelegenheid om uit te gaan.
 2. 2. Laat je niet in de kaart kijken Aan tafel! Bij andere spelen mag u vreselijk enthousiast of juist diep Poker kunt u spelen met twee tot tien spelers. En poker bedroefd zijn, maar niet bij poker! Juist bij poker gaat speelt u niet tegen ‘de bank’, maar ‘tegen elkaar’. In prin- het erom dat u zich niet laat kennen. cipe kunt u pokeren aan elke keukentafel, en dan speelt Daarom is er nu dit boekje van Holland Casino. Met daarin u bijvoorbeeld om punten … dat is een goede manier om een zo helder mogelijke speluitleg, bedoeld voor iedereen kennis te maken met het spel. die meer van poker wil weten. Een spelletje poker bestaat uit verschillende ronden, Dit boekje gaat in principe over de meest gespeelde en die ronden noemen we handen. Bij de keukentafel- pokervariant: Texas Hold’em. Aan het eind hebben we het variant moeten de spelers om de beurt een hand delen. in het kort ook nog over andere vormen van poker. Af en Degene die deelt, is de dealer. Bij de volgende hand deelt toe gebruiken we wel al wat pokerjargon, want aan de dus de - met de klok mee gezien - volgende speler aan pokertafel hoort u dat tenslotte ook. tafel. Uiteindelijk wilt u natuurlijk pokeren om geld, en dan ‘Blufspel’ met kaarten komt u al gauw bij Holland Casino terecht. Bij ons zit aan Poker wordt gespeeld met een normaal kaartspel van de pokertafel een professionele croupier die de kaarten 52 kaarten. Alle kleuren en alle kaarten (Twee, Drie, Vier, deelt en erop toeziet dat het spel volgens de regels en Vijf, Zes, Zeven, Acht, Negen, Tien, Boer, Vrouw, Koning, procedures wordt gespeeld. Aas) doen mee, maar geen jokers. Poker wordt dus wel In het casino hoeft u dus niet zelf te delen, maar toch gespeeld met kaarten maar het is meer dan een kaartspel. doen we een beetje ‘alsof’: elke speler krijgt om beurten Bij poker wint degene die de hoogste vijf kaarten heeft de zogenaamde dealerbutton. Op die manier heeft elke gekregen. Makkelijker kan het niet, zou je zeggen. speler even vaak de voor- of nadelen van een bepaalde Het spannende van poker is echter ook het spel van positie aan tafel. De positie van de dealerbutton schuift na inzetten. U kunt andere spelers laten geloven dat u goede iedere hand één positie naar links. kaarten hebt door geld in te zetten op uw kaarten. Daar- bij helpt het natuurlijk als u écht goede kaarten hebt, Twee kaarten voor jezelf, vijf voor iedereen maar het leuke is dat u zelfs met slechte kaarten kunt Het leuke van Texas Hold’em is dat het spel zich voor een winnen. Dat is het bekende bluffen. groot deel ‘in het openbaar’ afspeelt. Dat maakt het ook tot zo’n leuk kijkspel. Een hand gaat als volgt. Holland Casino • Een simpele uitleg van Texas Hold’em Poker Een simpele uitleg van Texas Hold’em Poker • Holland Casino
 3. 3. • Iedere speler krijgt eerst twee dichte kaarten; dicht in de alleen de open kaarten kunnen gebruiken, maar dat geldt zin dat alleen die speler zelf de kaarten kan zien. natuurlijk voor alle spelers. • Dan komen er liefst vijf open kaarten op tafel, die ie- dereen kan zien. Maar … die open kaarten komen niet Wat is hoog, wat is laag? tegelijk! Er zijn tien combinaties van vijf kaarten mogelijk. Van • Eerst komt de flop van drie open kaarten. hoog naar laag: • Dan komt de turn van één open kaart. Royal Flush Royal Flush Royal Flush Royal Flush Royal Flush • Dan komt de river, de laatste open kaart. • Royal Flush: Tien, Boer, Vrouw, Koning, Royal Flush Aas van dezelfde soort. Hoger bestaat niet. Uiteraard gaat dat samen met verschillende inzetrondes, • Straight Flush: vijf opeenvolgende kaar- Straight Flush Straight Flush Straight Flush Straight Flush Straight Flush maar daarover straks. Want eerst moeten we het hebben ten van dezelfde soort, dus bijvoorbeeld Straight Flush over … Vijf, Zes, Zeven, Acht, Negen. Als twee spelers een Straight Flush hebben, dan Four of a Kind Four of a Kind Four of a Kind Four of a Kind Wie wint hoe en waarmee en waarom? wint degene met de hoogste kaart. Four of a Kind Four of a Kind Bij poker wint ‘in principe’ degene met de hoogste • Four of a Kind: vier gelijke kaarten, dus combinatie van vijf kaarten. En die combinatie wordt ge- vier Azen, of vier Drieën, enz. Full House Full House Full House Full House Full House maakt met de eigen (dichte) kaarten én de open kaarten • Full House: drie gelijken plus twee gelij- Full House op tafel. ken. Dus bijvoorbeeld drie Tweeën en twee Met dat ‘in principe’ bedoelen we dat in poker de speler Vrouwen, of drie Zevens en twee Negens. Flush Flush Flush Flush Flush met de hoogste kaart niet altijd wint. De winnaar is soms • Flush: vijf kaarten van dezelfde soort Flush de speler waarvan de andere spelers denken dat die de (dus alleen Schoppen, Harten, Ruiten of hoogste kaart heeft, en die andere spelers zullen nooit Klaver). Straight Straight Straight Straight Straight weten of dat waar was. • Straight: vijf opeenvolgende kaarten. Straight Vaak komt het wél tot een showdown. Dan worden ook En uiteraard niet van dezelfde soort, de twee dichte kaarten getoond, en bepalen we wie want dan zou het een Straight Flush zijn. Three of a Kind Three of a Kind Three of a Kind Three of a Kind volgens de regels de hoogste hand heeft. • Three of a Kind: drie gelijke kaarten, dus Three of a Kind Three of a Kind Even praktisch: bij de combinatie van vijf kaarten hoeft bijvoorbeeld drie Vijven of drie Boeren. u niet per se beide eigen (dichte) kaarten te gebruiken. • Two Pair: tweemaal twee gelijke kaarten, Two Pair Two Pair Two Pair Two Pair U kunt ook een combinatie maken met maar één van de dus bijvoorbeeld twee Vieren en twee Two Pair Two Pair eigen kaarten en vier van de open kaarten. U zou zelfs Negens. One Pair One Pair One Pair One Pair One Pair Holland Casino • Een simpele uitleg van Texas Hold’em Poker One Pair Een simpele uitleg van Texas Hold’em Poker • Holland Casino
 4. 4. One Pair One Pair • One Pair: twee gelijke kaarten, dus bij- • Deze blinde inzetten worden gedaan door de twee spe- voorbeeld twee Vrouwen. lers links van de dealerbutton: de eerste speler plaatst de • High Card: als er met vijf kaarten geen High Card High Card small blind en de tweede de big blind. Over de hoogte van enkele van de combinaties hierboven ge- de blinde inzetten hebben we het straks. maakt kan worden, wint simpelweg degene • Het inzetten gaat om de beurt, met de klok mee. In met de hoogste kaart. principe mag de speler links van de dealer steeds het eerst inzetten. Behalve in de eerste inzetronde, want Als twee spelers een gelijke combinatie hebben, dan wint dan heeft hij al de verplichte inzet gedaan, en z’n buur- degene met de hoogste kaart(en). Dus ‘Two Pair Boeren man ook. Dus begint in die eerste inzetronde degene en Zessen’ gaat boven ‘Two Pair Tienen en Zessen’. Als die aan de linkerkant zit van de speler die de big blind twee spelers dezelfde Two Pair hebben, dan wint de speler geplaatst heeft. met de hoogste vijfde kaart. Deze kaart noemen we in poker de kicker. Is ook de kicker gelijk, dan winnen er Inzetten, deel 2: de rondes twee of meerdere spelers. Het spel van het inzetten voltrekt zich bij elke hand in vier ronden. De inzetrondes noemen we in het jargon: Inzetten, deel 1: chips en blinden Het bijzondere van poker is dus het spel van inzetten, • Preflop: de eerste inzetronde vindt plaats als alle in pokerjargon het betten. Want daardoor kunt u van uw spelers hun eerste twee (dichte) kaarten hebben gehad tegenstanders winnen, en … daarmee kunt u geld winnen. en gezien. In grote lijnen gaat het dus hierom. • Flop: de tweede ronde is na het delen van de flop, de drie open kaarten. • We spelen niet met contant geld, maar met fiches of • Turn: de derde ronde is na het delen van de turn, de waardechips, die u vooraf koopt en die zichtbaar voor u vierde open kaart. liggen. • River: de laatste ronde is na het delen van de river, de • We spelen elke hand om de pot. De inzetten van alle vijfde en laatste open kaart. spelers komen in de pot, en degene die wint, krijgt die pot. Elke inzetronde is eigenlijk een reactie op de kaarten die • Er zit altijd iets in de pot, want elke hand begint met de dealer heeft gedeeld. Want met elke kaart die er op verplichte inzetten door twee spelers. Het zijn blinde tafel komt, veranderen de kansen. inzetten, dus zonder dat iemand een kaart heeft gezien. We gaan in deze uitleg uit van Limit-poker: dat betekent Holland Casino • Een simpele uitleg van Texas Hold’em Poker Een simpele uitleg van Texas Hold’em Poker • Holland Casino
 5. 5. dat de inzetten een vaste hoogte hebben. Zo bestaat • Verhogen: raise. Er is al ingezet, maar u wilt meer inzet- er bijvoorbeeld een limit van 2/4. Dat betekent dat de ten, dus u verhoogt de inzet. Als er al een raise is geweest, inzet in de eerste twee inzetrondes (preflop en flop) en u wilt nog meer inzetten, dan heet dat een reraise. 2 bedraagt, en in de tweede twee inzetrondes (turn en river) 4. Er zijn allerlei limit-bedragen denkbaar: 5/10, Een inzetronde is pas afgelopen als alle spelers óf het- 10/20, 50/100, enz. zelfde ingezet of op één na allemaal gefold hebben. Zolang De hoogte van de big blind is gelijk aan de waarde van de er een speler is die raiset of reraiset, zijn de andere spelers laagste limit (in het voorbeeld dus 2); de small blind is verplicht om daarop te reageren. Bij Limit-poker zijn daarvan weer de helft (dus 1). maximaal drie raises per inzetronde toegestaan. Maar het andere uiterste bestaat ook: alle spelers op één Inzetten, deel 3: folden, betten, callen, na folden. Die ene speler wint dan de pot, zonder dat de checken en raisen anderen ooit zullen weten of hij nu echt een hoge kaart Bij elke inzetronde heb je als speler in principe vier had. mogelijkheden: weggaan, inzetten, meegaan of verhogen. In poker noemen we dat uiteraard anders. Ik denk dat jij denkt dat ik denk … Een van de leukste kanten van poker is het toneelspel. • Weggaan: fold. U legt de kaarten weg en speelt de hand Stel even dat u heel naïef zou zijn (bent u natuurlijk dus verder niet mee. Wat u al eerder in deze hand hebt niet). Dus als u een goede kaart hebt, zou u enthousiast ingezet, bent u definitief kwijt. en hoog inzetten. En als uw kaart nog beter wordt door de • Inzetten: bet. U bent de eerste die in een inzetronde kaarten die op tafel komen, gaat u nog meer inzetten. iets inzet. Dat noemen we een bet. Dat is misschien wel eerlijk, maar uw tegenstanders zijn • Meegaan: call. Als iemand voor u al heeft ingezet, dan misschien ietsje minder naïef. Die leiden uit uw enthou- kunt u callen. U zet dan hetzelfde bedrag in. siasme af dat u een goede kaart hebt. Dus zullen ze vrij • Meegaan: check. Als eerste speler in een inzetronde mag snel folden, en dan wint u wel de pot, maar daar zit dan u checken. Dat wil zeggen: u blijft wel meedoen maar u niet zoveel in. zet niets in. Als de eerste speler in een inzetronde dat Dus bent u helemaal niet zo naïef. Als u een goede kaart doet, mogen de spelers na hem ook checken. Alleen in hebt, gaat u juist een beetje zitten aarzelen. Maar … die de eerste inzetronde waar een small en big blind zijn tegenstanders zijn nog veel minder naïef, dus die begrijpen geplaatst, kunt u niet checken. Fold, call of raise zijn in best dat u doet alsof u geen goede kaart hebt. dit geval de enige opties. En eigenlijk bent u verre van naïef, maar juist intelligent. Holland Casino • Een simpele uitleg van Texas Hold’em Poker Een simpele uitleg van Texas Hold’em Poker • Holland Casino
 6. 6. Dus doet u bij een goede kaart natuurlijk alsof u doet dat • Alles op je beurt. U doet of zegt pas iets als u aan de u doet alsof … zodat uw tegenstanders zullen denken … beurt bent. Ook als u al eerder besluit dat u gaat folden, nou ja, u begrijpt: de mogelijkheden zijn eindeloos. dan zegt u dat pas als u aan de beurt bent. Anders zou u daarmee andere spelers bevoor- of benadelen. Het geval toeval • Kaarten boven tafel. De twee dichte kaarten die u in het Poker is een kansspel. En wie poker speelt, moet leren begin krijgt, laat u op tafel liggen. En legt u er een chip leven met het toeval. Soms krijgt u achter elkaar goede bovenop, dan kan iedereen zien dat u nog meedoet. kaarten, soms juist niet. Het helpt natuurlijk wel als u • Geen kaarten laten zien. Als u gaat folden, dan doet u een beetje nadenkt over uw kansen. En dat is bij Texas dat door uw kaarten dicht over de gele lijn op tafel te Hold’em mogelijk omdat u niet alleen uw eigen kaarten schuiven. Als andere spelers kunnen zien wat u weg- kunt zien, maar ook de kaarten die open op tafel komen gooit, kunnen ze daar voor- of nadeel van ondervinden. te liggen. Elke keer dat er een open kaart op tafel bij • Praat pas na afloop. Ook als u al hebt gefold, wordt u komt, veranderen de kansen van iedereen die meedoet. geacht nog even uw mond te houden tot de hele hand is Een simpel voorbeeld. Nou ja, het begint simpel. afgelopen. Verstandige spelers zullen sowieso niet veel Stel, u krijgt twee Koningen. Als er nu op de flop nog een napraten. Ook hier geldt: laat je niet in de kaart kijken. Koning op tafel komt, dan weet u dat uw tegenstanders Overigens: aan de speeltafel mag alleen Nederlands, hooguit één Koning in handen kunnen hebben. Dus u bent Engels of Duits worden gesproken. hoe dan ook de enige met ‘Three of a Kind Koningen’. • Gele lijn. Komen er chips binnen de gele lijn, dan wordt Stel dat er ook nog twee Azen op tafel komen … dan hebt dit als inzet gezien. Wees dus voorzichtig. u zelfs ‘Full House Koningen en Azen’. Maar stel dat een • Gedrag. Wees een gentle(wo)man, laat iedereen in zijn van uw tegenstanders al een Koning en een Aas had. Dan waarde en heb respect voor uw medespeler. heeft die speler ‘Full House Azen en Koningen’, en dan • Checken. Zorg dat u niet per ongeluk op de tafel klopt, bent u dus de pineut. want dit wordt onmiddellijk als checken gezien. • Fooi. Het is in de casinowereld algemeen gebruik om Poker: geen wetten maar etiquette bij winst – of voor de geboden service – de croupier of Pokerspelers houden zich niet alleen aan de regels, maar dealer een fooi te geven. Uw gebaar wordt zeer op prijs ook aan de pokeretiquette, de algemeen geaccepteerde gesteld en dat merkt u doordat de croupier u bedankt omgangsvormen. De belangrijkste noemen we hier even. middels het klassieke ‘Merci pour les employés’ oftewel ‘Bedankt namens het personeel’. De croupier deponeert de fooi in de tronc, dat is een speciale bus in de tafel. Holland Casino • Een simpele uitleg van Texas Hold’em Poker Een simpele uitleg van Texas Hold’em Poker • Holland Casino
 7. 7. Spreekt u poker? • Rake/Tax: de vergoeding die u betaalt als u een pot Poker is een spel waarin veel jargon wordt gebruikt. Soms wint. Deze vergoeding bedraagt vijf procent en wordt is dat zinvol, bijvoorbeeld als er gewoon geen goed berekend tot een maximumbedrag. Nederlands woord voor bestaat. Soms is het ook een • Suited: twee kaarten die u zijn gegeven en die van beetje stoer. dezelfde soort zijn. Bijvoorbeeld een Harten Aas en een Harten Vijf. • All in: dit is een bijzondere spelsituatie: alle chips die u hebt, zet u in. Andere pokerspelen • Brush: de toernooileider (m/v). Deze persoon is eind- Texas Hold’em is, zoals gezegd, de meeste gespeelde verantwoordelijk voor een goede afloop van het toer- variant. Maar bij Holland Casino worden ook nog andere nooi, ziet toe op de spelregels en grijpt zo nodig in. varianten aangeboden. Hieronder noemen we de verschillen Daarnaast heeft de toernooileider ook het toezicht op in grote lijnen. de cashgames en kunt u bij hem ook reserveren om hieraan deel te nemen. • Omaha Hold’em. Lijkt bijna hetzelfde als Texas Hold’em • Buy-in: dit is het bedrag waarvoor u zich minimaal moet maar er is een groot verschil. Elke speler krijgt niet twee, inkopen aan een Cashgame-tafel. maar vier dichte kaarten en moet er daarvan precies • Community cards: dit zijn de vijf kaarten die open twee gebruiken om de best mogelijke combinatie te liggen en die door iedere speler gebruikt kunnen maken. worden. • Caribbean Stud. Hierbij speelt u wel tegen de bank. • Family pot: de eerste inzetronde waarbij iedere speler Elke speler en de bank krijgen vijf kaarten. Daarna aan tafel meegaat. beslist u over doorgaan of opgeven. Het doel van het • Heads up: er zijn nog maar twee spelers over die om de spel is een hogere combinatie te verkrijgen dan de bank. pot strijden. De waarde van de pokerhand bepaalt de uitkering. U kunt • Muck: dit is de plaats op de tafel waar de croupier de daarnaast een extra inzet plaatsen voor een jackpot. kaarten bewaart die gefold zijn. • Casino Hold’em Poker. Dit is een variant waarbij u • Nuts: de hoogst mogelijke combinatie van dat moment. ook tegen de bank speelt. Alle spelers en de bank krij- • Pocketcards of Holecards: de twee dichte kaarten van gen twee kaarten. Op tafel komen eerst drie gemeen- een speler. schappelijke kaarten (de flop). Daarna beslist u over • Pockets: uw twee Holecards vormen al een Pair. doorgaan of opgeven. Gaat u door, dan worden twee aanvullende kaarten gedeeld. Het doel van het spel is Holland Casino • Een simpele uitleg van Texas Hold’em Poker Een simpele uitleg van Texas Hold’em Poker • Holland Casino
 8. 8. een hogere combinatie te verkrijgen dan de bank, met Huisregels gebruikmaking van de ‘eigen’ kaarten en drie, vier of Aan de pokertafel én in de pokerpit is het niet toe- vijf gemeenschappelijke kaarten. De waarde van de gestaan om mp3-spelers, discmans, mobiele telefoons pokerhand bepaalt de uitkering. of andere elektronische apparatuur te gebruiken. Dit geldt • Double Down Bonus Poker. De eenvoudigste poker- zowel tijdens reguliere pokerspelen als bij toernooien. variant, waarbij u niet tegen de bank en ook niet tegen Met deze regels zorgen we voor een zo eerlijk en betrouw- elkaar speelt. Elke speler krijgt één open kaart. De baar mogelijk spelverloop. Het dragen van caps en zonne- croupier trekt vier gemeenschappelijke kaarten; drie brillen aan de pokertafel mag uiteraard nog wel. Ook met open kaarten en één gesloten kaart. Hierna hebt u de uw ‘lucky shirt’ bent u van harte welkom, zolang uw mogelijkheid om uw inzet te verdubbelen. Het doel kleding er verzorgd uitziet. van het spel is een pokercombinatie te verkrijgen met gebruikmaking van uw kaart en de vier gemeenschappe- Over dit boekje lijke kaarten. De waarde van de pokerhand bepaalt de Niet alle spelregels zijn in deze brochure verwerkt. uitkering. Omwille van de leesbaarheid is gekozen voor een spel- weergave op hoofdlijnen. Meer informatie over poker De wet en Holland Casino vindt u op hollandcasino.nl. Aan deze uitgave kunnen Poker valt onder de Wet op de Kansspelen. Dat betekent geen rechten worden ontleend. Het officiële Huisreglement dat het niet zomaar overal mag worden gespeeld. Natuur- en het Spelreglement liggen ter inzage bij de receptie. lijk mag u privé en in besloten kring pokeren. Maar in het Entreevoorwaarden: minimumleeftijd 18 jaar en geldige openbaar mag volgens de wet een kansspel alleen maar identificatie. worden gespeeld bij Holland Casino. Daarom doen we ons uiterste best om de groeiende groep pokerliefhebbers van dienst te zijn. In alle vestigingen van Holland Casino is niet alleen een dagelijks aanbod van poker, maar er zijn ook regelmatig pokertoernooien. Al vele jaren organiseren we de Master Classics of Poker, een van de grootste pokertoernooien ter wereld. Voor vragen kunt u terecht in de pokerroom van uw vestiging of kijk voor meer informatie en onze voorwaar- den op hollandcasino.nl. Holland Casino • Een simpele uitleg van Texas Hold’em Poker Een simpele uitleg van Texas Hold’em Poker • Holland Casino
 9. 9. Holland Casino Afd. Marketing Antwoordnummer 237 2130 VB Hoofddorp Wijzigingen voorbehouden.

×