Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Voortplanting Bij Bloemen

0 views

Published on

Deze powerpoint beschrijft de voortplanrting van de bloemen

Published in: Education, Business, Technology
  • Be the first to comment

Voortplanting Bij Bloemen

  1. 1. Voortplanting bij planten;<br />Bloemen<br />
  2. 2. Type 1: geslachtelijke voortplanting versmelting van twee geslachtscellen.<br />Deze ontstaan uit de reductiedeling (= meiose):<br />• Voor één nieuw individu zijn er twee voortplantingscellen nodig (namelijk mannetje en vrouwtje)<br />• De nakomeling krijgt een nieuwe combinatie van erfelijke eigenschappen<br />Uit één cel met een aantal chromosomen ontstaan 2cellenmet<br />• De helft van het aantal chromosomen<br />• Verschillende erfelijke eigenschappen<br />
  3. 3. Type 2: ongeslachtelijke voortplanting gewone celdeling (=mitose):<br />Nieuwe organismen ontstaan uit slechts één ouder, ofwel een deel van een individu groeit uit tot een nieuw individu met precies dezelfde erfelijke eigenschappen (nakomelingen worden klonen genoemd);<br />Uit één cel ontstaan 2 cellenmet<br />• Hetzelfde aantal chromosomen<br />• Dezelfde erfelijke eigenschappen (= hetzelfde genotype)<br />
  4. 4. Voortplanting bij planten<br />Geslachtelijke voortplanting: Meiose<br />• Sporen bij wieren, mossen en varens<br />• Zaden bij zaadplanten, insecten/wind bij bloemen.<br />Ongeslachtelijke voortplanting: Mitose<br />• Eencellige organismen (bacteriën, boomalgen, eencellige wieren)<br />
  5. 5. Bloemen:<br />Zijn nodig voor geslachtelijke voortplanting<br />Hebben voortplantingsorganen<br />Zijn vaak tweeslachtig (hermafrodiet)<br />
  6. 6. Meeldraad: Mannelijk orgaantje<br />Helmdraad<br />Helmknop - stuifmeelkorrels(=spermacellen)<br />
  7. 7. Stamper: Vrouwelijke orgaantje<br />Stempel- plaats waar stuifmeel op terecht komt<br />Stijl- groei stuifmeelbuis<br />vruchtbeginsel- zaadbeginsels - eicellen<br />
  8. 8. Schematische bloem<br />
  9. 9. Volgorde van gebeurtenissen:<br />1 bestuiving (stuifmeel op stempel)<br />2 groei stuifmeelbuis<br />3 bevruchting (kern eicel en kern stuifmeelkorrel)<br />4 kiem uit eicel<br />5 zaad uit zaadbeginsel<br />6 kroonbladeren vallen af<br />7 kelkbladeren en meeldraden verschrompelen<br />8 vrucht uit vruchtbeginsel<br />9 vrucht wordt opgegeten of rot weg<br />10 zaadje wordt uitgepoept of komt vrij<br />11 zaadje komt uit op gunstige plek<br />

×